Vi krever at Østreheimsveien 28A benyttes til allmennyttig formål istedenfor boliger!

Vi krever at Østreheimsveien 28A benyttes til allmennyttige formål istedenfor boliger! 

Begrunnelse:

- tomta er regulert for allmennyttige formål (opprinnelig plan var ridesenter!)

- tidligere tomteeier Hæhre fikk dispensasjon for å gjøre inngrep i marka tilknyttet eiendommen med den begrunnelse at et ridesenter ville være til allmenn nytte. (Hæhre har tatt ut store mengder stein og grus og har sannsynligvis tjent mye penger på dette. Hæhre la dermed eiendommen ut for salg uten å realisere ridesenteret.) Vi stiller spørsmål ved at også nåværende eier skal tjene gode penger på en del av marka uten at dette kommer allmennheten til gode!

- Årvoll og Tonsenhagen er et område med stor befolkningsvekst de siste årene, med mange barnefamilier. Ungdomsskole, privat skole, flerbrukshall, svømmehall eller rekreasjonsområde er eksempler på allmennyttige bruksområder dette store området kan benyttes til.

 

Argumenter mot å tillate bygging av over 300 nye boliger på tomta:

- adkomstveien Østreheimsveien er en uoversiktlig skolevei med mye trafikk, uten fortau. Skal denne tåle 300 husstander til? 

- adkomstveien Årvollveien er allerede tungt trafikkert.

- økt belastning på kollektivtrafikken. Bussene er allerede svært fulle, spesielt i rush-tiden.

 
Ansvarlige myndigheter bes opprettholde reguleringen av området til allmennyttige formål og avslå søknaden fra Årvoll Eiendom AS om å omregulere eiendommen til boligformål og deres plan om å bygge boliger på eiendommen.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ingeborg Urianstad vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...