Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Kommentarer

#409

Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer

Silje Knutsen (Bodø, 2022-10-15)

#412

Ungdommene fortjener denne historiske plassen i Bodø ivaretatt, et lavterskel tilbud for de som trenger et sted å være. I sentrum. For unge.

Lorna Aventurine (Bodø, 2022-10-15)

#416

Lenge leve ungdommen

Knut-Ivar Hansen (Bodø, 2022-10-16)

#420

Gimle har bidratt positivt for veldig mange ungdom, på premisser for og av ungdom selv

Morten Buvik (Bodø, 2022-10-16)

#424

Huset Gimle tilhører Bodøs ungdommer! Bodø trenger et trygt samlingssted for byens ungdommer, med trygge og dedikerte voksne, og der de kan være med på å påvirke aktivitetene selv. Det er viktig for ungdommens mentale helse å ha et slikt sted - et sted å være sammen i trygge rammer, et sted som kan forebygge ensomhet og utenforskap - to viktige undertemaer i årets Verdensdag for psykisk helse. Bodø kommune har bedyret at de skal satse på barn og unge, samt psykisk helse. Å ta fra ungdommene arven og rettighetene deres på denne måten, er et uttrykk for det motsatte.

Tina Wærnea (Bodø, 2022-10-17)

#428

Jeg signerer fordi alle ungdommer fortjener en plass å være på fritiden!

Emmeli Hedvald (Fredrikstad, 2022-10-17)

#432

Ungdomsklubber er viktigere enn noen gang!

Inge Eidem (Kongsvinger, 2022-10-18)

#446

Det finnes ikke noe alternativ i Bodø sentrum. Nærmeste er på hunstad.

Stine Rostad Hole (Bodø, 2022-10-21)

#449

Tilbudet på Gimle er unikt og viktig for ungdommen i Bodø. Ikke minst historisk. Det burde synliggjøres og videreutvikles, ikke avvikles.

Elias Albert Bergseth (Bodø, 2022-10-23)

#452

Politikerne har over flere år lagt ned flere ungdomsklubber. Bodø trenger flere ungdomsklubber i bydelene som kan aktivisere ungdom ut over det som idrettslag/ musikk og kultur gjør i dag. Byen trenger flere oppholdsrom som skaper trygg identitet, skape møteplasser der man kan treffe ungdom og involvere dem i en positiv utvikling med eierskap til egen og andres læring.

Håvard Alsos Sørensen (Bodø, 2022-10-23)

#460

Vi ongdom træng et sted å vær og kommun fikk bygget FØR at det sku vær te ongdommen

Henry Åsli Wennberg (Sjystranda+14+8016+bodø, 2022-10-26)

#461

Gimle ga meg en bedre barndom og oppvekst. Barn og unge TRENGER Gimle! Alternativet er Glasshuset, altså finnes det ikke noe alternativ. Politikerene i Bodø bør ta seg en bolle, skamme seg burde de også. Gimle ble gitt til Bodø kommune av en dame som ønsket å hjelpe ungdommen. Nå vil Bodø kommune tjene penger på dette huset i stedet. Skam dere, gi Gimle tilbake til ungdommen!

Monica Løve Eliassen (Bodø, 2022-10-27)

#462

Dette er en gave til ungdommen og IKKE en gave til Bodø kommune.

Jørn Olsen (Bodø , 2022-10-27)

#465

Gimle er viktig, det var viktig for og er viktig nå.

Catharina Qvam Tømmerås (Bodø, 2022-10-30)

#468

Jeg vokste opp på Gimle og hadde ikke vært den samme uten. Bodø kommune MÅ se viktigheten i å beholde dette huset, dets drift og dets historie i live.

Marius Skoglund (Amsterdam, 2023-01-13)

#471

Har selv tilbragt store deler av ungdomsårene mine på Gimle. Jeg har også vært så heldig å få jobbet litt der (og ved flere av de andre fritidstilbud Bodø har/hadde) under lærlingetiden min.
Jeg vet at Gimle er viktig for ungdommen i Bodø ❤️

Tonje Brasetvik (Sandefjord, 2023-01-14)

#475

Alle møteplasser som er bemannet er forebyggende. Og især sentrum trenger tilbud.

Marit Tryggestad (Bodø, 2023-01-24)

#479

Gimle er et fantastisk sted og møteplass.jeg har produsert en forestilling der

Unor Forsøget (Almunecar, 2023-01-24)

#482

Dette var en viktig plass i min ungdom, ønsker dagens ungdom skal ha det samme tilbudet.

Marianne Wiik Olsen (Bodø, 2023-01-24)

#489

Jeg støtter saken!

Kristin Andersen (Oslo, 2023-01-25)

#491

Ungdommen trenger et samlingssted og testamentet burde overholdes!

Eirik Kvitfjell (BodØ, 2023-01-25)

#494

Gimle tilhører ungdommen, og ble gitt til dette formålet! En viktig møteplass spesielt i disse tider. Har selv jobbet med disse ungdommene sammen med dyktige fritidsledere bl.a. på Gimle Fritidssenter. Må si at politikerne er både historieløse og frekke som prøver seg på dette nå. Stå på og ikke gi dere! Masse lykke til.

Lisa Grimstad (RØkland, 2023-01-25)

#495

Gimle er uvurdelig for alle aktiviteter som ikke faller under musikk og sport. Gimle var et fantastisk tilbud midt i smør øyet.

Anders Mevold (Bodø, 2023-01-25)

#499

Ungdom bør fortsatt ha tilgang til et lavterskeltilbud der de har stor grad av innflytelse - hvis de vil. Hvor de kan gjøre «ingenting» - hvis de vil. Hvor de kan arrangere treff, konserter, seminarer - hvis de vil.
Et hus som er deres, uansett om få eller mange bruker det, uansett om det finnes andre tilbud, uansett om interessen er varierende fra år til år.
Hvis vi er heldige får vi stadig nye ungdommer i byen vår, hvis vi gir dem muligheter, selv om de kanskje ikke bruker dem, og kanskje ikke bruker dem slik «samfunnet» vil, så vil vi legge til rette for gode liv.

Mari Skoe Runde (BodØ, 2023-01-25)

#500

Gimle er ungdommens hus i Bodø.

Kurt Johan Lyngved (Bodø, 2023-01-25)

#501

Har selv vært bruker av Gimle i min ungdom. Et uunnværlig tilbud til ungdom som bør opprettholdes for enhver pris.
En skam at saken står slik den står i dag.

Trygve Arntzen (Fetsund, 2023-01-25)

#502

Bodø kommune er en tyv

Steinar Krogstad (Åsgreina, 2023-01-25)

#504

Ungdommene i Bodø fortjener et godt fritids sted for kultur og spill. Gimle har vært et godt alternativ for min generasjon og mange med meg. Håper det kan gjennoppstå og oppholdes som et kommunalt tiltak for dagens ungdom.

Rune Pedersen (Fauske, 2023-01-25)

#505

Ungdommen er fremtida vår! Penger brukt i dag er penger spart i fremtiden.

Marianne Hanssen (Valnesfjord, 2023-01-25)

#508

Gi ungdom et godt fritidstilbud- kjempeviktig!

Kristin Sneltvedt (BodØ, 2023-01-25)

#510

Det er viktig å bevare Gimle som tilbud for ungdom (slik intensjonen var fra giver Sigrid Bugge). Vi har behov for mangfoldige tiltak som kan gi ungdom møteplasser for sosial utvikling, trivsel og forebygging av utenforskap.

Sofie Normann (Bodø, 2023-01-25)

#514

Som tidligere bruker av Gimle veit æ kor viktig det e for unge folk å ha et sted å samles, driv med forskjellige aktiviteta og ha noen trygge voksne tilstede.

Petter Pogo (Ås, 2023-01-25)

#517

Bodø trenger et aktivitetstilbud for uorganisert ungdom! Gimle er velegnet til det formålet.

Per Willy Larsen (BODØ, 2023-01-25)

#518

Jeg har tilbrakt nærmest hver eneste dag gjennom min ungdomstid på Gimle. Jeg vil at det skal fortsette å være et ungdomshus slik at andre får samme glede som det ga meg.

Sebastian Rennemo (Trondheim, 2023-01-25)

#520

Huset er verneverdig og bør øremerkes tilbud til barn/ungdom. Jeg vokste opp i Bodø og var med på aktiviteter (kunst og håndverk) i dette huset.

Rose-Mari Moen (Sortland, 2023-01-25)

#521

Jeg brukte ungdomsklubben mye i mine yngre dager og fikk både nye venner og utløp for interesser! Barn og unge trenger slike klubber! Gi Gimle tilbake til ungdommen!

Christian Nergaard (Lillesand , 2023-01-26)

#522

Født og oppvokst i Bodø - ungdommen trenger Gimle!

Nina Sundvall (Fleming island, 2023-01-26)

#524

Gimle er ett fantastisk sted der alle kan møtes.

Terje Nesje (Bodø, 2023-01-26)

#528

Ikke legg ned gimle. Gimles plassering og stemning er viktig for ungdom. Hvordan kan gimle heller videreutvikles?

Kaya Marie Abelvik (Oslo, 2023-01-26)

#532

Ungdommen i Bodø treng å ha et sted å være. Huset ble gitt til dem ❤️

Veronica Kristensen-Arntsen (Bodø, 2023-01-26)

#533

Fordi ungdommen trenger Gimle. De har ikke noe sted å samles.

Trine Larshaug (Kristiansand S, 2023-01-26)

#537

Et viktig tilbud og en møteplass for unge som er opptatt av andre ting enn sport. Det fins ikke mye igjen av tilbud til unge i dag og dette syns jeg det er viktig å ta vare på.

Hilde Katrin Johansen (Kjerringøy, 2023-01-27)

#538

Ungdom i Bodø har behov for et hus de selv har råderett over.

Rolf Mathisen (Bodø , 2023-01-27)

#542

Ungdommen i Bodø fortjener bedre!!!

Torben Simonsen (Bodø, 2023-01-27)

#543

Gimle er en super møteplass for ungdom

Kari Eide Seljeseth (BodØ, 2023-01-27)

#546

Når jeg var ungdom var Gimle en viktig møteplass for meg å mine venner.

Roy Berntzen (Bodø, 2023-01-28)

#547

Dette var min sønns andre hjem.

Elisabeth L Danielsen (Bodø , 2023-01-29)

#551

Jeg er "oppvokst" på Gimle og ønsker at flere generasjoner skal få oppleve Gimle. Bodø er ingen kulturhovedstad uten.

Susann Hjertø (Levanger, 2023-01-30)

#555

Har vokst opp med Gimle å det ville vært en skam for ungdommen å miste ett fantastisk sted å være

Ida Marita Kristensen (Bodø, 2023-02-03)

#557

Gimle var og er til ungdomen for ungdommen.

Frank Nedregaard (Bodø, 2023-02-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...