Ikke bygg ned Thalleveiåkeren

Kommentarer

#3

I 2022 tar man vare på matjord. Fordi alle indikatorer sier at det er en nødvendighet. Mener Bodø at de er en bærekraftig by - er det ingen andre valg enn å bevare og ikke minst kommunisere hvorfor man tar vare på matjorden. Byens fordel er virkelig at man har produksjon av mat så nært på bybildet. Det er en stor fordel! Og det bør løftes høyt at kommunen er stolt over å gi videre til kommende generasjoner.

Iris Tangeraas (Ål, 2022-05-18)

#8

Jeg er opptatt av å bevare matjorda for framtida, sånn at vi kan fortsette bruken av den, og samtidig bevare det biologiske mangfoldet.

Gaute Terjesson (Bodø, 2022-05-19)

#9

Vi må ta vare på det lille vi har av matjord. Det har det alltid vært, men nå viktigere enn noen gang!

Grethe Jonassen (Bodø, 2022-05-19)

#13

Det er absurd at dette i det hele tatt er en debatt

Randi Skjerstad (Bø i Telemark, 2022-05-19)

#14

Matjord er alltid viktigere enn fotball. Nå, og i framtida.

Svein Wilhelm Kristiansen (Bodø, 2022-05-19)

#18

Thallejordene er viktige for en hel masse fuglearter, i tillegg til å være viktig matjord. En ting er fuglene i seg selv (storspoven, blant annet, bruker thallejordene til matsøk på trekket.). En annen ting er hvor mye naturglede menneskene som går tur i området får - av grøntområdet i seg selv, og av fuglene og de andre artene som lever der. Vi trenger å oppleve natur også i byen, og der spiller Thallejordene en viktig rolle.

Hanna Bjørgaas (bodø, 2022-05-19)

#21

Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste.

Lars Magne Georgsen (Tverlandet, 2022-05-19)

#27

Vi må ta vare på og dyrke all jorda vi har bynært i Bodø 🥕🥕

Gry Vedal (Bodø, 2022-05-19)

#42

#bevarrønvikjordene

Kristoffer Nohr Unstad (Bodø, 2022-05-19)

#48

Bevar matjorda

Tove Kusch (Bodø, 2022-05-19)

#50

Det er viktig å ta vare på dyrkbar jord

Therese Meyer (Bodø, 2022-05-19)

#52

Jeg vil bevare matjorda!

Ronja Langen Westlie (Bodø, 2022-05-19)

#53

Matjord er viktig.

Eivor Ryum (Flåm, 2022-05-19)

#54

Vi må ta vare på matjorda. Det er uansvarlig å gjøre noe annet!

Tone Bentzen (Bodø, 2022-05-19)

#60

Vi må bevare matjord

Catrine Torbjørnsen Halås (Tverlandet, 2022-05-20)

#61

Vi har ingen matjord å miste!

Magnus Enger (Bodø, 2022-05-20)

#63

Ny stadion på matjord er umulig å forsvare uansett hvor mange fine «grønne» ord man putter på prosjektet.
Forsøk gjort i Australia viser at ved flytting av matjord dør 60% av microlivet og organismer den første timen! Det tar bare noen minutter å ødelegge det jorda har bygget opp over hundrevis av år. De som har litt mer kunnskap vet at det handler om mye mer enn mat, blant annet karbonfangst. Det er viktig å verne om den lille matjorda som finnes!
Vi trenger ledere som prioriterer folket og matsikkerhet.
Glimt kan bygge stadion et annet sted.

Katrin Aakre (Bodø, 2022-05-20)

#65

Det er utrolig viktig å ta vare på den likle matjorda vi har!

Martin Bowitz (Bodø, 2022-05-20)

#70

Vi må bevare matjorda vår.

En stadion kan ligge hvor som helst ellers.
Ikke haster det så veldig - bygg heller når hernes frigis.

Marit Pedersen (Bodø, 2022-05-20)

#75

Fordi jeg hater bodø glimt

Eva Schjølberg (Bodø, 2022-05-20)

#78

Vi må verne dyra og dyrkbar jord

Nils Barsch (Engeløya , 2022-05-20)

#80

Bevar matjorda!

Karstein Rystad (Bodø, 2022-05-20)

#81

Vi må verne all matjord vi har . Spesielt i nord der det ikke florerer med matjord.
Bodø glimt kan lett pusse opp stadion istede for å bygge ned byens grønne lunge .

Bjerkvik Hanne (Fure , 2022-05-20)

#87

Matjorda vår er viktig for beredskapen. Fotball er godt for mangt, men ikkje på matjorda.

Ragnhild Renna (Stokmarknes , 2022-05-21)

#92

matjord er mangelvare!

Elisabeth Fagerland (Rennebu, 2022-05-21)

#96

Vi trenger bynær og tilgjengelig matjord. Vi har allerede «bygd ned» Rønvikjordene. Og ødelegger muligheten for fremtidig bynær matproduksjon og landbruk. Vi går i feil retning og bør heller tenke grønn verdiskapning og bevisstgjøring.

Trine Egerdahl (Bodø, 2022-05-21)

#99

For meg er jord ein heilagdom.

Ludvig Kvandal (Bodø, 2022-05-22)

#103

Dette er viktig for en god samfunnsutvikling!

Birte Lykkegaard (8215 Valnesfjord, 2022-05-22)

#109

Matjord er vårt livsgrunnlag og her i landet er det for lite av den. Derfor må matjordvernet styrkes!

John Helmersen (8484 Risøyhamn, 2022-05-22)

#112

Jeg mener det er viktig å ta vare på dyrkbar jord

Vivian Strøksnes (Fauske, 2022-05-23)

#117

Fordi jeg mener vi må bevare all matjord vi har. Jeg ønsker også å bevare et nydelig turområde midt i byen. Synes også det er helt meningsløst at de må ha stadion midt i byen. Er veldig få store lag som har stadion så sentralt.

Julie Risjord Paulsen (Bodø, 2022-05-23)

#124

Ny stadion for man bygge på et annet sted enn på matjorda. Om man bygger her er det jo ikke grønt og bærekraftig slik de hevder det skal være.

Jonas Eivind Jensen (Fleinvær, 2022-05-24)

#130

Ønsker å verne matjord.

Terje G Jensen (Ulvsvåg, 2022-05-24)

#131

Helt unødvendig å bygge ned dyrka mark og myr. Vi trenger å beholde mest mulig av den marka og uberørte naturen vi har.
Fotballen vil alltid klare seg.

Torunn Bjørkmo (Mo i Rana, 2022-05-24)

#133

Utbygging på matjord er ikke Bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling defineres i FNs rapport 1986 (Brundtland rapporten) som at vi skal dekke våre behov uten å frarøve fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Vi vet ikke om våre barn, barnebarn, oldebarn vil ha behov for å dyrke sin mat lokalt. Matjord bør vernes for alltid.

Chris Sandmo (Bodø, 2022-05-24)

#136

Bevare mest mulig natur og matjord

Trine lise Solvang (Utskarpen, 2022-05-25)

#147

Det er viktigere enn noen gang å ta vare på matjorden.

Gunn Heidi Danielsen (Finnøy, 2022-05-26)

#152

Dyrkbar jord SKAL være fredet. Den kommer ALDRI tilbake dersom den blir tatt.
Tenk på forfedrene våre som har ryddet den - husk det har vært harde og tøffe tider for ikke altfor langt tilbake i tid!

Unni Eliassen (Mo i Rana, 2022-05-26)

#155

Vi trenger matjord og det er nok SLØSING av urørt natur. Store arealer forsvinner unødvendig til fordel for asfalt & betong, og dette går på bekostning av naturen og natur/artsmangfoldet..

Tina Kristin Tveit (Risør, 2022-05-27)

#156

Jeg mener vi må ta vare på all matjord vi kan og heller bygge andre steder.

Ann-Christine Theodorsen (DVERBERG, 2022-05-27)

#157

Det er svært viktig at vi klarer å ta vare på vår matjord verden rundt. Vi kan ikke sette fotball over matproduksjon.

Jann O. Krangnes (7241 Ansnes , 2022-05-27)

#163

Ja til å bevare den matjorda vi har igjen!!

Heidi Tømmerdal (Øverdalen, 2022-05-28)

#165

Bevare dyrket jord til matproduksjon

David Olsen (Seines, 2022-05-28)

#168

Det må bli slutt på nedbygging av matjord og all annen natur, vi trenger både matjorda og naturen!

Gerd Lønne (Sandefjord, 2022-05-29)

#171

Stå på 😀

Anne-Perny Fure Hellesylt (Ålesund, 2022-05-29)

#185

Flere og flere land vil mer og mer beholde korn og andre matprodukter selv for å sikre matforsyningen til egen befolkning. Da blir det bak mål at Norge satser så mye på import av mat, slik regjeringen har lagt opp til de siste årene. At Sandra Bork nå plutselig sier offentlig at «vi må bli selvforsynt», er bare et bevis på at SP snur kappa med vinden. De har nemlig alltid jobbet for eksport av Norske landbruksprodukter og industrialisering av landbruket. Det betyr igjen større og færre gårdsbruk som ødelegger mer natur, øker presset på bonden, gir dårligere dyrevelferd og nedleggelse av familiegårder som har eksistert i generasjoner.

Vi har allerede for lite matjord i Norge, og det legges planer for hvordan man skal kunne opparbeide mer. At Bodø kommune nå vil bygge «lekestue» til et fotballag midt i åkeren hadde jeg gjerne villet sett på TV. Å fortsette med å bygge ned matjord, blant annet i Bodø, er galskap i en sårbar verden med økende matkrise.

Jon Arne Strand (Storforshei, 2022-05-30)

#186

Forslaget er lite bærekraftig!

Jenny Danenbarger (Stokmarknes, 2022-05-30)

#187

Vi må ta vare på matjorda.

Kristin Sneltvedt (Bodø, 2022-05-30)

#193

Matjorda og naturen i Norge bygges ned, bit etter bit. En liten bit her, og en liten bit der. Nå må vi ta til fornuft og prioritere matsikkerhet.

Ilona Hellerud (Bodø, 2022-05-30)