Stopp straumkuppet!

Kommentarer

#2

Finnes ikke ord for hvor feil dette er!!!!!

Gunnhild Kverneland (Jørpeland , 2023-10-15)

#6

Jeg er helt imot at de skal bygge datasenter på matjord.

Jan Tore Skogen (Kvernaland, 2023-10-15)

#7

Nei til nedbygging av jordbruksareal! Nei til unødvendige energisluk! Nei til udemokratiske prosesser!

Lars Helge Strand (Ålgård, 2023-10-15)

#9

Æg signere dette oppropet pga me he isje någe matjord og av sjå. Enn nødt å ta vare på den matjordå der æ ijen.

Andreas Tjelta (Sola, 2023-10-15)

#11

Det er absurd og heilt bort i staur og veggar å byggja ned Kalberg!

Torvald Hadland (Hadland, 2023-10-15)

#12

galskap satt i system, vi må stoppe de

Aud Ivesdal (Kvernaland, 2023-10-15)

#16

Fremtiden er urolig... det er viktig å sikre egen matforsyning og sikre att både små og store lokal bedrifter og privathushaldning en levelig strømpris for årene som kommer.

Trygve Hadland (Herigstad, 2023-10-15)

#21

Eg signerer fordi eg for det første fortsatt har vettet i behold. Planene er en massiv politisk hjerneblødning som overhodet ikkje tar hensyn til heilt vesentlige faktorer for at dette skulle kommet Time Kommune eller Norge forøvrig til gode. Å undergrave demokratiske prosesser i tillegg ved å forsøke seg på snarveier gjør bare saken enda verre. Når en politisk hjerneblødning har oppstått så er slike demokratiske prosesser som nå forsøkes å overstyres ekstra viktig! Det kan jo faktisk hende at det igjennom planprosessene viser seg å være en så ræva ide som allerede mange av oss påstår. Dispensasjonssøknaden må IKKE godkjennes!! Det er ikke Green Mountain som skal vinne dette her det er faktisk demokratiet! Ellers er vi ille ute med eller uten datasenter…tilliten ryker fullstendig då og det er hverken Time eller Norge for øvrig tjent med. Me må kunne stole på demokratiet vår og politikkerne våre!

Stine Moberg (Kvernaland, 2023-10-15)

#25

Jeg er i mot dette prosjektet

Erling Stangeland (Kvernaland , 2023-10-15)

#29

For det første ville dette blitt en massiv nedbygging av matjord som vi trenger sårt - både nå og i framtida. Videre ville prosjektet kunne føre til energimangel og høyere strømpriser.
Og til en kunde som ikke vil røpe sin identitet?
NEITAKK!

Olav Fosså (Sandnes, 2023-10-15)

#30

Det er kun 3% dyrkbar jord her på berget , den må brukast til å produsere mat for oss og komande slekter.
Bruk straumen fra Fagrafjell til å oppgradera allereie eksisterende industri ikkje til ordføreren sitt luftslott.

Olav Halseth (Kvernaland , 2023-10-15)

#34

Jeg signerer fordi jeg er motstander av å bygge på dyrket/dyrkbar mark. Etableringer av næringsvirksomhet bør skje på de 97% av landarealet i Norge som ikke er dyrkbart. Om 25 år viser prognosene at det vil være 10 milliarder mennesker på jordkloden, to milliarder mer enn dagens befolkning. Det vil være veldig uklokt å bygge ned den dyrkbare jorden og dermed skape problemer for fremtidige generasjoner.

Åge Søyland (Kverneland, 2023-10-15)

#37

Green Mountain skal vise respekt for de søknadsprosessene og reguleringsplanene som finnes i Time Kommune. Det blir feil å unngå disse ved å skylde på dårlig tid. De kan heller dra et annet sted, da Time Kommune klarer seg fint uten datasenter.

Morten Vatland (Bryne, 2023-10-15)

#38

Dette er korttenkt nautaskap.

Oddbjørn Overskott (Oslo, 2023-10-15)

#39

Eg er opptatt av jordvern, opptatt av å ta vare på friluftsområder og opptatt av å ta vare på leveområder til fugl og dyreliv.

Martin Haukali (Kleppe, 2023-10-15)

#44

Infrastrukturen vår klarer ikkje denne belastninga

Jone Øvregård (4352, 2023-10-15)

#47

Eg meinar matjorda må vernast.

Peter Strassegger (Bryne , 2023-10-15)

#48

Vanære til demokratiet og folkestyret og koma med slikt 1 månader etter valet! Og deretter ha avgjørelse/vedtak etter 2 månadar! Uannsett er slike virksomheiter ikkje framtidsretta for kommande genrasjonar. Me såg korleis det gjekk med olja i landet vårt, etter ikkje 50 år! Verdens samfunnet seier den skal bort!

Gunnar Garpestad (LYE, 2023-10-15)

#49

Vi må ta vare på matjorden og naturen i område.

Bjørnar Krogedal (Kverneland , 2023-10-15)

#50

Jeg vil at det bevares fulldyrka jord. Det finnes risiko for at strømprisen vil øke og samtidig hindre nyetableringer av lokale etableringer som krever strøm

Magnhild Åsmundhavn (Risør, 2023-10-15)

#54

Jeg signerer fordi demokratiske prosesser skal følges og beslutningsgrunnlag utredes fullstendig før beslutninger som påvirker folk, klima og miljø fattes

Andreas Olsen (Kvernaland, 2023-10-15)

#56

Nei til datasenter

Betuel Frøyland (Frøyland, 2023-10-15)

#58

Det er mishandling av matjord å det tar altfor mye av strømkapasiteten

Dag Finnesand (Tau, 2023-10-15)

#63

Det er viktig å få nasjonal kontroll av bruk av elektrisk kraft og pris

Tarald Oma (Oma, 2023-10-15)

#66

Green mountain vil ødelegge for mange for å berike seg selv på fellesskapets bekostning

Sigmund Rønneberg (Sandnes , 2023-10-15)

#68

Fordi vi i norge/rogaland har bidratt nokk til utelamske aktører, og nå må naturen vår stå i førsterekke.

Frode Ravndal (Jørpeland, 2023-10-15)

#69

Summen av dette blir helt feil. Ingen grunn til å rushe dette. Verdien av strøm og matgjord går ikke ned. Kun Green Mountain har glede av dette.
Og, jeg har ingen tro på løftene om 500 arbeidsplasser.

Ivar Terje Solberg (Bryne, 2023-10-15)

#71

Politiske prosesser må følges og alle utredninger må legges fram før beslutninger kan vurderes. Tiltaket er irreversibelt og på ingen måte bærekraftig eller regenerativt.

Kristin Bryne-Sandvik (Figgjo, 2023-10-15)

#75

Jeg er helt imot at dette blir gjort, at matjord tas, at man forsøker å forsere demokratiske prosesser og at man opererer med ukjent aktør.

Helga Fykse (Orstad, 2023-10-15)

#86

Denne galskapen må stoppes

Jarle Aarthun (Kvernaland , 2023-10-15)

#90

Av Hensyn til Jordvern

Erlend Folkvord (Vikeså, 2023-10-15)

#92

Jeg ønsker å stoppe nedbygging av matjord.

Kari Meek (Stavanger, 2023-10-15)

#96

Fordi det er absolutt ikke greit å ta matjord, myr og andre viktige levesteder for de dyr og innsekter som er viktige for seg selv og for fremtidig generasjoner.

Monika Tønnesen (Kverneland , 2023-10-15)

#103

I Norge følger vi demokratiske prosesser og krever åpenhet i forhold til hvem som investerer her.
Vi bevarer matjord gambler ikke med den.
Norsk strøm skal gi strøm til våre innbyggere og norsk industri. Ikke til ukjente utenlandske selskaper som ikke vil stå fram med navn.

Hildegunn Birkelad (Stavanger, 2023-10-15)

#104

Dei må stoppast!

Lisa Søyland (Sandnes , 2023-10-15)

#108

Det er ikkje meir matjord enn vi treng i verden

Ragnar Vikingstad (Torvastad, 2023-10-15)

#110

Dette er galskap

tomerik wetteland (Figgjo, 2023-10-15)

#113

Eg er sterkt imot slik luftslott. 500 arbeidsplasser???? Hemmelig operatør. Sterkt imot å beslaglegge så stort areal. Generelt imot å ta meir matjord.

Nils Rune Haavardsholm (Bryne , 2023-10-15)

#116

Galskap

Ingvar Søyland (Njå, 2023-10-15)

#117

Må ha matjord

Kristian Sollesnes (Varhaug, 2023-10-15)

#118

Dette er galskap. Het må kulturbeite og matjord bevares.

Hilde Karin Krogedal Norland (Kvernaland , 2023-10-15)

#120

Dette er det glade vanvidd, bygget på feil forutsetninger, med hemmelighetskremmeri og forsøk på å forsere politiske prosesser!! Det må stoppes!!

Linn Lode (Varhaug, 2023-10-15)

#122

EØS avtalen må sies opp. Norge har aldri hatt kraft underskudd og har heller ikke kraft underskudd.

Nei til EU venter i løpet av oktober på dom fra høyeste rett. På om norge fortsatt har suverenitet og er herre over egen kraft.

Dette er ikke annet en ran fra det norske folk.

Bente Sjo (4341, 2023-10-15)

#126

Den type datasenter trenger vi ikke.
Når bruker fremstår som hemmelig må vi anta at dette er spekulanter som er ute etter lett tjent offentlig kapital før de som tidligere stikker til skatteparadis med overskuddene.

Brigt Lode (Varhaug, 2023-10-15)

#133

Jeg signerer for at matjord må spares til det den er ment til, nemlig til produksjon av mat.

Turid Gausland (Rege, 2023-10-15)

#135

Nedbygging av landbruksmark som har høy samfunnsverdi, det nye tiltaket har ikke høy samfunnsverdi. Ingen vet hvem som egentlig står bak ønsket utbygging.

Sigrun Wølstad (Bergen, 2023-10-15)

#137

Nei til ran av straum og matjord.

Kirsten Kverneland (Kvernaland , 2023-10-15)

#138

Sinnsyk galskap å rasere e bygd og landbruk på denne måten!!!

Hilde Svela (Klepp, 2023-10-15)

#139

Dette er galskap satt i system

Terje9 Øksenberg (Varhaug , 2023-10-15)

#144

Dette er en viktig prinsippsak, både for demokratiet og for naturen.

Henriette Hestvaag (Kvernaland, 2023-10-15)

#148

Eg signerer fordi god matjord er viktigere enn dette luftslottet. Eg er heller ikkje for å bygge vei i same området.

Jone Paulsen (Klepp st., 2023-10-15)

#150

Stopp nedbygging av matjorda!

Halvor Thengs (Egersund , 2023-10-15)

#155

Det er nødvendig og rektig

Geir Ingvald svihus Svihus (Svihus , 2023-10-15)

#156

Helt enige.

Tor Arne Rasmussen (Bryne, 2023-10-15)

#165

Hold kontroll på energien mest mulig på lokale krefter og innteresser. Oppgrader vannressurser/kraft.
Nei til ustabil og kostbar vindkraft. Nei til Green Mountain data senter.
Dette er tyveri av elektrisitet, og vi får kostbar og får lite strøm til nye bedrifter.
Nei til den Grønne svindelen.

Bjarne Eikeland (Bjerkreim, 2023-10-15)

#168

Jeg vil ha statsforvalteren på banen asap

Ann Tove Helleren (Kvernaland, 2023-10-15)

#170

Eg seier nei til bygging av datasenter på Kalberg/Frøyland/Kverneland.

Aud Søyland Kristensen (Kvernaland, 2023-10-15)

#174

Dette er sløsing med matjord og er luftslott av et prosjekt som vil koste privatpersoner mye og redusere muligheten for nye varige arbeidplasser. At ikke Green Mountain ikke vil opplyse hvem som investor er skremmende og totalt uakseptabelt.

Erling Mathiassen (Stavanger, 2023-10-15)

#176

Green Mountain er en bløff, 500 arbeidsplasser? LOL

Jarle Thormodsæter (Bryne, 2023-10-15)

#177

Dette er galskap!

Tor Inge Åsen (Stavanger, 2023-10-15)

#178

Galskapen må ta slutt

Tom erik Økvik (Orstad, 2023-10-15)

#179

Jeg signerer fordi jeg er helt imot dette prosjektet, nå og for alltid på matjord og nærme bebyggelse,og måten det blir gjort på og nå med hemmeligholdelse er helt vannvittig!

Helga Øglænd (Bryne , 2023-10-15)

#181

Jeg singnerer fordi jeg er i mot dette

Brit Rosland (Nærbø , 2023-10-15)

#182

Dette er uvettig bruk av dyrka mark. I tillegg er de reinspikka kapitalisme av verste sort som prøver å skjule seg bak arbeidsplasser og de grønne skifte. Men i virkeligheten er de noen så ønsker å berike seg på bekostning av fellesskapet.

Jon Reinhardt Husvegg (Stavanger , 2023-10-15)

#183

Prosjektet er galskap

Bente Grødem (Kvernaland , 2023-10-15)

#184

Dette er feil bruk av arealer og energi.

Vegard Ankarstrand (Stavanger , 2023-10-15)

#186

Vil bevare Kvernaland for kommende generasjoner.

Nils Morten Hestvaag (Kvernaland, 2023-10-15)

#190

Det er viktig å bevare landbruksjord, og utbyggeren ikke er til å stole på

Anne Marie jåtten (Bryne, 2023-10-15)

#191

Denne galskpaen må Stoppe !

Christian Gullaksen (Bergen, 2023-10-15)

#194

Dette er et oppdrop verdt å signere!

Hodne Halvor (Kleppe, 2023-10-15)

#197

Me har ikkje meir matjord å mista. Dette er heilt feil plassering av eit datasenter! Det er ein hån mot demokratiet at ein prøver å få det heile hastevedteke, og attpåtil for ein part me ikkje får vita kven er.

Signhild Stave Samuelsen (Kvernaland, 2023-10-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...