Bevar skogen i Kjønstadmarka

Kommentarer

#202

Kjønstadmarka må bevares! En unik naturperle som alle og enhver må få oppleve. Slutt med å rasere friområder.

Sigfrid Lønnum Skei (Levanger, 2024-04-13)

#203

Jeg bryr meg om bærekraftig forvaltning av naturen vår.

Lars Wabakken (Levanger, 2024-04-13)

#211

...f fordi jeg er veldig opptatt av norske naturen.

Lena Michelle Engh (Levanger, 2024-04-14)

#225

Vi trenger de grønne områdene rundt byen

margunn clüwer amundsen (levanger, 2024-04-14)

#250

Det er mange årseker til å signere dette oppropet, noen få av dem er :
- Grønne lunger er så utrolig viktig for barns oppvekst og folkehelsen.
- Norge bygger ned alt for mye natur, og naturen kan ikke motsette seg dette selv. Det er på tide vi tar ansvar og sier stopp.

Martin von Heimburg (Levanger, 2024-04-15)

#253

Vi må bevare skogen og friområdet for å fremme folkehelse.

Trygve Skogly (Levanger , 2024-04-15)

#261

Et fantastisk fint turområde for små og store. Rikt med dyreliv og helt unikt å komme seg ut i naturen selv om man bor sentralt. Bør absolutt bevares!

Elin Nielsen (Levanger, 2024-04-15)

#287

Tap av natur må stoppes, artsmangfoldet er trua over alt, kommunale myndigheter må ta dette inn over seg.

Kjellaug Sandnes (Levanger, 2024-04-16)

#301

Jeg vil bevare område som et friområde. Dette fordi det er et fint både dyreliv og blomstelov der

Kjell Ronny Berg (Levanger, 2024-04-16)

#326

Skogen er en viktig lekearena for barna

Per Thomas Holtan (Levanger, 2024-04-17)

#344

Dette et et unikt skogsområde som må bevares!

Ingrid Kleven Ulvin (Levanger, 2024-04-18)

#354

Naturen og dyrelivet er uerstattelig!

Even Agerup (Dovre , 2024-04-18)

#356

Alle dei «små» sakene som et opp natur, er så «ubetydelige» i kvar einskild kommune. Dette inntrykket kan ein få og det må kvar einaste politikar være klar over. Alle desse små, vert gigantiske inngrep og tap av natur og viktige biotopar forsvinn. Dette må stoppast på lokalplan - det kjem oss alle til gode!

Geir Ole Laberg (Naustdal, 2024-04-18)

#372

Jeg signerer fordi jeg har vokst opp i den skogen og synes det er utrolig viktig å bevare det grønne vi har igjen!

Anne Kvello-Alme (Levanger, 2024-04-18)

#375

Primært pga de helt unike plantepopulasjonene som er der.

Kåre Haugan (Levanger, 2024-04-19)

#383

Planene motarbeider også myndighetenes strategi om å bedre folkehelsa for minske belastningen på helsevesenet. Da er turområder i nærmiljøet er viktig. Kjønstadmarkas verdi vil da bli ennå større fremover i takt med utbygginga i nærområdet.

Tone Segtnan (Levanger, 2024-04-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...