KRAV OM TRAFIKKTILTAK PÅ HÅVUNDVEGEN

Kommentarer

#11

Trafikken er uholdbar.

Gro Augestad (Skien, 2022-05-10)

#14

Grunnet stor trafikk,og stor fart på kvelder. Begynner og bli plagsomt.

Gisle Enger (Skien , 2022-05-10)

#17

Vi bor i tilknytning til Håvundvegen og blir berørt av økt trafikk

Stian Hoftaniska (Skien, 2022-05-10)

#25

Ønsker fotgjengerfelt ved Stormbanen (nord) for å gå trygt over Håvundveien.

Liv Tone Gundersen (Skien, 2022-05-10)

#27

Våre barnebarn og andre må krysse en farlig vei der det ikke er gangfelt. Det er 50 km/t der. Åpninger v gang/sykkelsti gjør det til en farlig overgang. Sett farten til 40 og lag gangfelt før en ulykke skjer.

Tone Åtland (Porsgrunn, 2022-05-10)

#34

Jeg bor helt inntil Håvundvegen ved CirkelK. Kan ikke sitte ute lenger og jeg er livredd når jeg har barnebarna på besøk her.
Nesten ingen som holder fartsgrensa

Beate Enger (Skien, 2022-05-10)

#42

Trafikken på Håvundeveien er blitt ekstrem. Og MAMGE kjører alt for fort

Trine Arnesen (Skien, 2022-05-10)

#55

Jeg ser behovet er stort og bor selv i området. Har barn som ferdes til og fra skole og fritidsaktiviteter. Gangfelt på tvers av håvundveien er savnet flere steder

Maria Bjørnsrud (Skien, 2022-05-10)

#58

Mye trafikk og mye idiot kjøring langs håvundveien.
Her bør politiet også ha flere kontroller

Othilia Johansen (Skien, 2022-05-10)

#67

Jeg har barn som sykler eller går i området!

Efe Terese (Skien, 2022-05-10)

#70

Skolebarn trenger flere fotgjengerfelt til å krysse veien.

Guro Tveiten (Skien , 2022-05-10)

#72

Jeg selv bor ved Håvundvegen og ønsker at råkjøring skal bort, og at fartsgrensen senkes.

Charlotte Kapstad (Skien, 2022-05-10)

#78

Jeg støtter at denne veien er trafikkfarlig for barn, og dødsfall kan forekomme dersom det ikke blir drastiske tiltak

Sondre Kise (Skien, 2022-05-11)

#81

Jeg og min familie bor like ved Håvundvegen, barna mine må over den for å komme seg til skolen.

Elise Gjerpe Solberg (Skien, 2022-05-11)

#82

Jeg bor ved denne strekningen og ønsker at det er tryggere for barn og unge, samt andre gående.

Emma Vang Masteflet (Skien, 2022-05-11)

#86

Dette har vært en problemstilling (minus økt trafikk siste årene da), siden jeg var barn på 90-tallet. Virkelig på tide at man får gjort noe med dette, SPESIELT fotgjengeroverganger for barna som bor på østsiden av håvundvegen og deres vei til skolen!!

Ingvild Haukenæs (Skien, 2022-05-11)

#98

Greit med 40 fra Askedokka, men det burde være max 60 videre sydover også. Politiet kaller strekningen flystripa... Enig i at økningen kom da sentrum ble stengt p.g.a. Bygarasjen. Vi har hestebeite på en side av veien, og stall/rideskole på den andre, noen ganger må vi vente opptil 10 minutter for å passere... Ønsker reduksjon i fart og antall biler.

Anne Follaug (Skien, 2022-05-11)

#121

Vi bor på feil side av håvundvegen ifht skolen. Minsten begynte på skole som 5,5 åring og fikk busskort av fylkeskommunen. Dette er ubrukelig, da vi ikke tør å la henne krysse håvundveien to ganger daglig for å komme seg på bussen.

Wijnia Anette (Skien, 2022-05-11)

#136

Jeg er eier av hus ved håvunveien, og har små barn. Ved mange anledninger har vi vært vitne til råkjøring, og er bekymret for denne trenden.

Elisabeth Bjelland (Barranquilla, 2022-05-11)

#137

Dette er viktig!

Ingrid Brenne (Skien , 2022-05-11)

#143

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst, og har jobbet i området, og derfor kjenner til/ ser problematikken.

Randi Baksaas (Skien, 2022-05-12)

#144

Enig

Christian Høy (Eikevegen Skien, 2022-05-12)

#146

Jeg signerer oppropet fordi det berører meg direkte. Vi bor likeved veien og har en jente på 5 år. Vi går over veien flere ganger ila dagen og folk kjører over 100kmh noen ganger med fartsgrensen på 70kmh.

Christopher Ballah (Skien , 2022-05-12)

#155

Jeg signerer fordi dette berører også meg og mitt nærmiljø + familie

Camilla Skilbred (Skien, 2022-05-12)

#159

Enih. Glad for at noen tar tak i dette!

Inger Helene Larsen (Skien, 2022-05-12)

#168

Jeg ønsker tryggere skolevei for mine egne og alle andre barn som my krysse disse veiene.

Alexander Hansen (Skien, 2022-05-13)

#170

Det er på tide at tiltak blir iverksatt på denne strekningen.

Peter Talseth (Skien, 2022-05-14)

#171

Barnas liv er viktig!

Sofie Sunde (SKIEN, 2022-05-14)

#179

Jeg har barn i området og de foreslåtte tiltakene er rimelige og effektive.

Marianne Honningdal Ringvold (Skien, 2022-05-15)

#189

Bor i Håvundvegen og føler dette på kroppen hver eneste dag.

Espen Sandsdalen (Skien, 2022-05-18)

#193

Jeg signerer fordi vi har ikke et eneste barn å miste i trafikkulykke

Stian Nikman (Skien, 2022-05-19)

#195

Er redd for alle barna som krysser denne veien hvor det mellom Bratsberggata og Gjerpen Kirke kun har en fotgjengerovergang.

Jørgen Thorkildsen (Skien, 2022-05-19)

#196

Vogntog bør ikke kjøre på Håvundveien

Tor-isak Gulseth (Løbergveien , 2022-05-22)

#200

Jeg har barn på kleiva som må krysse denne veien , og trafikken har så absolutt blitt mye mer etter omdirigeringer fra borgestad . Burde også flere opphøyde gangfelt på veien syntes jeg , Ikke kunn ved rundkjøringen med treet i

Kaia follaug Pedersen (Skien, 2022-05-24)