Nei til vindturbiner i Engerdal

Kommentarer

#2

Nei til industrialisering av urørt natur!!! 🔥

Per Ove Utgaard Holberg (Hamar, 2023-05-24)

#5

Vindturbiner er et totalt unødvendig overgrep, både på natur, dyreliv og innbyggere!

Terje Helberg (Bergen , 2023-05-24)

#6

Jeg sier JA til naturen og NEI til vindturbiner

Kåre Skarateppen (Kongsvinger, 2023-05-24)

#8

Jeg mener vindturbiner er forsøpling av norsk natur og er generelt i mot inngrep i uberørt natur. Vi ser at natur bygges ned i høyt tempo, noe som er urovekkende siden vi også har en naturkrise. Norge er et vannkraftland. Det gir ingen mening at vi skal ødelegge natur for å bygge f.eks datasentere, kryptofabrikker eller bidra med strøm til Tyskland som har ført en elendig energipolitikk og lagt ned sine kjernekraftverk og dermed gjort seg avhengig av gass fra Russland. Land som mangler energi må sørge for å skaffe seg dette i sitt nærområde, bl.a ved å bygge kjernekraftverk.

Tove Bjerknes (Son, 2023-05-24)

#9

Stopp galskapen

Eirik Borgen (Elverum, 2023-05-24)

#11

Vindkraft må ikke kunne oppføres på bekostning av uberørt natur i sårbare landskap

Martin Muri Huse (Hamar, 2023-05-24)

#16

Jeg er imot vindturbiner i Engerdal!

Anne Gripstad (Engerdal, 2023-05-24)

#20

Regelrett overgrep mot norsk natur, dyreliv, utmarksressurser, unikt landskap og lokalbefolkning.

Marianne Grønvold (Vang, 2023-05-24)

#21

Nei til vindkraft i Norge

Jostein Amundsen (Gildeskål, 2023-05-24)

#27

Jeg er i mot rasering av naturen. Disse vindturbinene er et unaturlig monster i Norsk natur. Det er i den frie naturen vi mennesker henter inspirasjon og rekreasjon.

Arnt Nysveen (Rendalen, 2023-05-24)

#30

Vindmøller ville ødelegge de fantastiske fjellene i Engerdal, til liten nytte. Det viser seg gang på gang at disse prosjektene ødelegger langt mer enn de gagner. Og vi skylder våre etterkommere å ta vare på historiske naturområder fremfor små, kortsiktige økonomiske fordeler.

Idunn Sponberg (Rælingen, 2023-05-24)

#32

Norsk urørt natur er rekreasjon for mange mennesker .
Vindturbiner skaper store ødeleggelser i naturen. Da er miljø gevinsten på null.

Marit Sandvik (Trysil, 2023-05-24)

#33

Støy. Forurensning. Ødelegger fin natur.

John Oppi (2266 Arneberg, 2023-05-24)

#40

Dette er uansvarlig naturødeleggelse

Dahlen Arne (Røros, 2023-05-24)

#41

Ikke ødelegg naturen

Frode Syljeset (Elverum , 2023-05-24)

#42

Vindmøller ødelegger natur, bidrar med svært lite, og hvis et overskudd, går det utenlands.
Jeg vil ha norsk natur, nærmest urørt, og litt mindre lys i teslaen

Nils-Einar STENMYREN (Nybergsund , 2023-05-24)

#46

Vindturbiner er ikke løsningen på et grønt skifte!

Marte Breisjøberg (Brønnøysund, 2023-05-24)

#48

Nedbygging av natur er noe vi ikke kan gjøre nå. Vindturbiner skaper ikke stabil elproduksjon og gir bare utfordringer for fremtiden

Eystein Skaugvoll (Sandvika, 2023-05-24)

#51

Støtter kampen mot vindturbiner Engerdal. Ett unikt naturmangfold med nasjonalparker, verneområder og fredet vassdrag som ikke kan utsettes for de naturinngrep vindturbiner vil gi, og som vil ta fra kommende generasjoner muligheten til å oppleve urørt natur.

Veronika Johnsen Lepperød (Trysil, 2023-05-24)

#52

Ønsker å bevare den fine naturen vi har i Engerdal.

Mona Granlund (Drevsjø, 2023-05-24)

#53

Jeg har vært mye i Engerdalen i oppveksta og har hytte rett ved der det planlegges å bygge vindkraft.

Elise Edvang Aas (Grimstad, 2023-05-24)

#54

Jeg respekterar avgjörelsen tatt i OED i 2017, at avgjörelsen om at et Nei ikke kan påklages. Ser for meg at denne saken kan gå til domstolen med stötte fra Motvind, hvor jeg også er medlen.

Truls Gustavsen (Strängnäs, 2023-05-24)

#55

Vindindustri er et fatalt miljøskadelig blindspor. Nok er for lengst nok. Vindindustri i Norge og naturen vår skulle vært forbudt for lenge siden!

Trond Godtland (Ski, 2023-05-24)

#57

La Engerdalsfjellene være i fred.

Kari Fiskvik (Rendalen, 2023-05-24)

#60

Helt håpløst med vindturbiner i Engerdal!

Odd Harald Sundet (Engerdal , 2023-05-24)

#62

Ønsker IKKE det store inngrepet i naturen som vindmøller fører med seg

Sigrid Svendstad Bergh (Brumunddal , 2023-05-24)

#66

Er sterkt i mot at det settes opp vindmøller så nære verna områder som i Engerdal

Eldar Embretsson (2443 Drevsjø, 2023-05-24)

#67

Vindmøller hører ikke Norge til!!!

Anders Møystad (Elverum , 2023-05-24)

#71

Vindmøller hører ikke hjemme i et område med kulturminner, sårbare dyrearter og nasjonalpark

Sturle Lyberg (1475 Finstadjordet, 2023-05-24)

#73

Nei til rasering av urørt og sårbar natur med viktig bioartsm.fold, grunnet profittering og maktovergrep!

Tove K Eide (Engerdal, 2023-05-24)

#74

Nei til rasering og ødeleggelse av urørt og sårbar natur. La fjellet leve.

Svein Busk (Engerdal , 2023-05-24)

#75

Jeg signer fordi jeg elsker naturen i engerdal . Engerdal er mitt andre hjem . Ønsker at naturen å dyrelivet skal vøre som det er . Dette blir ødelagt med vindmøller

Renate Nicolaysen (Ridabu, 2023-05-24)

#77

Det er det beste vi kan gjøre for naturen vår, før den blir helt ødelagt

Grete elosabeth Haarstad (Narvik, 2023-05-24)

#78

Jeg elsker plassen jeg bor på, hovedsakelig pga naturen og fjella. At tida står stille, at naturen er urørt, er balsam og gir ro i sjela. Settes det opp vindmøller her, så forsvinner hele mitt grunnlag for å bosette meg nettopp i detta område!!

Mette Maria Jakobshaugen (Søre Elvdal , 2023-05-24)

#79

Vindmøller skal ikke få ødelegge den unike naturen vi har i Engerdal!

Kjetil Gjermunds (Engerdal, 2023-05-24)

#80

Det ødelegger naturen

Ole Jacob6 Weel (Fredrikstad , 2023-05-24)

#82

Synes det er for jevlig at naturen skal bli ødelagt

Helge Midtdal (Os i østerdalen, 2023-05-24)

#83

våre såkalte folkevalgte kan brenne I helvete.

Bjørn J Wagner (Sande, 2023-05-24)

#84

Fordi vindturbinparker forurenser med ca 62 kg mikroplast, epoxy/ glassfiber og Bisfenol A.
Vi har ikke natur å miste.
Vindturbinparker slipper ut mye co2 når myrterreng åpnes.
Ødelagte vindturbiner lagres vanligvis i deponier, lekker forurensning ut i jord og grunnvann.
Støy og lysforurensende.
Beitedyr som beiter i og rundt vindturbinparker får i seg forurenset for.

Lillian Innbjo Vag (Haugesund, 2023-05-24)

#87

Naturinngrepene er for store. Kan ikke redde kloden ved å rassere mer natur enn vi allerede har gjort.

May Westlie (Osen, 2023-05-24)

#91

Jeg er imot vindkraft

Leif Arne Iversen (Rendalen , 2023-05-24)

#93

Fordi nok er nok. Engerdal er et eldorado for jakt, fiske -og friluftsliv. Nå må naturen få vinne fremover. Skandale at slike områder i det hele tatt blir vurdert.

Inge Sundby Braathen (Løten, 2023-05-24)

#94

Jeg signerer fordi det er helt uakseptabelt å rasere naturen i Engerdal ved å bygge vindturbiner.

Kai Petter Westerheim (Hamar, 2023-05-24)

#98

Vi må stoppe voldtekten av norsk natur NÅ!

Ole Endre Søgård (Torød, 2023-05-24)

#102

Jeg er imot vindkraft

Odd Sæming Negård (Koppang, 2023-05-24)

#103

Dette er ren og skjær svindel. Rasering an norsk natur og total fraværende fortjeneste i strøm.

Kjetil Nilsen (Engerdal, 2023-05-24)

#104

Strøm fra vind er noe vi ikke trenger da det er ulønnsomt, medfører store natur inngrep og dreper fugler.

Birger Heigre (Bryne, 2023-05-24)

#109

Det er så misforstått da det argumenteres med å redde klima , med å ødelegge så mye natur og med det også miljø for så mange.Jeg skjønner det haster , for de som skal tjene de store pengene.Med bare litt tålmodighet, får vi snart nye og bedre løsninger.

Arne Ragnvald Holberg (Tynset, 2023-05-24)

#113

Vi er mye på hytta i Elvdalen og er blitt veldig glad i Engerdal og den flotte naturen. Jeg ser det som en katastrofe for denne lille kommunen hvis naturen skal bli forurenset av vindmøller og alt det drar med seg av ødeleggelser.

Bente Danielsberg (Elverum, 2023-05-24)

#115

Engerdal - helt naturlig! Stopp rasering av natur og dyreliv!

Solveig Aunsmo (Trysil, 2023-05-24)

#118

Jeg signerer fordi vindturbiner har ingenting å gjøre i den fantastiske naturen i Engerdal, eller noe som helst annet sted i Norge for den sakens skyld

Kristian Jansen (Engerdal, 2023-05-24)

#120

Vindkraft er ett blindspor, vi trenger naturen for å redde klimaet.

Liv Aavitsland (Sandvika, 2023-05-24)

#122

Jeg mener denne utbyggingen vil skade store områder med uberørt natur og dyreliv og er derfor motstander av hele dette prosjekte.

Jack Dahl (Harestua, 2023-05-24)

#123

Jeg nekter å bevitne at en slik urett skjer der jeg har vært så heldig å ha vokst opp uta slikt destruktivt søppel! Urett mot naturen, dyra, viktig historie og befolkninga! Vindturbiner har ittnå i Norsk natur å gjøra!

Levi Kodvaag (Kragerø, 2023-05-24)

#124

En naturperle blir ødelagt for alltid!

Ann-Magritt Flendalen (Harestua, 2023-05-24)

#125

Jeg ønsker ikke at vi skal rasere naturen , særlig ikke da vi har andre alternativer,- for eks. oppgradere vannkraften vi allerede har.

Ragnhild Teppen (Trysil, 2023-05-24)

#126

Det er meningsløst å ødelegge naturen med disse miljøskadelig anleggene!
Energi kan hentes mye bedre fra grunnen under oss, dvs grunnvarme og bergvarme, samt fra alle våre fjorder og fra havet!

Klemet Godtland (Trondheim, 2023-05-24)

#127

Vil ikke at naturen skal.ødelegges av stygge vindturbiner. Oppgrader heller turbinene I eksisterende vannkraftanlegg!

John Nygård (Engerdal, 2023-05-24)

#128

Det er galskap å bygge ut vindkraftverk i Norges ville natur.

Jon Arne Krogsæter (Jessheim, 2023-05-24)

#133

Vi kan ikke bygge ned mer natur og lage en industritomt med plastforurensende vindturbiner

Christer Hoel Olsen (Ski, 2023-05-24)

#135

Vindkraft hører ikke hjemme i norsk natur

Svein Hildenes (Kodal, 2023-05-24)

#136

Jeg ikke kan se en eneste positiv ting med vindmøller i Engerdal’s natur, eller noen annen plass forøvrig i vårt vakre land.
Det bør heller brukes penger på å effektivisere eksisterende vannkraftverk, samt evt bygge atomkraftverk.

Ørjan Holmseth (Melhus, 2023-05-24)

#139

Jeg skal flytte til Engerdal i juni. Mye fordi jeg liker naturen i Engerdal og er glad i friluftsliv. Vindturbiner ødelegger friluftsopplevesen. Det er også veldig sunt å ødelegge denne friluftsopplevesen og naturen med vindturbiner da det vil ødelegge for turistnæringen i Engerdal. Man drar ikke til en vindmøllepark for å oppleve natur.

Jimmy Øien (Engerdal , 2023-05-25)

#141

Naturen skal bevares!

Monika Høiberget (Snerta, 2023-05-25)

#143

Jeg vil overhodet ikke at det kommer vindmøller i Engerdal kommune, hverken nå eller i fremtiden!

Roald Alsterberg (Engerdal, 2023-05-25)

#145

Naturen må bevares.

Tor Jota (Snerta, 2023-05-25)

#146

Jeg ønsker ikke vindturbiner i Engerdal!

Mona Westerheim Fjugstad (Tomteråsen, 2023-05-25)

#147

Jeg er stadig i Engerdal. Vindturbiner ødelegger natur og gir ingen goder til fellesskapet

Marit Brevik (Vikeså , 2023-05-25)

#150

Vi trenger ikke mer vindkraft.

Nina Lisett Waagan (Svinndal, 2023-05-25)

#151

Jeg signerer fordi rasering av natur ikke er et godt klimatiltak!

Eirin Holberg (Tynset, 2023-05-25)

#156

Inga vindturbiner ska sätts upp i Engerdal!
Förstör fjäll, natur och fågelliv för all framtid. Stör samernas rättigheter till att bedriva renskötsel.

Mona Strömberg (Strängnäs , 2023-05-25)

#157

Det er helt unødvendig!

Ola Klefsås (Koppang , 2023-05-25)

#165

Vindkraft er ikkje bærekraftig for naturen, ødelegger mer enn det smaker!!

Rigmor Godtland (Trondheim, 2023-05-25)

#168

Vindkraft er en ustabil kraft som raserer natur og ødelegger dyre-og fugleliv. Ca 70% eies av utenlandske investorer som har sugerør i statskassa. Nok er nok!

Tove Hubak Fleischer (Trondheim, 2023-05-25)

#169

Bevare naturen!

Johanna Pröve (Tinn, 2023-05-25)

#171

Vindkraft er ødeleggende og ineffektivt

Per Gunnar Karlsen (Rognan, 2023-05-25)

#177

Vindkraft er kriminalitet

Per-olav Bråten (Kyrkaæterøra, 2023-05-25)

#178

Vindturbiner vil forringe enestående Engerdal som nasjonal attraksjon som "villmarskommune"

Sigmund Johansen (Holter, 2023-05-25)

#180

Dette prosjektet er helt galskap. Vi trenger ikke vindkraft i Norge. Bygg ut/oppgrader eksisterene vannkraft og kutt all eksport av kraft til utlandet. Store økologiske konsekvenser - rasering av uberørt natur og forurensning, både giftstoffer og støy.

Lars Grønning (Snerta, Engerdal, 2023-05-25)

#182

Motvind

Tore Ormstad (Engerdal , 2023-05-25)

#183

Jeg ønsker ikke vindmøller her, selv om de så svært sier kommunen tjener mye penger på dette. Det tror jeg ikke før jeg ser det. Dessuten blir det mange ødeleggelser i naturen.

Tone Embretsson (Drevsjø , 2023-05-25)

#185

Jeg ønsker ikke at den fantastiske naturen i vårt vakre land skal bli ødelagt av slikt styggeskap...

Mariann Henriksen (Stavanger, 2023-05-25)

#187

Jeg er imot vindmøller i Engerdal.

Britt Helen Enersen (Drevsjø , 2023-05-25)

#189

Engerdal har sagt Nei til vindkraftindustri før, og det gjelder også nå! Og så er vindkraftverk/vindkraftindustri KUN ødeleggende for naturen, for folket, ja for all fremtid, også med tanke på det økonomiske. Hvem tar regninga for rehabilitering av vindkraftverk(ene), ødelagt drikkevann, folks helse ødelagt av både støy og natursorg, osv. lista hvorfor Nei til vindkraft er laaaang! 👊✊

Nina Taralrud (Asker, 2023-05-25)

#190

Jeg vil beholde de unike naturen i Engerdal !
Jeg har heller ingen tro på at dette er noen DUGNAD som er til det beste for andre enn de som vil tjene penger på det !

Mona Wold Sanner (Elverum, 24. Mai 2023, 2023-05-25)

#193

Bevare natur og få gode naturopplevelser. I tillegg mener jeg at dette overhode ikke løser energikrisa om man kan snakke om krise

Per Skoglund (Braskereidfoss , 2023-05-25)

#194

Jeg vil verne om naturen, Dyrelivet , helse.Skal ikke ha vindmøller I Engerdal.

Wenche Skoglund (Engerdal og Braskereidfossw, 2023-05-25)

#196

Jeg er motstander av vindmøller

Anne Svegård (Kvikne, 2023-05-25)

#197

Æ e totalt imot vindkraft uansett kor i Norge.

Helen Elisabeth Iversen (Finnsnes, 2023-05-25)

#200

Nei til vindturbiner! Ikke ødelegge mere flott natur.

Robert TOLLEFSEN (Skarnes, 2023-05-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...