Vi krever bedre rettigheter for små enkeltmannsforetak.

Kjære alle landets politikere.  

 

Dette oppropet skrives i frustrasjon og desperasjon på vegne av alle små enkeltmannsforetak i Norge. Det er med stor skuffelse vi innser at den nylig lanserte kontantstøtteordningen ikke favner om de mange tusen små bedriftene i Norge. Krisepakken synes å være laget for store bedrifter med høy omsetning og høye husleier. Det fremstår som en svært usosial ordning som i praksis vil medføre et ras av konkurser og personlige kriser. For ikke å snakke om at vi vil miste mange av landets ildsjeler, de som har våget å satse og som har ofret alt for å oppnå en drøm. De som ligger stoltheten sin i alt de driver med og som nå blir fullstendig oversett. Enkeltmennesker som står i fare for å miste alt.  

Regelverket sier at man må dekke en egenandel på Kr. 10.000 kroner uavhengig av størrelse på omsetning. For en bedrift med mange millioner i omsetning er 10.000,- som en dråpe i havet. Men for de små bedriftene kan kr. 10.000,- være hele omsetningen, om ikke mer. Når det i tillegg er satt en nedre grense for utbetaling på Kr. 5.000,- utgjør dette i praksis at små enkeltmannsforetak som har samlede utgifter på under Kr. 15.000,- ikke får èn eneste krone utbetalt. Dette kan da virkelig ikke være meningen?  

Et annet problem med dagens ordning er at de godkjente utgiftspostene ikke dekker over alle bedrifter. Eksempelvis har ikke en drosjeeier høye utgifter til husleie og renovasjon, men de må betale sentralavgift, bompenger og bensin. Drosjenæringen er i tillegg pålagt å ha biler på veiene, så i praksis taper mange drosjeeiere på å jobbe. Andre eksempler på utgifter som vi ikke kan se at dekkes er leie av nettbutikk, programvare, medlemsportaler, bankterminal, leverandørkostnader for allerede bestilte varer, osv. Listen er lang. Vi mener at med dagens begrensede utgiftsposter blir en rekke små bedrifter ytterligere skadelidende. Men det er, som kjent, ingen skam å snu!

Vi krever at kontantstøttordningen endres slik at den også favner om de små bedriftene. Vi finner oss ikke i at små enkeltmannsforetak ofres i denne krisen. I pressekonferanse på pressekonferanse formanes det om at dette er en felles dugnad og at vi alle må bidra. Det er vi alle enige i og forberedt på. Men dersom kontantstøtteordningen består slik den er i dag, vil ikke bedriftene våre overleve, og da kan vi ikke bidra overhodet. Vi krever at kravet om egenandel på Kr. 10.000,- fjernes og at den nedre grensen for utbetaling tas bort. Vi krever også at flere utgiftsposter inkluderes i ordningen. På denne måten vil vi, når Corona – krisen er over, fortsatt kunne tilby våre tjenester.  

Vi er avhengig av din støtte for å få budskapet vårt frem.  

Med håpefull hilsen drosjeeiere, tatovører, bakere, treningsinstruktører, butikkeiere, fotografer, musikere, frisører, hudpleiere m.m.


Monica Soltvedt Strømmen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Monica Soltvedt Strømmen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...