Stans nedleggelsen av ambassadeseksjonen i Antananarivo!

Kommentarer

#6

Både historiske grunner og situasjonen i dag tilsier at Norge bør ha et nærvær på Madagaskar.

Eivind Hauglid (Hafrsfjord, 2022-10-04)

#14

Nedleggelse av ambassadeseksjonen vil være et tap - både for Madagaskar og for Norge

Beate Vollsnes Ekenes (Vestskogen, 2022-10-04)

#25

Jeg signerer fordi norsk tilstedeværelse vil bidra med verdifull kompetanse og støtte til norske bistansprosjekter.

Øyvind Hansen (Arendal , 2022-10-05)

#32

Jeg stiller meg 100% bak oppropet. Etter å ha arbeidet flere år i landet og har sett ambassadens viktige betydning for positiv påvirkning på gassiske myndigheter er det virkelig synd om denne relasjonene går tapt.

Lars-Gøran Strømhaug (Saksvik , 2022-10-05)

#33

Jeg er Gassisk-Norsk. Og gjør med dette det jeg kan for å støtte ambassadeseksjonen i Antananarivo.

Hajatiana Andrianjafimanantsoa (Stavanger, 2022-10-05)

#43

Viktig at Norge beholder de gode relasjonene til gassiske myndigheter som er bygd opp over tid. Den beste måten å gjøre det på er å være stedlig tilstede.

Solrun Merete Tjøstheim (Lørenskog, 2022-10-05)

#44

Ambassadeseksjonen på Madagaskar er utrolig viktig. Vi ber om at den beholdes.

Helge S. Gaard (Avaldsnes, 2022-10-05)

#45

Dette er en viktig sak!

Marianne Reve (Kleppe, 2022-10-05)

#50

Jeg signerer fordi samarbeid med Madagaskar må prioriteres

Frode Reitan (Oslo, 2022-10-05)

#55

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig at Norge fortsatt prioriteter kontakt med og støtte til Madagaskar

Arna Østnor (Oslo, 2022-10-05)

#58

Jeg mener det er viktig at Norge og Madagaskar samarbeider.

Florette Razanatahina Reitan (Oslo, 2022-10-05)

#63

Madagaskar er et land som fortsatt vil tjene på slike bånd til Norge, et land med humanitære behov blant annet.

Monica Sagrusten (Lom, 2022-10-05)

#69

Utrolig viktig for å være med på å støtte Madagaskar i sin utvikling.

Reimar Brun (8430 Myre, 2022-10-05)

#71

Att ha en ambassad på Madagaskar är av stor vikt för alla de norrmän som befinner sig i landet. Det är också en stor och viktig faktor för det biståndsarbetet som bedrivs där

Linus Bokerud (Göteborg, 2022-10-05)

#76

Fordi det er viktig med norsk tilstedeværelse for å opprettholde broen mellom Madagascar og den lange historien med Norge

Sidonie Hansen (Mjøndalen, 2022-10-05)

#80

Jeg støtter begrunnelsen i oppropet.

Marit Roland (Lillehammer , 2022-10-05)

#87

Madagaskar er et av verdens fattigste land. De trenger vårt vennskap og tilstedeværelse. Ambassaden har en svært viktig rolle i forhold til utvikling i landet og politisk stabilitet.

Marta Dale (Jørpeland, 2022-10-06)

#90

Venninnen min skal få treffe familien sin

Mathilde Holten Rotabakk (Oslo, 2022-10-06)

#93

Reagerer på at eit av verdas rikaste land kuttar støtte til eit av verdas fattigaste land. Smålig å ta bort smulane også.

Grete Myklebust Gjesdal (Ålesudn, 2022-10-06)

#97

Jeg signerer fordi Madagaskar trenger en ambassade som ser på utfordringene landet har

Ingjerd Medtad (Hafrsfjord, 2022-10-06)

#99

Jeg støtter oppropet. Ambassadekontoret er viktig for å opprettholde det 150 års lange samarbeidet mellom Norge og Madagaskar!

Øyvind Dahl (Sandnes, 2022-10-06)

#101

Norge og Madagaskar har mer enn 150 år med tette relasjoner. Samarbeidet er av stor betydning for begge land og burde prioriteres høyt av norske myndigheter.

Arild Øystese Hansen (Ål, 2022-10-06)

#103

Jeg signerer dette fordi analfabetismen øker og barn og unge må få hjelp til skolegang, - fordi livsgrunnlaget for folket er truet av klimaforandringer ( tørke og flom), noe som vi i den rike del av verden er ansvarlige for i langt høyere grad enn de som det rammer.

Erik Tangedal (4331 Ålgård, 2022-10-06)

#105

Madagaskar trenger kontakt og bistand

Finn Våge (Stavanger, 2022-10-06)

#108

jeg synes tilstedeværelse på Madagaskar er viktig!

Henriksen Susanne Fernandez (Oslo, 2022-10-06)

#109

Jeg signerer fordi jeg hadde helsefremmende praksis på Madagaskar, Antsirabe i 4 uker. Jeg trivdes veldig godt på Lovasoa som sykepleierstudent. Jeg syntes det er kjipt at et godt forhold mellom Norge og Madagaskar skal svekkes.

Lene Mjelde (Bergen, 2022-10-06)

#111

Jer signerer fordi jeg syns det er riktig.

A Herman Rasamizafimanantsoa (Norge, 2022-10-06)

#114

Madagaskar trenger vår støtte, landet ble utnyttet i lang tid og ble utarmet 😰

Sverre Oterhals (Mandal, 2022-10-06)

#118

We are a Norwegian group that support a kindergarden and Two schools in Madagaskar

Ingebjørg Mikalsen (Skogn, 2022-10-06)

#119

Jeg har familie som bor der nede.

Kristine Kjensbekk Roland (Oslo, 2022-10-06)

#122

Jeg støtter oppropet, og anser det som viktig at Norge ikke svikter de som er mest sårbare

Tone Lagset (Oslo, 2022-10-06)

#136

Dette er viktig! Madagaskar er blant verdens fattigste land, og Norge blant de rikeste. Solidariteten må ikke bygges ned nå!

Øyvind Ødegård (Arendal, 2022-10-06)

#142

Et særdeles viktig land ift. bærekraftsmålene! Historisk (gjennom ca 150 år)og idag tette bånd mellom Madagaskar og Norge!

Per Otto Rasmussen Dahl (Oslo, 2022-10-06)

#145

Viktig å videreføre det gode norsk-gassiske samarbeidet

Bakke Arild M. (4320 Sandnes, 2022-10-06)

#147

Ambassadeseksjonen har ei viktig oppgåve i samarbeidet mellom Madagaskar og Noreg. Det er viktig at han held fram.

Sverre Olav Lundal (STORD, 2022-10-06)

#151

Jeg signerer fordi jeg er født og oppvokst på Madagaskar. Jeg snakker gassisk, men ser behov for norsk statlig tilstedeværelse/ representasjon ved nordmenns besøk og virke på Madagaskar. Norge bør bruke sin innflytelse for å styrke / råde de marginaliserte, klima, miljø og landets ledelse.

Per Gunnar Gramstad (Ålgård, 2022-10-06)

#152

Jeg signerer fordi Madagaskar trenger denne kontakten med Norge.

Live Danbolt Drange (Kristiansand , 2022-10-06)

#154

Madagaskartrengerambassaden,

Valborg Hauan (Evje, 2022-10-06)

#157

Viktige historiske bånd mellom Norge og Madagaskar. Norge har mye å tilføre med sin tilnærming til utvikling og mer nøytrale posisjon sammenlignet med andre land engasjert på øya.

Jostein Furelid Tellnes (Asker, 2022-10-06)

#171

Madagaskar og Norge bør fortsatt ha nært samarbeide!

Finn Andresen (DRAMMEN, 2022-10-07)

#175

Seksjonen er viktig for adoptivbarn og deres foreldre. Den er også viktig for bistand.

Marianne Tidemann-Andersen (Oslo, 2022-10-07)

#177

Jeg slutter meg 100% til teksten i brevet. Jeg har vært på Madagaskar 4 ganger og har fått et sterkt inntrykk av hvor viktig den gode forbindelsen mellom Norge og Madagaskar er for begge parter

Eivind Fagerheim (MO I RANA, 2022-10-07)

#178

Fordi det er viktig!

Sindre Reitan (Trondheim, 2022-10-07)

#181

Jeg signerer fordi det er viktig for Madagaskar at Norge kan være tilstede med sin innflytelse på bistandsområdet.

Anlaug Laugerud (OSLO, 2022-10-07)

#186

Jeg signerer fordi dette er viktig å opprettholde ambasadeseksjonen på Madagaskar. De trenger Norges støtte til å tale deres sak. Mange land er i dag veldig innterisert i få komme inn å få tak i resusser derfra til egen vinning /utnytting, ikke for å hjelpe folket.

Rigmor Laanke (7517 Hell, 2022-10-07)

#187

Jeg signerer fordi dette er uforståelig og helt urimelig.

Peter Georg Mahlum (Støren, 2022-10-07)

#189

Jeg synes det er veldig trist hvis ambassaden skulle bli nedlagt

Per Hovland (Fredrikstad, 2022-10-07)

#190

Jeg er i mot at de nedlegger ambassadenpå Madagaskar.

Kristin Jonassen (Bilet 38, 2022-10-07)

#193

Skal i praksis der

emma krisyensen (oslo, 2022-10-07)

#194

Det er viktig for svært mange norske prosjekter og initiativer, kulturell utveksling, utdanning og fagutveksling mellom Norge og Madagaskar, at den norske ambassaden opprettholdes. Det er også viktig for demokratiutviklingen, menneskerettigheter, skriftspråkutvikling, likestilling og naturvern, at den store norske frivillige innsatsen i landet fortsetter og fortsatt støttes av norske myndigheter, og gir alle nordmenn på Madagaskar den støtte og trygghet som norsk offentlig tilstedeværelse gir.

Dag Kjetil Øyna (1450 Nesoddtangen, 2022-10-07)

#197

Fordi det er Rolands ordre😉

Sondre Albrigtsen (Lillehammer, 2022-10-07)