Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Kommentarer

#2

Det er uverdig av Norge å behandla desse 16 kvinnene slik.

Jorunn Hope (Stord, 2022-12-07)

#3

Vi trenger å gjøre noe med denne urettferdigheten. Mennesker er mennesker uansett og de er venner som trenger oss.

Håkon Frode Særsten (STORD, 2023-01-03)

#9

Jeg synes selv som utlending at andre skal få samme mulighet som meg selvom de selv er heldige nok som meg å være fra et land i Europa!

Gunnar Þór Berg Traustason (Valevåg, 2023-01-08)

#17

Menneske har rett til eit verdig liv, og når ein ikkje kan reise tilbake p.g.a. høg risiko, må ein få lovleg opphald. Det må vere tydeleg for alle at det i høg grad gjeld desse kvinnene frå Iran.

Kjellbjørg Lunde (Stord, 2023-01-09)

#20

Er det NOEN som treng beskyttelse og oppholdstillatelse SÅ er det disse jentene

Tove Gjøsæther (Sarpsborg , 2023-01-09)

#26

Livsviktig sak for kvinnene dette gjeld- men og livsviktig for Norge som human nasjon.

Arna Misje (Stord, 2023-01-09)

#37

Ho treng opphald og rettferd

Astrid Lønning (Stord, 2023-01-10)

#41

I Iran kvinner har lite friheten og hver dag blir henrette . Fengselet , voldtekt . Og mye mer…

Rayan Abolfarci (Sandnes, 2023-01-10)

#45

Det er heilt umenneskeleg å la ein person leva slik i “ingenmannsland” år etter år!

Gudveig Mjaanes (Foldrøyhamn, 2023-01-10)

#49

Jeg signerer fordi mennesker av av alle art fortjener en ny sjanse for å leve fritt.

Maryam Bayanloo (Sandnes, 2023-01-11)

#50

Ho og alle andre i hennes situasjon fortjener det

Beri Iren Slettemark (Stord, 2023-01-11)

#58

Det er ikke riktig at folk blir tvunget til å leve på denne måten

Bjørn Morten Nybakken (Rudshøgda, 2023-01-11)

#59

Det fins reglar, og det finst unntak for reglane. Desse folka ynskjer å vere ein ressurs i Noreg, og har mykje å bidra med - vi har ingenting å tape på det. Det er ein heilt umenneskelig praksis å la folk vere i limbo i årevis.

Gunhild Rolfsnes (STORD, 2023-01-11)

#65

De iranske kvinnene må få opphold og et bedre liv. Norge må endre den strenge og urettferdige innvandrerloven.

Anne Grete Sirevaag (Stord+, 2023-01-11)

#80

Det er ei hjartesak at desse kvinnene skal få opphaldsløyve. Det å bli utsatt for livsvarig livsfarleg undertrykking, trakassering, vald og tvang fordi ein er fødd kvinne, det er evig krig.

Annelise Berger (Bergen, 2023-01-15)

#86

Noreg kan og må ikkje senda sårbare kvinner rett i armane til prestestyret i Iran kor dei kan venta seg tortur og fengselsstraff. Noreg må tvert om stå opp mot all urett som skjer der. Og det er difor viktig at me vanlege nordmenn også står opp mot dette. Difor signerar eg.

Åge Vallestad (Stord, 2023-01-16)

#88

For et fritt og likeverdig liv!

Trine Elisabeth Gundersen (Frei, 2023-01-16)

#101

Alle burde signere tykkjer no eg.

Kari Berger (Folderøyhavn, 2023-01-16)

#109

Eg signere for at alle no kan sjå at det er svært undertrykkande og farlege forhold damer i Iran lever i. Vidare så er verken Noreg eller dei stakkars damene dette gjelder tjent med at dei må leve i limbo på asylmotak. Systemet dei er fanga i er totalt uverdig Noreg. Dei fleste av desse damene er gode resursar som burde få innpass i det Norske systemet og ville bidratt positivt. Innanfor det eg driv med så ville ein sagt at fordelane med å la dei bli er klart større enn ulempene og gitt dei dispensasjon.

Vidar Vedå (Stord, 2023-01-16)

#114

Eg signerer for eg syns da er heilt umenneskelig at Awa og dei andre iranske kvinnene ikkje skal kunna ha da tryggt og godt værken i heimlandet sitt eller i Norge som dei kom til for mongen år siden,må jo være ei kjempe påkjenning å gå å være så usikre på om dei får bli i Norge eller ikkje. Dei har lært seg språket å vil jobba osv. Har ingen rettigheter her eller der. Stakkars damer som ikkje får bestemme over seg sjølv. For oss som er heldige å er født og oppvokst i Norge trur eg da er ganske vanskelig å heilt setta seg inn i kva desse damene har vært igjennom 😔💖 Men eg håper og trur at dei alle endelig får oppholdstillatelse her i Norge så dei kan få starta eit nytt tryggt og godt liv her til lands. Awa er ei flink og kjekke dama som har lært seg språket og virkelig fortjener å få bli💜

Kjersti Vedå (Fitjar, 2023-01-16)

#129

Jeg støtter oppropet

Grace Eva Tofte (Stord, 2023-01-16)

#130

Noe annet enn at disse menneskene må vernes og hjelpes er i det hele tatt latterlig å tenke!!!!

Håkon Paulsen (Oslo, 2023-01-16)

#142

Vi trenger dem!

Jostein Kirkeby-Garstad (Oslo, 2023-01-16)

#143

Vi trenger dem!

Jostein Kirkeby-Garstad (Oslo, 2023-01-16)

#146

Me treng ressursane - og kvinnene treng respekt og trygghet!

Linda Hellen (Bømlo, 2023-01-16)

#162

Det er det einaste rette.

Ane Michaelsen (Mosterhamn, 2023-01-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...