Behold Vevelstadåsen som stopp på rute 510

Kommentarer

#201

Dette er et tilbud som veldig mange bruker så det vil jeg ikke at forsvinner.

Elisabeth Jacobsen (Langhus , 2022-04-02)

#205

Vi kan ikke miste lokalbussen vår som går til Bøleråsen butikksenter og legesenter.
Samt lokalbussen som går til Ski både lørdager og søndager. Skulle gjerne se de
høye sjefer fra Ruter komme med tog på søndagskvelden med en 20 kg. tung koffert og dra den etter seg opp på Vevelstadåsen .

Jan-Erik Evensen (1405 Langhus, 2022-04-02)

#213

Vi trenger bussen opp her

Veronica Ulviken-Rygh (Vevelstadåsen 19 langhus , 2022-04-02)

#215

Jeg har bodd 30 år i Ski. 4 av disse på Vevelstadåsen.,Husene ble oppført i 1972, med krav om 6-8 år botid i Ski. Følgelig er det nå mange 70+ beboere og nå fornyes det med barnefamilier. Bra! Å halvvere busstilbudet fordi 3% partiet MDG har doblet prisen på Diesel må de andre partiene stoppe.

Knut Hauknes (Tomter , 2022-04-02)

#217

Tilbudet må opprettholdes spesielt for at alle som ikke har andre eller dårligere muligheter for å forflytte seg. En nedleggelse også øke behovet for bilkjøring.

Eva Widenoja (Langhus , 2022-04-02)

#218

Benytter meg fast av de aktuelle bussrutene

Nina Nordby (Ski, 2022-04-02)

#219

Jeg signerer fordi jeg bor på Vevelstadåsen og benytter meg av dagens 510 buss

Marte Mikalsen (Langhus, 2022-04-02)

#223

Jeg bor på Vevelstadåsen og det er fantastisk busstilbud i dag som vi virkelig vil beholde!

Martine Mowinckel-Amundsen (Langhus, 2022-04-02)

#228

Jeg har barn som tar buss til og fra Ski daglig.

Borghild Ghanavatian (Vevelstadåsen, 2022-04-02)

#231

Helt avhengig av denne bussen

Lena Martinsen (Vevelstadåsen 53, 2022-04-02)

#232

Pga av reiseveg til legesenter Bøleråsen. I fra Ski buss stasjon og hjem etter handling vil eldre (dårlig helse) ikke ha mulighet til å gå hjem i fra Langhus senter med mye varer. Bratt og glatt bakke på vinteren.

Knut-Roar Birkenes (Langhus, 2022-04-02)

#235

Jeg signerer fordi vi trenger bussforbindelse også på Vevelstad.

Trine Salas-Elveseter (Langhus , 2022-04-02)

#243

Beholde busstilbudet på Vevelstadåsen

Marit Bjørnebråten (Langhus, 2022-04-02)

#244

Min mor er avhengig av bussen . La den være slik den er

Solveig Sandvik (Aukeveien 121, 2022-04-02)

#247

Jeg signerer fordi at dette veldig viktig for meg og min familien som pendler ! Kort vei til bussen og stasjon! Takk! Behold Vevelstad !

Olga Semenova (Langhus, 2022-04-02)

#249

Bussen brukes av mange!

Unni Jakobsen (Langhus, 2022-04-02)

#258

Jeg besøker ofte min mor dom bor på Vevelstadåsen

Helene Falang (Tårnåsen, 2022-04-02)

#259

Behold bussrute opp til Vevelstadåsen!

Ann-karin Wernersen (Vevelstadåsen, 1405 Langhus, 2022-04-02)

#262

Er uføre av en grunn. Uten buss, må jeg flytte

Ina Renate Kvalstad (Langhus, 2022-04-02)

#270

Fordi det er ett busstilbud jeg har benyttet meg mye av og jeg synes det er sjokkerende at man velger å ta bort dette tilbudet for alle som bor i området på Vevelstad.

Maiken Eline Sandvik (Ås, 2022-04-02)

#273

Vi har barn som bruker denne bussen

Samir Badra (Langhus, 2022-04-02)

#282

Dette er et viktig busstilbud for alle alle aldre og de som bor der oppe. Og vi bør ha et godt busstilbud i et område som stadig øker innbyggertallet.

Arne Bø (Langhus , 2022-04-02)

#286

Rute 510 er benyttet av svært mange mennesker på Vevelstadåsen, mange av dem er eldre, folk som er dårlige til bens eller har barnevogner.
Adkomsten til/fra er bratt; isete om vinteren.
Ruter hevder å ha hatt nedgang i antall passasjerer de siste 2 årene. Javel, men det skyldes en viss pandemi og ikke at passasjerene ikke ønsker å benytte seg av busstilbudet.
I stedet for å kutte ut Vevelstadåsen helt, burde det være mulig hellet å redusere antall avganger pr. time.
Håper Ruter tar til vettet, ellers ønsker jeg virkelig at de får konkurranse fra annet relevant hold.

Rita Back (Vevelstadåsen 17, 1405 Langhus, 2022-04-02)

#287

Har selv bodd på Vevlstadåsen og vet hvor viktig denne bussen er for veldig mange.

Bente Forsberg (Tårnåsen , 2022-04-02)

#288

Den
Rute er viktig for meg.

Agnieszka Jurczak (Langhus, 2022-04-02)

#294

Jeg skal bruke bussen til å gå til Vevelstadåsen til Ås hverdag. Bussen er veldig viktig for meg og familien min hverdagen og vi har ingen egen transport.
Vi førsesposel kommune å unngå vedtak og la bus ruter samme som før

Salman siddiqui (Vevelstadåsen, 2022-04-02)

#296

Jeg bor har

Sidra Latif (Vevelstadåsen, 2022-04-02)

#315

Jeg signerer oppropet fordi jeg bor på Vevelstadåsen og bruker bussen og får besøk av B.l.a en rullestolbruker som blir håpløst på vinter og vår og komme hit. Den trenger ikke gå hvert 10 minutt for min del, men må ikke bli borte. Kan gå hvert 20 min kanskje😊

Bente Pedersen (Langhus, 2022-04-02)

#319

Har bodd på Vevelstad før, og dette høres ikke ut som en god plan..

Jeanette Alm (Fredrikstad, 2022-04-03)

#327

Eldre og uføre uten bil blir isolert, det er for langt og for bratt å gå til tog og buss.

Karin Frøyna (Ski, 2022-04-03)

#336

Det er de på Vevelstadåsen som tar mest buss!

Ida Johanne Wahl (Langhus, 2022-04-03)

#337

Hjelper ikke å prøve å få folk til å ta kollektivt når det blir lagt ned linjer. Bruker denne linjen hver dag

Arzana Pepshi (Vevelstadåsen, 2022-04-03)

#340

Jeg bruker tilbudet og stoppestedet Vevelstadåsen.

Nadine Sørlle (Vevelstadåsen, 2022-04-03)

#342

Dette er ett tilbud både jeg og ungene mine benytter seg av og det er mer miljøvennlig enn å kjøre bil på korte strekninger.

Kirsti Friell (Langhus, 2022-04-03)

#345

Jeg er oppvokst på Langhus og tok denne bussen masse!

Sofie Solberg (Askim, 2022-04-03)

#354

Jeg mener bussforbindelse som mange er avhengig av må opprettholdes.

trine Braathen (Ski, 2022-04-03)

#355

Jeg ønsker å beholde dagens busstilbud..

Frøydis Ihlebæk (Langhus, 2022-04-03)

#357

Det bor mye eldre mennesker der. Dd kan redusere med å kjøre 510 oppom 1 gang ikke to men ikke kutte helt! Bedre da å redusere til 15 min rute på 510 og beholde tidsintervall det går buss. Vil de ikke at folk skal bruke kollektivt?

Elisabeth Haakafoss (Langhus, 2022-04-03)

#358

Det er helt natta av ruter å slutte å kjøre til det stedet på langhus hvor det bor flest pensjonister..

Martin Pedersen (Vevelstadåsen 53, 2022-04-03)

#372

Dette er en buss som benyttes flere ganger daglig av samtlige i husstanden, videre er det mange i nabolaget som benytter seg av samme buss på Vevelstadåsen.
Ikke la oss miste det nødvendige og gode kollektivtilbudet vi har!!!

Terese Vollene sagegg (Vevelstadåsen 3, 2022-04-03)

#373

Jeg +to døtre på 15 og 19 bruker bussen hver dag, bor på vevelstadåsen.

Liv Vedsegård (Langhus, 2022-04-03)

#379

Dette stoppet er veldig godt i bruk. Helt forferdelig at dere ønsker å kutte ned dette!

Christina Rindal (Ski, 2022-04-03)

#380

Det er ingen grunn til at bussen skal slutte å kjøre over Vevelstad. Det er mange som bor der og bussforbindelser er viktig!

Malin Johansen (Årnes, 2022-04-03)

#381

Jeg benytter denne bussen til og fra jobben mellom 4 til 6 dager i uken. Fra Vevelstadåsen til Ski sentrum. Jobber i kommunen, turnus og får ikke bilparkering fra kommunen.

Heidi-Iren Westerby Granrud (Langhus, 2022-04-03)

#385

Samboer som jobber på Vevelstadåsen skole og søster som bor på Sloratoppen

Lisabeth Kåsin (Langhus, 2022-04-04)

#394

Bor på åsen, bussen må bli

Jørgen Grindal Engeset (Langhus, 2022-04-04)

#395

Jeg signerer fordi Vevelstadåsen trenger bussruten

Albion Rashiti (LANGHUS, 2022-04-04)

#399

det er et viktig stoppested for mange i alle aldersgrupper. Busstilbudet blir rasert uten dette stoppet for dem.

Rannveig Kvifte Andresen (Langhus, 2022-04-04)

#400

Jeg ikke godtar de nye endringene som gir oss et meget dårlig tilbud

Liz Hamarsnes (Langhus, 2022-04-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...