HSØ må opprettholde tilbudet om intravenøsbehandling av smertepasienter

Kommentarer

#401

Alle bør ha krav på god smertelindring.

Trine Fissum (Rissa, 2023-08-17)

#402

Det er en menneskerett å få den beste form for smertelindring, helt uavhengig av smertens årsak!!

Ragne Ruud Jonassen (Vikersund , 2023-08-17)

#406

Dette er viktig!

Anne Edwardes (Strømmen , 2023-08-17)

#408

Jeg mulig blir en pasient selv som trenger dette

Marianne H Iversen (Dokka, 2023-08-17)

#415

Jeg signerer fordi denne gruppen pasienter trenger ett offentlig behandlingstilbud som virker.

Tore Bergfjord (Oslo, 2023-08-17)

#418

Er nakkeskadd selv og synes tilbud om hjelp til denne pasientgruppen er for dårlig og bør absolutt ikke bli enda dårligere!!!

Veslemøy Berge (Oslo, 2023-08-17)

#420

Jeg signerer fordi min mann er pasient og denne behandlingen er det eneste som hjelper ham og den gjør at han kan fortsette å jobbe og være en god far og mann.

Amalie Bergfjord (Hosle, 2023-08-17)

#421

Jeg benyttet tilbudet

RØNNINGEN Eva (Strømmen , 2023-08-17)

#423

Dette er en viktig sak.

Reidar Nyberg (Reinsvoll, 2023-08-17)

#426

Jeg har en venninne som Virkelig trenger den behandlingen
Hun har ikke et liv iten

Christin Norum (Sarpsborg , 2023-08-18)

#427

Tilbudet bør opprettholdes

Cecilie Vego (Sandefjord, 2023-08-18)

#428

Er selv kronisk smerte pasient

Randi-Beate Fjelde (Kristiansand, 2023-08-18)

#431

Det er mange kroniske smertepasienter som trenger behandlingstilbud

Tea Fjeld Rasmussen (Gardvik , 2023-08-18)

#435

Det er viktig for kroniske smerter

Eli Sandum (Løvenstad, 2023-08-18)

#437

For og opprette dette tilbudet slik at mange kan få et bedre liv ved hjelp av dette tilbudet

Aina Eriksen (Harestua , 2023-08-18)

#442

Denne smertebehandlingen er avgjørende for å gi best mulig livskvalitet, og er for noen det som gjør at de kan stå i jobb.

Gro Skogmo (Fagernes, 2023-08-18)

#443

Jeg ser at folk trenger den medisinske behandlingen som virker for dem.

Julie Amanda Fossnes (Oslo, 2023-08-18)

#446

Dette er livsviktig for smertepasienter som lever med kroniske sterke smerter i hverdagen. De som ikke lever med kroniske smerter kan på ingen måte vite hvordan det er.

Runa Rode Bøen (Ski, 2023-08-18)

#448

Fordi de har veldig lite å tilby smertepasienter. Man kan ikke legge ned noe som virker.

Elin Andersen (Oslo, 2023-08-18)

#451

Å leve med konstante smerter er noe av det mest utmattende som finnes. Hvorfor skal man ikke gi behandling når det er mulig??

Sæbbe Elin Karense (Harstad , 2023-08-18)

#452

Jeg er en smertepasient med nerveskader etter feil under en rygg operasjon. Støtter denne underskriftkampanjen.

Elisabeth Skistad (3050 Mjøndalen, 2023-08-18)

#453

Smertepasienter må bli tatt på alvor!

BRITA VALLE (Jessheim, 2023-08-18)

#454

Jeg signerer fordi det er mange smertepasienter som drar stor nytte av denne behandlingen og da klarer å opprettholde en bedre livskvalitet.

Kristin Thuesen (Oslo, 2023-08-18)

#456

Jeg kjenner flere som får ett bedre liv pga denne metoden. Å en dag kan jeg plutselig få bruk for det selv i og med jeg sliter med store smerter i kropppen

Ann Kristin Bjørnsdatter Negård (2100, 2023-08-18)

#458

Dette er et viktig behandlingstilbud, viktig for veldig mange flere enn meg selv.

Tor Andre Reiersen Kirkhus (Oslo, 2023-08-18)

#461

Jeg lever med kroniske smerter og vi faller mellom alle stoler.

Marianne Erikson (Kongsberg , 2023-08-18)

#463

Dette er viktig

Helene LM Guldhaug (Råde, 2023-08-18)

#464

Jeg er selv smertepasient.

Tone Stafseth (Ålesund , 2023-08-18)

#466

Behandlingen gjør at jeg overlever mine ekstreme smerter.

Liv Torgunn Røhr (Raufoss, 2023-08-18)

#468

Jeg er selv kronisk syk med mye smerter.

Anne Sissel Berland (Undheim, 2023-08-18)

#469

Jeg kjenner flere som er avhengig av smertelindring ved klinikkene, og er redd jeg også skal ende opp med å måtte få hjelp til smertelindring. Da trenger vi dette tilbudet!!

Hanne Fossum (Elverum , 2023-08-18)

#470

Støtter en god sak

Lars Gundersen. (Oslo, 2023-08-18)

#471

Dette er viktig og pasientene som trenger denne behandlingen, må da virkelig fortsette å få den.

Ann Kristin Evensen (Råde, 2023-08-18)

#472

Jeg støtter oppropet!

Sylvia Riddarsporre (Flateby, 2023-08-18)

#474

Denne behandlingen er livsviktig for mange smertepasienter

Carin Møller (Oslo, 2023-08-18)

#476

Er smertepasient selv. Hadde dessverre ikke effekt av intervenøs, men mange pasienter har stor nytte av dette, derfor støtter jeg opp om dette oppropet.

Ingerlise Flørenes Repstad (Kristiansand, 2023-08-18)

#480

jeg selv er smertepasient og blir fullt opp med opioder

Linda Hauge (Hafrsfjord, 2023-08-18)

#482

Burde være en selvfølge når det trengs.

Gine Teigen (Namsos , 2023-08-18)

#483

Offentlig Refusjon hos denne klinikken må IKKE opphøre!

Thomas Anderson (Drammen, 2023-08-18)

#486

SMI tilbyr pasienter den behandlingen de trenger for å oppnå en livskvalitet som er verdig. Jeg er i tett relasjon med flere som kan leve livet sitt pga. behandlingen de får her, som ikke tilbys noe annet sted i landet. Dette behandlingstilbudet må være støttet av det offentlige, dersom det ikke skal lage et klasseskille mellom hvem som har råd til behandling som faktisk virker, og de som ikke har økonomi til det.

Merete Solli (Oslo, 2023-08-18)

#487

Det er kjempe viktig for oss med kroniske smerter

Frantzen Anita (Svatsum , 2023-08-18)

#491

Har en venn som trenger dette.

Robert Bratt (Våler , 2023-08-19)

#493

Viktig for mange

Snefrid Reppen (Flekkefjord , 2023-08-19)

#497

Jeg er en av pasientene som nå har mistet dette tilbudet - som ga meg en bedre livskvalitet..

Malena Appel (Ridabu, 2023-08-19)

#498

HSØ må videreføre avtalespesialisthjemlene til anestesiologer slik at behandlingstilbudet med Ketamin iv kan opprettholdes. Min kone har stort utbytte av den behandlingen hun nå har mistet. Dette fører til dårligere livskvalitet først og fremst for henne, men også for meg. Det får ringvirkninger for barn, barnebarn, øvrig familie og venner.

Vidar Kristiansen (Oslo, 2023-08-19)

#500

Jeg lever et liv med sterke og kroniske iatrogene og intraktable nerve-smerter etter kirurgi som kun lar seg lindre av behandling ved SMI. Jeg får IV-behandling ca. annenhver uke, dette resulterer i at smerte-trykket blir mindre, samt at det virker som smertelindrende medikamenter som ikke gir spesielt lindring faktisk virker. For meg har møtet med leger med en genuin interesse for å bedre pasienters i utgangspunktet håpløse situasjon og behandlingen ved SMI vært avgjørende for at jeg kan ha det litt bedre enn helt for jævlig hele tiden.

Helene Stierneklar (Oslo, 2023-08-19)

#506

Jeg mener dette er en RETT ALLE skal ha!

Stine Beate Paulsen (Frogn, 2023-08-19)

#507

Tilbudet kan ikke være avhengig av privat økonomi. Tilbudet er like viktig uansett hva en pasient tjener.

Lars Sandvik (Bergen, 2023-08-19)

#508

Fordi dette er ein viktig prinsippsak.

Ina Giske (Valderøy, 2023-08-19)

#511

Det er viktig og opprettholde behandlingen for smertepasienter, for å ha en bedre livskvalitet.

Jane-Susann Laksby (Halden, 2023-08-19)

#515

Jeg som smertepasient vil ha økt forståelse og bekreftelse for behovet for hjelp i helsevesenet. Helsevesenet må snart skjønne det alvoret smertepasienter lever i.

Beathe Vikestad (Ålesund , 2023-08-20)

#517

Å legge ned et tilbud for kroniske smertepasienter er inhumant, bedritent og totalt utilgivelig. Dette er mennesker som fortjener respekt, hjelp og smertelindring. Ikke ignoranse, avvisning og mistenkeliggjøring. Å inndra all statlig støtte til smerteklinikkene er absurd.

Lena Meieran (Eidsvoll , 2023-08-20)

#518

Dette er VIKTIG

Britt Tove Hedqvist (Auøi, 2023-08-20)

#522

Jeg signerer dette fordi jeg kjenner en som er helt avhengig av denne behandlingen. Det må ikke bli slik at kun de med god råd skal få den behandlingen de trenger.

Randi Hernes (Asker, 2023-08-20)

#525

Jeg ser hva dette gjør for min venninne. ❤️❤️

Åse Grime (Rasta, 2023-08-20)

#527

Jeg trenger denne behandlingen som kronisk smerte pasient

Eva Sissel Brekkhus (Os, 2023-08-20)

#539

De pasientene som trenger dette skal få det!

Linda Aa (Sørumsand, 2023-08-20)

#540

Dette er en utrolig viktig sak å kjempe for!

Bovolden Stig (Svinndal, 2023-08-20)

#541

Jeg har til SMI og er helt avhengig av behandlingen jeg får der

Lisa Andrea Strømmen (Oslo, 2023-08-20)

#543

Dette gjelder fremtiden til min datter som lever med kroniske smerter.

Magnar Strømmen (Lørenskog , 2023-08-20)

#547

Vi trenger sårt smertelindring ❤️

Mary Ann Tveit (Evje , 2023-08-21)

#551

Jeg signerer fordi j ønsker at tilbudet skal opprettholdes slik det er i dag, ikke at det privatiseres.

Gitte Krosvik Pettersen (1911 Flateby, 2023-08-21)

#553

Jeg vet hvor viktig det er for pasienter at dette blir opprettholdt.

Vetle Nielsen (Oslo, 2023-08-21)

#555

Det er helt grusomt at de hardest rammede kroniske smertepasientene ikke skal få hjelp som gjør at de kan leve et noenlunde godt liv. Dette er en pasientgruppe som allerede blir svært stemoderlig behandlet i helsevesenet og det blir enda verre når et av de få behandlingstilbudene som finnes forsvinner. dette er en pasientgruppe som små muligheter for å skaffe tilveie midlene som skal til for å betale for medisinsk behandling selv og derfor er det viktig at tilbudene til disse pasientene opprettholdes og utvides, ikke nedlegges.

ingunn beck (Sætre, 2023-08-21)

#560

Jeg støtter saken

Ketil Hagen (Fiskum, 2023-08-21)

#561

Det er nødvendig for så mange å få denne behandling, og få et bedre liv med smertelindring som har effekt.

Lydia Fyen (Skarnes, 2023-08-21)

#562

Alle har rett til behandling som fungerer.......Norge har råd til å hjelpe sine egne innbyggere som lider og strever for å komme gjennom dager og netter....

Solfrid Grønvold (Tistedal , 2023-08-21)

#563

Det gir ingen mening å ikke la andre spesialister med lik kompetanse tilby refusjonsrettigeter på lik linje med andre aktører dersom de ønsker dette. Smertemedisinsk institutt gir livshjelp som andre klinikker ikke kan tilby og en slik avgjørelse vil sette menneskeliv på spill.

Noor Atamna (oslo, 2023-08-21)

#565

Det er flere som lider av konstante smerter og de trenger den hjelpen smerteklinikkene gir

Unni Hellvik (Oslo, 2023-08-21)

#566

Jeg singerer, fordi dette er en viktig sak som hjelper de som trenger støtte fra den norske stat mest.

Gabriel Bjørhall (Torshov , 2023-08-21)

#567

Denne behandlinga burde vært eit til bud fra det offentlige i heile landet!

Gro Bjellebø (Stord, 2023-08-21)

#570

Jeg er i gruppen som er rammet og lever med 24/7 høye smerter. Har hatt stor nytte av behandlingen.

Schønning Elisabeth (Borgen, 2023-08-21)

#574

Jeg er mangeårig pasient ved SMI.

Tone Oppi (Arneberg , 2023-08-21)

#580

Eg signerer fordi min datter trenger dette tilbude , da hun håper å komme seg ut i jobb.

Jeanette Strømmen (Lørenskog, 2023-08-21)

#588

Det kan skje hvem som helst at man blir avhengig av et tilbud med smertelindring og hvis det er dette som gir bes effekt for de i denne gruppen så må det fortsette

john gabrielsen (KLOKKARSTUA, 2023-08-21)

#590

Det jeg har igjen av fysisk livskvalitet kan jeg i stor grad takke Smertemedisinsk Institutt for. Uten ukentlige behandlinger har det store negative konsekvenser for flere enn bare meg. Som far til 4, og ett barnebarn på vei, så er det fortsatt så mye jeg ønsker å gjøre sammen med de. Uten SMI vil dette i praksis ikke være mulig. La meg slippe ett smertehelvete låst fast i sengen.

Jan Frøili (Oslo 0480, 2023-08-21)

#594

En nær bekjent trenger denne støtten for å leve et verdig liv.

Hege Jankowsky (Sandvika, 2023-08-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...