For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

1735 underskrifter totalt på oppropet

2019-05-21 08:46:26

På møtet der UiOs klimagassregnskap ble lagt frem i dag, overleverte vi 1735 underskrifter til rektor. I tillegg til de 845 signaturene som er samlet inn digitalt, fikk vi 890 inn på stands på campus.

Klimagassregnskapet viser at flyreisene er den største enkeltposten: totalt 20% av UiOs utslipp kom herfra i 2018.

Takk for signaturen og innsatsen med å spre oppropet! Nå gjenstår arbeidet med å få på plass gode tiltak som gjør det mulig å redusere klimafotavtrykket!

vennlig hilsen Anne Birgitte Rønning


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO

Siste innspurt før frokostmøtet 21. mai.

2019-05-14 14:15:06

Kjære underskrivere,

Den 21. mai overleveres signaturene fra oppropet til rektor på frokostmøtet der UiOs klimagassregnskap legges frem Jeg minner om at alle er velkommen på møtet!

Oppropet lukkes mandag 20. mai kl. 12. Vi har nå over 800 signaturer på nett, og vi fikk inn nesten 900 på papir de dagene vi stod på stand. Det er et resultat vi er fornøyde med, men ennå tror vi det er mulig å få med noen flere. Så bruk gjerne de siste dagene til å få enda flere medstudenter, administrative og vitenskapelige kolleger til å signere!

Takk for signaturen og for innsatsen med å spre oppropet!

 

vennlig hilsen Anne Birgitte Rønning 

 


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO

Invitasjon til frokostmøte om UiOs klimagassregnskap 21. mai - her vil underskriftene bli overlevert

2019-04-10 16:29:06

Kjære underskrivere,

Vi har passert 700 underskrifter, men i det siste har det gått ganske trått å få med flere. Overrekkelsen av underskriftene til rektor vil skje den 21. mai i Realfagsbiblioteket kl. 8.30-10.00, på møtet der UiOs klimagassregnskap legges frem. Alle underskrivere og andre interesserte er velkomne på møtet!

Men før møtet trenger vi en ny offensiv for oppropet. Vi samler flere underskrifter på stands rundt omkring på Blindern, i sentrum og på Gaustad fire dager i begynnelsen av mai: torsdag 2., fredag 3., mandag 6. og tirsdag 7. Alle dager 11-12.30 Her trenger vi flere folk til å stå på stand, så hvis du vil gjøre noe meningsfylt i lunsjpausen en dag, er dette en god sak! Ta kontakt med en av oss: Kjerstin Aukrust (kjerstin.aukrust@ilos.uio.no), Jon Haarberg (jon.haarberg@ilos.uio.no), Anne Birgitte Rønning (a.b.ronning@ilos.uio.no), Christen Andreas Wroldsen (c.a.o.wroldsen@sp.uio.no

Det er nå det gjelder! Vi må da vel kunne klare tusen underskrifter?!


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiODel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Facebook