For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signér bærekraftskravet i høringsinnspill på UiOs strategiutkast

2019-10-30 09:36:01

[For English, see below] 

Siden dere som har signert Oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO trolig også er opptatt av at bærekraft og klima må stå sentralt i UiOs strategi for de neste 10 årene, gjør jeg oppmerksom på et viktig høringsinnspill til strategiutkastet som er sendt ut. Høringsutkastet er basert på det utsendte utkastet, men formulerer UiOs ansvar og foreslår tydelige mål.  

Vi må ta konsekvensene av kunnskapen vi har om klimakrisen og de globale bærekraftsutfordringene. Alle UiO-ansatte, pensjonister og studenter som er enige med hovedlinjene i vårt høringsinnspill og bærekraftskrav oppfordres derfor til å signere innspillet.

Bruk lenken under til nettskjemaet med det fullstendige høringssvaret og mulighet til å skrive under.   Vennligst videresend invitasjonen til andre ansatte og studenter som kan være interessert.  

Fristen for å signere er 1. november 2019 kl. 12:00.  

https://nettskjema.no/a/127809 <https://nettskjema.no/a/127809>       

_____________________________________________________________________________________  

 

Sign the demand for sustainability in comment on UiOs draft strategy  

UiO is now preparing its strategy for the 10 years to come, and has published a draft strategy for consultation. A group of employees and students across UiO believe that sustainability and climate must be a central part of UiO’s new strategy. We have substantial knowledge about the climate crisis and the global sustainability challenges, and it is time to act upon that knowledge. The current strategy draft is far too vague, and does not explicitly articulate goals for sustainability and climate change mitigation. Therefore, we have written an alternative strategy in which UiO’s ambitions and responsibilities are made more clear and concrete. Such a strategy will make it possible for students and employees at the university to join efforts in the work to ensure sustainability.  

In 2019, many have engaged in a discussion about sustainability and carbon emissions at the university, and it is essential for the strategy that it reflects this engagement by formulating concrete ambitions for the next decade, enabling sustainability efforts to become a priority.   We invite university employees, pensioners and students who agree with the main suggestions in this response to the university’s own draft strategy, to sign this suggestion. See the link below to a web form where you will find the complete alternative draft strategy, and where you can sign a statement that you support the revised suggestion.  

Please forward this invitation to other employees and students who may be interested.  

The deadline for signing is November 1st 2019 at 12:00.  

Please note: The English translation of our hearing input is for your reference and for facilitating input on Strategy 2030 from non-Norwegian speakers/readers. The submission of these recommendations will be Norwegian.   Read the input suggestions and sign here:   https://nettskjema.no/a/128505


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO

1735 underskrifter totalt på oppropet

2019-05-21 08:46:26

På møtet der UiOs klimagassregnskap ble lagt frem i dag, overleverte vi 1735 underskrifter til rektor. I tillegg til de 845 signaturene som er samlet inn digitalt, fikk vi 890 inn på stands på campus.

Klimagassregnskapet viser at flyreisene er den største enkeltposten: totalt 20% av UiOs utslipp kom herfra i 2018.

Takk for signaturen og innsatsen med å spre oppropet! Nå gjenstår arbeidet med å få på plass gode tiltak som gjør det mulig å redusere klimafotavtrykket!

vennlig hilsen Anne Birgitte Rønning


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO

Siste innspurt før frokostmøtet 21. mai.

2019-05-14 14:15:06

Kjære underskrivere,

Den 21. mai overleveres signaturene fra oppropet til rektor på frokostmøtet der UiOs klimagassregnskap legges frem Jeg minner om at alle er velkommen på møtet!

Oppropet lukkes mandag 20. mai kl. 12. Vi har nå over 800 signaturer på nett, og vi fikk inn nesten 900 på papir de dagene vi stod på stand. Det er et resultat vi er fornøyde med, men ennå tror vi det er mulig å få med noen flere. Så bruk gjerne de siste dagene til å få enda flere medstudenter, administrative og vitenskapelige kolleger til å signere!

Takk for signaturen og for innsatsen med å spre oppropet!

 

vennlig hilsen Anne Birgitte Rønning 

 


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO

Invitasjon til frokostmøte om UiOs klimagassregnskap 21. mai - her vil underskriftene bli overlevert

2019-04-10 16:29:06

Kjære underskrivere,

Vi har passert 700 underskrifter, men i det siste har det gått ganske trått å få med flere. Overrekkelsen av underskriftene til rektor vil skje den 21. mai i Realfagsbiblioteket kl. 8.30-10.00, på møtet der UiOs klimagassregnskap legges frem. Alle underskrivere og andre interesserte er velkomne på møtet!

Men før møtet trenger vi en ny offensiv for oppropet. Vi samler flere underskrifter på stands rundt omkring på Blindern, i sentrum og på Gaustad fire dager i begynnelsen av mai: torsdag 2., fredag 3., mandag 6. og tirsdag 7. Alle dager 11-12.30 Her trenger vi flere folk til å stå på stand, så hvis du vil gjøre noe meningsfylt i lunsjpausen en dag, er dette en god sak! Ta kontakt med en av oss: Kjerstin Aukrust (kjerstin.aukrust@ilos.uio.no), Jon Haarberg (jon.haarberg@ilos.uio.no), Anne Birgitte Rønning (a.b.ronning@ilos.uio.no), Christen Andreas Wroldsen (c.a.o.wroldsen@sp.uio.no

Det er nå det gjelder! Vi må da vel kunne klare tusen underskrifter?!


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiODel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Facebook