NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#804

Vindkraft raserer norsk natur, som fører til utslepp av store mengdar CO2. Ingen prosess-
industri kan drivast med ustabil vindkraft.

Ludvig Kvandal (Bodø , 2022-05-02)

#806

Vindmøller har ingen ting i vår natur å gjøre.

Daniel Sørgård (Fauske, 2022-05-02)

#807

Store naturverdier vil gå tapt.
Reindrifta vil bli katastrofalt skadelidende.

Torbjørn Lindseth (7770 Flatanger, 2022-05-02)

#812

Ønsker å bevare urørt natur og dyreliv og det økologiske naturlige mangfoldet.

Vivian Knudsen (Horten, 2022-05-02)

#813

Vi reddet Totenåsen, men ønsker å redde landet fra vindkraftverkene. Her er intet "skitt i Norge, leve Toten!"

Øyvind Holmstad (SKREIA, 2022-05-02)

#815

Det er galt og gjøre hærverk på Norsk natur.

Elisabeth Bauer Lunde (Asker, 2022-05-02)

#824

Ulempene er større enn nytta

Leif Heimro (Mortenhals, 2022-05-02)

#825

Jeg er helt uenig i bygging av vindturbiner... både på land og i vann. Rasert natur og fugleliv får vi aldri tilbake. La blårussen rasere marka rundt Oslo og på høydene rundt Oslofjorden ...det blåser der og!!!

Eva Nordskag (Medåsveien 2. Fauske , 2022-05-02)

#826

Det er nasjonalpark og et turområde som blir mye brukt. Det ødelegger natur og dyreliv.

Rosita Linda Olsen (Sandhornøy, 2022-05-02)

#828

Dette er kriminelle handlinger og galskap.

Per Olav Bråten (Kyrksæterøra, 2022-05-02)

#839

Nok er nok

Preben Lien (Froland, 2022-05-02)

#843

Jeg signerer fordi fornybarenergi må være forankret i bærekraftighet, ikke utenlandsk kapital med korttenkt avkastning som formål.

Haukar Ismail Ali (Bærum, 2022-05-02)

#845

Vindkraft ikke er løsningen. Verden bør i 2022 ha kommet lenger enn at vi er nødt til å ødelegge enorme naturverdier for å fremskaffe kraft.

Steinar Tyldum (Sandnes, 2022-05-02)

#851

Vindkraft er idag mer et signalprosjekt enn det er brukbart som strømprodusent. I tillegg proprierterer staten eiendom fra sivil befolkning for å bygge disse områdene for så å selge anlegg til utenlandske eiere. Mao. Staten står for et systematisk salg av norske resursser som tilhører befolkningen. Dette er ikke forsvarlig og det er et svik mot Norge og landets befolkning.

Tor Arne Christensen (Tromsø, 2022-05-02)

#853

Eg signerer fordi eg vil ta vare på naturen, stillheita, fjella, lufta, fugler,dyr og alt som lever .. til neste generasjon !!!

Tove Haram (Haramsøy, 2022-05-02)

#857

Vindkraft er utrolig ødeleggende.

Olav Skar (Sulitjelma, 2022-05-02)

#863

Det er ikke noe som ødelegger mer natur enn vindturbiner, og det gjelder både til lands og hav.

Nils Palmar Lorgen (Ålesund, 2022-05-02)

#865

Vindturbin industriområder ikke har noe i norsk natur å gjøre. Tiltak for å få til mer energi i form a strøm, må komme gjennom smartere bruk av den strømproduksjonen vi har tilgang til i dag, dvs. Bedre utnyttelse av vannkraften, energisparetiltak med mye bedre Enova støtte, ikke etablere energisløsende industri som datasenter og bitcoinsentere og ikke minst begrense exporten til kun å omfatte netto overskudd.

Øyvind Knudsen (6644 Bæverfjord , 2022-05-02)

#867

Få stoppet galskapen

eirik BORGEN (Elverum, 2022-05-02)

#869

det ødelegger naturen, folka rydder heller ikke opp etter seg etter de er satt opp

Emma Hansen (Straumen, sørfold, 2022-05-02)

#870

Jeg signerer fordi at jeg syns ikke vi bør tillate mer rasering av naturen vår.

Siv Paulsen (8264 Engan, 2022-05-02)

#871

Jeg støtter reindriftssamenes rett til å kunne leve av reindrift, også for kommende generasjoner. Vindkraftindustri ødelegger naturen, biologisk mangfold, og reinbeitene for Reineierne. Nei til Vindkraft.

Berit Røsvik (Verdal, 2022-05-02)

#872

Jeg er sterkt imot rasering av norsk natur!!!

Elin Larsen (Austmarka, 2022-05-02)

#878

Vindkraft raserer naturen og er ikke bærekraftig over tid.

Kim Wilkens (Oslo, 2022-05-02)

#883

Viktig sak for meg og mine, trenger ikke flere subsidiesnabler oppi oljefondet. Vindkraft er for ustabil og alt for lite til å gjøre en forskjell når kablene til kontinentet er vidåpne og umettelige..

Sverre Eriksen (Skutvik, 2022-05-02)

#892

Jeg signerer fordi jeg støtter reindriftssamenes rett til å leve av reindrift nå og for kommende generasjoner! Det er også viktig å verne om biologisk mangfold og flotte naturområder.

Det er viktig å unngå store inngrep og forurensning i naturen.

Gunn Heidi Danielsen (Finnøy, 2022-05-02)

#894

Naturen er for viktig og verdifull til å skulle ødelegges av kortsiktig økonomisk tenkning

Ronny Bolle (Bærum, 2022-05-02)

#895

Jeg er mot vindkraft! Naturområder,fugleliv,dyreliv og insekter lider under disse vanvittige naturinngrepene.

Marit Normann (Bodø , 2022-05-02)

#898

Jeg er fullstendig imot raseringa av fjellene våre, punktum! Og det er det så mange vettuge grunner for, jeg står for det som er skrevet i dette oppropet.

Wenche Svenning (REVSNES, 2022-05-02)

#900

Liker absolutt IKKE at natur , mennesker og dyrenes levevilkår blir foringet/ødelagt !

Trond Gysler (Oslo, 2022-05-02)

#902

Det ødelegg NATUREN!!

Maria Thoresen Øren (Rognan, 2022-05-02)

#905

Nok er nok, vi trenger naturen urørt! Det kommer noen etter oss...

Berit Heien (Vingelen , 2022-05-02)

#907

Norge har en gullgruve med all den vannkraften vi har tilgjengelig. Hvorfor skal vi utvide produksjon med vindkraft når vi ikke har ett behov som tilsier det?

Rikard Johansen (Fauske, 2022-05-02)

#910

Det er ødeleggende for den urørte naturen og ett problem for de fuglene som treffer disse å lar de ligge med brukket vinge og pines

Silje Skarpeid (Kristiansand, 2022-05-02)

#913

Jeg synes det er galskap og helt forkastelig det som foregår i forhold til vindkraft. Kan vi kalle det vindmølle MAFIAN

Dag Hansen (Øksnes, 2022-05-02)

#914

Vindkraft er forferdelig ødeleggende for all natur og miljø, dreper fugler, innsekter, fisk, yngel og all slags havdyr… ved å slippe ut tonnevis av microplast i hav og land, ødelegges naturen, uerstattelige og viktige myrer, graves opp.. støy og lysforurensning har en enormt negativ utvikling på alt levende… Jeg sier Nei til å gamle med natur og miljø.. Nei til vindkraft, både på land og hav!

Ellinor Liljedal (Sjøvegan , 2022-05-02)

#916

Denne vindkraft-utbyggingen må aldri tillates!

Beate Nergård (Alicante, 2022-05-02)

#918

De har rasert nok natur i dette landet og dyre og fugleliv.
Og Sørfold er min hjemkommune med mye nydelig natur, som jeg håper at jeg en dag kan oppleve mer på ferie.
De får ikke ødelegge mer i dette landet.

Løkthaug Caisa (Nes, ørland kommune , 2022-05-02)

#919

Å skulle ødelegge så mye av Norsk natur er helt uaktuelt. Her snakkes det om stålverk som er ekstremt kraftkrevende. Hvordan de da kan basere seg på ustabil kraft fra vindkraftver er helt uforståelig.

Kai Stick (Krokstadelva, 2022-05-02)

#921

Naturen vår er veldig viktig, og den tåler ikke mere vindkraft, og heller ikke havkraft, som forstyrrer balansen i natur og hav

Grete elisabeth Haarstad (Narvik, 2022-05-02)

#927

Sier seg selv: forkastelig å ødelegge natur på denne måten, for oss og for framtidige generasjoner. Nå må vi komme til fornuft!

Mona Skjeldal (Sørfold , 2022-05-02)

#929

Vindindustri er miljøødeleggende!

Roger Sjøstedt (Bodø, 2022-05-02)

#937

Jeg signerer fordi jeg vet hvilken ødeleggende effekt dette vil få, å det til en ikke målbar miljøfremmende effekt. Svindel, grønn kapitalisme er akkurat det.

Kim Nyquist (Ranheim, 2022-05-02)

#943

Vi har kraft nok hvis man forbedrer overføringsnettet og oppdaterte turbiner og kutter i mye av kraft som føres ut av landet og vi sikrer magasinkapasiteten uten å gå ned til minimumsnivå. Vi må slutt å forbruke og ødelegge natur som det her legges opp til av denne regjering og storting.

Per Ole Olsen (Rognan, 2022-05-02)

#945

Norge trenger ikke ustabil og dyr vindkraft!
Dere vet også at når det er som kaldest, så er det vindstille (ustabil kraft), og det er da det er størst behov for oppvarming.

Er det verdt de få ekstra kronene i kommunekassen for ødelagt natur, nedsatt eiendomsverdi, fraflytting for de som har råd til det, nedsatt helse og trivsel for innbyggere og dyr?

Vet dere at infralyd er minst like skadelig som den hørbare lyden, at den forsterkes innomhus på linje med akustisk gitar sin gitarkasse forsterker lyden fra vibrasjonene til gitarstrengene? -At infralyden kan måles på flere mils avstand?

Så det store spørsmålet: propellbladene er belagt med flere tonn epoxy som inneholder det kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoffet Bisfenol A. Dette er et stoff som ble forbudt i bl.a tåteflasker og narresmokker for flere år siden.
Det skjer slitasje på epoxyen, og vingene varer ikke like lenge som de sier at vindturbinen varer.
Jo større/lengre vingene er, dess mer slitasje og forgiftning. Dette vil gå inn i næringskjeden og havne på mattallerkenen og til slutt i deg. -Hva vil det føre til i det lange løp?? -Er det verdt det? Til slutt vil det ikke være noen arbeidsføre igjen, barnefødsler vil gå ned, og, det vil nok garantert IKKE øke innbyggertallet.

Tenk dere grundig om, og våg å si regjering midt i mot!

Mvh
Margit Pedersen

Margit Pedersen (Eiken, 2022-05-02)

#946

Jeg er imot giftbomber (vindturbiner) til lands og til vanns i norsk natur og jeg er imot rasering av Norge!!!

Ella Bardal (Oslo , 2022-05-02)

#950

Ånsvik, Sørfold.

Berit Lenngren (Hønefoss, 2022-05-02)

#954

Jeg signerer for å støtte Motvind i kampen mot rasering av vår vakre natur og vårt flotte dyreliv.

Cathrin Kristensen (Rognan, 2022-05-02)

#957

Jeg signer fordi jeg er en flittig bruker av naturen landet rundt. En natur som jeg anser for å være felles eie og ansvar, uansett om naturen ligger her eller der. En natur og et naturmangfold vi har felles plikt til å ivareta nå og for kommende generasjoner.

Tove Karlsen (Mo i Rana, 2022-05-02)

#959

Jeg er prinsipielt imot vindkraft.

Stig Hop (Nedstrand, 2022-05-02)

#960

Vi må ta vare på naturen!

Sinikka Kotavuopio (Sandhornøy , 2022-05-02)

#966

Vindkraftutbygging i urørt natur er galskap

Ingebjørg Elisabeth Wikstrøm (Lillehammer , 2022-05-02)

#967

Naturrasering..unødvendig krsft..

Stein-Harald Solli (Mo i Rana, 2022-05-02)

#968

Norges unike natur skal ikke raseres av utenlandske kapitalkrefter.

Schüller Knut (Stathelle, 2022-05-02)

#971

Jeg signerer fordi vi må bevare naturen
og fuglelivet. Jæren er ødelagt.
Må prøve å få stoppet fremtidige utbygginger.

Inger Marie Andersen (Stavanger, 2022-05-02)

#972

Vindkraft er ikke framtida😳

Ingebjørg Eidshaug (Kolvereid , 2022-05-02)

#974

Jeg er imot vindmøller i naturen vår!

Veronica Esaiassen (Fauske, 2022-05-02)

#975

Vindkraft er misforstått klimatiltak. Ikkje bærekraftig å produsere kraft på denne måten. Turbinene er skjemmende og ødeleggende.

Sissel Berg (Lillehammer , 2022-05-02)

#977

Fordi jeg kærer mig om miljøet.

Bjarne Hansen (Lemvig Kommune, 2022-05-02)

#979

Vindkraft er IKKE en bærekraftig og miljøvennlig måte å produsere kraft på. Dessuten vil den fortrenge viktige brukerinteresser samt at viktige naturverdier vil for all tid være ødelagt. Man redder ikke klimaet med å raseteori ødelegge naturen.

Gunnar S Kristiansen (Ringerike, 2022-05-02)

#983

Jeg signerer fordi jeg er helt imot de negative konsekvenser som medfølger bygging av vindturbiner, både til lands og til vanns.

Gro-Anita Olsen (Fauske , 2022-05-02)

#987

Jeg signerer fordi det er min plikt og beskytte Norsk natur på vegne av kommende generasjoner og meg selv

Veronica Lundli (Bodø , 2022-05-02)

#988

Katastrofe for friluftsliv, landskap, biologisk mangfold og miljø. Vil ødelegge for reiseliv, reindrift og lokalbefolkning.

Håvard Berg (Bodø, 2022-05-02)

#998

Jeg er imot de inngrepene i naturen.

Fridolf Roar Frendstad (Tiller, 2022-05-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...