Vi som vil kjempe for ambulansestasjonen på Nesna

 

Bevar ambulansestasjonen på Nesna

I utkast til ny ambulanseplan foreslås ambulansestasjonen på Nesna nedlagt og flyttet til Utskarpen.Dette medfører lengre responstid, noe som kan sette liv og helse i fare. Vi krever at ambulansestasjonen på Nesna opprettholdes.Det gjelder vår trygghet!

Min underskrift leveres kommunestyret ved ordfører 15.9 2015 før behandling av høringsutkastet.