AAHKANSNJURTJIE – MANIFEST

kjerrintind.jpgVi erkjenner at

Moder Jord og mennesket en del av en helhet:

Naturen er kulturens hjem. Naturverdi og menneskeverd går ut på et. Det vi gjør mot Moder Jord gjør vi mot oss selv.

Vi har forstått at vår levemåte får uholdbare konsekvenser. For Moder Jord, mennesker og alt liv. De utfordringer som vi står overfor som enkeltmennesker og som felleskaper ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. Det handler om verdier.

Vi vil bruke den mest sårbare naturen. For å redde kloden mot miljøødeleggelser. Alt liv er derfor truet.

Å arbeide for fred med naturen er også en handling for økt rettferdighet. Vår levemåte rammer særlig fattige, urfolk og fremtidens generasjoner. 

VI VIL

arbeide for en ny forståelse av verden: Av natur, menneske og økonomi. La denne forståelsen prege våre valg både som enkeltmennesker og som fellesskap.

La oss finne gleden ved å leve i fred med Moder Jord. Å leve i fred med Moder Jord er et valg for den enkelte. Å leve i fred med Moder Jord er et valg for felleskapet. 

Menneskets muligheter er store, både til å skape og til å ødelegge. Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte osstil en tenke- og levemåte som tjener Moder Jord,vår egen natur – og den virkeligheten som omgir oss. 

Fjellet Aahkansnjurjie er hellig, for hun er aahka, vår kjære mor. Vi vil leve i fred med Moder Jord. 

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Aahkansnjurtjie – manifestet

Oslo, 3.11.2019

Arktisk Sjamansirkelråd

Nadia Fenina

Erena Rhöse

Hege Dalen

Eirik Myrhaug

www.arktisksjamansirkel.org

Signert i Sagene kirke av 64 underkrivere.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Arktis Sjamansirkel kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook