Behold nærskolene på Vesterøya!

Kommentarer

#5

Jeg støtter argumentene til denne gruppen.

Erland Blæstrud (Sandefjord , 2023-02-12)

#6

Vil bevare nærskolene på Vesterøya

Johanne Eikeland (Sandefjord, 2023-02-12)

#7

Vesterøy skole er hjertet i vårt lille samfunn ute på Vesterøya – folk har investert tid og penger for å bygge et hjem til barna sine, nær skolen og nær venner. Du kan ikke bare flytte skolen vår.

Sarah Sommerschield (Sandefjord , 2023-02-12)

#8

Bevar nærskolene!

Christer Stenbrenden (Sandefjord, 2023-02-12)

#12

Å beholde nærskolene er best for alle!

Rolf H Berg (Sandefjord, 2023-02-12)

#15

Barnas beste er å gå på skoler som gir trygt læringsmiljø, gir venner i nærområdet, engasjerte lærere! Økonomisk og samfunnsøkonomi. Dette gir dagens tre skoler.

Ragnhild K Røed (Sandefjord , 2023-02-12)

#28

Jeg signerer fordi jeg er overbevist om at elevene har det beste læringsmiljøet på sine nærskoler. Jeg støtter og er enig i samtlige argumenter.

Hanne Standal (Sandefjord , 2023-02-12)

#29

Ønsker ikke storskole for små barn.

Pia Bjørnerud (Sandefjord, 2023-02-13)

#32

Jeg signerer fordi jeg har to små vakre barn som er så heldige å få vokse opp i et trygt og godt nærmiljø! Nei til storskole!

Tina Marlene Rosengren (Sandefjord, 2023-02-13)

#36

Jeg mener nærskoler er det beste for barn, foreldre og miljø.

Elisabeth Meyn (SANDEFJORD, 2023-02-13)

#37

Det bästa för barnen, ekonomin och miljön är att behålla och renovera skolorna som finns!!

Maria Flink (Sandefjord, 2023-02-13)

#39

Viktig å bevare nærskolen.
Det er trygg skolevei og et unikt uteområde der både små og store trives .
Det er riktig og bevare dyrka mark og natur på Vesterøya.

Mona Sørsdal Muresan (Sandefjord, 2023-02-13)

#43

Jeg vil at Ormestad skole skal bestå.

Linda Iren Bjerkeng (Sandefjord, 2023-02-13)

#46

Jeg signerer, fordi jeg har mwming at mindre skoler i lokal og nærmiljø gir mer trygghet og oversikt. Det er mindre skjult mobbing og konflikter. Barna vet hverandre bedre.

Anzhelika Yakupova (Sandefjord , 2023-02-13)

#49

Det er viktig for barn å ha en skole i nærmiljøet.
Det er samfunnsøkonomisk på lengre sikt med trygge barn.
Miljøvennlig med gåavstand.

Hanne-Kristin Ulriksen (Sandefjord, 2023-02-13)

#54

Ønsker å rehabilitere skolebyggene og bevare nærskolene vi har.

Ragnhild Enge (Sandefjord, 2023-02-13)

#55

Jeg signerer fordi barn trenger å ha kort skolevei og dermed få inn fysisk aktivitet på vei til skolen. Blir veien for lang blir barna kjørt…

Ann Kristin Evensen (Sandefjord , 2023-02-13)

#57

Jeg støtter argumentene listet opp over.

Camilla Karto (Sandefjord, 2023-02-13)

#61

Det er viktig at vi bevarer småskolen. Med en stor skole kan det bli vanskelig å se alle elevene sine behov tenker jeg. Elevene forsvinner i mengden de som er "ekstra verte" og høres godt blir sett, mens de som er stille introverte sliter sosialt og har det vanskelig i en skolehverdag med mobbing eller andre vanskelige forutsetninger for å klare en skolehverdag blir igjen glemt. Finner desverre ingen positive sider med å ha en storskole. Det må settes inn større tiltak inn i skolen for å ta vare på sårbare elever og lærere. Politikerne må snakke med å ikke over hodet på elevene og lærerne sammen kan vi kanskje finne lettere løsninger en det er pr i dag.

Ann-Carin Haugland (Sandefjord , 2023-02-13)

#65

Mitt barn skal ikke gå på en stor skole som hverken ser elevene eller barn med spesielle behov. En større skole vil innebære at barn som strever både faglig og sosialt ikke vil bli sett på samme måte som nærskolene.

Kristine Hvitstein (Sandefjord , 2023-02-13)

#66

Vi vil ikke ha storskole!

Mads Abrahamsen (Sandefjord, 2023-02-13)

#70

Jeg vil ha nærmere skole til min barn

Edita Aksamitauskiene (Sandefjord, 2023-02-13)

#71

Jeg velger den tryggeste valg til barne mine og alle barn.
Bra for helse og miljø i tillegg barne er veldig glade i skolen sin.

Omar Abdelsamed (Sandefjord , 2023-02-13)

#73

Fordi jeg er enig i de fleste argumentene mot storskole.Det er plass til å utvide både Ormestad og Vesterøy,Framnes lar seg sikkert også justeres.Tror alle i starten på livet har godt av et mindre miljø å utvikle seg i.

Eivind Myrsve (Sandefjord, 2023-02-13)

#75

Vi trenger nærskoler ikke de store

Stian Frugård (Sandefjord , 2023-02-13)

#78

Bor på vindal.Mye trafikk.Trenger ikke mer.

Jeanette Larsen (Sandefjord , 2023-02-13)

#80

Unger trenger oversiktlige og gode nærmiljøet, og små skoler bidrar til dette.

Anders Ward (Sandefjord , 2023-02-13)

#81

Jeg ønsker å beholde dagens skoler. Dette er det beste for skolebarna og nærmiljøet.

Lars Erik Eriksen (Sandefjord, 2023-02-13)

#85

Ønsker at politikerene stikker minst en finger i jorda.

Petter Skolby (Sandefjord , 2023-02-13)

#91

Det er bedre for barna å gå på nærskoler som ikke er så store.

Merethe Holden (Sandefjord, 2023-02-13)

#93

Nærskoler er best for barna og miljøet

Kirsti Opstad (Sandefjord, 2023-02-13)

#98

Viktig at skolene ikke blir for store for våre barn, barna må bli sett...

Rolf Ivar Mikkelsen (Sandefjord , 2023-02-13)

#105

Små nærskolen er viktige for barna. Der blir de sett! Det er et trygt miljø.

Marianne Nielsen (Sandefjord , 2023-02-13)

#110

Jeg har to barn som går på Vesterøy. Evig takknemlig for denne flotte nærskolen.

Karoline Alice G Fischer (Sandefjord, 2023-02-13)

#114

Barna må få gå på skole i nærmiljøet! -Vi må bevare de små oppvekst samfunnene vi har i byen.- Storskole passer best når de skal på Videregående.

Aina Irene Falch (Sandefjord, 2023-02-13)

#116

Lokalsamfunnet, og ikke minst barna er best tjent med mindre og flere skoler.

Morten Svennungsen (Sandefjord, 2023-02-13)

#117

Jeg ønsker ikke en storskole, og er imot plasseringen av den nye storskolene. Store ødeleggelser av naturen, kritisk å bygge ned matjord.

Hanne Johnsen (Sandefjord, 2023-02-13)

#118

Jeg signerer dette fordi at vi må beholde skolene nær hjemme. Noen barn har god avstand å gå for nå så hva kommer til å skjee når de må forlenge avsranden. Busser er ikke gratis, SFO åpnes ikke før 7.30. Noe foreldre jobber i andre byer. Dette vil skappe mere urro og orritasjon.

Inga Zinkiene (Sandefjord, 2023-02-13)

#120

Jeg signerer fordi jeg er i mot store skoler. Barn blir ikke sett på samme måte som på en liten skole, noen barn med behov trenger faktisk og bli sett og det er på de små skolene det er lettere og ta tak i disse behovene. Barn former seg etter miljøet de er i på en liten skole er det lettere og føle seg trygg enn på en stor skole som ikke strekker til.

Jeanette Ulleland (Sandefjord, 2023-02-13)

#121

Vi ønsker IKKE en ny storskole i Vesterøya!

Knut Ingar Nalum (Sandefjord , 2023-02-13)

#122

Det beste for barna er å ha skolene slik de er nå. Min sønn som nå går siste året på ung.skole ville helt klart valgt Vesterøy skole om han måtte velge.

Roar Hovet (Sandefjord, 2023-02-13)

#123

Jeg IKKE ønsker stor skole på Vesterøya

Christoffer Bergsholm (Sandefjord, 2023-02-13)

#124

Vil beholde nærskolene

Fredrik Høksnes (Sandefjord , 2023-02-13)

#127

Jeg støtter argumenter nevnt i oppropet.

Anett Gundersen (Sandefjord, 2023-02-13)

#135

Disse tre skolene har allerede utfordringer med mobbing og utenforskap , og de klarer ikke håndtere det når de er så små, kommer aldri til å bli bedre med en stor en!!
Det samme med alle ungene som har forskjellige utfordringer, å få avslag på spesialundervisning fordi det ikke finnes midler til oppfølging til alle barn, så noen må slides inn i de små grupper som allerede blir satt opp! Sandefjords skolen har Pr idag ikke høy nok standard til å utfordre seg selv med et slikt stort projekt! Det må på plass mere midler til elevene og læringen deres før man tenker «for stort»!! «Tenk stort» fungerer ikke optimalt i en by som Sfj, helt enda….

Therese Jacobsen (Sandefjord, 2023-02-13)

#140

Min jenter snart gå på skole .

Gintare Kupciunaite (Sandefjord, 2023-02-13)

#142

Jeg signerer fordi jeg føler det er viktig å heller bevare nærskolene

Carlos Ekeberg (Sandefjord , 2023-02-13)

#144

Vil beholde nærskolen!

Wenche Baumann Pettersen (Sandefjord, 2023-02-14)

#145

Det er bedre med mindre skoler og jorda det planlegges og bygges på må brukes til mat produksjon...

Arild Norberg (Sandefjord, 2023-02-14)

#147

Mindre skoler og klasser gir barn mindre stress og større læringsmuligheter. Trygghet og ro er viktig for barna.

Else Berg (Vestfold Og, 2023-02-14)

#149

Jeg ønsker å beholde nærskolen vår.

Mathias Hasås (Sandefjord, 2023-02-14)

#155

Jeg mener det er bedre for barn med mindre enheter og billigere for kommunen å oppgradere og bygge ut de eksisterende nærskolen en å bygge ny storskole. Har jobbet som lærer i store upersonlige skoler og erfart de negative konsekvensene med økt mobbing og at elevene ikke blir sett.

Frizell Sten (Sandefjord, 2023-02-14)

#156

Jeg bor rett ved siden av ormestad skole

Elise Bokn Anholt (Sandefjord, 2023-02-14)

#157

Jeg ønsker å beholde Vesterøy skole

Maria Krogseth (Sandefjord, 2023-02-14)

#158

Jag vill behålla närskolerna för barnens skull. För trygghet i skolan och på vägen dit och hem.

Julia Hjalmarsson (Sandefjord, 2023-02-14)

#159

Jeg ønsker å beholde nærskolene.

Drewsen Lars (Sandefjord+, 2023-02-14)

#161

Vänners barn

Peter Södergran (Sandefjord , 2023-02-14)

#162

Vesterøya er stor for små barn.
Er tanken med storskole at nesten alle barna må kjøres til skolen hver dag, fordi det er for langt å gå?
På Vesterøy skole kjenner barna hverandre eller vet hvem de fleste er fra 1-7 trinn. Det gir et godt og trygt nærmiljø. På en storskole vil ikke barna få mulighet til å bli kjent med de andre trinnene, fordi de blir for mange. Det trygge miljøet på skolen og etter skolen vil ikke eksisterer lenger med en storskole og det ville være veldig leit. Jeg for trygge skoleveier som ikke blir for lange for barna og et godt og trygt nærmiljø, der mange kjenner hverandre. Heia småskolene og tryggheten det gir barna våre.

Elisabeth Lund (Sandefjord, 2023-02-14)

#163

Jeg mener at små nærskoler er bedre for barna enn storskoler langt unna. Kort vei og mulighet for å bli sett av de voksne er viktig for små kropper og sinn! Storskole vil også skade nærmiljøer der "alle kjenner alle".

Anna B. Gulbrandsen (Sandefjord, 2023-02-14)

#167

Syntes ikke barna trenger større skole og heller ikke lengre og utrygg skolevei

Tonje Constable (Sandefjord, 2023-02-14)

#168

Viktig sak å bevare de små, nærskolene

Camilla Krossøy (Sandefjord , 2023-02-14)

#169

- jeg vil at reelle demokratiske prosesser skal legges til grunn for hvordan skole- og barnehagestrukturen i hele Sandefjord kommune skal være i framtiden! Det som er bra for barn i Stokke og Andebu, er bra for barn igamle Sandefjord kommune - og omvendt. En prinsipielt diskusjon basert på folkehelseutfordringene presist formulert i kommuneplanen for 2019-2031 + FN,s bærekraftmål slik de er framstilt i kommunens handlingsplan.

Mette Lundby (Sandefjord, 2023-02-14)

#171

Det beste for barna er trygge nærskoler, på nåværende steder. Hvor de fleste kan gå og sykle til skolen, og hvor barna kan oppleve trygghet og nærhet på en annen måte enn på en storskole! Bruk istedet pengene på eldreomsorg og sykehjemsplasser! De eldre får bedre ivaretakelse både sosialt og helsemessig sammen med andre, enn alene i egen bolig når de er pleietrengende.

Tove D Graff Røvde (Sandefjord , 2023-02-14)

#174

Jeg ønsker å bevare nærskolene!

Janne Nylund (Sandefjord, 2023-02-14)

#175

Jeg tror mindre enheter/nærskolen gir et bedre skolemiljø, bedre ivaretagelse og tryggere rammer for barna. Noe som igjen er viktig ift læringsprosessen.

Marit Skyer (Sandefjord, 2023-02-14)

#176

Jeg ønsker å beholde småskolene på Vesterøy!

Tove Beate Hansen (Sandefjord, 2023-02-14)

#182

Jeg signerer for: Trygghet, Forutsigbarhet, Nærhet og Synlighet.

Mona Larsen (Larvik, 2023-02-14)

#189

Nærskoler er mye bedre enn storskole!

Ole Martin Christiansen (Sandefjord, 2023-02-14)

#192

For barnas beste og for å bevare vesterøya! Beskytte nærmiljø og natur.
Politikere uten respekt eller forhold for hverken nærmiljø eller bevaring av natur skal lytte til fornuft.

Henrik Arntzen Hesselroth (SANDEFJORD, 2023-02-14)

#193

Gi barn et trygt miljø med korte skoleveier.
Feil plassert: Ødeleggende for dyrkbar mark, og begrenser utvikling av Idrettsanlegget som vil trenge utvidelser når folkemengden på øya vokser.
Jeg tror ikke på kostnadsberegningene, de er nedpint for å få prosjektet gjennom. Når sist ble et prosjekt fullført til beregnet pris?

Harald Arnt Holtan (Sandefjord, 2023-02-14)

#196

Liker ikke tanken på storskole for småtrinnet

Cathrine Thorsen (Sandefjord, 2023-02-14)

#199

Galskap. Mest for ungene, også for kommunens økonomi.

Per Ivar Halvorsen (SANDEFJORD, 2023-02-14)

#200

Det eneste riktige er å beholde nærskolen, best for barna, nærmiljøet og økonomien

Simone Squibb (Sandefjord, 2023-02-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...