Bevar byggingen av miljølokket på Strand!

Kommentarer

#3

Jeg vil bevare miljølokket på Strand!

J Thommesen (Stabekk, 2023-05-06)

#4

Den nye planen vil ødelegge nærmiljøet vårt, og er uakseptabel.

Simon Wallin (Stabekk, 2023-05-07)

#5

Jeg signerer fordi istedenfor et miljølokk, som var planen, vil de bygge en gigantisk rundkjøring med 4 fets vei!

Tanya Wallin (Stabekk, 2023-05-07)

#6

Jeg ønsker å bevare opprinnelig plan med Standlokket

Nina Vik (Stabekk, 2023-05-07)

#7

Statens vegvesen river i stykker nærmiljøet , bryr seg ikke om klima og miljøhensyn eller beboere som for alltid må bære kostnaden! Jmf. Tom Hedalen i Budstikka, kan ikke bry meg om beboere, jeg har en vei å bygge.

Sverre Vik (Stabekk, 2023-05-07)

#8

Fravær av miljølokket vil bety et betydelig redusert lokalmiljø

Are Berg (Høvik, 2023-05-07)

#13

Forslaget er brudd på alle avtaler. Helt forkastelig. Lokket var en av forutsetningene for at beboere og lokale vell gikk for det opprinnelige forslaget. Det er uakseptabelt å endre etter å fått aksept å endre radikalt på avgjørelse som var tatt.

Tove Venås (Sandvika, 2023-05-07)

#15

Jeg vil ha miljølokket vi har ventet på i de 20 årene jeg har bodd i Markalleen.

Charlotte Nystuen (Stabekk, 2023-05-07)

#16

vil bevare miljølokket på Strand og protesterer mot at Statens Vegvesen tar dette ut av E18-prosjektet.

Christian Fuchs (Høvik, 2023-05-07)

#19

Det kan ikke kuttes mer på miljøfordeler nå.

Thomas Schanche Ellingsæter (Strand, 2023-05-07)

#20

Et så vakkert område fortjener å kunne nytes av folk flest, og ikke være et knutepunkt for trafikk..

Linda Ringsvold (Høvik, 2023-05-07)

#21

Jeg signerer fordi jeg synes det er brudd på alle avtaler. Miljølokket var en av forutsettningene for at de lokale vellene og beboerne gikk for det opprinnelige forslaget. Det hører ikke hjemme at man etter å fått aksept og byggingen av ny E18 er godt i gang plutselig tar bort en av de viktigste grunnene får å få aksept fra beboerne.

Asle Venås (Sandvika, 2023-05-07)

#23

Dette vil i stor grad prege vår livskvalitet som beboere på Strand

Kristoffer Molvig (Strand , 2023-05-07)

#24

Jeg vil ha strandlokket

Martine Sandvold (Stabekk, 2023-05-07)

#25

Jeg signere fordi jeg skal gjøre mitt bidra til å bevare miljølokket på Strand!
Opprinnelig plan med miljølokket skal bidrag til bedre bomiljø for alle som bo i området der.

Lie Kjeldsen (Oslo, 2023-05-07)

#26

Det er viktig

Peter Sinervo (Høvik, 2023-05-07)

#31

Bygging av strandlokket er positivt for klimaet, nærmiljøet og bomiljøet. Det er løftebrudd å ikke bygge lokket.

Gerhard Salicath (Høvik, 2023-05-08)

#33

Jeg signerer fordi dette prosjektet nå er i ferd med å kutte bort sjelen sin. Fjerner man dette siste miljøtiltaket som er sårt tiltrengt i området og har vært et av de store salgsinsentivene i prosjektet så står man igjen med en skamplett for alle involverte. Det er ingen bruk av ordet "optimalisering" som vil rettferdiggjøre et slikt sparetiltak fra et samfunnsøkonomisk perspektiv i 2023 med de miljøutfordringene vi står i.

Kim Eide (Høvik, 2023-05-08)

#34

Jeg bor rett ved E18. Ønsker hjelp virkelig at støy og støv forsvinner.

Åsa Gustavsson (Høvik, 2023-05-08)

#37

Miljølokket er vedtatt som er viktig nærmiljøtiltak i byggingen av ny E18. Å ta miljølokket ut av planene vil skape store miljøbelastninger for alle som bor og bruker nærområdet.

Jenny Andersen (Stabekk, 2023-05-08)

#41

Jeg syntes dette er forferdelig for nærmiljøet på Strand!!

Ingrid Ranfelt (Oslo, 2023-05-08)

#43

Jeg signerer forslaget fordi jeg mener at miljølokket på Strand skal bygges.
Miljølokket har stor verdi for hele nærmiljøet.

Lisbet Rynning (Stabekk, 2023-05-08)

#44

Redusere støy og luftforurensing for nærliggende boliger

Arne Kjeldsen (Svelvik, 2023-05-08)

#45

Det påvirker mitt nærområde.

Sjur Wergeland (Strand, 2023-05-08)

#46

Jeg bor på området.

Catherine Bobier (Stabekk, 2023-05-08)

#47

Jeg er vokst opp på Stabekk, det river i hjertet mitt at motorveien går i dagen på noe av stor-Oslos fineste områder. Vi trenger økt tilgang til fjordnære områder og mindre lyd-, luft-, lysforurensning.

Kristian Tandberg (Stabekk, 2023-05-08)

#48

Jeg signerer fordi det vil være drastisk for nærmiljøet vårt å bo i en motorvei. Hele planen var at det skulle være et nærområde og turområde for alle sammen

Jing Venås Kjeldsen (Stabekk, 2023-05-08)

#54

Miljø

Conny Bøllund (Haslum, 2023-05-08)

#59

Bevare nærmiljøet

Trine Stensrud (Høvik, 2023-05-08)

#66

Jeg synes det er utrolig at "vedtakene/prosjektet" kan endres så ofte og alltid for det verste! Hvis man bruker ordet "miljø" så får man stå på det ordet betyr, og ikke ha "penger-sparing" som første prioritering...det er hypokresi!

Victoria Segovia (Stabekk, 2023-05-08)

#71

Ref. oppropet.

Morten Richardsen (Høvik, 2023-05-08)

#76

Dette er viktig for vårt nærmiljø

Lena Midtveit (Stabekk, 2023-05-08)

#78

Miljølokket på strand er viktig for trivselen for alle som bor på stabekk og strand.

Tonje R Gustavsen (Stabekk, 2023-05-08)

#79

E-18 må legges i lokk!!

Heidi Stang (Lysaker, 2023-05-08)

#80

Hvorfor tør ikke Bærum kommune stå opp mot Staten og stille krav til statens veivesen - for å beskytte innbyggere i Bærum kommune? En underskriftskampanja a la dette burde være helt unødvendig - dette er ledelsen i Bærum kommunes ansvar.

Tonje Horn Omland (Strand, 2023-05-08)

#83

At Statens Vegvesen trekker forslaget om at miljølokket på Strand skal utgå,
At Statens Vegvesen stanser inngåelsen av entreprisekontrakt der miljølokket på Strand er byttet ut med fire felts vei som ligger opp i dagen,
At hvis Statens Vegvesen likevel ikke trekker endringsforslaget sitt, må det gjøres en full konsekvensutredning der hensynet til nærmiljø og nærsamfunnet blir tatt i særlig betraktning .

Benedicte Sund-Mathisen (Stabekk, 2023-05-08)

#84

Det er viktig for meg at miljølokket blir bygget!

Anniken Nøkleby (Stabekk, 2023-05-08)

#86

Dette er viktig for mange tusen innbyggere i Bærum.

Maria Hovbrender Østlyngen (Stabekk, 2023-05-08)

#87

Dette ødelegger bomiljøet på Strand.

Per Øyvind Seeberg (Stabekk, 2023-05-08)

#90

Jeg vil at miljølokket Strand skal bli bygget.

Harald Slaatta (Stabekk, 2023-05-08)

#95

Miljølokket er en vesentlig del av det å fjerne trafikken fra boligområdet på Strand. Å erstatte det med firefelts vei opp i dagen strider med hele prosjektets hensikt.

Frode Shelby (Høvik, 2023-05-08)

#98

Vi trenger ikke flere sånne veier det ødelegger miljøet kom igjen

Ville Kåråsen (Fornebu, 2023-05-08)

#101

At dere vurderer å stoppe dette er katastrofe! Nå når vi først er i gang!

Nathalie Andorff (Høvik, 2023-05-08)

#102

Ønsker lokk over E18 på Stabekk og Strand

Anneke Frøysa (Stabekk, 2023-05-08)

#106

Jeg ønsker ikke et nærmiljø med enda større miljøbelastninger!

Pernille Adolfsen (Høvik, 2023-05-08)

#109

Vegvesen ønsker nå å forkaste byggingen av miljølokket på Strand noe som har svært negativ effekt på nærmiljøet. Skammelig oppførsel og et rent falsum i forhold til opprinnelig plan.

Mathias Disen (Stabekk, 2023-05-08)

#110

Jeg signerer fordi det er viktig for meg å beholde nærområdet så fint som mulig for de som bor her som mulig. Statens Vegvesen må opprettholde de opprinnelige planene.

Anne-Guri Foss (Stabekk, 2023-05-08)

#112

Gir fullmakt til å gjøre noe med saken.

Maryam Hashemi (Stabekk , 2023-05-08)

#114

Ønsker et trivelig nærmiljø

Lise Kratter (1368, 2023-05-08)

#122

Jeg bor her og er veldig skuffet og føler meg lurt. Alt vi må tolerer og ikke då noe tilbake. Lavmål.

Stine Sørensen (Stabekk, 2023-05-08)

#125

As a resident of strand / Stabekk I'm really disappointed to see that the planned green and reduced road infrastructure is being descoped having had previous approval by the community.

I oppose this new plan which reintroduces over head bridges, ugly asphalt and generally more open traffic to the surrounding area.

James Watt (Stabekk, 2023-05-08)

#129

Det vil være utrolig bra for alle i nærmiljøet og i omkringliggende bomiljøer at det satses på grøntområder. Det vil skje flere utbygninger med både boliger og butikker fremtidig som vil nyte godt av ennslik satsning.

Marianne Martinussen (Høvik, 2023-05-08)

#130

Dette vil ha større konsekvenser for mine barn og deres omgangskrets

Ina Forbes (Høvik, 2023-05-08)

#131

Fordi jeg er i mot forslaget om at miljølokket ikke blir gjennnomført.

Carina Llado (Stabekk, 2023-05-08)

#132

Jeg ønaker miljølokket

Kristoffer Hesstvedt (Blommenholm , 2023-05-08)

#135

Jeg bor på Strand og berøres av dette.

Anne-Bente Grøsland (Stabekk, 2023-05-08)

#136

Dette prosjekt vil forårsake alvorlig miljøforurensning for lokale innbyggere

Hong He (Oslo, 2023-05-08)

#141

Man trenger dette lokket

Ole Vidhammer (Stabekk , 2023-05-08)

#146

Bevar nærmiljøet og unngå overbelasting av Strand/Høvik området der mange barnefamilier ferdes mellom barnehager, skoler og offentlig transport.

Camilla Kuhnle-Nesset (Høvik , 2023-05-08)

#147

Jeg er imot den permanente forringelsen som den nye løsningen utgjør for nærområdet. Området er allerede kraftig preget av E18 og trafikk - nå har man muligheten for å gjøre noe med det og ikke forverre situasjonen.

Jesper Kreiborh (Holtekilveien 2, 2023-05-08)

#148

Bevar miljølokket

Merete Nyrerød (Blommenholm, 2023-05-08)

#149

Bevar lokalmiljøet!

Kristine Kverndal (Høvik, 2023-05-08)

#157

Jeg signerer fordi det å endre på dette nå, blir en totalt bristende forutsetning for hele prosjektet. Dette fordi hele poenget var å få alle veier ned i bakken og frigjøre overliggende terreng, og på den måten i betydelig grand bidra til et bedret nærmiljø.

Endring vil slik den foreligger nå, vil være så og si tilsvarende den motorveien man har opp i dagen i dag. Ergo blir forutsetningen for prosjektet helt meningsløs og bortkastet ved at nærmiljøet forblir tilnærmet dagens trafikk-/nærmiljøsituasjon.

Audun de Flon (Stabekk, 2023-05-09)

#160

Jeg er imot endring siden det blir mer trafikk over bakken

Martin Mølsæter (Strand , 2023-05-09)

#162

Den nye planen vil ødelegge nærmiljøet vårt, og er uakseptabel.

Kristoffer Syverstuen (Stabekk, 2023-05-09)

#164

Viktig for nærmiljøet!

Elin Staurem (Høvik, 2023-05-09)

#166

Strandlokket må beholdes

Edvard Henriksen (Strand, 2023-05-09)

#167

Miljølokket på Strand er viktig

Ingjerd Sæther (Stabekk, 2023-05-09)

#171

Jeg bor i området, og ønsker opprinnelig plan. Lokk over Strand.

Espen Nilsen (Stabekk, 2023-05-09)

#175

Hvis dette kan forhindre en unødvendig 4-felts i dagen på Strand er det gull for støy/støv i nærområdet

Frode Tegner (Stabekk, 2023-05-09)

#176

Lokket bør bygges for å ivareta nærområdene

Jørgen Hagen Bjørnå (Høvik, 2023-05-09)

#177

Jeg bor i området og ønsker at man følger den opprinnelige planen for landskapet. Jeg sykler gjennom området hver dag og har barn som vokser opp tett på veiprosjektet.

Fredrik Haukeland (Høvik, 2023-05-09)

#179

Jeg vil ha det

Kristian Syverstuen (Stabekk, 2023-05-09)

#181

Er imot endringen

Sabrina Mølsæter (Bærum , 2023-05-09)

#183

Jeg ønsker et godt nabolaget og fremtidsrettet løsning for e18.

Kaja Skovrup (Høvik, 2023-05-09)

#184

Jeg mener miljølokket bør være med i prosjektet

Keitt Riseng (Stabekk, 2023-05-09)

#187

Lag bomiljøer det går an å leve i, for store og små. Grøntområder, og steder man kan ferdes uten tungtrafikk er en nødvendighet for et levlig samfunn!

Hanne Holst (Høvik, 2023-05-09)

#188

Uten lokket blir det mye bråk , og det blir ikke en bedre miljø som planlagt lenge siden

Joseph Rouhana (stabekk, 2023-05-09)

#190

Dette fjerner deler av grunnen til å legge motorveien i tunnel og ødelegger gode planer for et bedre nabolag

Otto Christian Groth (Fagerstrandveien 78, 2023-05-09)

#193

Jeg berøres av planendringene

Tevje Akerø (Stabekk, 2023-05-09)

#200

dette vil i særdeleshet forrige området på alle måter

Ronny Ledang (stabekk, 2023-05-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...