Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.

Kommentarer

#1

Det er viktig å ta vare på vårt klima og vår natur.

Jørhild Skaug (Fagerstrand , 2022-04-05)

#2

Vi må bevare natur og dyreliv. Dette er godt begrunnet av alle organisasjoner som forsker på og ser hvordan naturen raseres . Stadig fler dyr/ planter utryddes.

Sissel Nymoen (Fagerstrand , 2022-04-05)

#5

Skogen er viktig for klima,naturen, flora og fauna
Tillegg lagres det store mengder CO2 i skoglund
Blir aldri noe grønt skifte uten å ta vare på natur og miljø.

Jansson Unni Fjellum (Løten, 2022-04-05)

#11

Naturen er viktig for alle, og er dyrenes hjem.

Rene Zografos (Oslo, 2022-04-05)

#14

Jeg bryr meg om naturen og kommende generasjoner.

Tom Kvålsvoll (Flekkerøy, 2022-04-05)

#17

Norsk natur blir truet fra mange kanter. Snauhoggst, vindindustri, monokultur, veiutbygging, toglinjer og hytteutbygging. Vi har kun 11,5% villmark igjen i Norge og fler arter havner på rødlista. Det er på tide å tenke naturmangfold.

Jan Peder Marthinsen (Åsgårdstrand, 2022-04-05)

#20

Å bevare naturskogen er det viktigste Norge kan gjøre på miljøområdet. Det er forkastelig at Statens skogselskap bidrar til å ødelegge uerstattelig natur.

Arne Bjørnvolden (Drammen , 2022-04-05)

#21

Vi må ta vare på økosystemene. Naturen og artsmangfoldet er i krise.

Ann Elisabeth Segtnan (Levanger, 2022-04-05)

#25

Sterk forkjemper for å bevare naturskog.

Kjell Hamran Vegge Ødegård (Ski, 2022-04-05)

#35

Vi må redde naturen, stanse flatehogst og dessuten også plukkhogst i hekke- og yngletiden. Sette inn en skogmilliard og verne minst 10% av all norsk skog umiddelbart!

Ida Skjerden (Saltnes , 2022-04-06)

#39

Skogsdriften må strammes inn, og må ta hensyn til natur, klima og truede arter.

Tormod Vaaland Burkey (Oslo, 2022-04-06)

#49

Vi trenger skogen for å opprettholde naturmangfoldet.

Knut Erik Mehren (Tofte, 2022-04-06)

#50

Den økologiske krisen og klimakrisen er en og samme krise.

toralf rud (Aremark, 2022-04-06)

#73

vi er avhengige av økosystemene i naturen, og særlig av eldre skog som karbonlager

Dag Håvard Engebråten (Oslo, 2022-04-06)

#81

Det er veldig galt å avskoget svære arealer når dette betyr å ødelegge for enormt mange dyr - og plantearter! Her må det høres på fagfolk som kan mest, ikke høre på de som kun tenker penger!!!

Toril Øvregaard Kvæven (Stavanger, 2022-04-06)

#84

Jeg signerer fordi skogen er mange ville dyrs hjem, og disse dyrene får stadig levevilkår.
Det er på tide at ØKOLOGI og ikke ØKONOMI legges til grunn for all virksomhet i verden.
Nok nå.

Synnøve Borge (Mysen, 2022-04-07)

#94

Altfor mye natur er ødelagt. Vi trenger å restaurere, ikke rasere mer.

Morten Gaathaug (Ski, 2022-04-07)

#99

Skogen må få stå i fred!

Anders Faugstad Mæland (Larvik, 2022-04-07)

#101

Naturen må få sterkere stemme!

Mette Ekern (Hønefoss , 2022-04-07)

#104

Det er skandaløst at statens egne områder ikke kan være et godt forbilde og en stor bidragsyter i klima og miljøsaker!

Emte Jahnsen (Elverum, 2022-04-07)

#121

det er så selvsagt og åpenbart da man vet at vi må verne natur og dyreliv

mona gabrielsen (Borgen, 2022-04-09)

#123

Skog er Viktig for fugler og dyr…
Og mennesker..
For artsmangfoldet…
Må alle ressurser i Norge brukes opp med en gang?!…

Bente Bergetun (Knarvik, 2022-04-09)

#126

Avskoging er ødeleggende i forhold til klimakrisen og landskapskvaliteter. Alleredere nå ser Norge over store deler ut som det er blitt drevet hærverk i landskapet. Hvilke ødeleggelser på alle plan. Uakseptabelt!

Cathrine Søberg (Oslo, 2022-04-10)

#133

Naturen krymper og skogene forsvinner. Ville dyr og fugler mister sine bo- og leveområder, og blir drevet på flukt.

La naturen leve!

Tina Kristin Tveit (Risør, 2022-04-13)

#136

Avskogingen som skjer i verden, og i Norge, er av av de største truslene mot naturen. Den borealske skogen fanger mer CO2 enn regnskogen, og enda skal vi hogge den ned?
Vi må feie for egen dør, før vi setter pekefingeren mot andre land.

Ida Bysveen (Løten, 2022-04-14)

#140

Det er helt utrolig hvordan Norge behandler det viktigste Norge har, nemlig naturen. Det må bli slutt på det!

Tilman Wischuf (Stabbestad, 2022-04-14)

#142

Avskoging må forbys. Det er nok natur som er ødelagt 😡😡😡

Bodil HITTERDAL (Drøbak, 2022-04-14)

#159

Jeg er en norsk, naturglad far, som er særdeles bekymret over særlig Norges håndtering og forvaltning av en usannsynlig vakker natur.
Det er hårreisende å se hvordan man «utnytter», dvs ødelegger naturen og alt som er i den (skog, dyreliv (se skyte ulv i ulvesonen), oppdrettsnæring, fortsatt leting etter olje og gass, flatehogst, null satsing på økologisk landbruk… listen er mye lenger.. Historien vi liker å fortelle oss selv og andre, om nordmenn som et naturelskende folk er en regelrett løgn. Man er glad i å kikke på naturen når man kan rasere den for å kunne kjøre hele veien inn til hytta (både den på fjellet og den ved sjøen… og den i skogen) og betrakte den «ville» naturen gjennom vinduet på en «hytte» på 200 kvadratmeter.
Er flaut å se hvordan Norge forvalter sine naturressurser!

Bjarte Eike (Frederiksberg , 2022-04-22)

#160

Flatehogst og planting med ensaldret gran eller furu representerer de fleste steder et treslagskifte og det redusere artsmangfoldet. Flatehogst bidrar til ubalangse i sopparter i skogbunnen som redusere co2 bundet i skogsjord i lang tid. Mye av virket blir brent enten som biobrensel eller som avfall etter at det er anvendt som papir eller papp. Det vil ta 30-60 år før dette er bundet på nytt i trevirke. Tett granskog fører til forsuring av vassdrag.

Gunnar Veastad (Lillehammer, 2022-04-23)

#167

Skogen er viktig for de ville dyrene og for artsmangfoldet og må vernes. Dette er igjen viktig for klimakrisen som egentlig rett og slett er en naturkrise der vi snart ikke har urørt natur igjen. Det er den urørte naturen, og spesielt skogen som regulerer vær og vind og vi får mer og mer ekstremvær.

Mona Horntvedt (Dilling, 2022-05-16)

#171

Veldig viktig

Grete Grande (Dilling Rygge, 2022-05-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...