Det skal væra trygt og godt å gå gravid i kommunen vår!

Kommentarer

#2

Kvinnehelse må takast på alvor, no!

Line Kydland (5725, 2023-05-03)

#5

Alle gravide skal ha rett på tryggleik under og etter graviditeten.

Jeanett Erdal (Stanghelle, 2023-05-03)

#19

Kvinners reproduktive helse handler om sivilisasjon, ikke budsjett. Alle andre politikkområder krever at det skal være trygt å bli født og trygt å føde.

Ellen Hagen (Vaksdal, 2023-05-03)

#21

Vi må bygge ut og ikke bygge ned helsehjelp til kvinner. Det vi investerer i kvinner og små barn sin helse tjener også samfunnet på, selv om det ikke er så lett å måle.

Vi skyter oss selv i foten hvis vi tror at vi sparer penger på å stramme inn. Da vil færre bo her, flere får vonde opplevelser og flere strever med å ha god nok helse til å bidra i arbeid eller på fritiden.

Det handler også om verdighet. Kvinner fortjener å få god hjelp i en sårbar situasjon. Det er det riktige å gjøre. Helt i seg selv.

Suzanne Rødseth (Stanghelle, 2023-05-03)

#23

Kvinnehelse er en viktig sak som trenger bedre finansering lokalt og nasjonalt

Alena Dekhtyareva (Vaksdal, 2023-05-03)

#28

Kvinnehelse er viktig! Fødselsdepresjon er for vanleg og vanskeleg å fange opp når timane kun er lagt opp for bornet, då det ikkje er tid nok til å ta seg av kvinna. Det å reise på heimebesøk i heimmiljøet gjev mykje informasjon ein ikkje får på kontrolltimar.

Ingrid Normann (Jørpeland, 2023-05-03)

#34

Dette er kjempeviktig!

Sol-Mari Langhelle (Bergen, 2023-05-03)

#35

Eg ønsker bedre tilbud neste gang eg er gravid i kommunen

June Seim (Stanghelle, 2023-05-03)

#36

Har familie og venner i Vaksdal som jeg ønsker skal ha et godt jordmortilbud

Kjersti Urne (Voss, 2023-05-03)

#46

Det er viktig

Karoline Verpelstad (Vaksdal, 2023-05-03)

#49

Det skal vera trygt å gå gravid og vera busett i Vaksdal kommune.

Mai-Britt Risnes Iversen (Stanghelle, 2023-05-04)

#51

Vokse opp i Vaksdal Kommune, og ikkje minst for å visa viktigheten med kvinnehelse i samfunnet

Maria Pettersen (Drammen, 2023-05-04)

#53

Jeg skulle ønske jeg fikk bedre oppfølging under siste graviditet. Jeg fødte 20.04.23 . Men hadde bare 2 timer hos jordmor under hele svangerskapet. Det er for dårlig.

Mona-Iren Thorvaldsen (Straume, 2023-05-04)

#63

20% er altfor lite..

Bjarte Steinsbø (Vaksdal , 2023-05-04)

#70

Er fra vaksdal

Helene Thom Fosse (Bergen, 2023-05-04)

#71

Kjem frå Vaksdal kommune, bur sjølv i ei lita bygd i dag og ser absolutt viktigheita av å ha eit tilstrekkeleg jordmortilbod til dei gravide i heimkommunen.

Espen Johansen Indrebø (Sandnes, 2023-05-04)

#72

Alle komuner i Norge 2023 bør ha minimum 1 jordmor!

Gunnlaug Haus (Vaksdal, 2023-05-04)

#73

Eg signerer fordi eg støttar oppfordringa.

Arne Normann (Straume, 2023-05-04)

#79

Det er det eneste rette. Gravide og nybakte mødre og barn fortjener det.

Karis Rasmussen (Dale, 2023-05-04)

#80

Eg ynskjer eit betre tilbod til gravide par og ferske foreldre.

Line Eide Vik (Stamnes , 2023-05-04)

#81

Jeg signerer,fordi jeg er gravid og vil ha jordmor mer tilgjengelig(ikke kun 1 dag i uka),få fødselsforberedende kurs.

Greta Zaveckiene (Vaksdal, 2023-05-05)

#88

Det er ikkje eit godt nok tilbud for fødande i kommunen vår! Me treng eit meir forutsigbart tilbud slik at me kjenner oss trygge i graviditeten, i fødsel og etterpå!

Jenni Aga (Vaksdal, 2023-05-05)

#95

Vi kvinner bosatt i Vaksdal kommune trenger bedre støtte av jordmor gjennom graviteten og rett etter fødsel.

Sylwia Marciniak (Vaksdal, 2023-05-06)

#111

Det skal vera trygt å vera gravid i kommunen

Marilin Heimdal (5725, 2023-05-11)

#125

Jeg signerer fordi det er helt nødvendig med et tilstrekkelig og godt tilbud for kommende mødre. Da trengs det mer enn en 20% jordmorstilling i kommunen.

Elisabeth Xe (Kleppe, 2023-05-12)

#126

Oppfølging og trygging er viktig. Har sjøl født 4 born, og veit at opplevinga kunne vore bedre med meir kunnskap. Har aldri fått tilbod om fødselsforberedande kurs.

Marion Jakobsen (Stanghelle, 2023-05-12)

#132

Dette er viktig

Trine Hesjedal (Stanghelle, 2023-05-12)

#133

Dette er ei svært viktig sak. Aina Sellevold har alt grunngjeve tiltaket godt nok!

Marit Merete Lunde (Dale , 2023-05-12)

#134

Dette er meget viktig. Dette bør være ein menneskerett , det er livsviktig. Det handler om mor og barn i ei ekstrem sårbar tid. Det er noke eg aldri hadde sett for meg, skulle vera eit tema at mor og barn ikkje skal vera trygge i kommunen vår. VIL ME AT DEI UNGE SKAL BLI BUANDE? VIL ME HA TILFLYTTING? VIL ME HA VEKST I VAKSDAL? Ja då er dette noke grunnleggende som må være på plass!

Signe Sellevold (Stanhelle , 2023-05-12)

#137

Eg signerer fordi eg er einig i oppropet! 20 % jordmirstilling er altfor lite i Vaksdal kommune!

Anne S Hol (Stanghelle, 2023-05-13)

#138

Eg signerer fordi me må sjå verdien av kva tett og god oppfylgjing har å seia for familien. Om starten med eit nytt barn ikkje vert fulgt opp av helsepersonell så kan det vera med å »velta» ein heil familie om dei ikkje får hjelp til å sortere tanker og få bekrefte/avkrefte om det dei gjer/tenkjer er rett. Tida viser no auka angst og depresjoner i befolkningen, og i graviditeten og etter fødsel er ein veldig sårbar, då treng ein fagpersonell ein kan nå i kommunen.

Monica Skjerve (Stamnes, 2023-05-13)

#143

Jeg signerer fordi jeg er førstegangsgravid i år selv og ser viktigheten av et godt kommunalt tilbud for de fødende og barseltiden.

Mathilde Tunes (Stavanger, 2023-05-17)

#144

Eg vil at Vaksdal kommune skal vera ein god kommune for unge å setta bu i og for born og voksa opp i.

Karstensen Geir (Dalekvam, 2023-05-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...