La Tillermarka leve!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Tillermarka skal bestå i sin helhet. Dette er et fabelaktig rekreasjonsområde for store og små. Det er blitt tatt nok områder til Industri og div på Tiller. La Tillermarka leve👍

Kenneth Sletvik (TILLER, 2023-03-09)

#2

Bevar Tillermarak som den er. La voksne barn ha et nært naturområde som vi kan bruke om vinter og om sommer. Dette betyr uendelig mer enn nok en næringspark som et stygt sår

Lars Ossawy (Tiller, 2023-03-09)

#3

Vi må bevare dette området!!
Tiller trenger skogen og friområdene til tur og naturopplevelser i nærmiljøet, for alle som bor her.

Veronika Olden (Trondheim, 2023-03-09)

#5

Bydelen trenger dette fantastiske området . OG dyre/fugleliv må bevares!!

Liss Monica Gjerde (Trondheim, 2023-03-09)

#8

Jeg signerer med et stort ønske om å bevare Tillermarka som den er.

Kent Arild Tillerbakk (Trondheim , 2023-03-09)

#9

La Tillermarka fortsatt få leve!

Helene Wettavik Rundhaug (Trondheim , 2023-03-09)

#10

Et fantastisk turområde som må bevares slik det er

Ann Lisbeth Bye (Tiller, 2023-03-09)

#11

Dette er katastrofe

Camilla Viktil (Tiller, 2023-03-09)

#12

Jeg signerer fordi vi må bevare naturen.

Martin Sveen (Heimdal, 2023-03-09)

#16

Helt krise at det er forslag om å bygge ned naturområdet på Tiller, som berører så mange innbyggere. I tillegg i ett område som i hovedsak består av kvikkleire. Helt uforståelig....

Trond Dahl (Tiller, 2023-03-09)

#17

Vi trenger marka vår

Hege Enlid (Trondheim, 2023-03-09)

#18

Vil bevare Tillermarka

Hege Schjei (Tiller, 2023-03-09)

#20

Både dyr og mennesker trenger den naturen som er igjen. Dessuten er nærmarka viktig for folkehelsen.

Cecilie Klüver (Trondheim, 2023-03-09)

#23

Jeg mener Tillermarka må bestå som den utrolige flotte urørte biotopen den er! Dette for å bevare det genuine mangfoldet vi finner her.

Lajla Grøseth (TILLER, 2023-03-09)

#24

Tillermarka er mitt tur og nærområde

Jan Lyngstad (Tiller, 2023-03-09)

#25

Jeg ønsker å bevare Tillermarka slik den fremstår i dag. Marka er viktig for befolkningen på Tiller og bidrar til å bevare fysisk og psykisk helse. Det er viktig å ta vare på Flora og fauna .artsmangfoldet i naturen forringes fort. Ravinesystemet i Tillermarka og salamanderne.er eksempler på natur som er verdt å ta vare på.Store deler av området som er planlagt utbygd inneholder kvikkleire (rødt farevarsel) nå sies det at det er mulig å bygge ut likevel...vel nå er ikke jeg ekspert på det MEN jeg føler meg slett ikke trygg, med Gjerdrum friskt i minne. Utbygging vil få ringvirkninger og føre til press på bekkene i området .Det har gått flere leirras på Tiller både store og små. TILLER har blitt en forstad til Trondheim og det har vært stor utbugging de siste 50 år.La oss få beholde den lilleTillermarka som er igjen!

Aud Jorid Nordtiller (Tiller, 2023-03-09)

#26

Hele familien bruker Tillermarka mye til tur og friluftsliv. Elsker å ha marka i nærheten av der vi bor.

Ragnhild Kletten (Tiller, 2023-03-09)

#33

Tillermarka må bevares.

Line Schjetlein (Trondheim, 2023-03-09)

#34

Det er viktig å bevare området både for folk og dyr. Samt at det er stor rasfare.

Randi Nordtiller (Tiller, 2023-03-10)

#37

Dette området er det eneste grønne området i for beboerne og full av biologisk mangfold. Barn, eldre og andre bruker dette som rekreasjonsområde og dyrelivet er unikt. Det er helt uhørt å ødelegge dette for næringsvirksomhet. Nedbygging av natur er klodens største trussel og i strid med naturavtalen og det grønne skiftet.
La Tillermarka leve. Dere burde skamme dere.

Beate Retterås (VÅler, 2023-03-10)

#40

Jeg er imot nedbygging av Tillermarka og vil at den skal bevares slik den er for å ta vare på naturmangfoldet og rekreasjonsmulighetene som Tillermarka gir for ettertiden.

Solfrid Mohn Johansen (Tiller, 2023-03-10)

#42

Jeg mener Tillermarka må bevares slik den er i dag.

Anita Marken Kristiansen (Trondheim, 2023-03-10)

#43

Vi på Tiller må få beholde de grøntarealene som fremdeles er her. Det bygges tett og vi trenger at Tillermarka forblir urørt

Heidi Kilaas (Tiller, 2023-03-10)

#45

Tiller fortjrner å ha Tillermarka intakt.

Janne Hoff (Tiller, 2023-03-10)

#48

Vi vil bevare tillermarka som den er.

Elisabeth Viktil (Tiller, 2023-03-10)

#51

Tillermarka må bevares.

Randi Løkkeberg (Trondheim, 2023-03-10)

#52

La området være i fred for alle som bruker marka. Ubotelig skade på marka vil ødelegge for trivselen ved å bo i området. For ettertiden vil mange generasjoner være skadelidende om man går igang med utbygging slik politikerne ønsker det. Stans i tide, la marka forbli som den er.

Karl Jakob Nilsen (Trondheim, 2023-03-10)

#53

Vi må ta vare på den lille naturen/dyrelivet som er igjen på Tiller

Roar Hassel-Aalbu (Tiller, 2023-03-10)

#54

Tillermarka er så viktig på så mange måter. Stort artsmangfold med rikt fugle- og dyreliv og rødlista arter. Turområde med naturen som opplevelsen, som igjen bidrar til økt trivsel og bedre psykisk helse. Lista er lang!
Vi trenger naturområder i Trondheim, alt kan ikke bygges ned. Det er mer enn nok industri her allerede. Også sett i en større sammenheng. Siden det er natur- og klimakrise. La Tillermarka leve!

Line Martinussen (Tiller, 2023-03-10)

#56

Nedbygging er en av de største truslene mot både naturen(som vi Nordmenn liksom skal være så glad i) og folkehelsa.

Ingunn Hårstad (Trondheim , 2023-03-10)

#57

Vil at Tillermarka skal vernes!!!

Marte Sommer (Trondheim, 2023-03-10)

#58

Tillermarka er ett viktig friluftsområde/rekreasjonsområde for voksne og barn. Det er mye stress i en hverdag og en tur i Tillermarka er bot for sjelen. Barnehager og skoler bruker området, noe som er viktig for både utvikling og arena for læring. Det er ett rikt dyre og fugleliv i området, som må vernes om.

Gunn Heidi Gintal (Finnøy, 2023-03-10)

#59

Jeg bor her, med åker og skog, rådyr, elg, rev og hare rundt meg ❤

Vigdis Wettavik (Trondheim , 2023-03-10)

#61

Jeg vil bevare tillermarka for alle oss som bor her og bruker den ukentlig,den er utrulig viktig for oss!

Hassel Ann (Tiller, 2023-03-10)

#64

Jeg signerer fordi kunnskapen vi sitter på i 2023 gjør at all fornuft strider mot en nedbygging av matjord, beskyttede naturtyper, økologiske korridorer, kulturminner og en natur som alle i bilbyen Trondheim sør trenger. Jeg signerer for en anstendig byutvikling for fremtiden.

Maiken Berg (Oslo, 2023-03-10)

#69

Vi trenger tillermarka

Siv Hagelberg (Tiller, 2023-03-10)

#71

La Tillermarka leve!

Sanna Lagesen Fenheim (Oslo, 2023-03-10)

#72

Fordi nedbygging av Tillermarka ville vært en krise for alle oss som bor i området. Mennesker og dyr.

Linda Storaune (Sjetnemarka, 2023-03-10)

#74

Jeg signerer fordi kommunen nå truer med å ta rekreasjonsområdet fra ikke bare min familie, men fra 13000 innbyggere på Tiller.
Det er investert milliarder på infrastruktur nord og sør for byen i form av ny E6. Det er naturlig at nye store næringsområder blir lagt dit. Dessuten har FN bedt styresmaktene i verden om ta vare på naturen vår. På tide å vise handling.

Arvid Vasskog (Tiller, 2023-03-10)

#76

Alt for lite grøntareal/rekreasjonsområder i området hvis dette blir omregulert.

Arvid Nilsen (Tiller, 2023-03-10)

#77

Vil bevare Tillermarka

Mary Sofie Granøien (Heimdal, 2023-03-10)

#79

Nærmiljøet vårt trenger å ha nærhet til trivelige turområder med fugle-og dyreliv. Hvert et tre, fuglereir, skispor og tursti i Tillermarka er den beste medisin for folkehelsa vår. Sånn skal det fortsette å være.

Siri Kvande (Trondheim, 2023-03-10)

#80

Å ha marka så lett tilgjengelig gjør det attraktivt å bo på Hårstad. Hvis dette forsvinner til næringsområde, blir det nok aktuelt å flytte til en annen bydel. Nærhet til naturen og friluft er viktig!

Anita Bjøru (Trondheim+, 2023-03-10)

#81

Jeg signerer fordi jeg mener Tillermarka skal bestå som den er.

Torkel Witsø (Trondheim, 2023-03-10)

#85

Tillermarka er veldig ofte mitt pusterom og oksygen. La Tillermarka bestå!

Halvor Grydeland (Tiller, 2023-03-10)

#86

Tiller marka er min og min families hage !

Kristine Tøndel (Tiller, 2023-03-10)

#89

Bevar tillermarka!

Lise Farbu-Wetrhus (Tiller, 2023-03-10)

#91

Jeg signerer fordi vi må ta vare på nærmiljøet og umistelig fauna. Norge har signert avtale om dette.

Kjell Johan Stokke (7099 FLATÅSEN, 2023-03-10)

#92

Bynær natur er viktigere enn noensinne! Tillermarka er verdifull for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Å bygge ned dette området vil være et stort tap for innbyggerne i hele den sør-østlige delen av Trondheim kommune, og et tap for naturen.

Margrethe Stang (Trondheim, 2023-03-10)

#93

Tiller er blitt storby nok. La nye barn og generasjoner få nyte skog, mark og natur. Ikke alt må raseres...

Line Hammervold (Vikhammer, Norge, 2023-03-10)

#98

Det er viktig å ta vare på dettr naturområdet.

Knut Hellandsjø (Flatåsen, 2023-03-10)

#106

Jeg bryr meg om artsmangfold og natur. En enorm verdi finnes i Tillermarka.

Marie Liland Hartveit (Bergen, 2023-03-10)

#109

Jeg bor på Tiller og ønsker bevaring av Tillermarka

Anne Mørkved Winstone (Trondheim, 2023-03-10)

#110

Nedbygging av naturarealer er en av de største truslene mot biologisk mangfold.

Per Inge Værnesbranden (Stjørdal, 2023-03-10)

#111

Jeg tar naturkrisen på alvor.

Attila Samu (Trondheim, 2023-03-10)

#116

Dette er et veldig viktig turområde på Tiller.

Torgeir Krokan (Trondheim , 2023-03-10)

#119

Jeg ønsker at Tillermarka bevares

Astrid Berg (Tiller, 2023-03-10)

#120

Vi må bevare artsmangfoldet

Jon Helle (Trondheim, 2023-03-10)

#123

Fordi jeg bor på Tiller og synes det er forferdelig om Tillermarka skal bli ødelagt av bebyggelse. Vi må ta vare på den naturen vi har og ikke bare tenke penger!

Runa Smedhaug (Tiller, 2023-03-10)

#125

Tillermarka er avgjørende både for folkehelsen og for miljøet.

Morten Mæhre (Trondheim, 2023-03-10)

#126

Jeg ikke ønsker nedbygging av Tillermarka. Vi trenger dette rekreasjonsområdet

Anne May Vestheim (Tiller, 2023-03-10)

#129

Tillermarka er et utmerket friluftsområde som oppleves mye mer avslappende enn bymarka og som er nærturområdet vårt.

Trude Storvold (Tiller, 2023-03-10)

#131

Viktig at beboere, skoler og barnehager har turmuligheter i nærområdet. Vi må ta vare på naturen vår.

Kirsten Hagen (Trondheim, 2023-03-10)

#135

Viktig å bevare mest mulig intakt natur i og rundt Trondheim. Med Intakt menes bl.a natur uten brede veier / stier, hele skogsområder uten at det nødvendigvis er klassifisert som gammelskog, et hjem for stedlig flora og fauna etc.

Irene Bævre (Trondheim, 2023-03-10)

#136

Eg signerar fordi eg bur på Tiller med familia mi som blant anna består av tre barn. Barna har brukt Tillermarka masse i forbindelse med barnehage og skule, i tillegg til at vi brukar den privat både sommar og vinter. Forsvinn marka må vi til andre delar av byen for å få same opplevingane. Då må vi stort sett bruke bil og forurense, samt at det vert eit større tiltak. Tillermarka er kjempeviktig for helsa til bebuarane på Tiller på mange måtar, både for fysisk aktivitet og mental helse.

Kathinka Friquin (Tiller, 2023-03-10)

#138

Nærområdet rundt Trondheim må beskyttes både som grøntområder for innbyggerne og for å sikre natur- og kulturlandskap.

Tore Hermansen (Trondheim, 2023-03-10)

#140

La naturen bevares. For nærturer i alle bydeler

Brit Stokke (Trondheim , 2023-03-10)

#141

Jeg signerer da jeg går tur i dette området flere ganger i uka. Det er en plass der jeg kan puste og få vekk stress/få fred i sjelen. Jeg ser og hører masse ville dyr. Det er mange fine stier der som mange kan bruke.

Laila Heggås (Trondheim , 2023-03-10)

#146

Nærområde bør ivaretas.
Gjerne vindmøller, men ikke bygninger.

Øyvind Schjelderup (Trondheim , 2023-03-10)

#148

Mennesker trenger naturen i sin nærhet.

Siri Sofie Børseth (Trondheim , 2023-03-10)

#149

Byens innbyggere bør ha naturområder nært der de bor. På Tiller bor det 13000 mennesker. De finner god helse i marka si.

Åse Dragland (Trondheim, 2023-03-10)

#152

Jeg signerer fordi Tillermarka er viktig for alle oss som bor på Tiller, og er et viktig område for rekreasjon for både mennesker og dyr. Dersom alle som benytter Tillermarka må kjøre til Bymarka for å gå tur sommer som vinter vil det, i tillegg til økt slitasje på Bymarka, forringe livskvaliteten ift verdien av turmark i nærområdet. Vær så snill, la Tillermarka leve!

Kirsti Valstad Johnsen (TILLER, 2023-03-10)

#153

Bevar Tiller marka

Engle Steen (Oslo , 2023-03-10)

#156

Er kraftig imot nedbygging av Tillermarka! Dette område trengs for å bevare menneskers mentale helse og behov for rekreasjon i området. Samt bevare og verne om alle de ulike dyrene som er avhengige av at vi ikke bygger ned mere på Tiller nå.

Åse Jonsdatter Hassel (Tiller, 2023-03-10)

#170

Vi trenger at ha våres grøntarealer og skogsområde igjen, ikke mere bedrifter og industrier

Angelica Olofsson (Östersund , 2023-03-10)

#172

Vi og barna våre bruker marka. Turer, barnehagebesøk, skoleturer, ski, gå tur med hund, plukke sopp. Marka er en viktig del av nabolaget vårt og nærheten til natur var en viktig grunn til at vi flyttet til Tiller.

Hilde Refstie (Trondheim, 2023-03-10)

#175

Jeg signerer fordi vi trenger denne naturperlen, midt på Tiller! NEI til rasering av dyrebar natur.

Kine Tømmerdal (Tiller, 2023-03-10)

#176

Vi vil bevar resten av skogen som e igjen på Tiller'n. Sjå bare det fine løypenettet som små og store har enorm glede av her på vinter'n, alle turstian som e anlagt dæm siste åran.
Tænk på passasjen te dyran og alle arta som finnes av dæm rundt her.
Elg, rådyr, jerv, bever, rev før å nevne noen. For ikke å snakke om det enorme fuglelivet man har i skogene her.

På sørsida har vi fortsatt bra med landbruksareala som fortsatt brukes. Det håpe æ man fortsette med og styrke- framfor det motsatte.

Videre e det allerede anlagt mer en bok industri på sida vår her rundt Tiller.
No e det nok!

Sjå bare på responsen rundt høringa som va.

Skoekapasiteten er også fullstendig sprengt her oppe og har vært det LENGE - med null sikt til noe som helst rask bedring.

Lista er læng!

Stian Elvebakk (Tiller, 2023-03-10)

#177

Fordi nedbyggingen av natur i Trondheimsregionen er dypt tragisk og tilsynelatende uhemmet.

Stian Gjevik (Trondheim, 2023-03-10)

#182

Jeg vil fortsette og nyte lange skiturer og gåturer med både barn og hund. En fantastisk mulighet for oss som bor på tiller til å nyte naturen og alt dyrelivet det bringer med seg. Vi har allerede nok næringsliv på tiller, vi trenger absolutt ikke mindre natur og mer næringsliv! La tillermarka leve!!

Merete Foss (Tiller, 2023-03-10)

#184

Ønsker å ta vare på naturen som er gull verdt for både mennesker og dyr!

Hanne Bye Andersen (Tiller, 2023-03-10)

#185

Tillermarka er et viktig turområde for befolkningen på sørøst-siden av byen. Det bør brukes ressurser på å gjøre Tillermarka enda mer attraktiv for fritidsaktiviteter istedenfor at den skal ødelegges av industri. Området har også et rikt dyreliv som bør få beholde området.

Vidar Stokke (Trondheim , 2023-03-10)

#192

La Tillermarka få vær i fred!!!

Ann-Kristin Skage (Trondheim , 2023-03-10)

#196

Tillermarka skal leve!

Geir Heggum (Tiller, 2023-03-10)

#200

Vi som bor på Tiller vil ha marka vår!! Voksne og barn bruker marka både sommer og vinter. Dette er viktig for folkehelse og miljø.

Hege Marissa Kåsbøl Ødegård (Tiller, 2023-03-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...