Vi vil behalde legekontoret i Geiranger

Kommentarer

#9

Jobber fast i ambulansen i Geiranger!

Torkil Storrø Rønning (Orkdal, 2023-01-19)

#10

Vi treng legekontoret !!!

Anne Mari Westerås (Geiranger, 2023-01-19)

#16

Vi trenger lege i bygda

Cathrin Olsen (Geiranger , 2023-01-19)

#31

Uforsvarleg å krevje 2 + 2 timers reiseveg for legekonsultasjon i 2023, spesielt for eldre, uføre og folk utan eigen bil. Ei kommune har ansvar for alle tilhøyrande bygdelag og eit lokalt, fysisk legetilbod må berre prioriterast!

Andreas Solhaug (Stockholm, 2023-01-19)

#36

Jeg er grunneier og har småbruk i Geiranger som benyttes jevnlig.

Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas (Østerås, 2023-01-19)

#37

Eg signerar fordi eg meinar at bygdefolket i Geiranger har krav på å få behalde legekontoret i bygda. Det er altfor langt å reise både til Valldal og Stranda.

Berit Øie Brinkbo (Strandebarm, 2023-01-19)

#40

Jeg har hytte på Hole i Geiranger.

Jonn Gunnar Bjørkedal (Volda, 2023-01-19)

#41

Har mykje av familien min i Geiranger.

Marit Lønne (Os, Vestland, 2023-01-19)

#52

Det er ekstremt viktig for alle i Geiranger å ha et forsvarlig tilbud om lege, sidan det er langt til Stranda. Spesielt for gravide, småbarnsforeldre, de som ikke kjører bil, og eldre som ikke tåler så godt å reise lengre avstander.

Gerd Eli Zervas-Hoel (Stordal, 2023-01-19)

#53

Eg støtter at det skal vere lege i Geiranger ein dag for veka.

Ingvar Emdal (Stranda , 2023-01-19)

#54

Geiranger treng lege i bygd

Sandra Kammen (Stranda, 2023-01-19)

#60

Vi skal ha lege i Geiranger. Ikkje berre 1 dag i veka(som egentlig er 3 timar??), men faktisk 2 eller 3 dagar. Vi er vel 1000!!! Ansatte på sommeren.

Kenneth Løken (Geiranger, 2023-01-19)

#68

Dette vedtaket er fullstendig meiningslaust og uforståeleg. Det rammar alle innbyggjarane på det mest grunnleggende og sårbare behovsnivå, behovet for tryggheit og nødvendig helsehjelp. Særleg vil dette ramme eldre og sårbare mennesker med stort behov for helsetjenester, der ein lang og til tider utrygg reiseveg vil bli ei stor ekstra belastning. Vedtaket tek ikkje omsyn til dei store økonomiske og menneskelige omkostningene dette vil ha for bygda og innbyggarane.

Ingvild Gausdal (Larkollen / Geiranger, 2023-01-19)

#78

1 dag pr. uke med lege tilbud i Geiranger er en forutsetning for at Geiranger skal forbli ei bygd folk vil fortsette og bo og leve sine liv i. Ikke minst er det viktig for de eldre på aldershjemmet. Legges det tilbudet ned, er det det samme som at kommunen ønsker å gjøre Geiranger om til et hytteområdet. Det er ingen skam å snu! Omgjør vedtaket og oppretthold legetilbudet i Geiranger!

Håkon Mølsæter (Oslo, 2023-01-19)

#79

Legekontor opprettholder bosetting i distriktene. I tillegg har Geiranger enorm tilstrømning og jeg har selv hatt behov for akutt hjelp i Geiranger

Lasse Heimdal (Oslo, 2023-01-19)

#85

Legekontoret må ikke legges ned

Kjersti Knivsflå Toft (Fosnavåg, 2023-01-20)

#87

Jeg signerer fordi at jeg som har oppvokst i bygda sjølv har kjent kor godt det kan være og reise til legen som alltid har befunne seg i sentrum av Geiranger. Kontra det å skulle reise til legen med 40 i feber og attpåtil skulle reise heilt til Stranda / Ålesund for å skulle få møte en lege

Robin André Westerås (Ørsta, 2023-01-20)

#92

Det er uhørt at ei bygd som Geiranger ikkje skal ha eit operativt legekontor. Dei som har vore med på å vedta nedlegging hadde sjølv ikkje hatt interesse av å bruke ein heil arbeidsdag og fleire hundrede kroner for å kome seg til lege. Og kor mykje bidreg ikkje Geiranger til både kommunekassa og omdømet til Stranda kommune?

Cathrin Hole (Stette, 2023-01-20)

#94

Jeg vokste opp i geiranger. Det å fjerne det lille tilbud som var der gjør det utrolig innviklet og tungvindt å komme seg til fastlegen. Det er uakseptabelt i et land som Norge at folk må slite slik for tjenester som de har krav på.

Martin Höglund Viggehagen (Ålesund, 2023-01-20)

#95

Alle fortjener legetilbud uten å måtte reise land og strand rundt.

Askill Nørstrud (Berger, 2023-01-20)

#96

Alle i landet bør ha grei tilgang til legehjelp, både akutt og mindre akutt! Ved å fjerne legetilbudet i Geiranger, og gjøre det fryktelig tungvint, kan både være helseskadelig og være grunn til fraflytting. Vi er veldig mye i Geiranger fra slutten av april til begynnelsen av oktober, og vil også ha tilgang på lege, hvis behov.

Ingvill Sommerfelt Furulund (Elverum , 2023-01-20)

#97

Ønsker at det fortsatt skal være legekontor i Geiranger

Karin Gjemdal (Ramnes, 2023-01-20)

#98

Et tilbud som må opprettholdes.

Hans Petter Nørstrud (Ramnes , 2023-01-20)

#99

För en levande landsbygd

David Beckman (Stockholm , 2023-01-20)

#104

Jeg er født og oppvokst i Geiranger og mye av min familie bor fortsatt i Geiranger.

Terje Grande (Karlstad, 2023-01-20)

#105

Eg har budd i Geiranger og veit kor viktig det er å ha lege i bygda

Rønnaug Torvik (Bykle , 2023-01-20)

#106

Min mann trengte lege når vi var i Geiranger.er der hver sommer,så derfor signerer jeg.

Ingrid Iversen (Vinstra, 2023-01-20)

#108

Født og oppvokst i Geiranger og veit kor stor betydning det har å ha den halve dagen i veka med legekontor. Det er ein trygghet som ikkje kan kompenserast med andre tiltak.

Grethe Gjørvad Øen (Ålesund, 2023-01-20)

#110

Jeg mener det er galskap å ikke ha ett legekontor i Geiranger...

Eirik Janecken (Ålesund, 2023-01-20)

#113

Født og oppvokst i Geiranger og dette engasjerte meg veldig. En lege bør kunne bruke en arbeidsdag annakvar veke for å møte pasientane sine, i staden for at pasientane skal bruke en heil dag kvar, på å komme til legen.

Margrethe Merok (Bergen, 2023-01-20)

#114

Er ett nødvendig og viktig tilbud som påvirker hele bygden dersom det skulle forsvinne. Dersom tilbudet forsvinner vil det ikke bare bli dyrt i forhold til reise utgifter, men og ekstremt tidkrevende for noe som opprinnelig kun tar 10-30minutter.

Andreas Westerås (Gjøvik, 2023-01-20)

#118

Legetjeneste i Geiranger er veldig viktig for tryggleiken til innbyggjarane. Tilbodet er særleg viktig for dei som elles har vanskar med å reise til Stranda åleine, eller som ikkje har høve til å bruke tid på lang reiseveg. For nokre kan det i verste fall føre til at dei ikkje søkjer legehjelp når dei bør gjere det.

Margrethe Henden Aaraas (Nittedal, 2023-01-20)

#121

Det er viktig å ha legekontor for innbyggerne i Geiranger.

Olav Skrøver Aaraas (Nittedal , 2023-01-20)

#122

.

Regine Regine (Hildre , 2023-01-20)

#128

Viktig med et slikt tilbud til fastboende og turister

Tine Svae (Rasta, 2023-01-21)

#129

Eg signere for å støtte bygda eg vaks opp i.

Odd Peter Ørjasæter (Stord, 2023-01-21)

#130

Alle gar rett på legekontor i hjembygda si, og inne rimelig avstand mht. transport og reisevei .

Elisebeth Førli-Ekerhovd (Kolltveit , 2023-01-21)

#131

Synes man må ha et slikt tilbud

Ingeborg Svae (Oslo, 2023-01-21)

#135

Verdsarvbygda Geiranger og innbyggjarane der treng alle positive tiltak dei kan få. Kommunen gjer med dette vedtaket det stikk motsette. Er det avfolking de arbeider mot? Der det finst vilje, er der også som regel midlar. Sagt på sunnmørsk: dette hauka’kje ette noke!

Ingebjørg Maråk Støle (Ålesund, 2023-01-21)

#137

For at Geiranger skal være ei attraktiv og trygg bygd å bo i for både nåværende beboere og fremtidige generasjoner trengs et tilbud for helsemessig oppfølging som ikke krever uhensiktsmessig reisevei.

Nora Gjørvad (Oslo, 2023-01-21)

#141

Tilgang til legetjeneste opprettholder bosetning i distriktene, og gir trygghet til innbyggerne. Det å ha legen i Geiranger
er også viktig for å opprettholde fagkompetanse i distriktet- som er et økende behov etter innføringen av samhandlingsreformen. Det gir også et dårligere tverrfaglig samarbeid når legen er fysisk fraværende fra helsetjenesten i bygda.

Anne Britt Mølsæter (Oslo, 2023-01-21)

#142

Kjempe viktig for folk i bygda at dette tilbudet ikke fjernes!

Sondre Mølsæter (Oslo, 2023-01-21)

#146

Jeg har min sekundærbolig i Geiranger. Bor der 1 - 3 mnd i året. Ønsker å føle meg trygg når jeg er der

Martin Mølsæter (Geiranger , 2023-01-21)

#150

Dette er so viktig for bygdefolket, og både det beste og mest rasjonelle for legetenesta i bygda. Absurd at det i det heile er framlagt forslag om å fjerne denne tenesta.

Kirsti Gjørvad (Volda, 2023-01-21)

#159

I care about the people of this area

Seán Ferguson (Bergen , 2023-01-21)

#160

Om sommeren jobber flere av mine kolleger hær. Dette vill potensielt sette dem i tilleg til lokalbefolkningen i fare.

Line Handå (Svolvær, 2023-01-21)

#162

Jeg har familie fra området og kollegaer i Geiranger. Det trengs et legekontor med tanke på hvor tungvint det er å komme seg til andre steder, spesielt i nødsituasjoner.

Tina Brath Åkernes (Kleppestø, 2023-01-21)

#165

Legekontor er viktig for tryggleiken i turistbygda, året rundt.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2023-01-21)

#166

Jeg signerer fordi alle i Norge fortjener å ha et helsetilbud nær der de bor.

Berit Aspesletten (Oslo, 2023-01-21)

#168

Bygda trenger absolutt et legekontor, siden det blir fryktelig dyrt og tungvint å komme til lege uten et. Må være andre ting kommunen kan spare på, enn noe så viktig som helsehjelp der folk bor.

Geir Inge Sommerfelt Furulund (Elverum , 2023-01-21)

#169

Eg meiner at legekontoret i Geiranger ikkje skal leggast ned

Ingunn Gjørva (Geiranger, 2023-01-21)

#175

Å legge ned legetilbudet i distrikta er en hån mot oss som bur her.

Anne Mette Viggehagen (Geiranger, 2023-01-22)

#183

Sterkt i mot dette vedtaket.

Magnus Maråk (Geiranger, 2023-01-23)

#190

Legekontoret i Geiranger MÅ beholdes!

Finn Magne Grande (Geiranger, 2023-01-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...