Bevar Skjønnhaug skole!

Kommentarer

#6

Fordi mitt barn går der og ønsker at hans søsken skal gå der samt at det er sted som er viktig for dennw bydelen

Anders Eckbo Carlsen (Oslo, 2022-05-23)

#9

Skolekretsene I Groruddalen er der sosiale limet i det umiddelbare nærmiljøet, det er for tidlig å starte denne prosessen nå da det er stor usikkerhet knyttet til elevtsllsfremskrivninger og hvordan nye skoler på Haugerud og Trosterud vil påvirke nærmiljøet.

Raymond A. Egge (OSLO, 2022-05-24)

#13

Mine barn går der .og vi er der mye med andre barn i helgene og etter skolrn og leker .

Aljirizs Mamuti (Oslo, 2022-05-24)

#17

La skolen bestå

Kristin Jakobsen (Oslo, 2022-05-24)

#19

Skolen vår er svært viktig for barna våre, men også for alle som bor i nærheten av skolen. Den er nabolagets aller viktigste bygg og institusjon, og det vil være en stor feil å legge den ned!

Katrine Utgård (Oslo, 2022-05-24)

#22

Dere la ned Lutvann skole, ikke gjør samme feilen en gang til😡

Kjersti Grøtting (Oslo, 2022-05-24)

#24

Dette er min barneskole, min søster som er 4 år eldre enn meg, begynte på Skjønnhaug når den var ny. Vi i området her, husker godt når Lutvann ble lagt ned, men måtte starte opp igjen etter få år. Vi trenger Skjønnhaug skole

Susann Kvien (Oslo, 2022-05-24)

#32

Jeg signerer fordi jeg har barn på skolen og er veldig fornøyd. Det er en stor fordel at skolen er relativt liten slik at man kjenner de fleste . Det føles trygt som forelder å ha barna sine på en skole der de fleste voksne og barn kjenner barna dine. Trygghet er veldig viktig i oppveksten. Hvis barna skal gå på større skoler, kan alt bli mer anonymt og upersonlig . Skjønnhaug er en skole der man ser at lærere og assistenter trives , det er så viktig for ungene våre. Glade voksne , glade barn 🌸

Ellen Antezana (Oslo, 2022-05-24)

#39

Jeg signerer fordi vi nå satse på gode læringsopplevelser i grunnskolen for å hindre frafall og utenforskap senere.

Karoline Tellum-Djarraya (Bekkstua, 2022-05-24)

#44

Ønsker at Skjønhaug skole skal bestå

Åse Nicolaysen (Oslo, 2022-05-24)

#49

Har barn der

Alexander Steger (Oslo, 2022-05-24)

#53

Jeg er oppvokst ved skolen og har flere venner som har gått der. En viktig skole i groruddalen

Helene Odden Berntzen (Kongsberg , 2022-05-24)

#55

Viktig at barna vokser opp i trygge omgivelser.

Shazia Sahab (Lindebergåsen, Oslo, 2022-05-24)

#61

Barn på skjønnhaug skole

Cigdem Uymaz (Lindebergåsen 19, 2022-05-24)

#66

Denne skolen er en av di skolene i mitt nærmiljø og jeg kjenner barn som går der og skolen har et godt rykte for å være en bra skole.

Suan Bendiksen (Oslo, 2022-05-24)

#70

Har hatt to sønner der og AKS er helt fantastisk

Linda Kandola (Oslo, 2022-05-24)

#71

Skolen er en veletablert møteplass i nærmiljøet som binder beboerne sammen. Fjerner man skoletilhørigheten står vi igjen som en strekning på veien, og en sosial ørken. Det tar tid å bygge opp, et kommunalt vedtak kan ødelegge det på kort tid. Ikke gjør det!

Siri Svarthumle (Oslo, 2022-05-24)

#72

Skjønnhaug er en flott skole med kjempefine lærere og med beste AKS i byen. Mange fine mannlige rollemodeller, som hjelper disse unge å bli fine voksne som bidrar godt til samfunnet i fremtiden. Hjerteskjærende om skolen legges ned.

Sofia Vargas (Lindeberg, 2022-05-24)

#73

Jeg signerer fordi dette er en viktig skole for nærmiljøet.

Hilde Johansen (Oslo, 2022-05-24)

#85

Bevare Skjønnhaug skole

Line Hestås (Oslo, 2022-05-24)

#86

Mitt barn går på skjønnhaug skole

Gudjonsson Gudjon (Oslo , 2022-05-24)

#87

Skjønnhaug må bli!

Anders Bjørnerud (Oslo, 2022-05-24)

#105

Fordi skolen er nærmiljøets viktigste og eneste møteplass og fordi barna i Groruddalen fortjener passe store skoler med tett oppfølging og kort skolevei.

Karen Schønemann (Oslo, 2022-05-25)

#110

Jeg signerer fordi dette er skolen jeg vokste opp med, og store deler av barndommen min tilhører denne skolen.

Ilias El-Gharbi (Oslo, 2022-05-25)

#116

Jeg er mormor til Eldar, som er elev på Skjønnhaug skole.

eva Hall (Frederiksværk, 2022-05-25)

#117

Anne-Marie Astudillo

Anne-Marie Astudillo (Oslo , 2022-05-25)

#118

Har fått kjennskap til skolen fordi barnebarnet har gått der. Det er en god skole med omsorg for elevene.

Iris Haugen Hongrø (Siggerud , 2022-05-25)

#123

Jeg signerer fordi vi har ingen skoler å miste på Lindeberg. Lindeberg skole og Jeriko kan ikke huse alle de elevene på skjønnhaug. Nærskolene er viktige for barna og samfunnet rundt! Bevar skolene!

Stine Gausen Naustvåg (Oslo, 2022-05-25)

#126

Skolen og AKS er hjørnesteiner i nærmiljøet både dag og kveld.

Johny Vågenes (Oslo, 2022-05-25)

#131

Bevar nærskolen! Barna fortjener det!

Heidi Claussen (Oslo, 2022-05-25)

#135

Tidligere elev ved en fin skole.

Ketil Kr (Oslo, 2022-05-25)

#136

Jeg signerer fordi vi trenger mer skoler her på Alna.

Khadija El haouzi (Oslo, 2022-05-25)

#140

Skolen er viktig for nærområde

Martin Sørlie Haugen (Årnes, 2022-05-25)

#150

Denne skolen og miljøet vi har her kan vi ikke miste!

Andrea Shaw (Ole Reistads vei 31F, 1068 Oslo, 2022-05-25)

#157

Skjønnhaug er en av få skoler med bilfri skolevei – og den vil de legge ned! Glem det.

Jan Royd Steinholt (Oslo, 2022-05-25)

#160

Jeg vil bevare Skjønhaug skole

Erik Johansen (Oslo, 2022-05-26)

#165

Min barneskole, mine brødres barneskole og min datters! Beste barneskolen

Caroline Gangnes (Rakkestad, 2022-05-26)

#174

Å bevare skolen er avgjørende for nærmiljøet.

Raymond Sørlie (Oslo, 2022-05-26)

#175

Jeg signerer fordi dette er en skole vi IKKE MÅ MISTE!

Nicolett Bunney (Oslo, 2022-05-26)

#198

Jeg signerer fordi jeg har barn på skolen. Hun vil være ferdig på skolen innen neste skolebehovsplan, men unner de yngre nabobarna å også få gå på nærskolen vår.

Ragnhild Laird Iversen (Oslo, 2022-05-28)

#199

Jeg mener at Skjønnhaug skole over tid har vist gode resultater over tid.
Dette gjelder både faglige og sosiale resultater.

Geir Vintervoll (Nannestad, 2022-05-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...