La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#2005

Jeg har fått hjelp fra Dvergsdal under pandemien

Ellinor Brelum (Tromsø , 2022-07-29)

#2006

Det viser seg at virale medikamenter funker i alle land som har tatt disse i bruk. Jeg er vaksinert 2 ganger mot covid, men ikke hatt corone. Det gikk ikke sp bra.

William Leonhardsen (Horten, 2022-07-29)

#2009

Det er feil å ta frå han lisensen han har gjort det retta, behandla dei så blei sjuke. Men “big pharma” vil kje at folk ska bli friske for det tjena kje dei penger på.

Storm Elin (Øvre Riplegården 7, 2022-07-29)

#2015

Hver enkelt individ må ha rett til å velge behandlingsform ved sykdom. Peter hjelper og kurerer mange på en god måte. La han beholde lisensen!

Eirene Kleiveland (Myking, 2022-07-29)

#2023

sannheten skal frem

Kåre steiro (Åslistubben19, 2022-07-29)

#2024

Er det slik at helsebyråkratiet heller lar mennesker dø enn å la leger skrive ut resepter på medikamenter som faktisk redder liv?

Rune Trondsen (Oslo, 2022-07-29)

#2027

Det er hårreisende at alternativ medisin som fungerer fratas befolkningen! Mange har dødd av vaksinene - hvor mange har dødd av
Fabi-flu?

Svenn Hauge (Grimstad, 2022-07-29)

#2029

Tilbakekallelsen er helt urimelig.

Ellen Sand (Kaare Røddes pl. 7, 0576 Oslo, 2022-07-29)

#2032

Jeg mener dette ikke er riktig.Dette er å sensurere og kvitte seg med mennesker som ikke er enige med narrativene.

Anette Vareberg (Stavanger, 2022-07-29)

#2041

Legen gjorde jobben sin, å helbrede mennesker fra sykdom. Så han gjorde som opplært og forventer av pasientene.
Derfor er det umulig og forbudt å ta lisens fra ham. Vh Medisiner utdannet

Annette V Vuuren (larvik, 2022-07-29)

#2043

Gir ingen fornuft å frata han lisensen.
Dette landet begynner å ligne en syk banarepublikk

Steinar Kjær Johansen (Oslo, 2022-07-29)

#2044

Jeg signerer fordi norske myndigheter er kjøpt og betalt av Big Pharma, FN, WHO og WEF.

Riccardo Malandrino (Bodø, 2022-07-29)

#2045

Tåler ikke myndighetene at folk friskner til med enkle, billige medisiner?
De som motarbeider Dvergsdal bør fjernes før de får gjort mer skade,.

Petter Karsten Skogvold (Straumgjerde, 2022-07-29)

#2047

Jeg signerer fordi våre myndigheter har brutt Nürnbergkoden mht C19 og behandligen av C19. Jeg ønsker at en lege som Dvergsdal- som taler Roma midt imot- som redder menneskeliv framfor å legge seg under facismen.

Irene Blom (HOLMESTRAND, 2022-07-29)

#2049

Jeg mener Peter bør få fortsette å utøve legeyrket sitt. Han oppfyller kriteriet med å gjøre det beste på vegne av pasienten og har hjulpet utrolig mange mennesker, inkludert meg selv.

Cecilie Lund kirkeng (Lier viken, 2022-07-29)

#2056

Eg signerer dette då våre myndigheter er korrupte og tar ikkje hensyn til folket dei er valgt av.

Arild Magne Tharaldsen (5392 Storebø , 2022-07-29)

#2061

det korrupte landet er i fullstendig anarki

Jarle Kleiven (Trondheim, 2022-07-29)

#2063

Dvergsdal følger legeetiske regler og bruker utprøvde legemidler.

Hallvard Arne Vie (Drøbak, 2022-07-29)

#2068

Har fått Ivermectin og Fav…flu av Peter Dvergsdal , som har gjort at har unngått sykdom.

Alf Stokkeland (Sandnes, 2022-07-29)

#2073

Helsedirektoratet er pill råttent

Jon Gunnar Brevik (Vatnestrøm, 2022-07-29)

#2075

Har troen på dette

Siv Kjøsnes (Trondheim, 2022-07-29)

#2078

Uhørt at han ikke ska få praktisera! Norge i et nøtteskall...livredde nogen ska få te någe så ikke den høgare stat tjene pengar på

Kamilla Sola (Kleppe, 2022-07-29)

#2082

Lege Dvergsdal må beholde lisensen

Jorunn Pedersen (Gjøvik , 2022-07-29)

#2083

Jeg signerer fordi jeg har vurdert politiske myndigheter å ha overkjørt både FHI og andre legers kompetanse under den beklagelige håndteringen av Sars Co-2-epedimien.

JAN INGVE HELVIG (STAVANGER, 2022-07-29)

#2085

Jeg støtter Dvergsdal for det gode arbeide han har gjort for covid pasienter. Er det noen som burde miste jobben så er det dem som motarbeider han.

Arne Strøm (Hokksund, 2022-07-29)

#2090

Dvergsdal har oppnåd svært gode resultater. Når helsedirektoratet fratar Dvergsdal lisensen så har de en annen agenda enn å tenke på det norske folks beste. Da vil jeg gjerne være med å si ifra at denne "kafka" lignende prosessen aksepterer jeg ikke.

Tor Ager-Wick (Arendal, 2022-07-29)

#2091

Jeg signerer fordi Ivermectin er et velkjent og utprøvd antiviralt legemiddel som fikk Nobelprisen i medisin i 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/
Det eksisterer intet forbud mot eller hjemmel for å forby bruk av Ivermectin i behandling av Covid-19.

Ziv Bødtker (Oslo, 2022-07-29)

#2092

"Tenker alle likt, tenker ingen"

Arve Flø Nøstdal (SKEDSMOKORSET, 2022-07-29)

#2094

Peter Dvergsdal er en av få leger i Norge som tilbyr effektiv anti-viral behandling av covid-19 pasienter.

Cathrine Christiansen (Oslo, 2022-07-29)

#2096

Tragisk at statlige myndigheter ikke er nyskjerrige på behandlinger som fungerer. Samtidig er det tragisk å se at helsebyråkratiets troverdighet eroderer totalt pga medarbeidere som i praksis fremstår som korrupte. Jeg tenker på deres lydighet overfor legemiddelindustrien og deres uredelighet overfor pasienter som er potensielt utsatte for et livstruende laboratorieskapt virus.

Raymond Mosken (Oslo, 2022-07-29)

#2100

Offentlig virksomhet som motarbeider samfunnet slik vi kjenner det må stoppes !

Hugo Munthe-Kaas (Jessheim , 2022-07-29)

#2102

Etter den Hippokratiske ed, og den Hippokratiske ånd, bør en lege kunne velge behandlingsmetode i samråd med sine pasienter.
I særdeleshet en velprøvd og effektiv behandling.

Geir Anfinsen (Norway, 2022-07-29)

#2106

Jeg er 0/4-vakssinert, breakdanser.
"It's a man's world", sveklinger.
SKAM DERE!

Tord Hartviksen (Moelv, 2022-07-29)

#2109

Det finnes ikke én legitim grunn for å tilbakekalle Peter Dvergsdal sin lege lisens.

Lund Hans Christian (Eidsvoll , 2022-07-29)

#2111

Dvergsdal hjalp meg da jeg behøvde hjelp, og han har virkelig forstått Hippokrates arv og respekterer mennesket fremfor vaksineselskapene

Inger Vik Halbjørhus (Hemsedal, 2022-07-29)

#2113

Fordi, leger har rett å si sannheten,
Dvergsdal sa bare Sannheten til folket. og det er bra. La han få beholde jobben sin.

Kristin Østang (Oslo , 2022-07-29)

#2115

Han har ikke gjort noe galt.
Han har ikke satt liv ig helse i fare, tvert i mot.

Ellen Marie Royneberg (Holmestrand, 2022-07-29)

#2117

Dette er så feil som det kan få blitt!

Silje Elvegård (Oslo, 2022-07-29)

#2122

Fabi-flu virker mot Covid!

Lise Aaland (Oslo, 2022-07-29)

#2130

Jeg tror mer på leger enn politikere

Sigurd Engbråten (Færvik, 2022-07-29)

#2131

Jeg brukte FabiFlu i februar 2022 som foreskrevet fra dr. Dvergsdal, og det virket raskt og utmerket på et halsonde. Hvorvidt det var covid19 vet jeg ikke da jeg ikke testet meg.

Johnny Johnsen (Oslo, 2022-07-29)

#2136

Jeg har mistet tillitten til helsebyråkratiet pga deres ettergivenhet for Big Pharma og WHO.

Jan-Oluf Kornstad (Oslo, 2022-07-29)

#2139

En lege som har vært til god hjelp for mange skal selvfølgelig ikke miste legelisensen sin. En god mann.

Irene Pettersen (Tro, 2022-07-29)

#2142

Å frata denne legen hans legelisens er i mine øyne kriminelt og helt ubegrunnet.
Han har reddet liv som legenes ed sier de skal gjøre, uavhengig av dårenes politikk.

Arne P. Heipt (Mosjøen, 2022-07-29)

#2150

Dette er et forhold mellom lege/pasient - han behandler med godkjente medisiner, ikke med eksperimentelle injeksjoner.

Gunn Karin Skatvedt (Asker, 2022-07-29)

#2155

Det er sånne som han som er de virkelige heltene akkurat nå!

Åsta Egelandsaa (Stavanger, 2022-07-29)

#2156

Jeg signerer fordi lege Peter Dvergsdal gjør en utrolig viktig jobb for covid-syke mennesker.

Evald Peter Nilsen (Leksvik, 2022-07-29)

#2161

Det må være lov å tenke og utføre sin proffesjon utenfor boksen

svein moen (drammen, 2022-07-29)

#2167

Dr. Dvergsadal har bare gjort sin plikt som lege, å behandle pasienter med de midler han etter sitt beste skjønn har hatt til rådighet. Myndighetene har motarbeidet han og andre som har villet bruke tilgjengelige medisiner.

arne roaldsnes (Søvik, 2022-07-29)

#2173

Det er helt absurd at leger som gjør folk friske av covid skal fratas lisensen. De praktiserer sitt yrke i tråd med eden de har undertegnet.

Anne Lise Hanstad (Hamar, 2022-07-29)

#2175

Fordi han har gjort det en lege skal gjøre.

Tone Jenssen Løbekk (Leirsund, 2022-07-29)

#2176

Vi trenger slike leger som setter pasientene sin først.

Bjørn Morten Groven (Bjugnveien, 2022-07-29)

#2179

Som sykepleier ser jeg det som svært viktig det arbeidet Dr. Dvergsdal gjør, og han må få fortsette dette arbeidet og beholde sin legelisens. Norske borgere som ønsker å starte tidlig behandling av Covidsykdom med medisiner utskrevet av Dr. Dvergsdal, må få tilgang til dette på lovlig vis.
Jeg oppfordrer dere som er leger til å følge prinsipp om tidlig behandling, og til å forskrive nevnte medisiner til pasienter som ønsker dette. Det er velkjente medisiner og fullt lovlig å forskrive.

Mona Hofoss (Oslo, 2022-07-29)

#2180

Å frata en lege som behandler pasienter slik at de blir friske, er kriminelt. Forutsetningen for å få krisegodkjenning er brutt ved å underkjenne disse behandlingene.

Jonn Erik Ellingsen (Bergen, 2022-07-29)

#2183

Fabi-flu virket bra da jeg fikk Covid-19 i februar 2022. Leger som Peter Dvergsdal byrde hylles og løftes frem fordi han tør utforske og stole på kunnskapen fremfor å frykte maktapparatet som virker korrumpert av farmaindustrien.

Jeg fikk eksempelvis betale 7000 kroner for en en-ukes kur med Ivermektin (velutprøvd mot Covid-19 tatt i tidlig fase: https://c19ivermectin.com/), som tilsvarende ville ha kostet 35 kroner i India. Medikamentet har utgått lisens og kan derfor produserers vært billig. Legemiddelverket har fastsatt maks innkjøpspris for apotekene basert på 9 europeiske referanseland. Føringene for Legemiddelverket kommer i sin tur fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

Nå må myndighetene slutte å legge lokk på uhildet vitenskap.

Øyvind Haram (Tønsberg, 2022-07-29)

#2184

Myndighetene skjuler fakta.

Arild Sjåve Larsen (Gjettum, 2022-07-29)

#2193

Jeg signerer og mener at gode leger må fortsette å redde mennesker

Margarita Korneliussen (Drammen, 2022-07-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...