Bevar Prestegårdsskogen som en bymark for alle!

Kommentarer

#6

Lett tilgang til et sentrumsnært rekreasjons - og friluftsområde er viktig for livskvalitet og folkehelse.

Hans Christian Nes (Askim, 2023-10-17)

#8

Er enig med synspunktene til personen bak underskriftskampanjen når det gjelder bevaring av prestegårdskogen.

Finn Aspelund (Askim, 2023-10-17)

#10

Jeg støtter begrunnelsen som Prestegårdskogens venner fremmer!

Vigdis Mørk Løken (Askim , 2023-10-17)

#11

Prestegårdsskogen er et tradisjonelt friluftsområde og rekreasjonsområde som bør bevares slik det er i dag uten forstyrrende elementer. Dette av hensyn til både dyr, fugleliv og menneskene som bruker dette området.

Astrid Lie Engelsjord (Askim, 2023-10-17)

#18

Jeg vil bevare Prestegårdsskogen som et rolig og naturskjønt sted for alle , både folk og dyr!

Kristine Elsness (Askim, 2023-10-17)

#19

Jeg vil at skogen skal bevares til glede for alle.

Gyda Grendstad (Askim, 2023-10-17)

#20

Jeg hadde mine første turer i denne skogen på 1950 tallet sammen med mine foreldre og brødre. Vet hvor viktig det er å ha et skogsområde som dette i nærområdet! Bruker fortsatt området aktivt, sommer som vinter🌞

Ulf Eirik Johnsen (Spydeberg, 2023-10-17)

#21

Bevaring av friluftsområdet Prestegårdsskogen er viktig for alle innbyggere i Askim.

Ellen Halstvedt (Askim, 2023-10-17)

#22

Jeg vil bevare naturen for dyrene

Dorte Marie Lie (Askim, 2023-10-17)

#24

Jeg ønsker å bevare Prestegårdsskogen som et lett tilgjengelig friluftsområde for gammel og ung, samt ivareta artsmangfold og dyreliv.

Liv Kari Røed (1814 Askim , 2023-10-17)

#29

Det er viktig at Askim beholder sin fine bymark. Ikke mange byer er så heldige å ha det. Hvor mange er interessert i frisbeegolf i forhold til barnefamilier, unge og gamle som vil ut på tur i skogen?

Bente Marie Bakke (Mysen, 2023-10-17)

#30

Reidun Fremmegaard

Reidun Fremmegaard (Askim, 2023-10-17)

#31

Tragisk å kaste bort denne naturressursen på
Særinteresser for noen få!
Vi har altfor lite av slike områder i Askim.

Margrete Brinch (Askim, 2023-10-17)

#32

Vi må ta vare på den lille skogen vi har igjen i Askim, det er mer enn nok frisbee-baner i distriktet allerede.

Øyvind Sørbye (Askim, 2023-10-17)

#35

Jeg vet hva denne skogen betyr for Askimfolk!

Kari Riseng Holmberg (Kristinehamn, 2023-10-17)

#40

Fordi jeg ønsker å beholde Prestegårdsskogen som bymark for alle

Linda Bystrøm (Askim, 2023-10-17)

#42

Jeg signerer fordi dette er store, irreversible inngrep i en skog både dyr og mennesker er avhengig av å bevare som den er.

Espen Valsgård (Askim, 2023-10-17)

#45

Jeg signerer fordi jeg sier nei til frisbeegolfbane i Prestegårdsskogen og vil bevare denne som en bymark for alle!

Camilla Aasland (Askim, 2023-10-17)

#46

Jeg ønsker å bevare lysløypa, da jeg går tur der flere ganger i uka. Her møter man på turglade mennesker i alle aldre, så denne plassen er viktig å ta vare på.

Jeanette Tolderlund (askim, 2023-10-17)

#47

Prestegårdsskogen må bevares som turområde

Tove Ingunn Haug Stangstuen (Askim, 2023-10-17)

#48

Jeg ønsker å gå mine daglige turer i Prestegårdsskogen uten å måtte frykte å få en frisbee i hodet.

Svein Jelsnes (Askim, 2023-10-17)

#49

Ønske om å ha mulighet til å gå fritt uten fresbee i luftrommet. Beholde det dyrelivet som er igjen i prestegårdskogen.Unikt turområde for alle aldre. Skogen blir også brukt til opplæring i Orientering både på skolene,speidern og orienteringsgruppa.

Anne Berit Gudim (Askim , 2023-10-17)

#50

Jeg ønsker å bevare skogen som bymark og nærskog for alle oss som bruker den til turer, trening og friluftsliv.

Håkon Gjerde (Tomter, 2023-10-17)

#51

Prestegårdsskogen må bevares og ikke ødelegges av en frisbeegolfbane.

Jan Erik H. Eide (Askim, 2023-10-17)

#52

Bevar skogen til turgåere

Tone Mørk (Askim, 2023-10-17)

#56

Jeg signerer fordi jeg vil beholde Prestegårdsskogen som et uberørt naturområde for mennesker, dyr og alle andre arter som øver der

Margreet Brovold (Askim, 2023-10-17)

#58

Jeg signerer dette fordi jeg ønsker å bevare Prestegårdsskogen som en bymark for alle .

Anne Nome (Askim, 2023-10-17)

#61

Ønsker å beholde skogen for allmenheten

Jan Huseby (Askim, 2023-10-17)

#65

Denne raseringen av skogen vil bety at Askims eneste sentrumsnære rekreasjons- og friluftsområde i stor grad omgjøres til et sportsanlegg!

Morten Kjeserud (Askim, 2023-10-17)

#68

Denne raseringen av skogen vil bety at Askims eneste sentrumsnære rekreasjons- og friluftsområde i stor grad omgjøres til et sportsanlegg.

Jeanette Kjeserud (Askim, 2023-10-17)

#74

Det er viktig å bevare Prestegårdsskogen

Asbjørn Grønland (1807 Askim, 2023-10-17)

#78

Denne skogen er NÆR for folk flest i Askim. Det er da ikke mange slike områder igjen i nærheten som folk kan benytte til rekreasjon. Høre , se , vandre på stier og ikke være midt blant frisbeegolf spillere.

Gunn Aasvistad (Østfold , 2023-10-17)

#79

Jeg ønsker å bevare Prestegårdsskogen som et fristed hvor man kan koble av fra hverdagens mas, uten særlig menneskelig aktivitet og støy. Å møte noen i forbifarten på stien er noe helt annet enn å gå rundt en gruppe mennesker som oppholder seg i skogen over tid.

Madeleine Ulsness (Askim, 2023-10-18)

#82

Bevare den skogen som ligger så sentralt i Askim

Odd-Egil Gangnes (Sarpsborg, 2023-10-18)

#83

Jeg signerer fordi vi trenger området til rekreasjon - fot/skiturer mv. Ikke minst rekreasjon med ro

Trond Widme (Askim, 2023-10-18)

#84

det er et fredfullt sentrumsnært område til ro og ettertanke.

Merethe Brenno (Askim, 2023-10-18)

#91

Vi må bevare den nærliggende naturen vi har!

Odd ivar Fjerdingen (Askim , 2023-10-18)

#93

Fordi det er den eneste turløypa i Askim .

Anne Huse (Askim, 2023-10-18)

#97

Ønsker å bevare den slik den er.

Nina Narten (Askim, 2023-10-18)

#99

Vil bevare tur løypa. Liker å nyte skogens ro.

Grethe Dominguez (Askim, 2023-10-18)

#101

Bruker Prestegårdsskogen ofte. Liker roen og trærne

Lisbet Andersen (Askim, 2023-10-18)

#105

Freesbee ødelegger roen for dette området, som er et flott og godt uteområde

Tore Ulven (Rakkestad, 2023-10-18)

#108

Hundremeterskoger r viktig for å ivareta naturmangfoldet. I Askim er det få slike områder igjen, og insekter og ville dyr har færre og færre steder å gjøre av seg.

Sverre Thorstensen (Askim , 2023-10-19)

#109

Prestegårdsskogen har i mange år vært rekreasjon og turområde for meg. Trist om dette skulle forsvinne.

Raymann Karlsen (Askim, 2023-10-19)

#110

Viktigt område før de som har nedsatt funktion av något slag. Lett at komma sig dit.
Fina områden før barnefamilier og skoler.
Lettillgjenglig!!!!

Yvonne Johansson (Askim, 2023-10-19)

#111

Prestegårdsskogen brukes i dag som rekreasjonsområde for både store og små. Skogen ligger i nærhet til sentrum og blir mye brukt. Sentrumsområdet blir også utbygget med boliger og vi trenger skogen slik at alle kan nyte naturen. Viktig for barnehagene og skolene at barna også kan komme seg en tur ut i skogen slik den er i dag.

Einar Woldbæk (Askim, 2023-10-19)

#112

Fordi jeg som beboer i en by er glad jeg har en liten skog i gangavstand, hvor jeg kan gå å få fred.

Kjøstel Westbye (Askim, 2023-10-19)

#114

Vi trenger ikke ødelægge så fint område! For noe så dumt som en bane der vil blive brukt 1 gang av dem som spiller

Niels Ulsness (Askim, 2023-10-19)

#115

Det er helt vesentlig at vi bevarer skog, for naturmangfold, klima og rekreasjon!

Karin Swane (Gjøvik, 2023-10-19)

#118

En viktig skog/område for alle. Skal kunne brukes når som helst av alle.
Har barnebarnrn med utfordringer, som trenger ro. Også opptatt av fugleliv/dyr i sitt miljø i skogen.

Hege Killingmoe (Askim , 2023-10-19)

#120

Jeg ønsker å bevare bynære rekreasjonsområder.

Kari Øiseth (Slependen, 2023-10-19)

#129

Jeg er enig.

Sylvi Grythe (Askim, 2023-10-20)

#132

Ved å signere gir jeg Sigmund Hanslien fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Remi Kristiansen (Askim, 2023-10-21)

#140

Jeg vil ikke ha en freezbe i hodet!

Eva Herdis Nordby (1832, 2023-10-21)

#141

Skogen har all rekreasjonsverdien en frisbeegolfbane ville hatt og enda mer.

Imre Karlsen (Bodø, 2023-10-21)

#143

Fordi jeg er imot ødeleggelse av et fint turområde, meg fugleliv, flora og dyreliv. Et grønn oase i nærområdet som må tas vare på.

Torgunn Heller (Torgunn, 2023-10-21)

#147

Jeg støtter dette oppropet. Bevar Prestegårdsskogen som den perlen den er! Vi trenger ikke flere frisbeegolfbaner i Askim- Rydd heller grundig i Hovsskogen slik at den banen som er satt opp der kan benyttes!!

Mette Miriam Ruud Birkenes (Askim, 2023-10-21)

#151

Vi må slutte å bygge ned mer natur. 30 % vernes og 30 % restaureres innen 2030.

Heidi Kristoffersen (Biri, 2023-10-22)

#152

Vi må ha natur for å overleve.

Turid Mette Løkken (Raufoss, 2023-10-22)

#153

Fordi jeg vil at Prestegårdsskogen skal bevares.

Kari Anne Opsahl (Askim , 2023-10-23)

#157

Jeg ønsker å fortsatt kunne gå tur i lysløypa uten støy og risiko for å få en frisbee i hodet.

Ingvill Ulsness (Indre Østfold , 2023-10-24)

#158

Det er viktig med friluftslivet for den fysiske og psykiske helsen til folk!!

Andrea Aarsten (Sarpsborg, 2023-10-24)

#161

Jeg signer for at dette er feil sted for dette med tanken på dyrelivet og ikke mist at vi skal bekymre oss for å bli truffet da vi er på tur, er også nærmeste nabo

Linn Strømberg (Askim, 2023-10-24)

#163

Ikke ødelegge lysløypa.

Morten Kristiansen (Rygge, 2023-10-24)

#165

Det er galskap å ødelegge Askims mest sentrumsnære grønne lunge

Julianne Torp (Indre Østfold , 2023-10-24)

#167

Jeg er nær nabo til den planlagte banen og ønsker ikke frisbeer inn i min gårdsplass.

Randi Winther (Askim, 2023-10-24)

#168

Dette er ett viktig område å bevare som det er for rekreasjonsområde for alle som bruker det❤️🤗

Anne Grethe Bernstrøm (Askim , 2023-10-24)

#171

Det finnes mange andre områder som også egner seg til frisbee som ligger mer avsides som egner seg like godt.
Dette er et område som skolene/ barna og familier har brukt i generasjoner. La det få fortsette å være det.

Elisabeth Stokkebæk (Rakkestad, 2023-10-24)

#174

Vi har en naturkrise og må begynne å la urørt natur være. Den har en verdi i seg selv.

Marie Sønstabø (Norge, 2023-10-24)

#176

Ikke ødelegg verdifulle naturområder!

Kari G Hansen (Spydeberg , 2023-10-24)

#178

Jeg signerer fordi jeg mener vi må bevare vanlige skogsområder i nærheten av Askim sentrum

Bjørn Lindblad (Henstad, 2023-10-24)

#186

Viktig og beholde dette for dyra

Kari Taraldrud (Skiptvet , 2023-10-24)

#188

Jeg har bodd ved siden av denne perlen og vi og våre barn har benyttet den til rekreasjon og læring.
Dyrelivet florerer og det vil bli fordrevet 😠

Morten Werner Grun (Hanar, 2023-10-25)

#189

Vi må verne skogsområder!

Birgit Müller-Grefslie (Askim, 2023-10-25)

#191

skogen skal være for turgåere og dyr!!!

Kjellaug Mauseth (ASKIM, 2023-10-25)

#195

Jeg signere fordi at denne naturperle er et unik rereaksjons sted for hele befolkningen, og et flott sted for trim og mosjon for all

Ole-Johnny Nilsen (Askim, 2023-10-25)

#197

Vil ha turområder med skogens ro og fine dyr

Terje Høiberg (Askim, 2023-10-25)