Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Kommentarer

#6

Har barn som selv skal ferdes på denne veien til og fra skole om noen år

Jannicke Granbo (Heimdal, 2023-01-09)

#16

Jeg ikke ønsker at skolebarn skal bli meid ned på vei til skolen.

Andrzej Thingstad (Trondheim, 2023-01-09)

#32

Fordi jeg er enig i påstanden. Veien er skummel, både vinter og sommer, uansett føre.

Julie Berg (Skyttarbakken , 2023-01-09)

#36

Dårlige gangveier og stier

Benedikte Semundserh (Østre lund, 2023-01-09)

#37

Synes det er utrygg veg for barna å gå

Malin Hussmann Heggen (Kattem, 2023-01-09)

#64

Jeg signerer for at barn skal ha en trygg skolevei på Lund Østre.

Bernt Skogheim (Trondheim, 2023-01-09)

#72

Signerer for at barna og alle oss som bruker veien skal kunne gå trygt

Merete Berg (Andersbakkan 84, 2023-01-10)

#82

Barna skal ha en trygg skolevei. Vi har ingen å miste!

John Fredrik Kolmannskog (Kattem, 2023-01-10)

#93

Trygg skolevei er uhyre viktig på en MEHET trafikkert vei!

Jorunn Mørch Aasan (Lund Østre, 2023-01-10)

#94

Jeg vil at barna skal være trygge.

Gunhild Loe Gundersen (Heimdal, 2023-01-10)

#96

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av at alle barn skal ha en trygg skolevei. Det har ikke alle barn på kattem skole.

Maria Helberg (Trondheim, 2023-01-10)

#106

Jeg deler bekymringen

Øyvind Hansen (Trondheim, 2023-01-11)

#110

Andersbakkan har jeg døpt om til skammens gt, tragisk at det er ei gate inn å ut av lund østre.Gata er alt for smal og bilene må kjøre på fotauet og dårlig med fotgjengerfelt for å krysse gatene. Det er mange som kjører fort😡

Tor H Aalberg (Lundlia 2, 2023-01-13)

#111

Kattem har et flott gangveinett. Men utenfor dette, er fotgjengerne delvis uteglemt. Det må fokuseres på skolebarn når nye utbygginger planlegges!

Anne Ma Hagen (Heimdal, 2023-01-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...