Nei til avviklingen av Vesteråt barnehage!

Kommentarer

#1

Ønsker å bevare barnehagen der mine to barn går.
Vi har gåavstand til barnehage og jobb, dette er noe vi ønsker å fortsette med.

Linn-Therese Hytten (Andebu, 2022-10-31)

#2

Vi ønsker å bevare en god og trygg barnehage i nærmiljøet for våre to barn.

Ingrid Margrethe Larsen (Andebu, 2022-10-31)

#4

Vi trenger Vesteråt barnehage. En sentralt plassert barnehage i sentrum slik at vi aldri behøver å kjøre ekstra for levering og henting. Godt og trygt miljø med lange tradisjoner.

Erik Flåtnes (Andebu, 2022-10-31)

#11

Jeg signerer fordi man trenger barnehager i nærmiljøet. Jeg signerer også for de barna som går der, at de får beholde sine tryghetspersoner og trygge sted.

Linneleen Slettingdalen (Tønsberg , 2022-10-31)

#12

Familie som benytter barnehagen

Maria Viik (Asker, 2022-10-31)

#16

Det er helt høl i hue å legge ned en barnehage i Andebu sentrum, når det er så stor innbyggervekst i Andebu.

Gry Sandland (Andebu , 2022-10-31)

#17

Jeg ønsker og beholde vesteråt barnehage

Leif-Arne Pedersen (Andebu, 2022-10-31)

#20

Super barnehage som begge barna mine har gått i. Vært så fint at barnehagen ikke har vært så stor og alltid vært så trygg☺️
Vi trenger denne sentrums barnehagen♥️

Une Siltvedt (Andebu, 2022-10-31)

#32

Jeg mener at vesteråt barnehage er uunnværlig!

Pia-Camilla Smedsrud (Stokke, 2022-10-31)

#36

Mine barnebarn trives og har en trygg og god hverdag i barnehagen. Vesteråt bh har små forhold og det er god oversikt, alle kjenner alle noe som er positivt og forutsigbart. De aller fleste av disse barne skal gå på skole i Andebu og burde derfor ikke flyttes ut av miljøet.

Gerd Andersen (Borre, 2022-10-31)

#38

Andebu trenger Vesteråt Barnehage

Sverre Finnerud (Vestfold, 2022-10-31)

#40

Jeg signerer fordi mindre barnehager er viktig for mange av barna, fordi en sentrumsbarnehage er ikke bare miljøvennlig, men også kritisk for mange som pendler med kollektivtrafikk fra vårt bygdenorge. Det er mye utbygging i Andebu, behovet for barnehageplasser øker, ikke reduseres.
I tillegg er det merkelig å investere i oppussing og nybygg i ett tilbud som skal legges ned samme år.

Kjersti Bakken (Andebu, 2022-10-31)

#41

Jeg kjenner noen som går der og stortrives.

Merete Frankrig Johansen (Stonglandseidet, 2022-10-31)

#46

De små barnehagene er viktige!!

Linn-Mari Büscher (Horten, 2022-10-31)

#47

Barnehagen bør bestå! Den trengs i nærmiljøet!

Ingunn Freberg-Thomsen (Revetal, 2022-10-31)

#54

Jeg var 1-års lærling i Vesteråt barnehage og hele miljøet i denne barnehagen er det virkelig verdt å ta vare på, den koselige atmosfæren og det blir en helt annen nærhet og trygghet for barna når det ikke er så stor barnehage.

Susanne Landsem (Trondheim, 2022-10-31)

#55

Vesteråt er gamle Andebus eldste barnehage og er viktig for miljøet i Andebu sentrum.

Judith Pehrson (Andebu, 2022-10-31)

#56

Viktigheten av å opprettholde et stabilt og sentralt barnehagetilbud for å bevare et levende Andebu er så stor!. Vesteråt er en liten barnehage, som gir mindre barnegrupper. Dette er sunt for en god psykisk helse.

Barnehagen ligger sentralt til, og er den eneste i Andebu som gir foreldre mulighet til å reise med buss. Det gåes og sykles hit, fordi det er nært og trygt nok!

Det skjer et generasjonsskifte i Andebu. Det bygges ut overalt. Andebu har hatt stor befolkningsvekst over lang tid, og det skjer en fortetning rundt sentrum. Å fjerne barnehagen er ikke å optimalisere, men å rasere. Dette kan ikke skje!

Silje Røisgård (Stokke, 2022-10-31)

#63

Jeg signerer fordi Vesteråt er en god og fin barnehage i umiddelbar nærhet for de som bruker den, noe som er nødvendig for å få til en hektisk hverdag med arbeidssted utenfor Andebu sentrum. Jeg signerer også fordi de ansatte i Vesteråt gjør en strålende jobb for barna, og fortjener å beholde sin arbeidsplass, sitt gode arbeidsmiljø og sine fine kollegaer.

Maria Brynjulfsen (Andebu, 2022-10-31)

#67

Vesteråt er en flott bhg....ligger til i sentrum...slik at mange går for å levere barna sine....og jeg har jobbet der selv...for mange år siden...La vesteråt bhg bestå...

Valstad Heidi (Andebu, 2022-11-01)

#81

Jeg signere fordi jeg har 2 barn som går der, og vil veldig gjerne at dem skal kunne gå i en barnehage dem trives så godt i og at dem får det dem trenger av ekstra oppfølging.

Celine Eriksen (Andebu, 2022-11-01)

#86

Jeg har ett barn jeg håper kan starte i denne bhg til neste år.

Henrik Cederborg (Stokke, 2022-11-01)

#89

Vi trenger vesteråt

Lena Therese Gran (Andebu, 2022-11-01)

#91

Lokalsamfunn kommer til å oppleve mer fraflytting hvis de ikke kan tilby barnefamilier grunnleggende behov. Bekymringsverdig vurdert av kommunen.

Steffen N Jørgensen (Oslo, 2022-11-01)

#92

Vil beholde den trygge og gode barnehagen for sønnen min!

Caroline Pedersen (Andebu, 2022-11-01)

#97

Jeg signerer fordi Andebu, foreldre og barna våre trenger Vesteråt Barnehage! Vi trenger denne sentrale, fantastiske plassen for foreldre som må ta buss til og fra jobb og for barna som trives best med mindre forhold. Store barnehager passer ikke for alle. Andebu har IKKE nok barnehageplasser! Hvordan skal man få tilflytting til Andebu hvis dere tar bort barnehageplassene? Vær så snill, ikke frata min sønn livets første venner. Vær så snill, behold Vesteråt.

Heidi Ude (Andebu, 2022-11-01)

#99

Andebu trenger en barnehage i sentrum der foresatte kan levere uten å være avhengig av bil. Andebus eldste og første heldagsbarnehage har overlevd siden 1987. Den har vært i alle tider og også nå tryggheten selv for de minste. La Vesteråt leve!

Bjørn Aamodt (Andebu sentrum, 2022-11-01)

#103

Jeg signerer fordi det vil bli en stor grad av fortetting i Andebu sentrum de kommende årene og behovet for barnehageplasser vil øke.
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/vedlegg-5---rapport-boligutvikling-og-fortetting-i-andebu.pdf

Roy Wivestad (Andebu, 2022-11-01)

#119

Barnehagen burde ikke stenges

Torny Stokke (Andebu, 2022-11-01)

#124

Fordi jeg forstår viktigheten av mindre barnehagen som er enkel å komme seg til om man ikke skulle ha bil

Vårin Eitrheim (Roa, 2022-11-01)

#125

Behold en koselig barnehage som skaper liv i sentrum! Viktig for foreldre uten bil! Nylig oppgradert kjøkket mm. La barnehagen leve!!

Sara Bower (Andebu , 2022-11-01)

#131

Jeg signerer fordi det er viktig å opprettholde barnehageplasser i Andebu sentrum. Det er viktig for å legge tilrette for småbarnsfamilier og tilflytting. I tillegg til alle de store fordelene med en liten barnehage.

Grethe Moe (Andebu , 2022-11-01)

#144

Vi trenger Vesteråt 🤩

Ann-Kristin Nardo (Andebu , 2022-11-01)

#167

Det beste er barnehage i nærmiljøet.. Og der barna begynner på skolen

Ellinor Jamne Keskitalo (Sandefjord , 2022-11-01)

#173

Jeg vet hvor viktig denne barnehagen er for Andebu og sentrums nære. Har selv brukt den til 2 av mine barn og barna kunne ikke gått i en annen liten og tryggere barnehage enn dette.

Etter og blitt sandefjord kommune har bare kommunen ødelagt mye for lille Andebu. Og hvorfor i alle dager skal dere legge ned enn barnehage som endelig har fått en perfekt avdelingsleder som har virkelig satt i gang endringer. 2 helt nye kjøkken helt nytt området og ny grill hytte.

Så må dere også tenke på hva det vil gjøre med de barna som går der, som allerede er i trygge omgivelser og daglig rundt gode faglige og dyktige ansatte.
Helt greit at barn er tilpasningsdyktige.
Men er er grunn til at foreldre har valgt barna sine i vesteråt.
Men hvorfor i alle dager skal dere la foreldre kjøre land og strand for og levere barna i bhg. Tenk faktisk på de som ikke har billappen og må gå eller sykkle. Skal de virkelig gå eller sykkle til høyjord eller gravdal?

LA Barnehagen VÅR Bli

May Elisabeth Mathiassen (andebu, 2022-11-01)

#176

Å nedlegge en av de få barnehagene vi har i Andebu sentrum er en hårreisende idé! Andebu trenger flere barnehager, ikke færre!

Renate Wild (Andebu , 2022-11-01)

#179

Barnhage tilbudet i sentrum må styrkes!

Kristine Grorud (Andebu, 2022-11-01)

#180

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at barnehagen skal stenges. Dattera mi gå der.

Natalia Lavrova (Andebu, 2022-11-01)

#185

Det er viktig å ha en sentrumsnær barnehage med gangavstand til det største boligfeltet i Andebu. Det er klimavennlig, fremtidsrettet og bærekraftig.

Ingrid Knotten Haugberg (Halumveien 362, 2022-11-01)

#197

Jeg synes poltikere tabber seg grundig ut. Oppgraderer kjøkken, grillhytta og leke aralen for barn så plutselig legges ned. Poltikere har fått beskjed at det dårlig med busstider og det mange som ikke har bil og der med avhengig av buss i rute på vinterstid. Her går virkelig poltikere på en smell først innvilget de penge beløp til oppgradering av barnehagen få mnd etterpå legges den ned? Sandefjord kommune ta dere sammen og bruk hodet ikke sløss ut med penger først og så legg ned. Barna i andebu trenger denne barnehagen. Det må bli slutt på spre Barna fra andebu til høyjord, kodal og evduelt andre barnehagen i Sandefjord. Dere bør se at det vil bli problemer med busstider. At Sandefjord kommune sprer barna i andebu rundt om kring er det derfor vi ser konsekvenser av dårlig miljøet i andebu nå ? For i følge andre foreldre har andebu barn tideligere hvert spredt rundt til høyjord og kodal osv tideligere. Jeg gir min fulle støtte til foreldre og ansatte i denne barnehagen og ser at her har Sandefjord kommune ikke tenkt lengere enn hva øyene ser på papir enn hva konsekvenser kan bli i praksis!

Marita Borge (Andebu , 2022-11-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...