Vi som vil ha ny konsekvensutredning før nedleggelsen av Fjære Ungdomsskole!

Oversikt:

Vi vil ha utredet flere alternativer til forslaget om å legge ned Fjære ungdomsskole. Det gjelder blant annet å beholde dagens situasjon - utrede 1–10 skole på Fjære. De berørte omtaler en «generell følelse av hastverksarbeid/dårlig arbeid/skjulte agendaer, som igjen fører til redusert tillit til politikere/skoleeier, som igjen fører til dårligere samarbeidsforhold i en virksomhet som er avhengig av tillit og positive holdninger mellom nivåene for å skape best mulig skole»

Dersom minst 300 innbyggere stiller seg bak initiativet, er kommunestyret forpliktet til å behandle saken i et kommunestyremøte.

Bakgrunn:

Først ble det gjort et vedtak om nedleggelse i desember 2019. Etter store protester fra elever, ansatte, foreldre og nærmiljøet på Vik, ble det i etterkant av vedtaket satt i gang en konsekvensutredning og gjort retoriske grep for å kunne kalle desembervedtaket noe annet enn et vedtak. Behandlingen av de berørte har vært hårreisende!

 

Forslag til vedtak:

1. Vi krever en ordentlig konsekvensutredning av nedleggelsen av Fjære Ungdomsskole før vedtaket fattes og at veileder for konsekvensutredninger følges!

2. Videre arbeid med nedleggelse stoppes til denne saken er behandlet av kommunestyret. 


Jenny Sundsvold Lindstøl    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jenny Sundsvold Lindstøl kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook