Opprop mot mangelfull varslingshåndtering av seksuell trakassering i Forsvaret

Kommentarer

#8

Som forbundsleder i parat forsvar har vi tillitsvalgte et ekstra ansvar. Det er for mange saker som ikke blir tatt tak av arbeidsgiver.

Johan Hovde (Jar, )

#11

Jeg signerer fordi jeg vil at Forsvarssektoren skal være et trygt sted for kvinner å jobbe.

Jentoft Cecilie (Narvik, )

#19

Jeg signerer fordi dette er en sak jeg mener er viktig og riktig som jeg er 100% forkjemper for!

Nora Olaussen (Sarpsborg, )

#20

Fordi det blir for dumt at nan ikke har evne til å hive folk som bryter skrevne lover på huet ut

Ulf Boger (Bardufoss, )

#25

Jeg støtter MKN i dette oppropet. Forsvaret må vise at de har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering på min arbeidsplass. Det bør starte med et tydelig oppgjør i saken til Sandanger, og fortsette derfra.

Oda Loe (Oslo, )

#40

Støtter alt overnevnte. Jeg har lurt lenge på hvordan jeg selv og vi som enhet kan bidra til å få til en forandring. Jeg er lei av ha/har hatt kollegaer som gjør MOST uten at det får faktiske konsekvenser. Jeg er lei av å høre det samme av andre, som tjenestegjør andre steder. Jeg opplever at Forsvaret, som enhet, ikke tar nok ansvar, opp mot definisjonen for «nulltoleranse», og at det er en for høy aksept/kultur for «å lære av våre feil». Jeg støtter det i mange settinger, men hvor mange forsøk skal man få når det gjelder MOST? Feks: Refs, som konsekvens, er en kjent metode, men det er nok sjeldent et virkemiddel for å få til en forandring, verken for antatte offer eller mistenkte. Jeg hører for mange hendeler på at «varsling» skjer, men at håndteringen av hendelsene er så destruktive at ansatte slutter, ønsker å slutte eller selv ikke velger å varsle.

Jeg er bekymret for ny OMT hvor det planlegges med at troppssjefer kommer ut som ferske 21 åringer å må være i stand til og håndtere MOST uten og nødvendigvis ha jobbet på en arbeidsplass før.

Takk for at dere gjør dette! Ønsker gjerne å bidra om jeg kan det. Vi trenger handling!

Maria Svorkås (Kirkenes, )

#41

Signerer denne for å støtta arbeidet mot mobbing og trakassering.

Arild Dregelid (Drøbak, )

#42

Forsvarets varslingsprosedyrer er generelt for dårlige. Mange er «kompis» i varslingslinja og stillingsvernet trumfer en rettferdig varslingsbehandling. Jeg vet om flere tilfeller der varsleren heller har sluttet i Forsvaret enn den det ble varslet på, fordi presset ble for stort når man «sladret» på en kollega eller saksbehandlingen tok for lang tid.

Iselin Flaten Juland (Lillehammer , )

#44

Alle skal være trygge på sine kolleger i Forsvaret

Eystein Skaugvoll (Sandvika, )

#47

Jeg signerer, fordi håndteringen av varslingssaker i Forsvaret ikke er tilstrekkelig. Forsvarets kritikkverdige håndtering av seksuell trakassering påvirker tilliten til Forsvaret som arbeidsgiver.

Tina Saltskår (Follese, )

#52

Forsvaret skal være en god arbeidsplass, for ansatte, vernepliktige og alle andre. Forsvaret trenger tillit i befolkningen

Katarina Jensen (Bergen, )

#73

Det er et paradoks at man kan risikere å måtte slutte i Forsvaret pga at man ikke får klarer fysiske tester, mens seksuell trakassering som er åpenbare brudd på arbeidsmiljøloven ikke får noen karrieremessige konsekvenser. Det gir et utrolig dårlig signal til unge kvinner som skal inn i Forsvaret. Og det ødeleggee for rekruttering og omdømmet til Forsvaret.

Anne-Margrete Bollmann (Bergen, )

#84

Jeg signerer fordi dette burde være den største selvfølge i 2022 og det er tragisk at Forsvaret fortsatt ikke etterlever nulltoleransen mot seksuell trakassering og gjør ord til handling.

Ingrid Kristina Lindseth (Larvik, )

#101

Jeg signere fordi ledere som dette ikke står fordi verdier jeg ønsker min medsoldater og kolleger står for og ikke minst etterlever.
Både soldater, befal og offiserer.
Det skal være trygt blant egne rekker med tanke på hvor eksponert og intimt tjenesten i grønne klær kan være til tider.
Da skal man vite hvor grenser går, respektere dette.
Ferdig snakka!
Og dette gjelder begge kjønn.

Line Hågensen (Grytting , )

#103

Fordi jeg er helt enig i teksten MKN har skrevet!

Endre Nedberg (Oslo, )

#107

Dette er viktig for Forsvarets troverdighet om like muligheter for begge kjønn, samt troverdighet bak ordene «null toleranse».

Sigrid S Engebretsen-Skaret (Rena, )

#115

Vanlig folkeskikk og rettssikkerhet må gjelde i alle settinger. Forsvaret bør også gå foran som ett godt eksempel.

Birgit Maria Henriksen (Frogner, )

#118

Det er flaut å forsvarsansatt når slike saker ikke håndteres profesjonelt av forsvarsledelsen

Geir Aronsen (Larvik, )

#121

Den indre fienden må bekjempes. Denne saken viser at det kreves enda sterkere fokus.

Tonje Skinnarland (Moss, )

#123

Dette er en viktig sak!

Hannah Hovdal (Mandal, )

#125

Jeg signerer fordi vi ikke kan akseptere at en gruppe arbeidstakere går på arbeid i frykt for å bli utsatt for uønsket adferd. Jobben med å skape muligheter for oppsigelser av forbryterne som utsetter andre for slik adferd.

Tor Gjermund Hjelseng (Finnsnes, )

#131

Fordi denne, og mange andre saker, demonstrerer så tydelig en mangelfull behandling av personell som blir utsatt for uakseptable handlinger i Forsvaret! Hvor er informasjon om saksgang? Hvor er ivaretakelsen av enkeltindividet? De fleste saker til behandling i Forsvaret resulterer i NULL informasjon, upersonlige og korte meldinger og lite respekt for den som har blitt krenket!

Maren Eidsvik (Bergen, )

#134

Fordi det skal være like vilkår for gutter; jenter, hetro eller homo

Thorolf Kalager (Holmestrand , )

#146

Det skal vært trygt å jobbe i Forsvaret uansett kjønn, alder, osv.

Jensen Bjornar (Harstd, )

#147

Med null toleranse må Forsvaret også vise i handling at de mener alvor med null toleranse

Knut Wingstad (Bardufoss , )

#150

Nok er nok! Nå må F vise handlekraft dersom «nullvisjon» skal være noe mer enn floskler.

Bjørn Holmvik (Trondheim, )

#160

Jeg mener at alle som jobber i forsvaret skal slippe å bekymre seg for trakassering på arbeidsplassen og ellers. Saker med dette anliggende må bli fulgt opp med kraftige rettferdige konsekvenser. Nulltoleranse!

Petter Hoppestad (Bergen, )

#166

Jeg vil bidra med et tydelig NEI til dårlige holdninger, og en forringelse av Forsvaret. For alt vi har og alt vi er!

Helene Folkestad (2165 Hvam, )

#168

På grunnlag av måten Forsvaret har håndtert saker som omhandler seksuell trakassering, anser jeg ikke min arbeidsplass som en trygg arbeidsplass. Forsvarssjefens ord om at Forsvaret skal vinne kampen mot seksuell trakassering, gjør meg skuffet når man ser at overgriper blir tatt bedre vare på, enn offeret.

Einar Hansen (Sørreisa, )

#169

Nulltoleranse.
Null toleranse.
Null grad av fleksibilitet.
Ingen rom for tolkning.
Uten unntak.

Jeg forstår ikke hvordan nulltoleranse kan tolkes som noe annet. Ett overtråkk er ett for mye, og det er ikke rom for en ny sjanse.

Julie Kristiansen Johansen (Sørreisa, )

#172

Sakens viktighet!

Marit Broeng (Øverbygd , )

#177

Fordi det burde være en selvfølge, men det er langt igjen til mål.

Thomas Norman Hansen (Bardufoss, )

#178

Dette er et problem!

Kaia Conradi (Lier, )

#184

Forsvarsektoren skal være et trygt sted å jobbe for alle.

Elin Bøhler (Horten, )

#189

Forsvarets integritet må beskyttes for å bevare dets legitimitet.

Frederik Fogstad (Reistad, )

#190

Fordi jeg som leder i Forsvaret har blitt kjent med flere saker hvor ledere som har drevet seksuell trakassering av undergitte ikke har fått konsekvenser for sine handlinger, samt flere tilfeller hvor varsler/den utsatte ikke får tilstrekkelig informasjon om konklusjon og evnt tiltak for å hindre gjentakelse.

Even Husby (Oslo, )

#194

Jeg signerer fordi jeg synes måten Forsvaret håndterer de fleste varslingssaker, uavhengig av type, er feigt og dobbeltmoralsk. Det er på tide at handlinger får konsekvenser for den som utfører handlingen og ikke offrene for handlingen.

Stine Therese Sjo (Oslo, )

#199

Alle, uansett arbeidsplass, skal være trygg og ha det bra.

Anita Kristensen (Bardufoss , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...