Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#1804

Dette åpenbart er viktig og mitt hjerte nært.

Maylen Nordeng (Finstadjordet, 2023-02-19)

#1808

Har nettopp hatt traumebehandling ved Modum-Bad som jeg er kjempetakknemlig for. Behandlingen her er første del av det å bli bedre, og det er svært viktig med oppfølging veien videre. Jeg fikk avslag hos DPS, sendte klage til Sørlandet sykehus, hvor jeg har fått time hos ei sosionom i slutten av april, som angivelig skal kartlegge hvilken hjelp jeg trenger, og om de kan tilby dette, tross utfyllende henvisning og klar bestilling fra psykolog ved Modum. Vi trenger oppbygging av psykisk helse tilbud, ikke nedlegging. Hvor skal dette ende?

Randi Harberg (Kristiansand, 2023-02-19)

#1811

Langtids opparbeidelse av god traumebehandling

Torfrid Johansen (Hokksund, 2023-02-20)

#1818

Det er viktig med individuell tilpasset behandling. Av fagfolk med rett kompetanse. Tilstrekkelig til at livskvaliteten bli god.

Tor Jensen (Skien, 2023-02-21)

#1819

Brenner for mer og langvarig hjelp til de som er utsatte. Sårbare. Oppfølging over lengre tid. Og hjelp til å godta ting en ikke alltid forstår. Men som er lagret i kroppen.

Tove Ståland (Skien, 2023-02-21)

#1820

Dette er utrolig viktig, jeg vet hvordan folk med traumer og ptsd sliter med hverdagen. Og det burde være et tilbud til disse så de kan ha et bedre verdifullt liv.

Hans Nordli (Hamar, 2023-02-21)

#1822

Å sikre et godt tilbud til mennesker som trenger det, må være bærebjelken i velferdsstaten vår.

Espen Gade Rolland (Drammen, 2023-02-21)

#1823

dette er pasientgrupper med alvorlege lidelser og stort behandlingsbehov.

Marit Bruset (ÅLESUND, 2023-02-21)

#1828

Vi trenger Modum Bad som behandlingssted for traumer, også for pasienter fra Vestlandet.

Anne Terese Eikeland (Nordfjordeid, 2023-02-21)

#1829

Behandler for traumepasienter.

line kuczera (sarpsborg, 2023-02-22)

#1831

Jeg opplever det mangelfulle behandlingstilbodet som er nå. Dette må endrast, ikkje bli dårlegare

Reidun Eggesbø (Bergen, 2023-02-22)

#1833

traumer tar sin tid å lindre. å bli forstøtt av de som liksom skulle være der for å hjelpe forsterker lidelsen og fører kanskje til ytterlige traume

Birgit wik (jevnaker, 2023-02-22)

#1839

Det er innlysende! Ufullstendig, feil- og/eller mangelfull behandling er uakseptabelt!

Elise Thorbjørnsen (Kjøpmannskjær , 2023-02-22)

#1841

Folk får ikke rett hjelp til rett tid. Noen blir retraumatisert i behandling. Lange køer fir å få hjelp!!!

Jan Åge Stennes (Volda, 2023-02-23)

#1846

Hatt en svært lang vei mot å få riktig hjelp. Pågår nå.

Lillian Eng (ASKER, 2023-02-24)

#1848

Jeg har sett hva traumer og belastninger kan gjøre med et barn, og jeg har opplevd traumer selv.

Marit Aliza Bood (Dokka, 2023-02-25)

#1849

Det har en betydning!

Kari Eliasson (Tynset, 2023-02-25)

#1851

Det virker sannsynlig at traumer er en særdeles viktig fellesnevner i personlig problematikk.

Kim Steien (Fyllingsdalen, 2023-02-25)

#1852

Jeg støtter oppropet da jeg også har erfart mangelen på god nok kompetanse i helsevesenet på CPTSD og dissosiative lidelser og da jeg har erfart at faseorientert traumebehandling er god behandling for denne målgruppen. Det er stort behov for bedre tilrettelegging slik at denne målgruppen kan få rett hjelp.

Sanne Bach Skorpen (Søfteland, 2023-02-26)

#1854

Jeg ønsker bedre behandling for de dom strever med kronisk PTSD !

Mona Mjelde (TÅrnÅsen, 2023-02-26)

#1858

Dette er en viktig sak!

Karoline Hove (Bergen, 2023-02-27)

#1859

Jeg har traumer etter og miste morenm min av kreft
Dystemi.Angst.Hatt alvorlig psykose ENESTE DIAGNOSEN JEG ENDE M ETTER 7 AR. POLOKLINIKK VAR LAR ETTER 21 AR SLUTTER SHEFEN PA LAR MIN BEHANDLRR OG MIN RUS KONAKT OG FASTLEGEN MIN SOM GAV MEG 6 VALIUM PR DAG 15OMG MET OG ANGIDEORESSIVA OG SOVE MEDS OG PSYKOSE MED AV HJEMMEVSP SA GIKK LEGEN MIN AV M PENSJON NY LEGE FJERNET PDYKOSE OG SOVE MED NA VIL HAN TA VEKKK VSLIUMEN HVER NATT VAKNER JEG AV MINE SKRIK MATTE BE HJRMME SP SLUTTE OG KOMME PA DORA 3 GANGER DAGLIG JEG BLE SYKERE AV AT DE VAR SA MANGE NA HENTER JEG OPPE HOS DE 08 HVER UKE JEG HATER DETTE SYSTENET DET ER DRITT OG NA HAR JEG INGEN PA TEAMET MITT SOM JEG KJRNNER DE SKULLE VERT SPARKET

Rune Madsen (Drammen, 2023-02-27)

#1867

Har jobbet i somatikk i 20 år. Vi har altfor lite eller nesten ingen kunnskap eller forståelse for å møte traumatiserte pasienter. De blir ofte sett som late og dumme pga at de ikke fungerer som alle andre. Ser at de faller mellom to stoler. De har null behandlingstibud. Mye lettere med brukket ben og høye nyreprover. Det blir tatt tak i.

Anna Bratsberg (Skien, 2023-02-28)

#1868

Dette er viktig!!

Elin Lund Stensby (Oslo, 2023-03-01)

#1878

Riktig behandling redder liv!

Stine Hasle (KOLSÅS, 2023-03-03)

#1879

Jeg er så enig!

Marianne Langerud (Eidsnes, 2023-03-03)

#1883

Ønsker at alle som trenger det skal få god behandling uten å måtte gå til private og betale fra egen lomme. Lik rett til rett behandling!

Anne Lise Pedersen (Sand, 2023-03-04)

#1885

Jeg har personlig kjennskap til effektene av tidlige traumer, og hva det gjør med et livsløp. Har også gjentatt erfaring med å søke hjelp, for så å enten få feil hjelp eller bli avvist. Vi kan ikke akseptere at et uinformert og inkompetent hjelpeapparat overlater ofre for komplekse traumer til seg selv.

Ina Kvarsvik (Altea, 2023-03-04)

#1887

Jeg har vært selv i behandling for traumer og ser hvor stort behovet er

Jenny Roman (Høvik, 2023-03-05)

#1891

Bedre tilbud for de som så sårt trenger det

Maren Sandnes (Oslo, 2023-03-06)

#1892

Jeg ser hvor vanskelig det er å få riktig hjelp, og ser fortvilelsen til denne pasientgruppen

Hanne Robøle (Lena, 2023-03-06)

#1895

Jeg har lest oppropet og er enig. Derfor setter jeg mitt navn på listen.

Aslaug Haug (Ski, 2023-03-07)

#1897

Fordi det er viktig

Marie Pettersen (Lindesnes, 2023-03-08)

#1898

Jeg synes det er viktig at noen setter fokus på dette..

Louise Arnesen (Kristiansand S, 2023-03-08)

#1903

Jeg selv ikke har fått god nok hjelp fra statlig helsetjeneste. Vi er alle forskjellig. La oss få den hjelpen som fungerer for enkelt individet

Julia Rozeboom (NESODDTANGEN, 2023-03-10)

#1911

Det er viktig med rett kompetanse og behandling.

Anne Christine Vikesland (Leikanger, 2023-03-15)

#1912

Jeg signer oppropet for å synliggjøre at denne pasientgruppen har rett på rett hjelp. Norge trenger flere kompetansesentre og traumespesialister for pasienter med komplekse traumer og dissosiasjon.

Gro Larsen (Horten, 2023-03-16)

#1913

Viktig

Yngve Frimanslund (Leikanger, 2023-03-16)

#1915

Jeg synest dette er eit undervurdert tema. Vi trenger meir informasjon om dette, å derfor meir sympati for dei som slit med dette.

Marie Nesset Hovlid (Ålesund, 2023-03-18)

#1928

Jeg har udiagnostisert kompleks PTSD, og føler meg glemt av samfunnet, aldri møtt forståelse, og har stort sett måttet ta saken i egne hender. Det fører til mer mistillit og fremmedgjøring. Det er enorme mengder angst, depresjon og lidelse, og sosiale problemer og påvirker alle deler av følelseslivet.

Maja Irgens (BERGEN, 2023-03-28)

#1929

Jeg signerer pga allerede stort behov for økt fokus og skremmende tall vedr fordobling av seksualisert vold de siste 9 årene. Det krever økt satsing både mht rettsvern i tillegg til økt og tilrettelagt behandlingstilbud.

Mette Skreslet (Nesodden, 2023-03-30)

#1932

Jeg signerer fordi samfunnet og norsk helsevern ikke kan fortsette å diskriminere en så stor pasientgruppen med alvorlig traumelidelser. Det føles vondt å bli sviktet som barn og senere som alvorlig syk voksen. #rettilretthjelp - nå

Gro Harestad (Stavanger, 2023-03-30)

#1935

Dette er viktig, og nå må det tas tak i dette for å få på plass adekvat og god hjelp . Ingen er like - alle er unike...og alle må få dekket sine behov for støtte og hjelp!

Wilhelm Bewalitz (Alta, 2023-03-30)

#1937

Det er viktig at alle med disse vanskene får rett hjelp, også pga en samfunnsmessig perspektiv. Konsekvensene av å ikke få hjelp kan være store, både for personen selv og et samfunns perspektiv

Linda Andersen (Gressvik, 2023-03-30)

#1938

Jeg ble alvorlig somatisk syk under lockdown. Kraftige bivirkning av høy dose prednisolon. Mine traumer fra barndommen, som jeg har mer eller mindre klart å fortrenge, kom da til overflaten. Flere dødsfall og selvmord i min familie var med på min reise mot disgnosen CPTSD. Har gått til psykolog et år, hatt behov for støtte og validering hvordan håndtere mine fysiske smerter, utmattelse, utredninger på Haukeland nevrologisk og revmatologisk. Nå får jeg beskjed om at traume behandling er best å vente med til alt det somatiske er mer avklart. Jeg fikk dermed et tilbud og gruppebehandling en dag pr uke i 8 uker. Åpen gruppe med alle forskjellige diagnoser. Musikk terapi, pusteøvelser og åpne samtaler. Det er langt fra det jeg trenger nå. Om ikke traumebehandling, i allefall ikke deltagelse i åpen gruppe. Med CPTSD samt alvorlig sykdommer innen somatikken, er ikke gitarspill og pusteteknikker av type kompetanse en burde tilby oss. Dette er min mening. Signerer gjerne!!!!!

Eli Eriksen (Odda, 2023-03-30)

#1940

For å få et helsetilbud som hjelper

Thorbjørn Vassbotn (Notodden , 2023-03-31)

#1942

Dette er underprioritert I norge og behandlingstilbud trengs.

Ane Bakke (bodø, 2023-03-31)

#1943

Jeg er en av de heldige som har fått langvarig behandling for min dissosiativ lidelse ved Modum Bad både ved et opphold der og poliklinisk i mange år. Jeg ser med forferdelse på at behandlingstilbudet til andre med tilsvarende lidelse og PTSD er så begrenset i dag, og vil gjerne bidra til at dette endres. Altfor mange får ikke den hjelpen de trenger, noe som igjen er en stor kostnad for den enkelte, familien, venner og ikke minst for stor samfunnet. Her må det endring og ressurser til.

Tone Husby (Kongsberg, 2023-03-31)

#1945

Dette er viktig for de pasientene dette gjelder, så de kan få rett behandling.

Gunn sissel Hagen (Notodden, 2023-03-31)

#1947

jeg signerer dette fordi jeg gjennom jobben
min som psykoterapeut møter mennesker med traumer,
barndomstraumer/ relasjonstraumer, og erfarer at hjelp over tid, i takt med den enkeltes behov kan hjelpe personen å håndtere konsekvensene og symptomene på en måte som gir dem bedre livskvalitet og mening i tilværelsen.

Hilde Glad (stavanger, 2023-03-31)

#1948

Dette er så enormt viktig!

Esther Vassnes (Bergen, 2023-03-31)

#1950

Jeg har selv KPTSD og har i voksen alder gått i kortvarig behandling hos 10 psykologer, uten å ha blitt ferdig behandlet. For 1,5 år siden startet jeg hos en behandler med rett kompetanse, og med muligheten for langvarig behandling (som har gjort at jeg for første gang har opparbeidet meg en trygg relasjon). Forskjellen er dramatisk og er en suksess historie. Tid, kompetanse og trygg relasjon er det som må til for å oppnå gode resultater.
Mennesker med KPTSD har som oftest vært sviktet i barndommen, og fortjener at samfunnet gjør alt det kan for å hjelpe pasienten til et godt liv.

Sabine Scheidt (BØnes, 2023-04-01)

#1953

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for utviklingen, eller rettere sagt avviklingen av, helsehjelpen for alvorlig psykisk syke.

Margit Olsvik (Asker, 2023-04-01)

#1965

Dette berører meg personlig, men også fordi mange studier viser til at traumer er årsak ikke bare til psykiske lidelser men også mange fysiske. Det finnes mange typer traumer, og en del av dem opprettholdes dessverre av systemet vi har i dag. Jeg stiller også spørsmål til hvorfor det ikke utdannes flere leger og psykologer generelt, hvorfor inntakskravene må være så høye. Skal jeg gjette er det spesielt to årsaker: først og fremst fordi bransjen selv, med legeforeningen i spissen, vil opprettholde statusyrket og dermed høy lønn. Med lavere inntakskrav og flere utdannet går lønninger ned og statusnivået dempes. Det andre er økonomisk; flere utdannede og i jobb vil totalt sett føre til høyere offentlige utgifter.

Vidar Akse (OSLO, 2023-04-10)

#1966

Jeg støtter dette.

Knut Kristiansen (Kristiansand , 2023-04-10)

#1968

Jeg signerer fordi jeg er pårørende, så jeg vet godt hvor viktig dette er

May-brirt Håtveit (Notodden, 2023-04-12)

#1971

Jeg mener at alle har rett til et individuelt tilpasset tilbud, og at alle bør få tilbud om behandling hvis de selv ønsker det. Dette kan ikke gå på prioritering av plasser og lang ventetid for pasienter som ønsker et tilbud/endring for seg selv.

Svagård Tone (GreÅker, 2023-04-12)

#1973

Det er meget viktig.

todd saunders (bergen, 2023-04-13)

#1974

Jeg ble selv rammet da behandlingstilbudet for traumepasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø ble lagt ned. Kompetansen skulle da overføres til DPS'er i Helse Nord. Det har dessverre overhodet ikke skjedd. Ved en innleggelse på Silsand ble jeg behandlet for schizofreni... (til tross for at jeg da hadde fått diagnosen kompleks PTSD og Uspesifisert dissosiativ lidelse både av privatpraktiserende psykolog og i Bodø; jeg hadde levd i over 50 år og aldri noen gang vært i nærheten av å få schizofrenidiagnose). På Viken jobber de kun med stabilisering ihht fase 1 traumebehandling. Som psykiatrisk sykepleier har jeg også vært vitne til feilbehandling av traumatiserte pasienter og en nesten fullstendig mangel på forståelse for lidelsesuttrykkene.

Inger Vardenær (Tromsø , 2023-04-13)

#1980

Tilbudet en får innen får både barne- og ungdomspsykiatrien , samt voksenpsykiatri er alt for dårlig.

Løpene er korte og folk får ikke den tette og adekvate behandlingen man skal ha. Spesialisthelsetjenesten kjører korte pakkeløp og overfører pasienter til kommunen, som i mange tilfeller ikke har hverken kapasitet, eller kompetanse til å behandle. Det er sjeldent mulighet for reinntak, dette får store konsekvenser for det enkelte individ, og ofre deres pårørende.

Wenche Kragseth (Mysen, 2023-04-15)

#1981

Det er viktig å ivareta mennesker med PTSD diagnose til å få et verdig liv igjen.

Turid Steig (Heggedal, 2023-04-16)

#1984

Dette er viktig å gjøre noe med!

Stein Holstad (Lier, 2023-04-17)

#1986

Jeg signerer fordi jeg selv ikke får den hjelpen jeg trenger og det har hitt store konsekvenser for hverdagen min

Marte Heggelund (Hamar, 2023-04-17)

#1987

Det er viktig at også disse pasientene får et godt og verdig tilbud, uansett hvor de bor!

Mette Braseth (Levanger, 2023-04-20)

#1991

Jeg signere Fordi jeg ser behovet som helsepersonell og privatperson.

Maria Bye (Os, 2023-05-17)

#1996

Jeg signerer fordi det at noen som lider uten hjelp i moderne Norge er komplett uakseptabelt. Ca 5% av lønna til enhver toppleder i Norge bør gå til de som trenger hjelp. Enhver leder i Norges land med lønn over 850’-1.3 mill i lønn bør være med via 3% av lønna, og sørge konkret for at de som trenger det i deres region får mer hjelp Og økonomisk støtte. Gå videre med forslaget - sett opp en gruppe som raskt finner gode praktiske gjennomføringsmåter for dette el og føring av ansvar for skik el abnormt viktig plikt. Ledere ml 750-850’ kan bidra med 2%av lønna. Ledere over 1.3 mill i lønn bør bidra med 5% av lønna utover det allerede eksisterende av skatter.

Tone Dahle (Høvik, 2023-06-04)

#1999

Lik tilgang til kompetent behandling for psykisk syke

Øyvind Dahle (Førde, 2023-06-08)

#2000

Det er en skam at personer som trenger sykisk hjelp må stå på i årevis å kjempe en kamp for å få den hjelpen de trenger helsenorge er på bunnen

Bente Sørensen (Harstad, 2023-06-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...