OPPDATERING! NEI til byggestopp ved Fenstad Skole

Kommentarer

#2

Mine barn skal gå på denne skolen. En bygg stopp vil ha negative konsekvenser for dem.

Henrik Ekeberg (Fenstad , 2023-11-27)

#4

Ny skole er viktig for barna våre!

Eli Nyerrød Kvarme (Vormsund, 2023-11-27)

#5

Jeg signerer dette fordi det gjelder mitt barn og andres barn og voksne( ansatte) på denne skolen.

Stine mari Moe Pedersen (Brårud , 2023-11-27)

#8

Vi skal ha barn på Fenstad skole i over et tiår til, selvfølgelig skal Fenstad skole bygges ut og oppgraderes til lovpålagte fasiliteter!

Sigrid Meklenborg (Vormsund , 2023-11-27)

#19

Barna fortjener en ordentlig skole å komme til. Ikke brakker, uferdig og slitt skole. Det har vært trangt og dårlig plass på denne skolen i mange år, og det påvirker et skolemiljø til det negative.

Caroline Finbråten (Fenstad , 2023-11-27)

#23

Fenstad skole er for liten slik den er nå, derfor er paviljonger/ brakker brukt i bortimot 10 år. Det mangler skolebibliotek, mat og helserom. Å avlyse en vedtatt, påkrevd utbygging rett før planlagt byggestart er å holde ansatte, elever og foreldre for narr.

Jarle Magnussen (Fenstad , 2023-11-27)

#24

Alle midler må ikke brukes på Årnes.

Esben Fjellhaug (Fenstad, 2023-11-27)

#26

Jeg signerer fordi mine onkel unger går på skole her og syns det blir for dumt da alt er klart til bygging. Men en dum vannskade skal stoppe att alt dette skal skje. Skjerpings! Har det blitt planlagt så er det planlagt. Fullfør!

Patrick Smedstad (Kongsvinger, 2023-11-27)

#30

Vi ønsker fokus på Fenstad, og Fenstad skole. Vi ønsker at politikerne skal gjennomføre det som tidligere har blitt bestemt, og sørge for at utbygging av Fenstad skole gjennomføres!

Frank Jensen (Fenstad, 2023-11-27)

#32

Jeg signerer fordi jeg er lærer i Nes ,og støtter elever og kolleger

Ingvild Bratland Holt (ÅRNES , 2023-11-27)

#34

Dattra mi begynner der til høsten

Øyvind Storvik (Fenstad , 2023-11-27)

#37

Barn i 5. kl og 7. kl ved Fenstad skole

Lena Amdal (Vormsund, 2023-11-27)

#41

Denne skolen har hatt brakker som løsning i årevis, skamfullt å dra ut dette mer nå. Barna i Fenstad og omegn fortjener bedre

Nina Kristine Rønning (Eidsvoll , 2023-11-27)

#46

Har tre barnebarn på denne skolen.

Terje Jensen (Hamar , 2023-11-27)

#49

Jeg har fornuften i behold og ønsker at Fenstad skal utvikle seg i riktig retning så det ikke ender opp som Årnes…!

Freddy wevang (Fenstad, 2023-11-27)

#67

Fordi det trengs!

Kristoffer Lundby (Fenstad, 2023-11-27)

#72

Innsparingen bør foregå på andre områder, helst i administrasjonen og politikere godtgjørelser.

Ole-Petter Karlsen (Fenstad, 2023-11-27)

#85

Jeg bryr meg om elevene på Fenstad

Monica Hultquist (Neskollen , 2023-11-27)

#90

Jeg signerer fordi barna mine går på denne skolen, og skal gå på denne skolen flere år til. Det er blitt en enorm vekst i Fenstad, og barna klager ofte over hode vondt, fordi der er dårlig inneklima på skolen. Skolen trenger en skikkelig makeover. Barna våres fortjener en skole som er trygg, som har alt de trenger for å lære. Slippe å sitte i brakker. Vi er i 2023 og siden 2015 har elever måtte sitte ute i kalde brakker. Gymsalen får man omtrent ikke brukt på vinteren, fordi det er ISKALDT der inne. Garderoben er illeluktende og ser ut som noe som ble bygd under krigen. Nei nok er nok, det er på tide å sette barna våres i fokus. Har man en bra skole, har barna det bra og de lærer mye mer! Dette må ta slutt. Ikke la barna våres lide for deres griske lommer.

Henriette Dyre (2170, 2023-11-27)

#91

Jeg ønsker en god skole for barnebarn. Gode arbeidsforhold for flinke lærere. Mange flytter til Fenstad ,så skolen må ha plass til flere barn.

Inger Østvold (Fenstad , 2023-11-27)

#105

Jeg har barn på skolen! Vi har blitt lovet en ny skole og vannlekkasjen er ikke god nok grunn til å utsette bygging av en ny

Stine Berg-Konst (Fenstad, 2023-11-27)

#106

Besteforelder

Kirsti Opdal Eriksson (Eidskog, 2023-11-27)

#107

Jeg signerer fordi jeg har mine barnebarn der.

Finn willy Eriksson (Vestmarka, 2023-11-27)

#108

Nå er det viktig at politikerne tar barna på alvor i denne kommunen. Trygg skole og et godt fagmiljø for både lærere og elever er viktig. Vi roper ut om tidlig innsats, nå er det på tide og vise at det ønsker Nes kommune og være en forkjemper av

Trine Krågå (Fenstad, 2023-11-27)

#110

Mine barnebarn skal gå der. Jeg mener det er på tide med en oppgradering. Det er viktig for både barn og voksne.

Rita Irene Jensen (Fenstad , 2023-11-27)

#112

Skole i nærmiljø viktig for barn nå og i fremtiden .

Eva Irene Fageraas (Fenstad, 2023-11-27)

#117

Dette er vi ikke for, vi må ha bedre skolesystem i Fenstad.

Vi er en liten bygd, men her skal alle ha det bra og utviklingen vil begrenses hvis kommunen får det som de ønsker.

Kenneth Larsen (Fenstad, 2023-11-27)

#120

Jeg signerer fordi jeg selv gikk på denne skolen og jeg vil støtte elevene og de ansatte på skolen!

Lotte Sjølie (Dal, 2023-11-27)

#123

Jeg ønsker at mitt barn skal slippe å ha klasserom i ei brakke !

Henriette Bråthen (Brårud, 2023-11-27)

#137

Det er mange barn i Fenstad og flere blir det, både av innflyttere men også de som etablerer seg på boligmarkedet. Mange trekker ut av sentrum pga boligpriser samt for å «melde seg litt ut» av dagens stress-samfunn. Skal små barn måtte ta buss og bruke enda mer tid av dagen sin til å sitte rolig, er det virkelig rettferdig at vi skal binde opp og sette krav på enda mer av barnas tid? Når skal de få lov til å få være barn? Hvis alt skal være inne i/så nærme sentrum, da dør bygden ut. Arbeidsplasser blir borte, både i byggeprosess men også skoledriften. Når har vi sett att store sentrumsskoler er et bedre alternativ? De samles snart nok i en stor skole når de går over til ungdomsskolen. Store klasser, som bua er det vanskeligere å skape en relasjon til alle elevene da det blir uoversiktlig, mange som trenger litt ekstra omsorg kan forsvinne i mengden, mens vi er opptatt av å drive med «brannslukking». Å skape relasjoner tar tid, skal du ha noe innflytelse på våre barn og unge så må vi få muligheten til å faktisk få bygge relasjoner med dem, de trenger å være trygge på de voksne rundt seg og at de faktisk er der for dem, ikke bare gir tomme løfter. Vi vill ha kvalitet, det er så sørgelig at skole som handler om oppvekst og fremtid skal kokes ned til kr. de er fremtiden vår. Hvis vi skal være så kyniske å sette penger som en verdi på et liv/ en oppvekst. Da koster bra mye mer å reparere en voksen enn å finnes der og få mulighet til å fange opp et barn som trenger det. Jeg mener det er direkte respektløst mot våre barn og unge å sette en prislapp på deres oppvekst. For dere er det kanskje “bare barn”, men husk at for dem så er det livet. De får ingen do-over. Og en dag er det dissa «barna» som skal ta vare på dere, når den tid kommer. Gi dem omsorg nå, så får de en mulighet til å gi dere/oss omsorg etterpå..

Anna Sälgvik (Fenstad, 2023-11-27)

#138

Jeg ønsker utbygging av Fenstad skole. Jeg viser motstand til sittende kommunestyres forslag om å ta prosjekt av budsjettet neste 4 år.

Marianne Riiser (Jellumvegen 247, 2023-11-27)

#142

For barna så klart

Anette Olsen (Fenstad , 2023-11-27)

#149

Det er viktig å bevare nærskolen

Linda Nymoen (Fenstad, 2023-11-27)

#162

Vi har ett krav til å gi barna en trygg og sikker skole gang, og da ha halvparten av eleven i midlertidige brakker er IKKE grei

Edel Ekeberg (Fenstad , 2023-11-27)

#163

Barn og unge er fremtiden til landet vårt. Det er vår plikt å gi dem de beste forutsetningene til lykkes. Skolens ansatte skal ha en arbeidsplass som legger tilrette for å kunne gjøre jobben sin!

Guri Olsson (Fenstad, 2023-11-27)

#167

..

Trond Bekkensten (Årnes, 2023-11-28)

#175

Fordi utbygging av Fenstad skole er nødvendig. Både pga antall barn som hører til skolekrets, veksten av innbyggere og for å ivareta det som er lovpålagt og barnas læring, utvikling, trygghet, psykososiale påvirkninger og tilhørighet. Det er på barneskolen grunnmuren bygges for videre evne til læring og trivsel. Og for at lærerene skal ha en arbeidsplass de skal trives i og ivareta ungen.

Anita Lindholt (Fenstad , 2023-11-28)

#186

Utbyggingen av Fenstad skole må fortsette NÅ !

Bjørn Olsen (Brårud , 2023-11-28)

#191

Jeg signerer fordi Fenstad trenger dette, barna fortjener dette!

Susanne Anshus (Fenstad, 2023-11-28)