UNICEF NORWAY: IKKE SELG MALVIKS BESTE MATJORD TIL UTBYGGERE! – DON'T SELL MALVIKS PRIME FOOD PRODUCTON LAND FOR HOUSE BUILDING

Kommentarer

#7

Nå må vi ta te vætte, vern om den flotte matjorda på Vikhammer

Kari Johanne Johannessen (Stjørdal, 2022-06-23)

#10

Å bygge ned den beste matjorda er galskap satt i system!

Terje Winther (Vikhammer, 2022-06-23)

#13

Its a shame !

Stein Sæther (Kyrksæterøra, 2022-06-23)

#16

Det er rasering av den beste dyrkamarka som vi trenger så sårt .All dyrkamark er jo omtrent nedbygd av blokker og industribygg .Hva skal fremtidens generasjoner leve av??Det er for seint når all dyrkamark er borte for alltid....Noe og tenke på kansje....

Eva Irene Lyseth (Malvik, 2022-06-23)

#17

Utbygging på matjord og i strandsonen er gått ut på dato. I praksis er slik utbygging i 2022 en forbrytelse mot menneskeheten (omtrent slik uttalt av FNs generalsekretær António Guterres).

Jan Holm (Oslo/Vikhammer, 2022-06-23)

#18

Området er et vakkert, kjært, fredelig og spennende sted som jeg besøker til fots med glede hver uke, året rundt, uansett vær. Jeg ønsker at folk kunne fortsette å nyte de samme stiene, strandsonen og skog i mange generasjoner fremover!

Margaret Anderson (Malvik, 2022-06-23)

#20

Det er utrolig viktig å passe på det lite vi har. Det går ikke å dyrke over alt, men hus kan bygges hvor som helst

Daniel Smith (Trondheim , 2022-06-23)

#25

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av å bevare matjord.

unni Salvesen (Oslo, 2022-06-24)

#29

Sterk motstander mot utbygging på uerstattelig matjord.

Inger Tangen (Oslo/Vikhammer, 2022-06-24)

#32

Man skal ikke bygge på matjord!!

Petter Holm Tangen (Oslo, 2022-06-24)

#42

Verdifull matjord på bevares for matproduksjon

Gunnar hangeland (Søgne, 2022-06-24)

#53

Det er viktig å forhindre at kortsiktig og inkompetent politikk kombineres med kortsiktig og kapitalstyrt ødeleggelse av svært viktige områder.

Bjørnar Moum Jacobsen (Kristiansand+, 2022-06-25)

#54

Bevaring av dyrka mark er viktig, som leder av jordvernforeningen av Telemark

Roar Meen (Skien, 2022-06-25)

#55

Jeg er direkte berørt av utbyggingen da jeg bor noen hundre meter i fra de nye blokkene. Å bygge ned gammel og velfungerende kornåker er forkastelig. Å bygge på kvikkleire er direkte farlig. Kan nesten ikke lukke verandadøren min lenger pga bevegelsen i grunnen har forskjøvet fundamentet på huset.

An-Magritt Aune (Vikhammer, 2022-06-26)

#70

Hvis Norge skal være selvforsynt med mat fremover bør vi ta vare på hver flekk med dyrket mark.

Mariann Buås-Hansen (Røros , 2022-06-28)

#71

Nå, med krig i Ukraina og klimatrusselen hengende over oss, MÅ vi ha og ivareta all den matjord vi har! Utdanne flere agronomer og landbruksvikarer til beste for dyre- og folkehelsa. Styrke veterinærtjenesten og Mattilsynet. Og dyrke mer av arealet vårt. Lage nye kornlagre og begynne å tenke beredskap og jordvern

Anna Helleland (Bergen, 2022-06-28)

#74

All matjord må vernes

Mvh

Tommy Reinås
Fylkestingsrepresentant MDG

Tommy Reinås (Hell, 2022-06-28)

#75

Vi må ta vare på matjorda som gir verdier i generasjoner fremover og ikke bare en kortsiktig gevinst!

Einar Formo (Stjørdal, 2022-06-28)

#76

Jeg er i mot all nedbygging av dyrkajord! Boligbygging skal foregå på uproduktive områder!

Petter Kimo (Rissa, 2022-06-28)

#80

Man bygger ikke ned matjord og strandsone midt i en pågående natur- og klimakrise.

Hege Loholt (Trondheim, 2022-06-28)

#84

Nei til nedbygging av matjord!

Thomas Johansen (Narvik, 2022-06-28)

#93

Det allerede er bygget ned for mye av den beste matjorda i Trondhem & selvsagt har dette også en global dimensjon i verdens kornkrise vi står midt oppe i nå.

Knut Erik Strand (Trondheim, 2022-06-28)

#98

Matjord må tas vare på og brukes til å dyrke mat!
Særlig UNICEF må ta dette alvorlig!

Birgitte Sterud (Jeløya, 2022-06-28)

#100

Det er helt tankeløst og ikke framtidsrettet miljøpolitikk å bygge ned drn mest friktbare matjorda til veier, boliger eller industri - 👎👎😠😠

ØSTERÅS Gunnhild (Meråker, 2022-06-29)

#104

Jeg er opptatt av jordvern, og synes dette er en stor sjam av Unicef

Mia Sollihaug (Selbu, 2022-06-29)

#106

Utbyggingens negative påvirkning på dyreliv, natur, menneskene rundt, politisk ståsted mm.

Tara Waade (Vikhammer, 2022-06-29)

#108

VI LEVER I 2022. DERE ER VIKTIGE, SÅ IKKE LA OSS MISTE TILLITEN TIL UNICEF. DA MÅ VI HELLER STØTTE NOEN ANDRE.

Jon Arne Strand (Storforshei, 2022-06-29)

#109

Matjord til dyrking av mat!

Kine Angelo (Trondheim, 2022-06-29)

#114

Fordi på matjord skal vi dyrke mat. Eller skal vi etterhvert måtte kjøpe all maten fra land som trenger den til egne innbyggere?

Anne Hilde Hagland (Haugesund, 2022-06-29)

#115

Vi må slutte å kaste bort god matjord

Ulf Boger (Bardufoss, 2022-06-29)

#121

Kjære UNICEF uten matjord dør verdens barn

Grete Thornæs (Farsund, 2022-06-29)

#130

Matjord må bevares til dyrking av mat

Torun Thomassen (Nannestad , 2022-06-29)

#133

Vil vi skal bli selvforsynte med egen matproduksjon!

Rigmor Prytz Saksen (Oslo, 2022-06-29)

#134

Aldri hørt noe så dumt

Thor Nagell (Øyer, 2022-06-29)

#145

Jeg signerer fordi dette blir aldri matjord igjen.

Else Birgitte Remmen (Oslo, 2022-06-29)

#146

Matjorda er viktig! Urolig at UNICEF gjør dette, vi må ta bedre vare på natur og matjord

Gerd Lønne (Sandefjord, 2022-06-29)

#148

Matjord er i praksis ikke fornybar

Vegar Skogland (tromsdalen, 2022-06-29)

#149

Topsoil should be protected

Sølve Sandaker (Nittedal, 2022-06-29)

#150

Med så lite dyrkbar mark som Norge har må nedbyggingen av den stoppes.

Siri Berref (Viken, 2022-06-29)

#162

Hei, dere kan da ikke bygge ned matjord! Skjerpings UNICEF!

Andreas Fætten (Oslo , 2022-06-30)

#185

Ta vare på matjorda!

Maria Haukås (Bergen, 2022-06-30)

#187

Vi har ingen matjord å miste

Lars Jacob Schärer (Vikhammer , 2022-06-30)

#189

Jeg vil bevare naturen .jorda

Frode Malvik (Vikhammer , 2022-06-30)

#190

Jeg fordømmer UNICEFs beslutning om å selge den beste matjorda på Vikhammer i et område med truede arter for å gi plass til utbygging av blokker og boliger !!

Laila Sørlie (Moss, 2022-06-30)

#199

Jeg signerer fordi matjord må brukes til matproduksjon, ikke boligbygging!

Mari Berg (Levanger, 2022-06-30)

#200

For bevaring av matjorda på Vikhammer

Astrid Johanne Eggen (Hommelvik , 2022-06-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...