Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Kommentarer

#1208

Mitt barn har ikke hatt 1 time undervisning etter skoleoppstart!!

Lene Togstad (Tromsø, 2022-09-15)

#1231

Alle barn har rett til utdanning! Etter to år med pandemi er det mange som har det tøft nok allerede. Barna må få gå på skole!

Irene Ivin (OSLO, 2022-09-15)

#1243

Barn hat rett til utdanning.

Nina Dahl (Porsgrunn, 2022-09-15)

#1256

Ønsker at min sønn på VG1 skal få den undervisning han har krav på og få kommet i gang på VGS.

Eva Aasen (2020 Skedsmokorset , 2022-09-15)

#1261

Jeg støtter streiken. Lærernes status må heves.

Karin Refsnes (Fornebu, 2022-09-15)

#1271

Den grunnlovsfestede retten til utdanning må stå sterkest. To coronaår har allerede påvirket læringssituasjonen, og det er fortvilende når barn fra utvalgte steder på tampen av dette ender opp med å bli gjort til skoletapere.

Ulf Indahl (Nordre Follo, 2022-09-16)

#1277

Jeg signerer for min datter som skulle begynt i 9 klasse. Vært i streik hele perioden. Ingen oppgaver eller råd hva som bør gjøres og hva de kan lese på. Det er en mnd uten skolegang

Linn Therese Haraldsen (Nesttun , 2022-09-16)

#1279

Barna må komme først!

Caroline Fosse Bagge (Bergen , 2022-09-16)

#1286

Strategien med å ramme noen få er totalt feil!!

Maria Elde (Tromsø, 2022-09-16)

#1304

Barna våre må få gå på skole. Dette tærer på

Grethe Åstrøm Ueland (Bergen , 2022-09-17)

#1310

Signerer fordi noen må si ifra på barnas, den svakeste parts, vegne. Jeg mener at det ikke er økt lønn til lærere som vil gjøre skolen bedre for barna. Jeg tror bedre skole handler om mere ressurser inn i skolen, så denne streiken hjelper IKKE barna(som flere har antydet). Den bare ødelegger, i lang tid fremover. Barnets beste, bør trumfe alt annet. Så dette er en bekymringsmelding.

Bjørg Holtet (Spydeberg , 2022-09-18)

#1313

Jeg signerer fordi denne streiken rammer en mindreårig tredjepart på en urimelig skjev måte (for noen er dette kritisk) og fordi det ikke ser ut til at partene kan løse dette selv. Jeg har sett hvor lite som skulle til for at sykehusstreiken i 2016 ble stoppet (én ledig vakt på ett sykehus, én dispensasjonssøknad som ble avslått). Lærerstreiken har for lenge siden gjort mye større skade på tredjepart - og her snakker vi om barn.

Kyrre Kittang Reiakvam (Bergen, 2022-09-18)

#1320

Jeg signerer fordi jeg synes det er svært bekymringsverdig og egentlig helt uakseptabelt hvordan enkelte barn og unge nå lider som følge av voksnes arbeidskonflikt.

Elfrid Nygaard Stabellini (Haslum, 2022-09-20)

#1325

Nå må barns rettigheter til skolegang gå foran en arbeidskonflikt. Alle barn har rett til skolegang!!!

Marit Helene Nygaard Hansen (Lillehammer, 2022-09-21)

#1328

Jeg har tre barn på ungdomsskolen og ser hvordan denne langtekkelige streiken påvirker de i negativ retning. Jeg ser holdninger gå mot «gidder ikke», mot «ånei, i morgen er det skole igjen» osv. Dette var ikke holdninger her i huset før og jeg er bekymret for sen-virkningene av dette. Hvordan i alle dager tenker dere at dette skal få fortsette?? Det er helt absurd at barn og unges rettigheter og hvordan nok en gang skal snus på hodet. Er dette noe man liksom bare skal akseptere?? Det er for drøyt!

Christina Topp (Gjøvik , 2022-09-22)

#1330

Noe må skje! Dette kan ikke fortsette slik

Therese Wiles (Gjettum, 2022-09-22)

#1337

Liv Clark

Liv Clark (Oslo, 2022-09-25)

#1339

Eg signerer fordi barn og ungdom har rett til utdanning. Eg ser at brevet ikkje tek opp situasjonen for 2. år yrkesfag. Dei skal søke lærlingeplass basert på karakterar frå 1. termin. Situasjonen er på mange måter verre for denne gruppa enn for studiespesialisering. Du kan ikkje lære deg å sveise ved å lese teori.

Nina Fiskaaen (Godvik, 2022-09-26)

#1351

Har en sønn som har mistet mesteparten av undervisning pga streik

Therese Zachariassen (Bergen, 2022-09-27)

#1352

Vi kan ikke fortsette slik. Døtrene våre har «bare» vært uten skole i 2,5 uker. Vi ser tydelig at skolestreiken åpenbart går utover de elevene som ikke lykkes så godt sosialt. Dagene mangler mening og innhold og tiltaksløsheten tar overhånd. Som mor blir jeg sint og fortvilet og det er ikke nøkkelen til et godt familieliv.

Ragnhild Nestande (Stabekk, Bærum, 2022-09-27)

#1355

Jeg signerer pga min niese som går i 10.klasse på Heistad. Hun gledet seg til skolestart i august - full av motivasjon for å få toppkarakter i alle fag. Hun, og hennes klasse, er hardt rammet av streiken - de møter opp på skolen, men får ingen undervisning. Kjære regjering: Øk lønna til lærerne NÅ! De fortjener høyere lønn! De utdanner den neste generasjonen. Lærerne ble hardt rammet av pandemien, men de fortjente høyere lønn også før pandemien startet. De som nå går i 10. klasse er kanskje de som alt-i-alt ble hardest rammet av pandemien. De ble fratatt en normal skolehverdag pga en opphausa influensa bølge som varte i 2,5 år - nå tar dere (regjeringen) fra dem retten til å bli undervist på skolen. Hvor er krisepakka som de stakkars ungdommene fortjener? Å være sosial, oppleve mestringsfølelse og å være i meningsfyllt aktivitet er essensielt for at enhver (ung og gammel) skal trives og oppleve mening med livet. Gi dem i det minste skolehverdagen tilbake. Høyere lønn til lærerne og god kvalitet på undervisningen til den oppvoksende generasjonen!

Eunike Steiner Nilsen (Heistad, 2022-09-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...