Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Kommentarer

#6

Har barn som selv skal ferdes på denne veien til og fra skole om noen år

Jannicke Granbo (Heimdal, 2023-01-09)

#16

Jeg ikke ønsker at skolebarn skal bli meid ned på vei til skolen.

Andrzej Thingstad (Trondheim, 2023-01-09)

#32

Fordi jeg er enig i påstanden. Veien er skummel, både vinter og sommer, uansett føre.

Julie Berg (Skyttarbakken , 2023-01-09)

#36

Dårlige gangveier og stier

Benedikte Semundserh (Østre lund, 2023-01-09)

#37

Synes det er utrygg veg for barna å gå

Malin Hussmann Heggen (Kattem, 2023-01-09)

#64

Jeg signerer for at barn skal ha en trygg skolevei på Lund Østre.

Bernt Skogheim (Trondheim, 2023-01-09)

#72

Signerer for at barna og alle oss som bruker veien skal kunne gå trygt

Merete Berg (Andersbakkan 84, 2023-01-10)

#82

Barna skal ha en trygg skolevei. Vi har ingen å miste!

John Fredrik Kolmannskog (Kattem, 2023-01-10)

#94

Jeg vil at barna skal være trygge.

Gunhild Loe Gundersen (Heimdal, 2023-01-10)

#96

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av at alle barn skal ha en trygg skolevei. Det har ikke alle barn på kattem skole.

Maria Helberg (Trondheim, 2023-01-10)

#106

Jeg deler bekymringen

Øyvind Hansen (Trondheim, 2023-01-11)

#110

Andersbakkan har jeg døpt om til skammens gt, tragisk at det er ei gate inn å ut av lund østre.Gata er alt for smal og bilene må kjøre på fotauet og dårlig med fotgjengerfelt for å krysse gatene. Det er mange som kjører fort😡

Tor H Aalberg (Lundlia 2, 2023-01-13)

#111

Kattem har et flott gangveinett. Men utenfor dette, er fotgjengerne delvis uteglemt. Det må fokuseres på skolebarn når nye utbygginger planlegges!

Anne Ma Hagen (Heimdal, 2023-01-15)

#117

Vi ønsker trygg skolevei til våre barn... FØR det skjer en alvorlig ulykke på dette stedet!
Nå har det vært utallige nestenulykke her. Vi kan ikke vente lengre...
Få fartsgrensen ned og sikre denne svingen NÅ!

Øyvind Engen (Heimdal, 2024-03-06)

#128

Jeg signerer fordi barnas sikkerhet er viktig! I tillegg er vi mange eldre i området som heller ikke liker at mange kjører for fort.
Vegen inn til Lund Østre og opp Høyvegen er ikke bred nok for at to biler kan passere. Om vinteren er det dårlig brøytet, noe som forverrer trafikkbildet.

Eli Svarva (Trondheim, 2024-03-06)

#141

Min datter og samboer ble nesten påkjørt, da flere biler sklei oppå fortauet! Ekstremt farlig skolevei for barna!!

Pia Helen Granbo (Lund Østre, 2024-03-06)

#154

Denne veien er livsfarlig på vinterstid.
Noe må gjøres med tanke på at dette er en skolevei.

Tina Mortensen (7089, 2024-03-06)

#158

Jeg har barnebarn i området, og vil at både de og andre barn, skal være trygge på sin skolevei.

Tone Wikan Granli (Steinkjer, 2024-03-06)

#167

Jeg er bekymret for barnet mitt i skoleveien

Glan Moradzadeh (Lund Østre, 2024-03-06)

#169

Jeg signerer, fordi jeg vil at barna i vår området blir tryggt på vei til skolen.

Joanna Melcer (Trondheim, 2024-03-06)

#170

Jeg signerer fordi vi ønsker en trygg skolevei for barna våre.

Cindy Fjeld Engen (7089, 2024-03-06)

#175

Alle barn skal ha en trygg skoleveg

Anja Svinsås (Orkanger, 2024-03-06)

#180

Jeg signerer fordi jeg bor i området

Åsne Myklebust (Heimdal, 2024-03-06)

#198

Dette er en farlig sving som må sikres snarest før noen på fortauet blir kjørt ned. Flere nestenulykker på kort tid nå!

Thore Forsgren (Østre Lund , 2024-03-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...