Langesund Vel protesterer på salg av kommunale eiendommer i Langesund.

Kommentarer

#5

Jeg signerer fordi jeg mener at Sentrumsgården fyller en viktig funksjon som et kulturhus, og jeg mener kulturhuset bør være sentrumsnært. Clarks Minde huser frivillige organisasjoner. La frivilligheten få gode levekår. Begge bygningene er også en del av det historiske bybildet i Langesund.

Anne-Karine Nenseth (Langesund, 2023-12-03)

#9

Våre forslag i prioritert rekkefølge og innstilling til kommunen er:
1. Bamble Kommune selger ikke Cudriosgt. 3 – Sentrumsgården
2. Bamble Kommune utsetter saken og ser etter alternativer i budsjettet. Samt oppfyller følgende punkter:
a. Statsforvalteren i Telemark må gi uttalelser om salget.
b. Riksantikvarens uttalelser må fremlegges offentlig.
c. Fylkeskommunen bør vurdere foreslåtte salg i henhold til Kulturminneloven.
d. Fortidsminne foreningen i Telemark v/ Else M. Skau må få komme med sine synspunkter. Hun har vurdert en rekke hus og bygninger i Langesund.
e. Kulturdepartementets fagekspertise på forvalting av unike «Kulturtempler» må innhentes og fremlegges i offentlighet.

john edvard bråthen (langesund, 2023-12-04)

#11

Kulturen og frivilligheten fortjener å bestå, ikke selges på billigsalg.

Harald Dølheim (Stathelle, 2023-12-04)

#13

Kulturtempler er hellige!! De kan ikke ødelegges eller selges!!!!

Knut Bjerke (Langesund, 2023-12-04)

#15

Jeg er en ivrig bruker av kafeen på Clarks. Er der hver dag den er åpen.Der har jeg mange gode venner og føler meg godt ivaretatt. Maten er også god.
Helge Solås

Helge Solås (Stathelle, 2023-12-04)

#16

Norge

Anita Hermansen (Langesund, 2023-12-04)

#23

Frivilligheten er en bærebjelke i Bamble kommune

Øivind Aschjem (Langesund , 2023-12-05)

#25

For å hindre en total nedleggelse av Langesund og for å ta vare på den flotte kulturen vi har bygd opp over tid, i byen.

Alf Håkon Zachariassen (Langesund, 2023-12-05)

#26

Får å bevare noe av det kulturelle miljøet i Bamble ig Langesund.

Kjetil Kåsa (Langesund, 2023-12-05)

#27

Er enig i protesten

Nils-Egel Nilsen (Langesund, 2023-12-05)

#29

Disse Eiendommene benyttes mye av frivilligheten i Bamble, og Cudtio gate 3 som ligger tett på havne området vil være viktig for kommunen vedr. Kystkultur.
Langesund er en musikk og festival by, noe som gjennom sommerhalvåret genererer endel støy. Det ville være tankeløst å selge Cudrio gate 3. til private som kan komme i konflikt med kommunen vedr. støy.

Eirik Ellingsen (Stathelle, Cocheplassen, 2023-12-05)

#35

Jeg støtter Langesund Vels begrunnelser mot salg av kommunale eiendommer i Langesund.

Kristin Fragell (Langesund, 2023-12-05)

#36

Clarks Minde, Sentrumsgården og Cudriosgate 3 er en del av indentiteten til Langesund. Svært viktig at disse blir bevart i offentlig eie slik at frivilligheten har en plass til å utføre sine aktiviteter til glede for mange.

Harry Arne Lund (Langesund, 2023-12-05)

#40

Ikke Clark Minde skal selges.

Bjarne Mostaul (Langesund, 2023-12-06)

#41

Norge

Kenneth Andersen (Langesund, 2023-12-06)

#42

Norge

Silje Storemyr Andersen (Langesund, 2023-12-06)

#43

Verneverdig og kun for Langesunds befolkning

Elin Norstrøm (Langesund, 2023-12-06)

#46

Disse byggene er viktige for frivilligheten i Langesund og for kulturlivet. De huser lag og foreninger, arrangementer, og er en møteplass for barn, unge og voksne hele året rundt og er med på å trekke flere folk til byen vår og øke omsetningen til butikker og utesteder og restauranter.

Annette Sjursen Simonsen (Langesund , 2023-12-06)

#56

Nesten alle bygg som er foreslått solgt, benyttes/drives av frivillige. Salg av disse har direkte konsekvenser for det frivillige arbeidet kommunen setter høyt og er avhengig av. Kommunen har rost det frivillige arbeid opp i skyene. Også nåværende ordfører og varaordfører poengterte dette i vårt møte 8.11.23. Forslaget om salg av disse eiendommene henger ikke sammen med uttalelsene og satsingen på frivilligheten i budsjettforslaget.

Jan-Olav Kvitnes (Langesund, 2023-12-06)

#58

Jeg er født og oppvokst i Langesund, og synes det er viktig å bevare disse byggene for byens bebyggere og frivilligheten.

Anita Aasen (Fagerstrand, 2023-12-06)

#61

Nå må politikere tenke seg om.

Kirsten Lassen (Langesund , 2023-12-06)

#69

Langesund trenger en levende by med ulike tilbud av kultur og handel for hele Langesunds befolkning. Da må ikke kultur tas bort.

May Ruth Mundal (Langesund, 2023-12-07)

#71

Jeg signerer fordi den frivillige aktiviteten som foregår, spesielt på Clarks Minde og i Sentrumsgården, er med på å "holde liv" i Langesund.

Aktivitetene er av høy verdi for lokalbefolkningen og vil i stor grad ramme grupper som er sårbare og har lite fra før.
Å selge byggene vil ramme frivilligheten som ligger bak å arrangere samlingspunkt og underholdning.
Jeg tenker at det er aktiviteter som har vært av stor verdi for innbyggerne i Langesund over mange år! Husker selv jeg var å
og så E.T og Reisen til julestjernen på kino som barn. Samt har vært på utallige revyer som var fast tradisjon med mine foreldre. Jeg synes andre som vokser opp i Langesund skal ha samme mulighet for å lage gode minner.

Spesielt tilbudene på Clarks Minde har høy verdi for sårbare grupper, og jeg synes at personene bak forslaget bør ta seg en tur å besøke arrangementene som foregår der slik at de kan ta en ny vurdering!

Mona Larsen (Oslo, 2023-12-07)

#73

Jeg deltar i Langesund Damekor. Det er et ekstremt inkluderende og flott miljø med meget høy kvalitet! Det gir livsglede og helse å delta i dette miljøet. Vi må ikke miste huset vårt!

Trulte Konsmo (Skien, 2023-12-07)

#78

Disse bygningene må ikke selges!

Aina Korneliussen (Stathelle , 2023-12-07)

#81

Jeg synes det er viktige at disse byggene forblir kommunale til glede og nytte for alle lag og foreninger som benytter dem.

Solveig Bugtene (Langesund, 2023-12-07)

#85

Norge

Bjørn Heggem (Langesund, 2023-12-07)

#88

Dette er innmari viktig for kommunens innbyggere. Gir vi fra oss dette, gir vi fra oss kulturlivet vårt! Hva hadde vel Bamble kommune vært uten kulturen? Dette drar turister - hele året!

Ida Marie Bie Andersen (Langesund , 2023-12-07)

#89

Jeg er imot den stadige nedprioriteringen av kultur fra det offentlige. Synes også at det er viktig å bevare historiske bygg. Vil heller ikke at Langesund som den lille perlen den er, skal miste noe av sitt særpreg.

Robert Waskaas (Skien, 2023-12-07)

#90

En levende by har et levende kulturliv. Uten kultur forsvinner konsertene, spisestedene, turistene, handelen, ..og slik går spiralen nedover..

Gunn Rogn-Hegge (Langesund , 2023-12-07)

#94

jeg er enig i oppropets innhold

Dag Holmer (Ekstrand, 2023-12-07)

#95

Syntes det er en skam og selge bygg som representerer Langesund by, og har gjort det mange år!
Kultur og velferd har sitt virke der, noe som er utrolig viktig.!!

Janne Pedersen (Langesund, 2023-12-07)

#104

Dette er utrolig viktig og beholde for byen vår!!!

Tommy Riis (Langesund , 2023-12-08)

#109

Bevar Langesund slik det er.

Rigmor Thorsnes (Langesund, 2023-12-08)

#116

Oppvokst på Stathelle, familie i Langesund, viktig sted for meg, fremdeles mye i kommunen da jeg har hytte i Rognsfjorden.
Sentrale bygg som bør være i felles eie av innbyggere og besøkende!

Per Arne Lier Olsen (Oslo, 2023-12-09)

#118

Fordi det er viktig å beholde disse bygningene for kulturen, samhørigheten og frivilligheten i Bamble kommune

Christina Nilsen (Langesund, 2023-12-09)

#120

Skal langesund fortsatt ha et kulturliv, en møteplass som også genererer økt kundemasse til restauranter og utesteder må kommunen stille med lokaler. Grasmyr skole kan ikke brukes. Alternativ er å flytte kulturlivet til Brevik eller Porsgrunn. Da er Langesund en død by. Noe vi ikke ønsker

Wenche f Fauske (Stathelle, 2023-12-09)

#123

Er fra Langesund og tenker å flytte tilbake til Langesund med pensjonisttilværelsen. Ønsker å fortsatt ha aktiviteter i byn da.

Stine Mustad-Hansen (Vestfossen, 2023-12-10)

#124

Det er så viktig å beholde disse husene, ikke bare for frivilligheten, men også på grunn av deres historie. Tenk på de eldre også som bor i Langesund, det er vanskeligere for dem å komme seg opp til Grasmyr enn til sentrumsgården for å få med seg en konsert eller liknende. Ved å selge disse husene lager vi et dødt sentrum. Mange drar allerede til Stathelle for å dra på kafeer, handle etc. men når det er begivenheter i Langesund medfører det at folk benytter seg av Landhandelen, Kina restauranten, Bobben og butikkene mye mer. Jeg kan ikke fatte at politikerne vurderer å selge dette for noen midlertidige kroner i kassa, når verdien vi taper er så stor..

Miriam Ottersen (Langesund , 2023-12-10)

#126

Jeg signerer for å verne sentrumsgården spesielt

Liv Thorsen (Langesund, 2023-12-10)

#130

Vi må bevare Langesunds kystkultur og bygninger for Langesunds befolkning.

Elin Norstrøm (Langesund, 2023-12-11)