Folkeaksjon mot etablering av Biogassanlegg på Herdla og dagens slamanlegg

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Folkeaksjonen har vunnet saken på Herdla

2021-07-18 10:28:52

38 år med mottak og deponering av Askøy kommunes urensede avløpsslam er nå slutt. Lagret avløpsslam fra 2016-2021, kjøres nå med vogntog til Sløvåg. Det planlagte biogassanlegget er også stanset.  Men vi opprettholder folkeaksjonen for å sikre at ikke Herdla Gård starter med ny avfallsvirksomhet på naturperlen Herdla.


Arvid Kåre Merkesvik

Rådmannen i Askøy vurderer biogassanlegg i tilknytning til nye sekundærrenseanlegg

2020-06-20 15:07:20

Rådmann Eystein Venneslan redgjorde for kommunestyret 18.6.20, for status  VA - i Askøy, og skriver i et notat at han vurderer å bygge biogassanlegg i tilknytning til nye sekundærreseanlegg sør på Askøy. Dermed kan Herdla være reddet fra denne naturødeleggingen av fylkets viktigste friluftsområde og et av landets artrikeste fuglereservater. Folk kan fortsette å fiske skalldyr, bade på strendene og nyte friluftsaktiviteter på Herdla også i kommende generasjoner takket være din signatur sammen med over 560 andre og 2140 medlemmer i Folkeaksjonen. Vær med å støtt oss til saken er endelig avgjort ❤️


Arvid Kåre Merkesvik

Nå er 556 underskrifter mot virksomheten som mottar slam og mot biogassanlegg levert myndighetene

2020-04-27 21:49:02

Nå er 556 signaturer/underskrifter sendt Fylkesmannen, kommunen, Klima- og Miljødepartementet og til Miljødirektoratet. Vi har krevd stans i virksomheten med slamanlegget samt at den midlertidige stansen i søknad om biogassanlegg på Herdla legges permanent bort.

Ny konsesjon for slamanlegget skal avgjøres før eller til sommeren 2020 og vi krever at myndighetene stanser mottak av slam til Herdla nå. Alternativet er at Herdla ødelegges med kloakkdeponier!

Vi møtet Fylkesmannen til digitalt møte den 30.4.

Takk for støtten❤️


Arvid Kåre Merkesvik

Takk for støtte i 2019

2019-12-14 20:39:16

Tusen takk for all støtte i 2019. Vi fortsetter vår folkeaksjon videre i 2020 ettersom Herdla Gård og leverandør til Biogassanlegg; Bioretur fortsatt argumenterer for etablering av et biogassanlegg på Herdla og ingen steder er renset for ulovlig utlagt kloakkslam fult av plast i en årrekke på 3 steder på Herdla. Kommunen har krevd fjerning innen 1.6.2019, men ingen ting skjer og kommunen setter ikke makt bak kravet om opprensking. Så bli med oss videre for å sikre naturperlen vi alle er så glade i. 2070 medlemmer står sammen med oss!


Arvid Kåre Merkesvik

Miljøvernforbundet tar saken videre mht deponering av urenset slamkompost rundt på Herdla

2019-11-14 18:39:04

I 2008 og 2015/2016 ble urenset slamkompost full av plast, tungmetaller og uønskede bio-sporer, deponert nordvest for kirken og på Herdlaåsen. I tillegg er masser deponert langs Vestrefjæra. 

vi ønsker disse massene fjernet fra Herdla. Og det er sannsynligvis flere tusen tonn slike masser nedgravd. Kommunen har krevd opprydding på Herdlaåsen men svært lite har skjedd etter fristen gikk ut 1.6.2019.

Når det gjelder biogass saken er søknad om etablering midlertidig stanset, men leverandør Bioretur arbeider intenst med å overbevise folk at Herdla er rett sted fortsatt ref. Innlegg i BA etter søknad var stanset.

Med dette vil vi arbeide videre som før og sikre Herdla mot flere inngrep som setter folk og natur/miljø i fare og ødelegge et verneverdig område kartlagt av fylkesmannen, kommunen og UIB geografisk som svært verneverdig av nasjonal interesse.

Vi har krevd vern av området og Fylkesmannen har også bedt om at Vestrefjæra vernes. Nå har vi tatt saken til klima - og miljødepartementet pga Miljødirektoratet ikke vil følge vårt krav om vern.

 

 


Arvid Kåre Merkesvik

Oppdatert medlemstall 31.7.2019

2019-07-31 18:17:33

Hei og takk for din støtte og signatur til Folkeaksjonen mot Biogassanlegg på Herdla. Teksten i oppropet er oppdatert med medlemsantallet 31.7.2019. Dette tallet oppdateres fortløpende samt antall uker fra oppstart. ellers forblir teksten den samme og utskrift taes før hver endring i medlemstallet.

 

Stå på videre!!

 

mvh

Med Hjerte for Herdla

 

Arvid Kåre Merkesvik


Arvid Kåre Merkesvik

Biogassanlegg på Herdla er planlagt og søknad med risikoanalyser ligger nå hos Fylkesmannen

2019-07-21 13:29:23

For de som lurer på Biogassanlegget og hvor det er mht planer;

Fylkesmannen ønsker etablering i Vestrefjæra der slamanlegget er. Søknad fra Herdla Gård ligger hos Fylkesmannen og risikoanalyser er gjennomført på oppdrag av Bioretur som leverer anlegg og rådgiving ifb med etableringen på Herdla. 

Målet var bygging i 2018 slik Herdla Gård selv fortalte til media i fjor sommer. Men nå ligger altså søknad datert desember 2018 til behandling hos Fylkesmannen i Vestland!


Arvid Kåre MerkesvikDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...