Opprop fra kommende psykologer om uholdbare rammebetingelser i offentlig psykisk helsevern

Kommentarer

#403

Jeg studerer psykologi profesjon og har jobbet i både akuttpsykiatrien for voksne og ungdom.

Hanna Kristin Lundby (Bergen, 2022-05-11)

#406

Jeg ønsker å gi alle pasienter som trenger psykologisk behandling et verdig behandlingstilbud, uavhengig av sosioøkonomisk status.

Sara Furuholmen (Oslo, 2022-05-11)

#412

Fordi jeg tenker at pasienter fortjener behandling som er god, og at de ikke skrives ut før de er bedre

Maja Salbu (Bergen, 2022-05-11)

#415

Som kommende psykolog er jeg bekymret overfor pasienters og kollegaers helse.

Linnéa Sofia Brown-Pedersen (Bergen, 2022-05-11)

#490

Skal bli psykolog og er bekymra

Maria Lâm (Bergen, 2022-05-12)

#492

Jeg signerer, fordi jeg tror på at vi alle ønsker oss et bærekraftig helsevesen som tar pasienter på alvor, og som forstår at pakkeløsninger ikke fungerer i psykiatrien.

Ella De Figueiredo Lykke (Oslo, 2022-05-12)

#519

... fordi saken er viktig. Norge trenger et godt og robust psykisk helsevern, langs alle løyper, og råkjøret det berettes om her har dårlige konsekvenser for både de syke og de helbrendende.

Nils Lid Hjort (Bislett, 2022-05-16)

#523

Jeg signerer, fordi jeg er psykologstudent og er bekymret for at å ta pasientgruppen for lite på alvor er uhensiktsmessig på lang sikt. Offentlig forvaltning som innebærer kortere og mindre frekvente behandlingsforløp bærer med seg risiko for en allerede utsatt pasientgruppe.
Det er for lang ventetid for de som oppsøker psykisk helsevern i Norge, og det trengs å gjøres noe straks!

Viljar Hansen (Trondheim, 2022-05-18)

#532

Som kommende psykolog kjenner jeg meg dratt mot å jobbe privat. Det er fordi jeg har inntrykk av at jeg må velge mellom å slite meg ut eller å gi for tynt med behandling til pasientene i det offentlige. Ja til bedre rammebetingelser for psykologer i det offentlige !

Håkon Monsen (Trondheim, 2022-05-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...