Nei til riving av Harestad skole

Kommentarer

#1

Er i mot at små barn i randaberg skal måtte gå, sykle eller kjøres til grødem eller goa

Sissel Dahl (Randaberg, 2022-09-29)

#4

Jeg ønsker ikke den nye modell 5, men at det skal være en barneskole for Harestad. At modell 1-4 er de aktuelle som vurderes videre.

Elisabeth Haga (Randaberg, 2022-09-29)

#16

Mine unger vill gå på gamle Harestad!!

Tonje Bergsten (Randaberg, 2022-09-29)

#17

Dette er en elendig løsning for barn i grunnskolealder i harestad skolekrets. De får enormt lang skolevei og blir delt opp ift hvor de er bosatt. Skolene er plassert ift bosetting og omvendt.
Ikke minst vil det forringe verdien på våre eiendommer. Anbefales å kontakte eiendomsmegler for å undersøke verdien av nærhet til grunnskole...

Birte Uthaug Ollestad (Randaberg , 2022-09-29)

#23

Dette påvirker min familie negativt ved riving.

Yvonne Nilsen (Stavanger, 2022-09-29)

#24

Nei til alternativ 5! Det må finnes en smartere løsning.

Anne Kristin Aanestad (Radaberg, 2022-09-29)

#42

Vi trenger en barneskole i Randaberg sentrum

Linda Gåserud Fornes (Randaberg, 2022-09-29)

#45

Oppsiktsvekkende dårlig løsning for barna som i sentrum.

Stian Hetland (Randaberg, 2022-09-29)

#46

Fordi ungene som bor nær sentrum skal ha kortest vei til skolen

Arnt Olav Dahl (Randaberg, 2022-09-29)

#49

Synes det er sløseri av ressurser .

Jørgen Haraldsen (Randaberg, 2022-09-29)

#51

Er imot skolemodell 5 pga nedleggelse av Harestad barneskole og de store følgende dette vil få for de mindre barna! Er positiv til felles ungdoms skole.

Henriette Yttri (Randaberg, 2022-09-29)

#55

Jeg er totalt imot dette

Øyvind Rygg (Randaberg, 2022-09-29)

#80

Jeg mener dette vil få store konsekvenser for elevene som allerede har vært gjennom mye usikkerhet under korona. I tillegg er det ikke hensiktsmessig å flytte 1-7 fra sentrum - vi vil at flest mulig skal kunne gå/sykle/sparke til skolen - ikke bli kjørt med buss. Det kan fort komme til å bli mye trafikkkaos av dette også - da flere foreldre antagelig kommer til å kjøre elevene oftere pga lengre skolevei.

Elevene trenger Harestad barneskole. De trenger en nærskole. Det er trygt. Store søsken kan ta følge med småsøsken.

Jorunn Bjerga Rugland (Randaberg, 2022-09-29)

#81

Dette er feil, tenk på barna først!

Benedicte Hvidsten (Stavanger, 2022-09-29)

#83

Jeg har barn ved Harestad skole som rammes av dette

Kristina Larsen (Randaberg , 2022-09-29)

#85

Fordi dette vil være ødeleggende for de minste barna i skolen. De vil få mye lenger skolevei. Det vil føre til at de blir kjørt eller må ta buss istedenfor for å gå eller sykle. De vil få skolevenner som bor for langt borte til at de kan ta seg dit på egenhånd.
Dette vil også kunne føre til at småbarnsforeldre velger å ikke bosette seg i Randaberg og at småbarnsforeldre velger å flytte fra Randaberg. Nærheten til barneskole er veldig viktig når det gjelder valg av bosted. Her det tydelig at administrasjonen ikke har har tatt hensyn til barnas helse og velvære og kun tenker penger.

Jørn Magne Gundersen (Randaberg, 2022-09-29)

#94

Det blir helt feil å la flere års dårlig økonomistyring gå ut over de yngste elevene. En ting er å ta fra dem den nye skolen som er lovet i mange år, å toppe det ved å legge ned den gamle i tillegg, vil være en politisk farsott.

Leidulf Øvrebø (Randaberg, 2022-09-29)

#96

Hva med de som har etablert seg i sentrum og omegn som gjerne bare har 1 bil eller ingen. Å utbyggere som «reklamerer» for bo sentralt, du kan gå til alt. Grønne landsby mottoet blir plutselig helt latterlig!

Regine Vareberg (Randaberg, 2022-09-29)

#97

Dette er galskap

Nina Stephensen (Randaberg, 2022-09-29)

#99

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Grødem skole skal være 1-10 klasse som den er i dag.

Tonje Kolnes Røinås (Randaberg, 2022-09-29)

#110

Jeg ønsker ikke lang og utrygg skolevei for mine barn

Bjørn Ove Bergseteren (Randaberg, 2022-09-29)

#115

Administrasjonen ved Randaberg Kommune bør skjemmes.... Det ble sendt ut forslag på høring blant annet til FAU - der kommunen ikke tillot at foreldre fikk høre skolens ledelse, ansatte eller elever sin vurdering - der administrasjonen fremlegger det som at det IKKE er økonomisk motivert. Nå kommer sannheten for en dag og jeg forundres over at en tror dette kan skape bedre oppvekstvilkår til lavere pris! De fleste prosjekter Randaberg kommune har gjennomført seneste år har kostet skjorta, og det bør være både økonomiske og etter mitt vett også levevilkårsmessige gode begrunnelser for IKKE å endre for mye på løsningen som er i dag! Kan de komme på banen de som mener det ikke fungerer med dagens skolestruktur? Hva er begrunnelsen for dette, og hvorfor rokke ved det som tilsynelatende scorer godt i dag?

Tor Erland Asdahl (Randaberg, 2022-09-29)

#121

Det vil bli lengre og farligere skolevei. Randaberg sentrum blir lite attraktivt for barnefamilier og svekkes.

Morten Kolnes (Randaberg, 2022-09-29)

#122

Fordi jeg er helt enig i at denne modellen burde også vært utredet slik som de andre 4 modellene. Denne modellen er preget av at man skal spare penger, barna vil få større gruppestørrelser i klassen og trafikksikkerheten rundt Grødem skole vil bli mye verre mtp lang reisevei for mange av elevene. Dette er et problem allerede med mye trafikk. Foreldre, lærere og elever har heller ikke hatt mulighet til å komme med innspill, eller å påvirke prosessen knyttet til den 5 modellen.

Mailen Prestegård (Randaberg , 2022-09-29)

#142

Jeg er sterkt bekymret for at de yngste elevene får en uforholdsmessig lang, og ikke minst farefull skolevei!!

Rune Edvardsen (RANDABERG, 2022-09-29)

#144

Vi har 3 barnebarn som går på gamle Harestad skole. Det å flytte de til Goa eller Grødem, vil bety at de må bli kjørt til skole, istedefor, som idag, å kunne GÅ til skolen, som er det absolutt anbefalte👍🏻

Rigmor Skari Johnsen (Stavanger, 2022-09-29)

#148

Den raskest voksende og mest befolkningstette delen av Randaberg trenger å ha en barneskole! Dette er et uhørt forslag som ene og alene går ut på å spare penger. Da glemmer vi det medmenneskelige i denne saken!

Siri Garathun-Bonner (Randaberg, 2022-09-29)

#149

Dårlig økonomi bør ikke gå ut over barna.

Johanna Tangeland (Randaberg, 2022-09-29)

#164

Jeg er spesialpedagog og mormor til barn på Harestad skole

Else Marie Mide Ollestad (Randaberg, 2022-09-29)

#167

Jeg er morfar til en unge på Harestad skole. Det er helt forkastelig å rive en skole i sentrum for å busse ungene langt ut på landet. Hva tenker dere på?

Tor Sigurd Ollestad (Ekornveien i sentrum, 2022-09-29)

#174

Det eneste jeg hører her er mindre areal, mindre lærere og mindre kostnader. Hadde sikkert ikke vært et tema om noen som har kompetanse på å bygge sykehjem gjorde det i stede for kommunen og hadde kontroll på kostnader.

Øystein Utheim (Randaberg , 2022-09-29)

#187

Har to barnebarn som bor i Randaberg sentrum de vil da få lengre skolevei .

Anne Pedersen (Stavanger, 2022-09-29)

#189

Dette er absurd, å langt i fra greit..

Henriette Leikvoll (Randaberg, 2022-09-29)

#191

Nei til riving av gamle Harestad skole

Christer Håland (Randaberg , 2022-09-29)

#194

Dette har ikke vert et av alternativene tidligere. De vil bli en utrygg skolevei for de minste som skal til og fra skole.

Kurt Driftland (Randaberg, 2022-09-29)

#198

Det hadde vært veldig trist om harestad skole hadde blitt revet! Det vil bli veldig lange avstander for elever dersom de må gå/sykle hver dag til grødem eller goa skole. Det kan påvirke fravær i en stor grad, for de elevene som sliter med å komme seg på skolen. Jobben til foreldrene med å få elevene på skolen vil også bli mye vanskeligere.

Julie Andersen Eriksen (Randaberg, 2022-09-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...