Stopp endringene i smittevernloven!

Kommentarer

#6

Dette er en farlig svekkelse av folketstyret og menneskerettighetene.

Susanne Heart (Stavanger, 2023-12-23)

#8

Smittevernloven er ulovlig i seg

Martin Aakervik (Oslo, 2023-12-23)

#12

Tyranni og satanisme må utryddes fra planeten

Tobias Isaksson (Nord Norge, 2023-12-23)

#15

Ønsker ikke å bo i ett liberal demokratur

Atle Bjerkland (HALDEN, 2023-12-23)

#16

For folkestyre, ærlighet og redelighet.

Odd-Erik Helgesen (Tønsberg, 2023-12-23)

#22

Tror på selvråderett men ikke på selvforherligende politikere

Britt Arnøy (Stavanger, 2023-12-23)

#26

Dette er alvor. Håper folk i Norge forstår hva som skjer - at de "orker å bry seg". Gjør i det minste en liten innsats med å signere dette oppropet!

Sissel Halmøy (Hvalstad, 2023-12-23)

#29

Det er ikke aktuelt å tilpasse seg autoritære lover.

Kim Stangstuen (Arendal, 2023-12-23)

#30

Frihet til å velge

Sarita Kall (Nordby , 2023-12-23)

#32

Regjeringen må aldri få en sånn makt, den vil lett kunne missbrukes.

Nina Horn (Oslo, 2023-12-23)

#33

Dette er galskap og må stoppes!

Peter de Ruijter (Alsvåg, 2023-12-23)

#34

Dette lovforslaget har ingenting med vår helse og gjøre! Vår helse er vårt eget ansvar og vår kropp er suveren!

Runi André Fjermedal (HAUGESUND, 2023-12-23)

#36

Jeg signerer fordi disse endringene er ikke bare antidemokratiske, men oppleves som en tilretteleggelse for alvorlige angrep på min helse og velbefinnende fra et ullent samrøre av korrupte myndigheter og sterke private aktører som har noe helt annet enn mitt beste i tankene, ei heller samfunnets.

Torstein Pedersen (Bergen, 2023-12-23)

#38

Dette er et overgrep mot demokratiet og folkestyre!

Inge Ås (Oslo, 2023-12-23)

#40

Jeg signerer fordi noe annet ville vært galskap. Grunnloven blir brutt, menneskerettighetene blir oversett og Nurnbergkoden har visst ingen verdi lenger.

June Neumann (Stavanger, 2023-12-23)

#43

En kriminell privat organisasjon er uegnet til å styre verdens helse.

Christian Hossmann (Helle, 2023-12-23)

#47

Skammens forslag, AP, H og SP!

Gerd Jentoftsen (MOSS, 2023-12-23)

#48

Jeg er et suverent menneske og bestemmer over min egen kropp. Norske myndigheter kan ikke outsource min helse til en privat organisasjon støttet av vaksineindustrien og Bill Gates

Roger Sørum (Fjellhamar , 2023-12-23)

#49

Vedtaket må reverseres.

Inger Kvia (Stavanger, 2023-12-23)

#51

Dette er ikke en demokratisk avgjørelse. Å frata det norske folks rett til selvbestemmelse omkring egen helse må anses som en diktatorisk avgjørelse.
Ja til Fri Helse!!

Pia Welde (Kongsberg, 2023-12-23)

#54

Jeg signerer fordi jeg er imot forslaget. Det er absurd, rett og slett galskap og i værste fall direkte farlig for befolkningen.

Monique Blaschek (Sandefjord , 2023-12-23)

#63

Jeg vil selv ha kontroll på min egen helse og hva slags behandling jeg skal ha! Aksepterer ikke at BG og andre diktatoriske idioter skal bestemme dette!

Sverre Zachariassen (Sande, 2023-12-23)

#67

Jeg signerer fordi jeg er motstander av at Norge skal gå i en mer autoritær retning på bekostning av demokratiet .

Kristen Rune Aanstad (Vågå, 2023-12-23)

#73

Dette er et direkte angrep på demokratiet

Fagerlie I Hans Anton (Tønsberg, 2023-12-23)

#74

Jeg vil ha frihet til å velge min medisin.
Jeg vil ha et fritt og friskt land , fokus på forebygging og ren mat

Solveig Fredriksen (Sandnes , 2023-12-23)

#76

Kjære @jonasgahrstore og alle norske statsministere etter deg!

Du og dine svikere i @Arbeiderpartiet , @Senterpartiet og @Hoyre har i dag innført nytt lovverk som strider mot grunnloven og er et hån mot befolkningen dere er satt til å tjene. Dere overføre makt fra folket til ikke valgte NGO’er med ekstreme interessekonflikter. Dette er tjenesteforsømmelse og landsforræderi.

All tillit til dere som politikere er totalt forduftet. De siste 10 års vanstyre, og spesielt de siste 4 fra både høyresiden og venstresiden viser tydelig hvor deres lojalitet ligger. Hos korrupte NGO’er og global milliardindustri, og ikke den norske befolkning. Samarbeid mellom korrupte politikere og den globale makteliten kan ikke beskrives som annet enn autoritær og totalitær fascisme.

Dere underminerer rettsfølelsen til lovlydige borgere. Den 20. århundre har dessverre lært oss at Lenin/Stalins Gulag, Mao kulturrevolusjon og Pol Pots arbeidsleire har tatt liv av mer enn 100 millioner mennesker i misforstått jakt på Utopia. Dette er en farlig vei å begi seg ut på.

Jeg vil med dette si at disse ulovlige og grunnlovsstridige endringer i smittevernloven kommer jeg ikke til å følge. Aldri, noen gang!

Jeg forstår ikke hvordan dere kan se dere i speilet og leve med de valg dere tar? Dere har forrådt deres velgere og landsmenn. I partiprogrammet til SP står det flotte ord om lokalt selvstyre, og tilbakeføring av makt fra internasjonale aktører til den suverene rettstaten Norge. @StatsradVedum (som ikke har X konto), eier du ikke skam? @erna_solberg , hvor er din samvittighet, og @jonasgahrstore, hvor er din empati?

Det er fortsatt mulig å vedta nye lover som annullerer dette (en av veldig mange siste årene) enorme feilskjæret. Det er mulig å erkjenne sine synder og be om tilgivelse.

Jeg vil tilgi, men det starter med handlinger som dere kan være stolt av. Handlinger som viser integritet, mot og ekte nestekjærlighet. Det er en lang vei å gå, og den blir lengre for hver dag dere forsetter mot helvete. Bedre å snu før det er for sent.

Med ønske om en fredfylt julehøytid og at julens budskap forhåpentlig kan synke inn og dere igjen kan oppføre dere som de tjenerne dere har lovet å være!

Nikolay Hauger (Jar, 2023-12-23)

#78

Endringen er diktatorisk utformet!
Hva med:regler etter Nürnberg rettsaken?
Hva med:retten til og bestemme Iver egen kropp?

Bent Gundersen (M, 2023-12-23)

#81

Denne loven må reverseres!

Irene Larsen (Bærums verk, 2023-12-23)

#86

Jeg signerer fordi dette som foregår er galskap!!!!

Rigmor Hansson (Skjeberg, 2023-12-23)

#90

Nei til tvang! Det er en MENNESKERETT å få lov til å bestemme over sin egen kropp,- og sinn!

Unni Sørå (Trondheim , 2023-12-23)

#96

Er uenig i endringene i Smittevernloven !

Aase Birkhaug. (Bergen , 2023-12-23)

#104

ER IMOT MEDISINSK TYRANNI, og vil eie min egen kropp og helse.

Antonia Mekinic (Arendal, 2023-12-23)

#105

Jag før at bevare mine menskligeretigjeter og før at jag Eger mon korup ingen anen gør det og før at før hindre mer korrupsjon i regeringen

Christoffer Liljeflod (Moss, 2023-12-23)

#106

Norske politikere er den største trusselene mot det norske folk.

Peer Solbakken (Mo i Rana, 2023-12-23)

#107

Exit WHO Norge skal være fritt, og jeg bestemmer over min egen kropp. Det å fjerne norsk grunnlov er kriminelt.

Bjørg Rasmussen (Alver , 2023-12-23)

#110

Jeg signerer fordi jeg er fundamentalt uenig i at så inngripende tiltak som nå er skissert skal kunne bestemmes av byråkrater i Norge fjernstyrt av WHO som ikke er en folkevalgt organisasjon, men et teknokrati med stor privat innflytelse. Det hemmelighold som er en del av pandemien vi har lagt bak oss er udemokratisk og urimelig overfor Norske borgere.

Jan Ingve Helvig (Sandnes, 2023-12-23)

#111

«Covid-pandemien» har vist seg å være like «alvorlig» som en årlig influensa. «Rådene» fra EMA og WHO har vist seg kontraproduktive - til stor helseskade for det Norske folk.
Stem for mer - ikke mindre - selvråderett.

Pål Tysland (Oslo, 2023-12-23)

#115

viktig å stoppe endringene i smittevernloven

Solveig Johansen (Vestfossen , 2023-12-23)

#121

Jeg vil være et fritt menneske.

Bryne B.ørst (Granvin, 2023-12-23)

#124

Fordi jeg er i mot tvang og diktatur tuftet på alt annet enn hva som er korrekt.

Julian Rockhard (Bergen, 2023-12-23)

#125

Alle bør signere, med dagens WHO og vår regjering vil dette bli et helv… for folk.

Frank Wahl (7950, 2023-12-23)

#126

Dette er galskap.

Clas Stanghov (Moss, 2023-12-23)

#127

Dette virker ikke til å være demokratisk og heller mot ett tyrani som ikke ønsker det beste for folket.
Slike viktige ting skal bestemmes av folket ved folkeavstemming, men det ønsker dem ikke. dem som styrer dette landet er i utakt med folket, det vet dem, men bryr seg ikke

Geir Knudsen (Figgjo, 2023-12-23)

#136

Ønske om å redde demokratiet

Synnøve Blindheim (Ålesund, 2023-12-23)

#140

Er i mot

Rolf Toli (Disenå, 2023-12-23)

#142

Jeg signerer oppropet fordi det er udemokratisk og er til hinder for demokratisk kontroll av Stortinget

Svenn Veungen (Porsgrunn , 2023-12-23)

#143

Jeg synes Norge skal forbli et demokrati

Ulla Saastad (Oslo, 2023-12-23)

#145

Nå får det jaggu være nok. Vi er meldt inn i EØS mot vår vilje og blir i all hovedsak styrt av eu byråkrater.
Vår regjering og storting må vel i det minste klare å styre helsepolitikken uten at who skal bestemme.
Det lukter mere og mere av overnasjonal styring av vårt land.
Mulig våre toppolitikere er fornøyd med å spille candycrush og spise canapeer med sine guder i Brussel. Selvsagt er det lettere å følge ei dreiebok andre har skrevet, men fy fanken for noe svineri folket blir utsatt for.

Roald Kverneland (Kirkenes, 2023-12-23)

#146

Galskapen må ta slutt!

Renate Iversen (Oslo, 2023-12-23)

#153

Jeg er for demokrati

Anne Linda Aspen (Stavanger , 2023-12-23)

#155

Forslaget er udemokratisk, og må stoppes.

Paul-Christian Garpe (Sørumsand, 2023-12-23)

#162

Fordi innføring av loven er et landssvik

Kristin Flood (Oslo, 2023-12-23)

#168

Det er lenge siden norske politikere, Storting og regjering har jobbet for Norge. Pga tilpasning til EU, EØS, FN, WHO og politikernes private agendaer med hemmelige samfunn og organisasjoner som WEF handler ingen ting om Norge, norsk suverenitet, norsk selvberging, norsk demokrati eller norsk egenart. Alt i Norge handler om globalisme, for helt kortsiktige og personlige målsetninger, mens Norge og det norske folk sendes utfor stupet uten en skruppel. Siste ledd i galskapen er at de folkevalgte nå vil avgi suverenitet til regjeringen under pandemier. Med hvilken myndighet endrer stortinget maktfordelingen? Har vi som dette gjelder blitt spurt? Har dette blitt fremlagt i pressen? Er dette et framsteg for demokratiet? Et slikt vedtak kvalifiserer som landssvik, idet folket blir fratatt den overordnede myndighet av våre svikefulle folkevalgte,- alt for å olje sklien rett inn i avhendingen av folkets suverenitet til den ikke-demokratiske, alltid feilende, inkompetente privat-eide WHO og dets eiere. For en skam! Reverser vedtaket den 4/1-24, og slutt å underminere Norge og nordmenn ved hver piruett dere tar!

Einar Eskeland (Drøbak, 2023-12-23)

#169

Myndigheter og media er korrupte.

Jan Simonsen (Tromøya, 2023-12-23)

#171

Jeg vil ha frihet til å bestemme over egen kropp og helse!

Lily Bakke Jørgensen (Tvedestrand , 2023-12-23)

#172

Forslaget om endring i/av smittevernloven, slik at regjeringen gir seg selv fullmakt til å sette befolkningen i isolasjon og karantene, samt at vårt Storting vil stå maktesløs i en slik situasjon, er et grovt overtramp mot den norske befolkning Og et uvirkelig maktgrep fra myndighetenes side som ikke hører hjemme i noen intelligent og klok politisk praksis. Dette vedtaket må stoppes.

Øyvind Gisle Stray (Kristiansand S, 2023-12-23)

#173

Jeg protesterer mot uakseptable lovendringer som går på bekostning av befolkningens frihet og styringsrett.

Kirsti Lund (4325, 2023-12-23)

#174

For fritt valg

Teresa Dalen (Stathelle , 2023-12-23)

#178

Stopp tyranniet

Are Hågensen (Lørenskog , 2023-12-23)

#185

Dette er ikke bra og må stoppes,who er jo å regne for er privat gruppe

Rolf Ophus (Øyer , 2023-12-23)

#190

Norge må ikke miste sin selvråderett!

Marianne Nylund (Trøgstad, 2023-12-23)

#191

Ej vil verne om frihetane vi he. Den nye smittevernlova e kanskje godt meint, men den kan altfor lett bli utnytta.

Nicolai Vik (Ulsteinvik, 2023-12-23)

#195

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare demokratiet i Norge. Vi kan IKKE gi fra oss bestemmelse over folkehelsen ut av landet og til en organisasjon som i stor grad blir styrt av privat finansiering. Dette kan ikke skje!!!!

Ellen Slyngstadli (Sandefjord, 2023-12-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...