NEI til rusboliger på Lomtjønn!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Kunne jeg be om en siste tjeneste, vi trenger din signatur.

2017-05-15 21:56:10

Hei,

På grunn av at denne saken har trekt ut i tid så har disse signaturene blitt foreldet, om jeg kunne bedt om en siste tjeneste enten for å støtte oss på lomtjønn, eller at du har sett hvor galt dette er både for brukerne av disse boligene samt beboerne på lomtjønn, så hadde jeg blitt veldig takknemlig om dere ville signert en siste gang.

Men denne gange gjør vi det på Kommunen sine sider, (tar 10 sekunder å signere):

klikk her -> Nei til samlokalisering av 16 rus- og psykiatriboliger  

Håpet er at vi får inn 300 underskrifter, med en drøm om at vi skal klare det før 18.mai Kl.18:00 (så del gjerne)

Håper alle får en kjempe fin 17.mai, hipp hipp hurra! :) 

 

Mvh

Snømyr og Lomtjønn Velforening


Frank Dale

INFOMØTE – KULTURHUSET

2017-03-10 13:56:19

INFOMØTE – KULTURHUSET  

Vi oppfordrer alle til å stille opp på informasjonsmøte om ROP-boliger på Lomtjønn! Kulturhuset mandag 13. mars kl.18:00 – 20:00  

Kommunestyret vedtok med knapt flertall 30.01.17 å gå videre med at VEF skulle bygge inntil 24 boenheter for personer med rus og psykiatri-lidelser, til tross for at flere av politikerne mente det måtte skrinlegges.  

Nærområdet har ikke blitt kontaktet eller informert før avgjørelsen ble tatt, og har ikke hatt anledning til å uttale seg. Det bor omkring 200 barn her oppe.  

Kommunen har overlatt valg av tomt til et entreprenørfirma. Fraskrevet seg alt ansvar for lokalisering, som er en svært viktig del av denne saken.

Det er pinlig å se på prosessen og mangelen på faglig grunnlag:    

 • INGEN FAGUTREDNING: Det finnes ingen fagutredning i saken. Alle nasjonale råd går på å bygge små, spredte enheter. (f.eks. slik som i Lillesand.) Eksperter advarer mot det de betegner som en «ghetto». 
 • INNTIL 30 BEBOERE: Hver fjerde bolig skal være for samboere, så ved 24 boliger, blir det 30 beboere. Blandet miks med unge, gamle, kvinner og menn.
 • INGEN VURDERING AV BRUKERE: Beboerne får ruse seg fritt, og det er ingen vurdering på hvem som vil passe inn. Kommunen svarer at de ikke har noe annet tilbud til bl.a. brukere som er voldelige og utagerende. Beboere som er tenkt her, har alvorlige voldsdommer mot tilfeldige. De med «lavest boevne» skal være på Lomtjønn. 
 • BEMANNING: Samme som på Hunsøya, 7,3 årsverk på 9 beboere. Ei nattevakt. Lomtjønn inntil 30 beboere.
 • REKRUTTERING: Tilgjengelighet og bruk av narkotika øker når et så stort antall boliger bygges i et boligfelt. Jmf Topdalsveien ved Hamresanden, der unge kommer for å kjøpe. Ansatte forteller om stor rekruttering.
 • KOLLEKTIVTRAFIKK: Kun bussen opp og ned til skolen. (første buss går ca. 08:00, siste går 15:15, går ikke i ferie og helger)
 • HVEM PASSER PÅ? Barn og unge deler sykkel- og gangsti med beboere som ofte vil være rusa og psykotiske. I tillegg alle som trekker opp for kjøp/salg, torpedoer, prostitusjon, overnatting. (Erfaringer fra Topdalsveien) Store fellesskap blir «ghettoer» med stor trafikk.
 • PYNTER PÅ TALL: Vennesla Kommune annonserte først at det var 16+8 som skulle bygges, det ble justert til 8+8, for så 8+4+4, med et siste forsøk på 4+4+4+4. Gjør tallene mer spiselige.
 • BRUKERNE VIL IKKE: Både pårørende og brukere er redde for denne løsningen. Press kjøp/salg av narkotika, ønsker å bo spredt. Vi har fått flere henvendelser om dette fra brukere og pårørende. 
 • FORSKERNE SIER: Forsker Evelyn Dyb / Norsk Institutt for by- og regionforskning, Redaktør- og tidligere rusmisbruker Oddmund Harsvik, Nasjonalt ROP-Leder Lars Lien, Daglig Leder RIO Lars Storaas, International Research Institute Of Stavanger v/Anders Vassenden og Forsker v/NTNU Samfunnsforskning Kurt-Idar Løkke Elvgård advarer alle om å samlokalisere et så stort antall personer med ROP-diagnose. 5-6 er anbefalingen.   

Konsekvensene er så alvorlige at vi kan ikke sitte stille å se på. Barn, unge og nærområdet er ikke nevnt med et eneste ord fra kommunen i denne saken. Mange av politikerne er også svært kritiske til fremgangsmåten.   

Vi finner oss ikke i å måtte betale prisen for kommunens hasardiøse og hjerteløse prosjekt. Her blir også den enkelte rusmisbruker gitt opp.   

Om noen har spørsmål som de ønsker å stille, men ikke ønsker å stå frem så kan dette sendes til undertegnede på mail eller SMS. frank.dale@gmail.com eller 47474962  

 

Barna er fremtiden i våre hender, så her må alle møte opp å vise sin støtte!  

 

fredag, 10. mars 2017

Hilsen Snømyr og Lomtjønn Velforening


Frank Dale

Kommunestyre møte Torsdag - Viktig at så mange som mulig kommer-/møter opp.

2017-02-15 07:19:20

Viktig oppfordring!!

Torsdag 16.02.17 er det kommunestyre møte, om vi på Lomtjønn tenker å vise at dette er en sak som betyr noe for oss, så må vi vise dette ved å møte opp alle som en. Dette møte er ikke en plass vi kan ytre eller vise dårlige holdninger, samt at spørsmål ikke er tillat. (media vil nok være der å "fiske")

Håvard Karlsen har sendt inn spørsmål på forhånd, disse er meget godt stilt; så det i seg selv kan være interessant å høre hva Torhild Bransdal svarer.

Så kjære lomtjønnere nå må vi stå sammen, og vise at dette er en «hjertesak» for oss og våre barn som har fremtiden foran seg på Lomtjønn. Vi som foreldre, besteforeldre, onkel og tante må i hvert fall stå på til siste slutt, ingenting skal stå uprøvd.

Dørene åpner kl.17:30 og møte begynner kl.18:00 (anbefaler å komme 17:30)
Sted: Sentrum / Herredshuset

Ps! Møte starter med spørsmålene og har en tidsramme på 15min. så dette går nokså fort, poenget er at vi er blitt oppfordret av politikere til å vise at vi bryr oss om saken. (vi trenger forsåvidt ingen oppfordring)

Mvh

Frank


Frank Dale

Oppdatering pr. 13.02.17

2017-02-13 11:26:20

Hei,

Vil bare sende en liten oppdatering på status ang. ROP-Boliger (16-24stk) som er tenkt plassert på Lomtjønn.

Vi har kontakte alt av eksperter og personer som har erfaring med slike prosjekter over hele landet, beskjed er krystallklar, «et slikt stort antall samlet på en plass er ikke bra, vi fraråder dere til å gjennomføre»

Om noen har spørsmål, så kan de sendes til meg på frank.dale@gmail.com eller dere kan ta de med på neste infomøte, som vi annonserer så fort vi vet når er. 

Selv om det kan være vanskelig til tider, så er vi best tjent med at vi holder oss på et seriøst og sakelig nivå når vi diskuterer saken i sosiale media.

Til slutt, for de som har tid og lyst så setter jeg inn noen linker som omhandler denne type saker.

Link 1: Rusboliger uønsket av beboerne på Grim

Link 2: Politikere fraråder stort antall rusboliger på en plass, her er fra hamresanden

Link 3: Finn Harald Bjorå er sterk motstander av de kommunale rusboligene på Lomtjønn

Link 4: Daniel Wettese ble rusmisbruker etter han fikk tildelt kommunal bolig

Barns rett til rusfrihet av FNs barnekonvensjon: Voksnes rusbruk kan ramme barn før livet engang har startet. Og det rammer når barndommen skal leves. Skal vi leve opp til målene i FNs barnekonvensjon mål må vi styrke innsatsen for barn som lever med voksne som ruser seg. FNs barnekonvensjons artikkel 19 gir barn rett til beskyttelse mot fysisk og psykisk vold. Artikkel 24 gir rett til helse, faktisk «den høyest oppnåelige helsestandard». Artikkel 33 gir barn rett til vern mot narkotika. Skal vi leve opp til konvensjonens mål må vi styrke innsatsen for barn som lever med voksne som ruser seg.

Mvh

Frank


Frank DaleDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.