SIKRE pasienters rettigheter til behandling i andre EØS-land!!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Brev til ESA ved kampanjens slutt

2020-03-01 20:48:39

Dette er brevet jeg sender til ESA i morgen.
Vi mangler nå KUN 175 SIGNATURER for å oppnå 1000 stk. Kampanjen avsluttes i kveld, så det er bare å dele videre en stund til.
Det har vært enorm pågang i de få dagene kampanjen har pågått.
Tusen takk for alle signaturer, vi håper dette kan være med på å presse litt på helsevesenet nå.


ENGLISH:

Case No: 72376 Document No: 1095594 Decision No: 091/19/COL

My name is Aina Ekstrøm.
I am sending you this e-mail in advance, and I hope you in ESA are able to bring it further to the EFTA COURT.

We are many patients who have signed a signature campaign to show that we want answers to the Norwegian authorities' arrogance in relation to the EEA agreement.

These are patients who experience being distrusted, unable to receive treatment, and who have either paid personally for an examination, or have recovered in other countries.

These are patients who experience being distrusted, unable to receive treatment, who have paid personally for an examination or have recovered in other countries.

The arrogant attitudes we experience are often about guidelines that are applied in Norway, being misinterpreted and thereafter incorrectly followed by health professionals.

We really appreciate that ESA takes hold and safeguards our rights.

These signatures indicate that there is a need for quality assurance in the Norwegian healthcare system.

 

Thank you in advance, regards

Aina Ekstrøm
on behalf of me and 825 other patients, plus those who were unable to sign on the few days the campaign took place.

__________


NORWEGIAN:

Case No: 72376 Document No: 1095594 Decision No: 091/19/COL

Mitt navn er Aina Ekstrøm.
Jeg sender denne mailen i håp om at dere i ESA vil og kan bringe dette videre til EFTA Domstolen.

Vi er mange pasienter som har signert en underskriftskampanje, for å vise at vi ønsker svar på Norske myndigheters  arroganse i forhold til EØS-avtalen.

Dette er pasienter som opplever å bli mistrodd, ikke få behandling, samt har betalt for enten utredning, eller blitt friske i andre land.

Dette er rettigheter vi alle mener vi har i Norge, men som ikke blir fulgt opp av myndighetene.

De arrogante holdningene vi opplever, handler ofte om at retningslinjer som benyttes i Norge, blir mistolket og fulgt deretter av helsepersonell.

Vi setter stor pris på at ESA tar tak og sikrer våre rettigheter.

Disse signaturene tyder på at det er behov for kvalitetssikring i det norske helsevesen.


Takk, mvh.

Aina Ekstrøm
på vegne av meg og 825 andre pasienter, pluss de som ikke rakk å signere på de få dagene kampanjen foregikk.


Aina Ekstrøm

Pressemelding

2020-02-22 17:18:20

Fordi dette er en viktig sak som snart kommer opp og media allerede har nevnt saken ved flere anledninger, har vi lyst å gi en liten pressemelding på nytt for å informere om at pasienter også engasjerer seg!

Her er linker til noe tidligere mediedekning:

https://www.nrk.no/norge/esa-tar-norge-til-retten-for-regler-om-sykehusvalg-1.14829544

https://sykepleien.no/2019/12/esa-tar-norge-til-retten-regler-om-sykehusvalg

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/12/19/esa-tar-norge-til-retten-for-regler-om-behandling-i-utlandet/

Merk: Ingen navn, eller mailadresser vil gis til media. Det er kun kampanjens resultat som sendes til ESA når underskriftskampanjen er over.
Dette er IKKE et søksmål, eller annet som går på enkeltsaker, eller enkeltpersoner, heller ikke enkelte pasientgrupper.
Dette er kun en underskriftskampanje, for å vise engasjement og øke press mot staten for å svare på ESA's krav til Norge.

Pressemeldingen vil se slik ut:

pressemelding_ESA_EFTA_domstolen1.jpg


Aina Ekstrøm

FRIST FOR SIGNERING: 1. MARS

2020-02-21 09:52:31

Vi har nå fått en frist å forholde oss til.
Vi samler så mange underskrifter vi kan frem til 1. mars.
Da bør vi ha nok til å videreformidle dette til ESA for videre behandling i EFTA-domstolen.

ALLE som føler seg urettferdig, eller feil behandlet av helsevesenet bør få en sjanse til utredning og behandling i utlandet når helsevesenet i Norge svikter!!

SIGNER og DEL!

Takk.


Aina EkstrømDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...