Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

Kommentarer

#6

Er selv utsatt for vold av eksmann som også har utsatt andre partnere for vold.
Han har brutt besøksforbud flere ganger, får en bot og beskjed om fy fy og lever visst godt med det. Blir ikke straffet og kan visst bare holde på.

Mona Wiggen (Tanem, 2022-10-04)

#11

Straffene idag er alt for lave samt at offer må selv ta den høye belastningen i ettertid ifb beskyttelse(voldsalarm). Dette skulle vært helt unødvendig. Straffene må kraftig opp, og stat/kommune må ta mye større ansvar for å beskytte offer i ettertid av dom.

Alexander Høistad (Fredrikstad, 2022-10-04)

#14

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i at straffene er ALT for lave og at det har så mange fatale ettervirkninger for offeret og barnet/a som blir utsatt for vold! Endring NÅ!

Aurora Johansen (Skien , 2022-10-04)

#22

Nå må straffene øke for den type vold, vi kan ikke ha et samfunn som beskytter voldsutøver og har så strenge beviskrav at de vanskeliggjør en strengere dom for alle forhold!

Christensen Lisbeth (Kvelde, 2022-10-04)

#26

Fordi Karoline Bratlien har fått meg til å forstå hvor viktig det er at vold i hjemmet blir tatt på alvor og den som utøver volden får den straffen de fortjener! De som opplever slik vold skal bli prioritert og trodd!!

Ingvild Mediaas (Oslo, 2022-10-04)

#27

Jeg har opplevd og opplever dette

Wenche Neverdal (Sveio, 2022-10-04)

#30

Har verdt utsatt for vold over lengre periode sjøl ! Politiet ønska at ej skulde gå til retten ! Men på det tidspunktet va ej for svak rett å slett til å klare å gjennomføre det ! Viste ogsa som du skriver over hær at sterke bevis må til. Ogsa at min xpartner va veldig flink til å lyge å manupiliere so va rett å slett redd ogsa på kor ditte kom til å ende. Ønska at terskelen på fysiske bevis ikkje stille so sterkt. E 4 år sida ej kom ut av forholde ! Å tenke forsatt på ulike hendelsa kvar einaste dag ! Å som ej veit vil fylle mej resten av live ! Konsekvensen av forholde va ikkje bære sjølve psykiske å fysiske volden. Men rett å slett ka den he gjort me live mitt rondt.

Marte Giske (Hareid, 2022-10-04)

#46

Jeg signerer dette som en del av Norge som har måttet gjennomgå et voldelig forhold uten å få hjelp. Det var først da han hadde utført vold i lang tid at jeg ble innlagt på sykehuset og fikk hjelp til å komme meg ut av forholdet.

Jannicke Unsgaard (Sandefjord, 2022-10-04)

#58

Har selv vært utsatt for mye vold, fra familie og fra partnere. Ingenting er anmeldt,da man ikke gjorde det før.Jeg sitter igjen med traumene og ett forsøk på å gi barna mine en god oppvekst.De er nå voksne og jeg klarer nå først å jobbe meg igjennom litt etter litt..har utviklet c ptsd.

Linda Kesanen (Trondheim, 2022-10-04)

#64

Selv vært i et voldelig forhold (for det meste psykisk vold), ble utsatt for voldtekt som 16-åring og ble gravid. Jeg valgte å ta abort for klarte ikke å leve med tanken på å være knyttet til vedkommende resten av livet, ville heller ikke at et barn skulle leve sammen med vedkommende som far. Ble ikke tilbudt hjelp etter aborten, og levde i flere år med skyldfølelse og uten noe kunnskap følte jeg at alt var min feil. Noe jeg nå vet det ikke var. Han var voldelig. Ikke jeg. Han ble heller ikke straffet fordi jeg tørte ikke å gå til politiet eller noen andre med situasjonen min. Jeg var alene og jeg unner INGEN å være alene i et slikt forhold og situasjon. Ble fortalt i etterkant at det var sikkert ikke vits å gå til politiet for de fleste voldssaker blir henlagt uansett. Trist og skammelig.

Vanja Årnes Norvik (Sykkylven , 2022-10-04)

#66

Jeg signerer fordi dette er så viktig!!

Elin Vestin (Sandefjord , 2022-10-04)

#75

Dette er kjempe viktig !!!

Helene Dyrbeck Møller (Hønefoss, 2022-10-04)

#76

Jeg signerer fordi jeg som overlever selv har kjent på urettferdigheten av lave straffer for vold i hjemmet.

Mirella Hoelstad (Nesbru, 2022-10-04)

#79

Har selv vært utsatt for voldtekt og fysisk og psykisk vold.
Kjenner MANGE som har vært utsatt for det, og ingen andre kriminalitet skjer så mye av i norge, som nettopp vold og overgrep (spesielt mot kvinner og barn).

Veronika Strandman (Ålesund, 2022-10-04)

#88

Straffene burde bli strengere!!!

Christine Olsen (Oslo, 2022-10-04)

#91

Fordi dette er UHOLDBART for de det gjelder!! Opp i ringa for å beskytte voldsutsatte, NÅ!

Pernille Myren (Hakadal, 2022-10-04)

#99

Det er alt for mange grunner til at jeg signerer. Jeg mener at det som kreves her i underskriftskampanjen skulle være en selvfølge. Det er en stor skam at ikke vi har et bedre vern for voldsutsatte mødre og barn. Noen ganger kan det se ut til at systemet fungerer i voldsutøvers favør å det er for meg helt hårreisende. Det burde også være et krav om at de som er ansatte i det offentlige som skal være der for å hjelpe familier i nød, at de har utdannelse og kunnskap om vold og ikke minst om psykipati. Slik som loven er i dag, det fungerer ikke. Det er alt for dårlig og alt for slapt, og det er så alt for mange familier som må lide for det. Det må en endring til snarest!

Tina Braun-Eriksen (Kristiansand , 2022-10-04)

#107

Kvinner utsatt for partnervold er i praksis rettløse fordi politiet og rettsystemet gjør ingenting

Laura-Marie Rueslåtten (Oslo, 2022-10-04)

#110

Jeg selv har vært et offer for partnervold og vedkommende fikk bare 3 mnd. Retten kunne kun dømme for 1 hendelse og resten sa de var hans ord mot mitt.

Victoria Slee (Oslo, 2022-10-04)

#120

Har vokst opp med vold i hjemmet ifra far, hvor politi og andre enheter ikke har vært en beskyttelse. Lever i frykt den dag idag.

Mia Spord Thomassen (Bergen, 2022-10-05)

#136

Jeg har opplevd vold i nære relasjoner

Ida Husjord (Tønsberg, 2022-10-05)

#137

Jeg er selv utsatt for vold både psykisk og fysisk, å synes dette er ett viktig tema å få fram!

Ingrid Ramberg (Våler i solør, 2022-10-05)

#142

Straffen er alt for lav og for dårlig!

Line Søreng (Dokka , 2022-10-05)

#144

Har voks opp med vold i hjemmet, noe som har preget hele mitt liv og er derfor delvis ufør. Mye angst og tullete reaksjonsmønstre på dagligdagse ting ødelegger min interaksjon med andre😪

Marita Johansen (Frosta, 2022-10-05)

#164

Straffen er alt for lav for voldsutøvere og overgripere.

Torill Tofte (Harestua , 2022-10-05)

#175

For enda lengere straff!

Kristel Wilhelmsen (Gibostad, 2022-10-05)

#176

Jeg støtter høyere straff

Tone Sand Hansen (Mandal, 2022-10-05)

#178

Samfunnet skylder utsatte å bli beskyttet og utøver skal stå til ansvar for å ha ødelagt mennesker for livet.

Utøver blir beskyttet av både lovverk og systemet, mens utsatte, både barn, kvinner og menn må kjempe for å få hjelpen de har krav på (!) For et sykt og råttent samfunn vi har!!

Bjørg Marie Akse Kenefe (Bergen , 2022-10-05)

#192

Psykisk vold er usynlig.

Liv Myhre (Gran , 2022-10-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...