NEI TIL NEDLEGGING AV FITJAR VGS! Fitjar ungdomsråd kjempar for skulen! Vil du bli med? Signer og del!

Kommentarer

#15

Fitjar vgs er en velfungerende skule som fungerer utmerket. Denne skulen er viktig for lokal samfunnet og elevene som går der.elever trenger valgmuligheter. Den er også viktig for å sikkere en levende bygd, arbeidsplasser og rekruttering.
Fylkeskommunen bør heller legges ned om det er penger ein ønsker å spare.

Oddrun Børtveit (Fitjar , 2024-04-15)

#26

Skulen er viktig for heile bygda. Rekruttering til helse og kultur, samarbeid med Frivilligsentralen mm. Viktig med ein skule som SER einskildelevane.

Angunn Bårdsen (Fitjar, 2024-04-15)

#27

Eg signerer fordi eg er imot all sentralisering og fordi videregående skule er èin bra skule for elevar å gå på,sosialt. Skulen er og viktig for fitjar kommune.

Unni Strand (Fitjar , 2024-04-15)

#60

Mailis helland

Mailis Helland (Fitjar , 2024-04-15)

#75

Jeg vil at våre barn skal ha tilbud om ei god praktisk fagutdanning i Sunnhordlandsregionen!

Tove Tverderoy (Fitjar, 2024-04-15)

#117

Fitjar VGS er absolutt den tryggaste, kjekkaste og mest rik på omsorg fra lærarar. Å legga ned skulen vil vera eit av dei mest tragiske valgene politikarane tar!
Fitjar vgs lærer deg så mykje i fag, men ikkje minst om deg sjølv. absolutt tragisk at det er foreslått nedleggelse.

sandra karlsen (stord, 2024-04-15)

#118

Viktig for ein liten kommune. Argument for nedlegging, 50% er allerede frå Stord. Derfor kan lika godt skulen liggja på Stord. Kva med dei andre 50%, ?. Forferdelig dårlig argument for flytting.

Skal alt sentraliseres og bygges stort. Ikkje alle passer i den type miljø, må være rom for mindre skuler.

Victor Aga (Fitjar , 2024-04-15)

#128

Fitjar VGS var ein fantastisk plass å gå på skule, masse gode minner frå dei to åra eg gjekk der☺️ ein god plass å vere!

Nina Karlsen (Varaldsøy, 2024-04-16)

#145

Ungdom i Sunnhordaland skal ha eit reelt utdanningsval kor dei estetiske og kreative faga må bestå.

Randi Lyngbø (Fitjar, 2024-04-16)

#152

Eg er 100 % enig med Fitjar ungdomsråd i dette!

Brit Lindeflaten Dahl (Fitjar, 2024-04-16)

#165

Eg signerer fordi denne skulen er viktig for bygda vår. Dette er ein god skule der mange elevar klarer å fullføre 3 årig skulegong, takka vere nærleik til trygge omgjevnader og gode, stabile lærarar som ser kvar einskild elev. Mange elevar slepp å flytte ut av bygda for å studere dei fyrste åra etter ungdomsskulen.

Kari Anita Larsen (Fitjar , 2024-04-16)

#172

Fitjar videregående skule er ein fantastisk skule der alle blir sett😊 har sjølv gått på den skulen. Så la Fitjar skulen få være en trygg plass å gå videregående for dei som kanskje treng litt ekstra ❤️

Oddrun Mari Heggøy (Halden , 2024-04-16)

#193

Ein treng moglegheiter for mangfald i utdanning i utkantstrøk også! Og det er flott med ein skule så er såpass liten at han blir oversiktleg for både lærarar og elevar

Gro Skjønsberg (Fitjar, 2024-04-16)

#199

Jeg signerer fordi Fitjar VG er er god skole, og det er behov for mindre skoler også, ikke alle trives i store miljø. Pluss at skolen er svært viktig for Fitjar. Å fjerne gode skoler fra bygder og samle alle i sentrale, store skoler er ikke bra, hverken for elever eller bygder.

Bjørg Tislevoll (Fitjar, 2024-04-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...