Behold Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!

Kommentarer

#202

Dette trenger vi så absolutt!!

Ann Kristin Jensen (Rolvsøy, 2022-06-07)

#208

Jeg signerer fordi friskliv er en viktig forebyggende og helsefremmende tjeneste som bedrer livskvaliteten til mange av fredrikstads knnbyggere og som på sikt holder de på et mye lavere trinn i omsorgstrappa…..

Ida Røstvold (Sarpsborg, 2022-06-07)

#215

Folkehelsen er noe av det viktigste å ta vare på!

Susann Engelberg (Oslo, 2022-06-07)

#218

Dette er et viktig tilbud.

Trude Skjensvold (Bergen / Sandviken, 2022-06-07)

#226

Dette er viktig!

Tine Christiansen (Moss, 2022-06-07)

#229

Et viktig forebyggende tiltak. Billigere og bedre å forebygge enn å reparere.

Fredrik Lied (Sarpsborg, 2022-06-07)

#233

Dette er ett viktig helsebringende tilbud, samt at med å styrke helsen blant befolkningen, så sparer man penger på sikt. Jo mer fysisk friske befolkningen er, jo mer kan man spare på hjelpemidler, hjemmesykepleie osv. Så behold Frisklivsentralen for folket.

Grethe Adele Aasgaard (Fredrikstad, 2022-06-07)

#234

Jeg anser forebyggende og helsefremmende arbeid er ikke bare viktig for enkeltindivider, men også av stor samfunnsøkonomisk betydning.

Elisabeth Lied Dahl (Fredrikstad , 2022-06-07)

#240

Som jobbspesialist ser jeg hvor mye frisklivssentralen gjør for å bedre folkehelsen. God psykisk og fysisk helse -> jobb = skatteinntekter til kommunen.

Mari Kiserud (Fredrikstad , 2022-06-07)

#242

Frisklivssentralen er veldig viktig for mange mennesker og er både bærekraftig og lønnsom.

Erlingsen Camilla (Fredrikstad , 2022-06-07)

#249

Frisklivssentralen i Fredrikstad er veldig viktig for mange! De har hjulpet blant annet meg med å leve et liv selvom jeg har ME.

Emelie Andersen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#250

Å forebygge er alltid bedre enn å reparere.

Christine Mathiesen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#251

Det er et viktig tilbud for Fredrikstads innbyggere.

Lene Eriksson (Fredrikstad, 2022-06-07)

#252

Frisklivssentralen er et tilbud som virker! Det burde ikke legges ned, men styrkes! Frisklivssentralen bidrat til bedre psykisk og fyisk helse for mange mennesker i Fredrikstad og vil fortsette å gjøre det. Å legge ned et så virksomt og bra tilbud vil bli veldig dyrt på sikt! FRISKLIVSSENTRALEN ER FANTASTISK!!!

Kaja Stiksrud (Fredrikstad, 2022-06-07)

#254

Dette er et viktig tiltak for å få folk på beina!!

Jeanette B Johansen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#258

Nå må Fredrikstad kommune tenke på innbyggerne, og ikke bare de rike og friske!! Vi er mange som sliter. Særlig økonomisk. Mens de på toppen, de som bestemmer, de som sitter på møter og spiser snitter og skravler, de som sitter med flere hundre tusen mer i lønn enn oss, de tar og tar fra oss på gulvet... har de på toppen måttet hoppe over et måltid for å hs råd til å gi ungene nok? Har dere måttet velge hvilken regning som ikke blir betalt denne mnd?
Hvis kommunen skal spare penger, sett ned lønna til de på toppen, fjern halvparten av alle møter, fjern snitter (,mye å spare bare der,), fjern alle ekstra goder de har som ikke andre kommuneansatte har glede av. Og ikke minst: la alle som skal bestemme over andre få lov å klare seg på minstepensjon et halvt år!!!
Så kan de få bestemme!!

Og nå tenker de å fjerne den hjelpen vi på gulvet ofte må ty til fordi vi blir fulle av angst og depresjon fordi vi ikke har nok penger til å klare oss?? Fordi vi må velge bort egenomsorg og egenkjærlighet fordi vi må sette barna våre først????
Skam dere!!!
Motbydelig er det!!
Dere er der for å hjelpe og støtte innbyggerne i kommunen, mens dere heller gasser dere med fordeler og støtter ingen andre har. Og tar fra de mest trengende, det lille de har....
Skam!!!

Kine Kvernstuen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#259

Dette er et svært viktig forebyggende tilbud i kommunen. Men dens folkehelsprofil bør egentlig tilbudet økes for at kommunen skal klare å levere et tilfredsstillende helsetilbud den neste 15-30 årene. Viktig å tenke over litt lengre horisonter enn en 4 års valgperiode!

Tommy Hansen (Råde, 2022-06-07)

#261

Frisklivssentralen er viktig for så utrolig mange og deres mulighet til å forebygge!!

Patrick Jensen (Oslo, 2022-06-07)

#263

Viktig å beholde tiltaket

Inger-Lise Olsen (Fredrikstad , 2022-06-07)

#264

Det er galskap at dette flotte tilbudet skal skrotes, uten at kommunen faktisk sparer en eneste krone. Vi håper politikerne vet å stoppe dette!!

Karianne Bruun Haugen (Askim, 2022-06-07)

#275

Jeg signerer fordi dette er et utrolig bra tiltak for å holde voksne og barn i normal aktivitet i livet. Hindrer sykmelding fra arbeidslivet og drop-out fra skolen.

Linda Liseter (Fredrikstad , 2022-06-07)

#276

Frisklivssentralen er et viktig forebyggende tiltak for folk i alle aldre. Må ikke legges ned!!

Tone Sandvik (Fredrikstad , 2022-06-07)

#278

Frisklivssentralen er en fantastisk helsetjeneste som hjelper mennesker med et effektivt og godt lavterskeltilbud

Steffan Jensen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#283

Viktig å beholde

Lene Melbye (Gressvik, 2022-06-07)

#286

Jeg er en aktiv bruker av Frisklivssentralen.

Lise Ovidia Hollung (Kråkerøy , 2022-06-07)

#289

Fordi mange har fått bedret livskvaliteten sin gjennom friskluvssentralen

Birgitte Christensen (Fredrikstad, 2022-06-07)

#292

Dette er et kjempeviktig tiltak for de som trenger å få litt råd og veiledning på veien mot bedre helse

Ketil Holt (Rolvsøy, 2022-06-08)

#295

Å jo be forebyggende er rimeligere enn å reparere. Det bidrar til bedre folkehelse og dermed bedre samfunnsøkonomi. Bærekraftmålene handler om mer enn grønt skifte!

Gerty Lund (Oslo, 2022-06-08)

#297

Det er dårlig bærekraft i å fjerne et godt tilbud som motvirker videre psykisk uhelse. Å arbeide forebyggende og behandlende på et tidlig stadium er samfunnsøkonomisk.

er et viktig lavterskel tilbud som hjelper mange

Stina Røyrvik (Øyenkilen 86, 2022-06-08)

#312

Frisklivssentralen er ikke bare et sted man går og trener, men også et sted som kan hjelpe deg med andre psykiske problemer. Det er også et sted man får venner og hverdagen får en mening igjen.

Linda Beate Olsen (Fredrikstad , 2022-06-08)

#315

Jeg har fått så god hjelp til min helse , etter flere kreftbehandlinger

Anders Christiansen (Fredrikstad , 2022-06-08)

#317

Faren min bruker dette tilbudet etter sykdom, og jeg ser at det er Viktig for han å møte folk i lignende situasjon

Camilla Henriette Christiansen (Rolvsøy , 2022-06-08)

#319

Jeg er en bruker av frisklivs sentralen og kan fortelle at jeg har hatt god effekt av dette. Det vil være et enormt tap for meg og andre å miste et så godt tilbud.

Kevin Haakafoss (Gamle Fredrikstad, 2022-06-08)

#320

Jeg signerer fordi det er mange som har nytte av fls.
Jeg er en av dem.
De er fantastiske,flinke ,dyktige ansatte som hjelper folk for å forebygge sykdom,eller til folk som alerede har plager som smerter,overvekt,psykiske prob. osv.
Det finnes folk som har ikke råd for å betalle alle de tilbudene privat.
Til kommunal sjefen:
Husk, at det er mye billigere å forebygge enn å behandle sykdom.

Vesna Jovanovic (Fredrikstad , 2022-06-08)

#323

Vi trenger Frisklivssentralen og alle tilbudene der i Fredrikstad!

Wenja Elisabeth Ringen (Fredrikstad, 2022-06-08)

#326

Dette har vært en stor hjelp mot stive muskler og ledd.

Venke Gjervan Pedersen (Gml. Fredrikstad, 2022-06-08)

#328

Dersom Frisklivsentralen legges ned, vil trykket på nærliggende helsetjenesten øke, både umiddelbart, og på sikt.

Mari Velgaard (Fredrikstad , 2022-06-08)

#335

Jer er bruker og fått fantastisk hjelp der

Mette Berg Hansen (Fra , 2022-06-08)

#339

Det er utrolig viktig at vi får beholde dette fantastiske tilbudet.det er forebyggende, sosialt., en boost i hverdagen, mosjon for alle uansett hva som feiler. Fysioterapeutene, Vibeke og Per Olav, gjør en fantastixxxx

Torill Utgaard (Gamle Fredrikstad, 2022-06-08)

#342

Trenger trening etter hjerteinfarkt

Idar Normann Pedersen (Fredrikstad , 2022-06-08)

#344

Jeg signerer fordi dette er det beste tilbudet som finnes i Fredrikstad - DET HOLDER FOLK FRISKE😊

Else Myhre (Fredrikstad, 2022-06-08)

#350

Dette er et svært viktig tilbud for innbyggerne i Fredrikstad!

Annette Veberg Dahl (Fredrikstad, 2022-06-08)

#353

Dette er et tilbud mange trenger som jeg skjenner å som er veldig redde og lei seg for å miste..mister de dette rilbudet de går på vil det skape store problemer.

Ida Kristine Lydko-Borgen (Fredrikstad , 2022-06-08)

#355

Frisklivssentralen gjør en fantastisk jobb og får veldig mange til å fungere på en verdig måte uten å belaste andre ting i systemet.

Lillian Storvik Luther (Fredrikstad, 2022-06-08)

#356

Har mange fine samtaler på frisklivsentralen selv. Uhørt at dette er foreslått nedlagt

May-Iren Solvang (Gamle Fredrikstad, 2022-06-08)

#358

Frisklivssentralens bidrag til den norske folkehelsen er uvurderlig! Forebyggende arbeid er løsningen for å håndtere mange av dagens og fremtidens store helseutfordringer i den norske befolkningen.

Anne Gladhus Bjørnstad (Drammen, 2022-06-08)

#362

Ett helsebringende og livskvalitet tilbud for mange

Oddvar Sørlie (Fredrikstad, 2022-06-08)

#363

Jeg signerer under, fordi det er en viktig jobb som dette senteret bidrar med.

Hosam Warda (Fredrikstad, 2022-06-08)

#364

Jeg syns at det er en veldig viktig jobb Frisklivssentralen gjør, og jeg har selv fått meget god hjelp fra de. De betyr så mye!

Lise Mino Laham (Fredrikstad, 2022-06-08)

#367

Det er viktig for folks helse med Frisklivssentralen. Ikke legg ned noe folk trenger.

Inger Fjeldbraaten (Fredrikstad , 2022-06-08)

#374

Dette er et tilbud som må stå og som mange mennesker trenger !

Stene Adeline (Fredrikstad , 2022-06-08)

#375

Bruker ikke tilbudet selv, men er et viktig opplegg for mange!

Johnsen Lykke (Fredrikstad , 2022-06-08)

#379

Jeg deltar ukentlig på treningen. Veldig bra tilbud. Jeg og min kone er avhengig av treningen for å forebygge.

Øyvind Moum (Fredrikstax, 2022-06-08)

#387

Flotte tiltak på Frisklivssentralen. Både fysisk og psykisk, samtaler, grupper. Trening ute og inne. Oppmuntring og livsglede av å være med der. Flinke lærere og trenere. Mindre besøk hos lege blir resultatet. 👍🚶‍♀️🏃‍♀️🎶😊🤗

Anne Grethe Foss Olsen (Gressvik , 2022-06-08)

#392

Jeg signerer fordi jeg vet hvor mye dette betyr for kreftpasienter, at det er en skam om det taes bort. Kommunen må tenke langsiktig å ikke at det spares noen kroner i kassa akkurat her å nå, utgiftsposten kommer å bli desto større når man må få alle deltakere in på andre tilbud. Nå er det lov å tenke litt før man bare sitter å bestemmer uten å ha greie på det.

Jessica Larsen (Sarpsborg, 2022-06-08)

#393

Det er helt uakseptabelt å legge ned Frisklivsentralen.

turid andersen (Engelsviken, 2022-06-08)

#394

Dette er et svært viktig tilbud for mange, både som forebyggende og som del av ettervern . Jeg har selv hatt stor nytte av dette tilbudet etter kreftbehandling, siden det er trening i trygge og kompetente rammer som gjelder, før man tar steget videre på egenhånd.

Linn Gabrielsen (Fredrikstad , 2022-06-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...