La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#1801

Jeg signerer fordi det er åpenbart at vi trenger fagfolk som tenker og handler ulikt og som kan utfylle og dra veksel på hverandre. Vi blir så fattige på alle måter hvis vi ikke har rom og åpning for annet enn kun mainstream , en vei, statlig måte og tenke, mene og handle på. Vi ønsker friheten til å velge ❤️

Wenche Andersen (Drammen, 2022-07-29)

#1803

Det er helt galt å ta fra en lege autorisasjonen når han hjelper mennesker til å bli friske, noe myndighetene ikke hjelper til med.

Siri Eriksen (Vennesla, 2022-07-29)

#1804

Jeg går imot at Dvergsdalen skal miste legelisensen pga at han vil hjelpe folk som er syke, med godkjent medisin. Det er en skam!

Sølvi Kvam (Ålesund, 2022-07-29)

#1805

Fornuft og frihet fremfor idioti og tvang. Min kropp, mitt ansvar og mitt valg. Dvergsdal er en forkjemper for å gi folk dette valget, og det er ikke mange nok modige leger igjen her i landet. Vi må støtte de som tør å snakke makta imot.

Inger Lise Dale (4812, 2022-07-29)

#1806

Han prioriterer sine pasienter og holder seg oppdatert. Respekt!

Alf Magne Rygg (Oslo, 2022-07-29)

#1807

Jeg vil at leger skal helbrede uten at legemiddelindustrien skal tjene på at folk, ved å holde dem syke.

May-Linn Aaslie (Storsteinnes, 2022-07-29)

#1810

Nok makt misbruk.

John K. Emil Eriksen (Vennesla, 2022-07-29)

#1812

Bort med tyranni.

Karl Kristian Eriksen (Vennesla, 2022-07-29)

#1814

Fikk hjelp av Dvergsdal.

Wenche Skåreland (Vennesla, 2022-07-29)

#1817

Liker ikke tyranni!

Michael Kruse (TOLVSRØD, 2022-07-29)

#1819

Det er galt å hindre Dvergsdal i å utøve legegjerningen sin.

Einar Wibe (Laksvatn, 2022-07-29)

#1823

Dette oppfatter jeg som overgrep fra PK mafiaen

Kai B Isnes (Porsgrunn, 2022-07-29)

#1826

Leger skal være uavhengige av staten ,
og følge sin Hippokratske ed : Hjelpe , trøste , men aldri skade pasientene .
Lege Peter Dvergsdal har ryggrad og mot til nettopp dette , og har reddet svært mange pasienter . Dette liker myndighetene dårlig ,
de har ikke vært villig til å lytte til leger som Dvergsdal . Straffen blir da å frata ham lege-lisensen . Hvem er den kriminelle her ?
Alle kommer til å tape , dersom myndighetene i framtiden skal bestemme over dyktige leger som gjør sitt beste for pasientene , i tråd med medisin og vitenskap ! Heia lege Peter Dvergsdal !

Jørn Eikemo (Oslo, 2022-07-29)

#1828

Det er hårreisende at han mister lisensen fordi han behandler folk med fabi-flu som har godt dokumentert virkning!!!Myndighetene er nok redd for at "narrativet"blir tatt fra dem!!!!

Raymond Nistad (bergen, 2022-07-29)

#1830

Vil man ikke folks beste?

Judith Løvik (Aukra, 2022-07-29)

#1834

Myndighetene har ikke tillatt noen som helst avvik fra den feilslåtte strategien med vaksinering. Verken forebyggende eller kurative strategier har fått den oppmerksomheten de fortjener. Dvergsdal har gjort sin plikt som lege, nemlig å gjøre syke folk friske. Det fortjener han honnør for!

Knut Eirik Andersen (Bergen, 2022-07-29)

#1835

Jeg signerer fordi det ikke bare er autoritært, men totalitært, å nekte noen lisens når vedkommende beviselig har gjort folk friske med et medikament som lovlig selges i Norge og ellers i verden, - og pasientene faktisk har unngått de bivirkninger vi lenge har sett av de eksperimentelle mRNA-vaksinene. Har dere hørt om Hippokratiske ed? - særlig den opprinnelige. Please les. Jeg vet om flere som har fått skader av den eksperimentelle vaksinen, og finner det hårreisende at offentlige institusjoner ensidig fremmer kun èn behandlingsform som at på til er eksperimentell. Slik har det aldri vært, og slik skal det hverken være, eller bli. Fabiflu og en rekke andre antivirale medikamenter selges verden over. I Uttar Pradesh f.ex. fikk millioner Ivermektin, og regionen unngikk dermed konsekvensene vi idag ser der massevaksinasjon har foregått.

elisabeth berg (Sandefjord, 2022-07-29)

#1841

En av de få legene som sier fra om hva som virker, og som ikke har bivirkninger.

Geir Hære (Åmot, 2022-07-29)

#1846

Dvergsdal er utsatt for myndighets makt misbruk , og han har hjulpet tusenvis av mennesker

Bjørn Løvstad (Tønsberg , 2022-07-29)

#1849

Alle våre friheter er under angrep, og vi har en rett og en plikt til å forsvare disse. Det kan gjøres effektivt ved simpelthen å benytte ytringsfriheten foreskrevet i Grunnlovens §100, som er rett medisin for det meste. Kommenter og protester!

Roger Dyrøy (Bergen , 2022-07-29)

#1851

Jeg og min samboer ble behandlet for covid av Dr Dvergsdal, vi ble friske i løpet av 24 timer etter behandlingen med Fabi Flu.

Hans Marius Andresen (Høvik, 2022-07-29)

#1853

Peter Dvergsdal er ein svært dyktig og modig lege.

Pål Solberg (5281 Valestrandsfossen, 2022-07-29)

#1855

Jeg signerer Fordi jeg mener legene bør stå fritt til å behandle pasientene med det legemidlet som legen mener er til det beste for pasienten. Har selv ikke fått adekvat behandling av min sykdom fordi legemiddelverket overprøver leges/behandlers vurdering av min tilstand og effekt av legemiddel.

Morten Sommerseth (Stakkvik, 2022-07-29)

#1859

Jeg signerer fordi jeg støtter Dr. Dvergsdal og hans og andres kamp mot helsemyndighetenes tilsløring av fakta rundt COVID og behandlingen av det viruset.

Geir Furuseth (SOLLIA, 2022-07-29)

#1861

Mener det å frata Dvergsdal lisensen er galt.

Arnt Folgerø (Sandnessjøen, 2022-07-29)

#1864

Et godt alternativ til vaksine

Ole henrik Kongsvik (Os, 2022-07-29)

#1871

Tidligere fastlegen min fra fornebu, har gjort mer for meg enn noen andre.

Fredrik Korsvold (BÆRUM, 2022-07-29)

#1873

Jeg signerer fordi jeg har hatt corona to ganger og blitt frisk etter to dager begge gangene takket være behandlingen med FabiFlu.

Arne Høie (Tønsberg, 2022-07-29)

#1876

Meningløst, fordi han hjelper å helbrede folk med godt utprøvd og lovlig medisin. Ser ut som myndihetenes løsninger har feilet.

villy olaisen (oslo, 2022-07-29)

#1877

Når skal Helsedirektoratet slutte å drive med politikk og heller sette folks helse i høysetet? HD driver med noe som minner personforfølgelse.

Tom Eivind Koveland (Mjåvatn, 2022-07-29)

#1878

Urett å ta fra han legelisens

Sindre Gaustad (Ålesund, 2022-07-29)

#1879

Jeg har selv brukt Dvergsdal for å få medisin i tilfelle jeg skulle få Covid

Tomas Jenskaug (Hof, 2022-07-29)

#1880

Jeg signerer fordi det virker urimelig å nekte lisens utelukkende pga bekymringsmeldinger i denne politisk betente saken som covidvaksinen er. Det må gå an å foreta en hastebehandling eller annet av denne grunn.

Tor Håland (Oslo, 2022-07-29)

#1882

Jeg ønsker at Norge skal være et fritt samfunn der folk selv kan bestemme sin behandling hvis de blir syke. Jeg mener det er en grunnleggende menneskerett.

Ketil Helmersberg (Oslo, 2022-07-29)

#1883

Peter Dvergsdal har vært min fastlege i over 40 år

Hans-Atle Bøthun (Oslo, 2022-07-29)

#1885

Heile saka er ei stor skam. Staten har ingen god grunn for å ta ifrå Dvergsdal lisensen.

Lindis Eliassen (Hareid, 2022-07-29)

#1886

Ser ikke rimelig grunn til å frata legen lisensen og virker urimelig.

Øystein Norheim (Jessheim, 2022-07-29)

#1887

Fordi han gjør en viktig jobb for folket.

Anne-Perny Fure Hellesylt (6011 Ålesund, 2022-07-29)

#1893

Kvifor ikkje, er han ein fare for legemiddel industrien, fare for at folk blir friske. Viss han ikkje gjer skade bør han vel ikkje midte noen ting.

Sindre Jacobsen (Etne, 2022-07-29)

#1895

En fantastisk lege!

Elisabeth Bratterud (Drammen, 2022-07-29)

#1896

Han hjalp meg med covid behandling

Stine Henriksen (Bergen, 2022-07-29)

#1900

Velger og stå på den riktige siden av historien når det hele sprekker worldwide og lykke til dere alle.

Ole Kjosvold (Notodden, 2022-07-29)

#1901

Det er meningsløst å avsette en dyktig lege som faktisk redder liv, og ikke følger de mer tvilsomme metodene.

Liv Hansen (Drammen, 2022-07-29)

#1902

Peter Dvergsdal har gjort det alle leger skulle gjort, hjelpt sine pasienter etter beste evne.

Magne Olav Tveito (Sola, 2022-07-29)

#1907

Medisinen han foreskriver virker tydeligvis og har ingen/svært få bivirkninger. Hensikten med behandling må jo primært være å redde liv, sekundært å holde mennesker ute av sykehus. Hvorfor stoppe leger som får til begge deler?

Lillian Nygård (Kongsvinger, 2022-07-29)

#1910

Dette er uhørt. Slik det ser ut nå med bivirkninger burde han en medalje.

Einar Hansen (Kolbu, 2022-07-29)

#1913

Viktig sak. Her er det beviselig hvor kriminell myndighetene er. Å frata folk hjelp, er brudd på menneskerettighetene.

Randi Myhren (Trondheim , 2022-07-29)

#1915

Jeg synes det er vanvidd å ta fra denne legen autorisasjonen fordi han har vært i stand til å gjøre folk friske. Er det ikke leger skal gjøre?

Oskar Andersen (Lakselv, 2022-07-29)

#1917

Jeg ønsker rettverdighet og tåleranse, samt at myndighetene ivaretar befolkningen på best mulig måte.

Vivian Veum (Bergen+, 2022-07-29)

#1918

Jeg signerer fordi vi trenger gode alternativer til skolemedisinen.

Jartrud Høstmælingen (Brøttum , 2022-07-29)

#1919

Rett skal være rett, hvordan man gjør folk friske bør være opp til hva pasienten selv vil og ikke dikteres av gale menn som har hi-jacket helseindustrien.

Lars-Andre Michelsen (Fjellhamar, 2022-07-29)

#1922

Jeg vil Lege Dvergsdal skal få beholde lisensen sin.

Ingvild Lorentsen (Finnsnes, 2022-07-29)

#1925

har selv fått utskrevet resept fra Dvergsdal , dette fungerer !

RAGNAR HOEL (MOLDE, 2022-07-29)

#1927

Fikk resept på Fabiflu av Dvergsdal da jeg hadde Covid. Ble dramatisk mye bedre allerede neste dag. Myndighetene er for skeptiske til Fabiflu, og yrkesforbud for Dvergsdal er skammelig.

Ole Jørgen Anfindsen (Heggedal , 2022-07-29)

#1929

Denne medisinen brukes med hell i andre land. folk blir friske av den, men likevel prøver helsemyndighetene å stoppe bruken av den? Kan virke som helsemyndighetene er i lomma på legemiddel-industrien. Det er tydeligvis ikke ønskelig at folk blir friske. Skammelig og uhørt!

Øivind Hansen (Oslo, 2022-07-29)

#1930

Dr Peter Dvergsdal er en skikkelig god lege.
Ferdig snakka

Joy Harvest (Skien, 2022-07-29)

#1941

Leger må få lov til å nettopp være Leger. Funker en medisin for noen,så tar man ikke vekk legelinsensen.

Tone Henriksen (Tønsberg , 2022-07-29)

#1945

Lege Dvergsdal gjør en viktig jobb her i bekjempelse av sykdom

Roar Melsom (Sandefjord, 2022-07-29)

#1946

Helseautoritetene har sviktet det norske folket, og utsatt dem for et medisinsk eksperiment uten sidestykke i verdenshistorien. Lege Peter Dvergsdal er en av få modige leger som har våget å stille spørsmålstegn ved dette. Han får nå en skammelig behandling av Helsedirektoratet!

Håvard Pettersen (Stavanger, 2022-07-29)

#1947

Dette fremstår som fullstendig uakseptabelt !

Terje Langveg (Hov, 2022-07-29)

#1948

Peter Dvergsdal er en lege som har sitt moralske kompass riktig innstilt: Han vil sine pasienters beste. Vennligst la ham fortsette sin gode gjerning.

Per Berger (3011, 2022-07-29)

#1951

Jeg vil ikke bo i et land hvor man straffes for å hjelpe andre på best mulig måte!

Kenneth Manoram (0971, 2022-07-29)

#1952

Dette å offentliggjøres!

Arvid Svartnes (Oslo, 2022-07-29)

#1955

Nå har dere holdt dette skuespillet gående lenge nok, slutt mens leken er god!

Viktor Skjærvik (Norge, 2022-07-29)

#1956

Dette er et politisk skapt justismord.

Tone Lise Buran (Karmøy , 2022-07-29)

#1958

Det er uakseptabelt og urettferdig

Shehbaz Yousaf (Oslo, 2022-07-29)

#1963

Sannheten må fram. Stopp korrupsjonen.

kjell Wærholm (Oslo, 2022-07-29)

#1966

Av 7000 pasienter døde EN. Det er 100 ganger bedre enn sykevesenet får til men likevel konkluderer Syketilsynet med: "Helsetilsynet mener at Dvergsdals praksis ved rekvirering av legemidler for forebygging og behandling av covid-19 innebærer at han er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet». " Bare denne ene setningen forteller ALT om sykevesenet vårt.

Svein Hauge (Torvastad, 2022-07-29)

#1970

Han tar vare på pasientene i stedet for å sleike big pharma

Jan Hagenisse Jakobsen (Eidsland , 2022-07-29)

#1976

Fordi det er rett og riktig!

solbjørg førland (Husnes, 2022-07-29)

#1977

Når man behandler folk med medisiner som hundrevis av leger og forskere sier virker......skal man ikke miste lisensen

Nils Kristian Saltveit (Haugesund, 2022-07-29)

#1983

Jeg signerer fordi Dr. Dvergsdal er en førsteklasses lege og fortjener anerkjennelse heller enn fordømmelse for arbeidet han har gjort mot Covid.

Trond Urestad (Kristiansand S, 2022-07-29)

#1986

Dvergsdal er en lege det står respekt av. Det han klart mht Covid 19, føyer seg ikke inn med eliten i FHI og HelseNorge. Han har klart det mange av norske leger betviler. Tar av meg hatten for en slik person.

Svein Johansen (Sandefjord , 2022-07-29)

#1989

Dette er helt absurd!

Lone-Lise Helgesen (Trønderlag+, 2022-07-29)

#1990

Jeg signerer fordi Peter Dvergsdal er en helt. Det finnes ikke mange av hans kaliber igjen i helse-Norge.

Karen Rekk (Bergen, 2022-07-29)

#1992

Dvergsdal fortjener ikke å bli behandlet på denne måten. Han må få beholde yrket sitt. Det må også være mulig å forske på det unike materialet han har. Han har ikke gjort noe ulovlig ved å hjelpe mennesker. Tvert imot har han gjort det en lege skal gjøre.

Randi Kristin Riise (Tromsø, 2022-07-29)

#1995

Det skal ikke mistenkeliggjøres eller kriminaliseres at en lege gir trygg og effektiv behandling, bare fordi den ikke har det offentliges godkjenning!

Elisabeth Fearnley (1283 Oslo, 2022-07-29)

#1997

Sunn fornuft

Eugen Hanssen (Vormsund+, 2022-07-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...