La musikk, dans og drama ved Olav Duun vgs leve videre!

Kommentarer

#10

Namdalen må kunne tilby en linje på videregående med kunst og kultur.

Käthe Mentsen Ristad (Overhalla, 2023-09-18)

#14

Make Namsos great again- sats på ungdommen, skap bærekraftige verdier og kulturer for barn og unge. Namsos som største by bør være kultursentrum i Namdalen. Videregående med mdd er et must for fremtiden, vekst og regionutvikling, såvel som et godt skoletilbud som fremmer samhold, mestring og skaperglede som både medelever og samfunnet forøvrig nyter godt av.

Eva Melhus (Namsos, 2023-09-18)

#15

Stolt MDDer💗🎶

Tuva Emilie Evensen Vikan (Namsos, 2023-09-18)

#18

Vi har ikke råd til å legge ned musikk, dans og drama på Olav Duun videregående skole!

Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned musikk, dans og drama ved Olav Duun videregående skole. I elevtallsoversiktene som ligger ved høringen, står det også at studieretningen informasjonsteknologi og medieproduksjon og linja salg, service og reiseliv kan bli lagt ned. Dette vil bety at Namdalen står helt uten linjetilbud i kreative fag! Argumentet for nedleggelse er kun ett. Tilbudet er dyrt. Jeg spør: på kort eller lang sikt?

Historien om musikklinja, senere også danselinja, i Namsos er historien om et tett samarbeid mellom videregående skole, kulturskole, profesjonelt og frivillig kulturliv. Gjennom samarbeid om stillinger for å skape attraktive fagmiljø ble stein på stein lagt i grunnmuren for kulturbyen Namsos. I denne grunnmuren må alle steiner være på plass. Når en av dem er truet er alle truet. Alt henger sammen med alt. Dette er kulturlivets utfordring, men samtidig kulturlivets mulighet!

Enkelte av elevene som går musikk, dans og drama har funnet en framtidig leveveg innen disse fagene – som utøvere, pedagoger, forskere eller andre kulturarbeidere (flere av oss jobber faktisk også med kunst og kultur med kontorpult og pc som instrument – stikk i strid med det vi kanskje så for oss!). Noen velger andre yrkesretninger – for med generell studiekompetanse er mulighetene åpne. Mange av disse er engasjerte deltakere i lokalt kulturliv – som deltakere, ildsjeler eller publikummere.

For noen er musikk, dans og drama helt avgjørende for å kunne fullføre videregående skole. De får mulighet til å mestre i et inkluderende miljø og får styrket trua på seg selv. Derfor er også gjennomføringsgraden høy på musikk, dans og drama-linjene. Det er en samfunnsøkonomisk suksess! Administrasjonen i fylkeskommunen skriver at “utviklingen i arbeidsstyrken tilsier at det blir stadig viktigere å få med hele laget”. Nettopp derfor er det vanskelig å forstå det forslaget som nå er lagt fram.

I ei framtid hvor en stadig mindre del av befolkningen er i arbeidsfør alder, vil det bli en kamp om kompetansen. Hvordan skal Namsos som regionby og Namdalen være attraktive i en slik konkurranse? Jeg er helt overbevist om at kunst og kultur er viktige faktorer for å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft – ikke bare for oss som jobber med disse fagene, men også for alle som vil ha ei fritid hvor det er mulig å delta i et fellesskap og oppleve kunst og kultur.

Trøndelagsplanen slår tydelig fast at vi skal ha et balansert utbyggings- og bosettingsmønster i Trøndelag og at kunst og kultur skal være en viktig drivkraft for samfunnsutviklinga. Det er vel knapt et område i verden hvor det er forsket så mye på kunsten og kulturens betydning for livskvalitet og folkehelse som i Nord-Trøndelag (HUNT). Og konklusjonene er tydelige: Deltakelse i kulturaktiviteter kan redusere risikoen for tidlig død (forskning.no/kultur-nord-universitet-partner/deltakelse-i-kulturaktiviteter-kan-redusere-risikoen-for-tidlig-dod/2246779) Når OECD beskriver kompetanser som vil bli viktigere i framtida, blir blant annet kreativitet, innovasjon og samarbeid trukket fram (NOU 2018: 2) Musikk, dans og drama gir framtidas kompetanse!

Fylkeskommunen har en tydelig samfunnsutviklerrolle, og med det følger et samfunnsansvar. Namdalen som region kan ikke stå uten linjetilbud i kreative fag. I en kortsiktig økonomisk analyse vil det kanskje se lønnsomt ut. I et langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv har ikke Namdalen og Trøndelag råd til dette.

Jeg oppfordrer alle til å stemme i – la oss rope ut for å beholde de kreative fagene i Namdalen!

#stoltmusikklinjeelev #stoltMDDelev

Ann Evy Duun (Namsos, 2023-09-18)

#21

Den rekrutterer framtidas kulturarbeidere - både profesjonelle og frivillige
Den sikrer og styrker gode fagmiljø og kompetanse
Musikk, dans og drama er en viktig brikke i lokalt kulturliv
Den beriker lokalsamfunnet med kunst og kultur
Kulturfagene bidrar til styrket folkehelse og god livskvalitet
Musikk, dans og drama gjør det attraktivt å bo og leve i Namdalen!

Hilde Holm Årsandøy (Namsos, 2023-09-18)

#28

MDD er en viktig identitet/institusjon for kulturlivet i Namdalen. Vi trenger å bevare den kulturelle rekrutteringen i fremtiden, uten denne linja vil vi miste en verdifull utdanning og ett sterkt faglig miljø. Dette forslaget om nedlegging må ikke få livets rett!!

Marius Vikan (Namsos, 2023-09-18)

#30

For å vise min motstand mot dette forferdelige forslaget om å legge ned MDD ved Olav Duun vg skole.

Even Evensen (Gøteborh, 2023-09-18)

#31

Sjokk og vantro, uvirkelig å lese om disse kuttforslagene for MDD ved Olav Duun vgs.

Et stort miljø som gir mange ungdommer grunnlaget for sin interesse, utvikling og utøvelse av kunstneriske evner.

Mine år på musikklinja var svørt viktig for min musikkarriere. Har samarbeidet flere ganger med både musikk-og danselinja med dyktige elever og lærere.

Håper av hele mitt musikerhjerte at dette forslaget ikke blir virkelighet!

Chand

Chand Torsvik (Namsos/Trondheim, 2023-09-18)

#35

Jeg signerer fordi vi må sikre at ungommene våre, som er selve framtida, får muligheten til å utvikle seg i et trygt, lærerikt, sosialt, faglig sterkt og inkluderende miljø!

Stina Baadsvik (Namsos, 2023-09-18)

#36

Å få bruke tid på noe som gir glede, samtidig som man får studiekompetanse, gir store fordeler med tanke på å få fullført et videregående løp. Det mener jeg er viktig i et langsiktig perspektiv.

Ved å gå MDD får man også erfaringer med å sette opp større produksjoner. Dette gir ungdommene verdifull erfaring med planlegging, gjennomføring og teamarbeid.

Margrethe Skille (Spillum, 2023-09-18)

#40

Disse MÅ bestå!!

Nina Edel Damps (Namdalseid, 2023-09-18)

#41

Fordi jeg er mot nedleggelse av MDD på Olav Duun VGS.

Marius Olav Evensen (Namsos , 2023-09-18)

#44

.

Robin Sjøvold (Namsos, 2023-09-18)

#46

Fordi jeg vil at dette tilbudet fortsatt skal bestå på Olav Duun.

Rune Røttesmo (7802, 2023-09-18)

#54

Jeg selv har gått musikklinja og sønnen har gått MDD.

Fanny Louise Wullum Fahsing (Namsos, 2023-09-18)

#61

Vært lærer på musikklinja i Namsos. Sett positiv effekt på nært hold! Bakgrunn som Musiker/lærer/kulturarbeider og kulturnæringsdrivende.

Terje Olsen (Overhalla, 2023-09-18)

#64

MDD er viktig for Namsos og ungdommen!

Nina Johansen (Oslo, 2023-09-18)

#68

Jeg mener dette er et viktig utdanningstilbud for ungdommene som vokser opp i området.

Hanne Engstad (Kolvereid, 2023-09-18)

#70

Jeg signerer fordi jeg mener det er utrolig viktig å ta vare på de forskjellige MDD-linjene i Trøndelag!

Guro Havik (Namsos, 2023-09-18)

#71

Vi trenger kulturinstitusjoner som Dette.

Per Jonny Skjerve (Grong, 2023-09-18)

#72

Du får frysninga på ryggen, du får tåra i auan, du ser og dem som endelig kjæm ut av skyggen, kan dem få det inn i de akademiske hauan, kulturen e balsam for sjel og sinn, den forene folk fra ulike kultura, elevan får vist fram gaven sin, spar penga? Kem e d dem lura? La oss bevar det som oss virkelig røre, la oss ta vare på kreativitet og kunst, la dem se at vi sammen kan brøle, ikke ta fra oss MDD, da vil samfunnet bli så mye fattigere, for skolen er en magisk fabrikk , utdanning, samhold, mestring og personlig vekst, glasert med dans, musikk og fest, ikke bare for deg som elev, for skolen er en del av namsosingens folkesjel

Mette Hollup (Namsos, 2023-09-18)

#73

Det er så utrolig mange, komplekse og tungtveiende grunner til at MDD i Namsos ikke bør legges ned! Å legge ned MDD i Namsos vil ha alvorlige ringvirkninger for kulturskolens tilbud til barn og unge da tilgangen på kvalifiserte lærere vil svekkes. Kulturskolen i Namsos er en svært viktig grunnpillar for en stor andel av kommunens innbyggere under 18 år og må heller utvikles videre enn at tilbudene krympes pga mangel på kompetent arbeidskraft. Vi vil skape flere skoletapere og dropouts ved å legge ned MDD og praktisk rettede linjer på vgs for øvrig. For å forebygge utenforskap og sikre at vi får flest mulig gjennom videregående opplæring, er det nødvendig med variasjon i tilbudet. Ungdommer som ramler ut av skoleløpet betyr langt høyere kostnader på sikt. Kultur er viktig! Ungdom er viktig! De er fremtiden vår og et samfunn uten musikk og dans er et fattigere samfunn. Om MDD i Namsos legges ned kan jeg og min familie bli nødt til å vurdere å flytte for at ett av våre barn skal ha muligheter til å fullføre videregående opplæring. Studiespesialisering passer ikke for alle, og ikke alle 16-åringer egner seg som hybelboere. Fylkeskommunen må la MDD i Namsos bestå og ta muligheten til å vise at de satser på ungdom og kultur!

Helene Johansen (Namsos, 2023-09-18)

#82

Jeg signerer, fordi danselinja fikk meg til å satse på dansen videre! Hadde det ikke vært for motivasjonen og støtten jeg fikk fra lærerne og klassen min ville jeg ikke vært den danseren jeg er nå! MDD er så viktig for de som ønsker å utdype seg mer, å være kreativ og møte andre som også brenner for musikk, dans eller drama.
La MDD på Olav Duun LEVE VIDERE!!! <3

Djærika Buccat (Oslo, 2023-09-18)

#84

Dette skal bestå

Rune Homstad (Namsos, 2023-09-18)

#85

Bolyst

Kine Kvatningen (Namsos, 2023-09-18)

#88

Det er viktig å behalde alle dei praktisk-estetiske linene.. Dette er fag som stimulerar og utviklar kreativitet, og kreativitet er noko vi treng meir og meir av i framtida!

Robert Skeide (Ulsteinvik, 2023-09-18)

#90

Fordi MDD i Namsos må bestå.

Anne-Lill Newermann (Namsos, 2023-09-18)

#92

Jeg signerer fordi dette faktisk er noe av det dummeste jeg har hørt på lenge… Dans, sang og drama er «livet» til mange og en slik nedleggelse vil tvinge mange til å flytte på hybel når vi har meget god kompetanse på alle områdene her i namsos.

Anja Høgenhaug (Namsos, 2023-09-18)

#94

Jeg har tidligere vært elev på MDD, og det har vært en helt sentral arena for mestring i mitt liv. Dette tilbudet unner jeg fremtidens ungdom også!

Stian Berger (Namsos, 2023-09-18)

#95

Jeg signerer fordi det er absurd å skulle legge ned et tilbud som er så etterspurt og nødvendig å ha. I en tid hvor ungdommer sliter psykisk mer enn før, så er det selvmotsigende å legge ned tilbud som forskning sier at; fremmer god psykisk og fysisk helse!!! Jeg og mine døtre som har danset og minste fortsatt danser i kulturskolen, frykter for dens eksistens og som følge av dette forslaget.. Det er lagt ned mye jobb i mange tiår for å oppnå den kvaliteten som finnes her i namdalen i dag, i samarbeidet mellom MDD og kulturskolen! Ikke ta fra minstejenta muligheten til å velge når den dagen kommer, hun elsker å synge og danse, og framføre , til glede for henne selv, og oss mange 🙏 Sats på de unge!

Ingvild Kvaale (Namsos, 2023-09-18)

#96

Jeg har barn som ønsker denne type utdanning

Ingvild Øien Torvin (Ramsvikskogen,+Namsos, 2023-09-18)

#97

Ungdommen skal ha muligheter og drømmer!

Eli Færøvik (Namsos, 2023-09-18)

#99

Vi trenger kultur for å bedre helse, livskvalitet, mestring og integrering (tilhørighet). Skjer bådr gjennom å utøve men også oppleve kultur.

Berit Blengsli (Grong, 2023-09-18)

#103

MDD er en viktig ressurs for hele Namdalsregionen, og vil være et ufattelig stort tap dersom det vedtas å nedlegges.

Sivert Breivikås (Namsos, 2023-09-18)

#105

MDD er og har vært bindeleddet mellom kultur, dans og musikk i Namsos. Det gir ungdommen et sunt sted å være, og å få dyrke sin lidenskap sammen med likesinnede er unikt og en lifesaver for mange i samfunnet.

Tone Brandal (Spillum, 2023-09-18)

#108

MDD-linje må bestå. Denne har innvirkning på lokalsamfunnet langt utover det rene skolemiljøet! Dette er godt beskrevet i NA-innlegg fra flere.
Men også på individnivå i vår familie vil det ha utstrakte konsekvenser. 9. klassingen vår har lagt planene om MDD-linje allerede klar fra barneskolealder. Hun ‘holder ut’ ungdomsskolen ved å se frem til MDD på vgs og å få tilbringe skole med likesinnete musikk-og danse entusiaster. Motivasjon til skolegang vil få en betydelig knekk dersom linjen vil bli nedlagt.

Sila Heibert-Vandré (Namdos, 2023-09-18)

#110

Det er viktig for Namsos og resten av Namdalen med en studiespesialisering linje ,med avbrekk med ungdommens interesser for musikk og dans. Viktig for kulturlivet i Namsos.

Monica Dahl (Skage, 2023-09-18)

#113

Jeg er enig i alle punkter ovenfor.

Susann Aagård Skotnes (Flatanger , 2023-09-18)

#115

Denne linjen må bestå!

Hedda Emilie Gjertsås (Namsos, 2023-09-18)

#116

Dom lærer, synes jeg det er viktig at elever ved skolene i Namsos har mulighet til å utvikle sin identitet og få mulighet til drive med sine interesser i VGS.

Jørgen Stieng (Namsos, 2023-09-18)

#118

Viktig for ungdommen og utviklinga i Namdalen at man har et variert skoletilbud som fremmer både glede og folkehelsa.

Aina Vareide Haug (Levanger , 2023-09-18)

#128

Det er viktig med alternative opplæringsarenaer - ikke alle passer i studiespesialisering eller tekniske fag! Namsos er et kultursenter der musikk og dans har en stor rolle. Det er også viktig å bevare studieplasser nord i fylket, og Inderøy ligger mye nærmere Trondheim og sørdelen av fylket

Grethe Torvin (Namsos, 2023-09-18)

#132

Jeg er er enig i alt som står om hvorfor MDD linja er særdeles viktige for Namsos og Namdalen!

Monica Oksdøl Wien (Namsos , 2023-09-18)

#140

Ungdommene fortjener det!

Kolaas Solveig Salthammer (Levanger, 2023-09-18)

#141

Å legge ned kulturfagene på Olav Duun vil være døden for kulturlivet i Namsos og Namdalen generelt. Disse studietilbudene bidrar til bolyst og å berike lokalsamfunnet rundt skolen.

Maria Konstanse Bruun (Namsos, 2023-09-18)

#149

... MDD må bestå!

Bodil Hanssen (Namsos , 2023-09-18)

#150

Hvordan kan dere kalle skolen Olav Duun vgs hvis dere skjærer bort estetiske fag?

Rigmor Duun Grande (Oslo, 2023-09-18)

#155

Det er viktig at kreative talenter skal få utvikle seg. Vi trenger også kultur!

Gerd Karine Ringstad (Steinkjer, 2023-09-19)

#162

Dette er noe vi i Namsos må få beholde. Det må bli slutt på at alt skal legges ned. Barn og unge trenger dette!

Einar Marius Nysæter (Namsos , 2023-09-19)

#165

Dette er en viktig linje som må bestå!

Helena Paulsen (7819 Fosslandsosen , 2023-09-19)

#168

MDD ved Olav Duun Vg skole er en linje som gir kreativ ungdom en mulighet for å få studiekompetanse samtidig som de får holde på med det de elsker mest:) De slipper å flytte langt fra familie og nære venner for å gå på skole. De møter omsorgsfulle og svært kompetente lærere og mulighet for å se om kulturbransjen er et fremtidig arbeidssted. I tillegg får de oppleve inkludering og mangfold i praksis. MDD miljøet bidrar til å skape liv og røre i Namsos og omegn :)

Kristin Ørjasæter (Namsos, 2023-09-19)

#170

MDD er viktig for Namsos og Namdalen, men aller viktigst for elevene!

Ragnhild von Harling Lien (Namsos, 2023-09-19)

#171

Tiden etter ungdomsskolen er den viktigste tiden hvor man bør satse mest for at ungdommen skal lykkes og ikke havne utenfor både studier og arbeidsliv. Da må man ha et tilbud som favner og motiverer alle.

Mette Pettersen (Namsos, 2023-09-19)

#172

Alle vet at musikk, dans og drama er en del av Namsos, slik det skal være!

Geir Tronhus (Bangsund, 2023-09-19)

#175

Vi kan ikke ta fra ungdommen dette tilbudet!

Margareth Heglum (Skage, 2023-09-19)

#179

Det er det eneste rette å gjøre!

Fredrik Olaus Wolff (Namsos, 2023-09-19)

#180

Stolt musikklinjeelev ved MDD i Namsos siste halvdel av 90-tallet, og stolt musikklærer grunnskolen i dag. ✊

Hildegunn Bjørkan (Brønnøysund, 2023-09-19)

#182

Ønsker at musikk, dans og drama og yrkesfag skal bestå i distriktene!

Gro Trine Hildrum (Høylandet , 2023-09-19)

#185

MDD-linjene er viktige for regionene, for lokalsamfunnene og ikke minst for de unge som skal bli framtidens kulturarbeidere og kulturbærere!

Tom Antonsen (Kolvereid, 2023-09-19)

#187

Denne linjen er med på å opprettholde mangfold. La kreativiteten leve videre, også i Namdalen

May Lillian Stakset-Dahl (Namdalseid , 2023-09-19)

#188

MDD på Olav Duun vgs må beståå!!!

Anne Irene Øvereng-Løvmo (Namsos , 2023-09-19)

#192

Jeg støtter oppropet

Tommy Strand (Årnes, 2023-09-19)

#197

Uten MDD, og linjene som planlegges fjernet fra HO, vil Namsos ikke ha en eneste kreativ linje igjen. Dette er er stort tap for kulturbyen Namsos, men også et stort tap for bedrifter i Namdalen. Mangfoldet i programmer er viktig for ungdom!

Kristin Nesterud (Namdalseid, 2023-09-19)

#199

Jeg vil at ungdom i Namsos forsatt skal ha dette gode skoletilbudet. Både de med nedsatt funksjonsevne og de andre må få ha denne muligheten til å utrykke seg gjennom musikk, dans og drama.

Eva Lill Hoddø Selnes (Spillum , 2023-09-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...