UD må snarest få Dr Joseph Nkusi ut av fengsel og tilbake til Norge

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Innsamlingsaksjon

2021-05-02 09:32:59

975B08F5-C977-4258-A699-524B2B136904.jpeg


Fred Winther Holt, ESPOIR menneskerettsgruppe

Dr Joseph Nkusi utsatt for tortur, igjen

2021-03-22 12:56:01

Joseph Nkusi ble holdt i isolat i fengslet fra 14. desember 2020 til 10. mars 2021. Han har i et brev fortalt at han ble holdt i et bittelite rom, som var veldig vått og hvor det var høy luftfuktighet. Han fikk ikke møte andre fanger og ikke se dagslys. Det var en svært vanskelig situasjon, med høy fare for hans liv.

Dette dreier seg om tortur. Det er en kraftig påminnelse om det ansvar som hviler på norske myndigheter. Joseph Nkusi må snarest besørges løslatt fra fengslet og hentes tilbake til Norge. Det HASTER.


Fred Winther Holt, ESPOIR menneskerettsgruppe

Tortur i rwandiske fengsler - nå også i Mageragere

2019-11-07 15:35:30

Den 1. november 2019 publiserte Maria Gabriela Umutoniwase en melding på Facebook med overskriften SOS MAGERAGERE.  Det fremgår at fangene i det rwandiske fengslet Mageragere roper så høyt varsku som de kan om mishandlingen som de utsettes for. I løpet av oktober 2019 har 48 fanger blitt slått på en brutal måte. Ikke alle overlevde. Révérend Père Sebyatsi Benoît døde av mishandlingen som han ble utsatt for.  

Dagen etter, den 2. november 2019, la Maria Gabriela Umutoniwase ut en ny melding på Facebook. Hun skriver om tortur mot hutuer i det rwandiske fengslet Mageragere. Mange hutuer ble feilaktig beskyldt for å ha begått folkemord mot tutsier. Det er en organisert gruppe av ekstremistiske tutsier som lager anklager mot hutuer som eier eiendom eller som av en eller annen grunn havner på listen. Målet er i de fleste tilfellene å frata de som anklages, for deres eiendom. De får 100 piskeslag, 10 per dag inntil tilståelse, men det er umulig å overleve 100 piskeslag. Det er få som overlever så mye som 50 piskeslag. Per i dag er det 40 som er døde, blant dem en prest, Father Sebyatsi. Hjernen bak den metode som beskrives, er fengslets nye direktør som ble overført fra et fengsel i Gisenyi.

Human Rights Watch (HRW) publiserte 10.10.2017 rapporten We will force you to confess. Torture and Unlawful Military Detention in Rwanda. Kilde: HRW pressemedingHRW rapport

Amnesty International (AI) dokumenterte i 2012 at rwandiske borgere er blitt torturert for å avgi falske tilståelser. Dette fremgår av AIs rapport Rwanda: Shrouded in Secrecy, Illegal Detention and Torture by Military Intelligence. Kilde: The Guardian 08.10.2012.


Fred Winther Holt, ESPOIR menneskerettsgruppe

Spørsmål og svar

2019-10-27 18:26:08

Spørsmål: Hvem er personen bak denne underskriftskampanjen?

Svar: Fred Winther Holt er daglig leder i ESPOIR menneskerettsgruppe, Tromsø. Dette er en ideell og partipolitisk uavhengig forening som ble etablert i 2009. Foreningen arbeider for respekt av de universelle menneskerettighetene, for å hevde flyktningers interesser i henhold til norske lover og internasjonale konvensjoner, og for å bidra til mangfold og inkludering av flyktninger i det norske samfunn.

Spørsmål: Foreningen virker å være lite kjent. Hvordan kan det ha seg at en gruppe aktivister fra Tromsø har tatt på seg å følge opp interessene til dr Joseph Nkusi?

Svar: Det er riktig at foreningen ikke er godt kjent i Norge. Imidlertid, noen forfulgte mennesker som har kommet til Norge, enten som overføringsflyktninger eller som asylsøkere, har blitt hjulpet av ESPOIR. Dette gjelder i hovedsak rwandiske borgere, men også flyktninger fra andre land.

Fred Winther Holt er blitt kjent, også internasjonalt, for sitt arbeid og sin kunnskap om Rwandas historie og menneskerettssituasjonen i det landet, og for å ha hjulpet forfulgte mennesker. Han ble i 2016 tildelt prisen «Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace».

Da dr Joseph Nkusi ble tvangsreturnert til Rwanda i oktober 2016, var det ingen i ESPOIR som hadde hørt om Nkusi. Hendelsen ble likevel fanget opp av eksilrwandere i andre land. Det var en menneskerettsaktivist i Storbritannia som varslet Fred Winther Holt. Det ble opptakten til det hjelpearbeid som har pågått siden. Et av de første tiltakene som ble iverksatt, var å engasjere advokat Brynjulf Risnes som Nkusis norske advokat.

Spørsmål: Hvem er Joseph Nkusi?

Svar: Han er en 57 år gammel rwandisk statsborger. Han er gift og har to mindreårige barn. Familien bor i dag i Uganda. Joseph Nkusi studerte og tok sin doktorgrad i Libya, hvor han jobbet fram til 2007. Da tok han ansettelse ved det Nasjonale Universitet i Rwanda og flyttet med familie til byen Butare i det sørlige Rwanda.

I 2009 fikk han permisjon for å reise til Bergen for å delta i et internasjonalt forskningssamarbeid om Nilen-bassenget. Før han reiste ut hadde han blitt trakassert ved universitetet i Butare. Også etter at han kom til Bergen skjedde det mange ting som fikk han til å frykte forfølgelse ved retur til hjemlandet. Han valgte derfor å hoppe av etter endt opphold i Bergen. I januar 2010 søkte han beskyttelse i Norge.

Søknaden ble avslått, først av Utlendingsdirektoratet (UDI) og senere av Utlendingsnemnda (UNE). Da Nkusi ikke kom tilbake til Rwanda som forventet, opplevde familien å bli trakassert. De mistet også sin bolig, som var eid av mannens arbeidsgiver.

Joseph Nkusi forsøkte å få omgjort avslaget på søknaden om asyl i Norge. Dette skjedde siste gang i 2015. I 2016 fikk UNE medhold av Oslo tingrett i at Nkusi ikke hadde grunn til å frykte forfølgelse ved retur. Før han selv fikk kjennskap til dommen, ble han arrestert og ført til Trandum transittmottak, og derfra lenkebundet med fly via Amsterdam til Kigali, hvor han umiddelbart ble arrestert.

Spørsmål: Kona flyttet til Uganda. Kunne det vært noen mulighet for Joseph Nkusi å søke oppholdstillatelse i Uganda, og på den måten bli forent med sin famile?

Svar: Ja, han ble så frustrert over UNEs avslag at han faktisk dro til Uganda for å søke om asyl der. Det ga heller ikke noe resultat. Han rakk ikke en gang å se sin kone og barn før han ble sendt tilbake til Norge.

Spørsmål: Hva er hensikten med oppropet?

Svar: Hensikten er først og fremst å vinne oppmerksomhet om saken i offentligheten, gjøre folk oppmerksomme på den urett som Joseph Nkusi er utsatt for. 

Oppropet vil bli overlevert Utenriksdepartementet som dokumentasjon for underskrivernes støtte til kravet om å få Joseph Nkusi løslatt og hentet tilbake til Norge.

Spørsmål: Holder det ikke at advokat Brynjulf Risnes følger opp overfor Utenriksdepartementet?

Svar: Advokat Risnes er meget dyktig. Han kommer helt sikkert til å ivareta Nkusis interesser på en profesjonell og god måte, slik han gjør det i saken til Frode Berg som soner dom i Russland. Samtidig er det klart at Joseph Nkusi ikke har noe lokalsamfunn å støtte seg til.


Fred Winther Holt, ESPOIR menneskerettsgruppe

NEKTET ASYL I NORGE: TORTURERT I RWANDISK FENGSEL

2019-10-25 19:24:57

Dr Joseph Nkusi jobbet som forsker ved Universitet i Bergen. Etter avslag på søknad om beskyttelse i Norge ble han i 2016 tvangsreturnert til Rwanda hvor han fikk 10 års fengsel for artikler han skrev under opphold i Norge. Nå utsettes han for tortur og trakassering i fengslet. Hans liv står i fare.

Det har skjedd en dramatisk endring av Dr Joseph Nkusis situasjon i fengslet Mageragere, Kigali. En person som nylig besøkte han i fengslet, formidlet informasjon via annen person til Norge. Nkusi er blitt alvorlig slått og mishandlet. Han var så skadet at han verken kunne sitte eller stå. Der var også andre implikasjoner. Han hadde gått betydelig ned i vekt.

Mange fanger er blitt drept av vakter den senere tid, etter store uroligheter i fengslet siden sommeren 2019. En vakt ble drept ved halshugging. Dette er dokumentert gjennom et åpent brev som Diane Rwigara sendte til president Kagame 15.07.2019.

Dr Joseph Nkusis situasjon gir grunn til alvorlig bekymring. Hans liv og helse står åpenbart i fare.

##

Nedenfor gis oversikt over en del kilder knyttet til eller relevante for dr Joseph Nkusis sak.

Dagbladet 09.04.2018 

NRK 09.04.2018

Aftenposten 09.04.2018

På Høyden 09.04.2018

Klassekampen 09.04.2018

Utrop 11.04.2018 

Dagbladet 13.11.2018

Diana Rwigara 15.07.2019

Aftenposten 16.09.2019 

Khrono 16.09.2019

IGIHE 23.09.2019

##

Kunngjøringer knyttet til oppropet holdes åpne for saklige kommentarer innenfor rammen av presseetiske regler. 


Fred Winther Holt, ESPOIR menneskerettsgruppeDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...