JA til et tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø på Bygdøy skole (1-7)

Kommentarer

#6

Alle barn har krav på gode læringsmiljøer uansett hvor de bor i Oslo. Og alle lærere trenger et godt og tilfredsstillende arbeidsmiljø. Vi trenger en forpliktelse fra UDE om at skolen vår blir prioritert for nødvendig oppgradering når Bygdøy skole ikke lenger en en del av skolebehovsplanen for Oslo kommune.

Astrid Giskegjerde (Oslo, 2022-02-06)

#9

Alle skal ha rett til en lik utdanning

Susanne Gerner-Mathisen (Oslo, 2022-02-06)

#14

Jeg signerer fordi skolen trenger bedre fasiliteter for å kunne gi et fullgodt undervisningstilbud til barna.

Tom Darell (Oslo, 2022-02-06)

#25

Jeg signerer fordi jeg har en datter som går i 4. klasse på Bygdøy skole.

Vivian Schønenberger (Bygdøy, 2022-02-06)

#62

Bygdøy skole er viktig for vårt lokalmiljø.

Lasse Brinck Løvstad (Oslo, 2022-02-08)

#68

Alle barn på alle skoler fortjener et godt læringsmiljø.

Det har vært for lite plass på Bygdøy skole i veldig mange år og det er ingen grunn til å tro at dette endrer seg nå ved at det blir færre elever.

Dette skaper utfordringer for de ansatte som må bruke tiden til andre ting enn undervisning. Skolens behov er blitt ignorert i mange år.

Martha Jære (Oslo, 2022-02-08)

#72

jeg ønsker et bedre skolemiljø for mitt barn og for de ansatte.

Nina Torgersbraten (oslo, 2022-02-08)

#94

Grunnutdanning er en av de viktigste rettighetene i vårt samfunn.

Gloria Masika (Oslo, 2022-02-09)

#104

Det er uholdbart med den budsjettpolitikken som Bystyret fører innen sitt utdannings- og skolebudsjett, med tydelig forfordeling av enkelte områder på bekostning av andre områder.

Birgitta Glad (Oslo, 2022-02-09)

#108

Bygdøy Skole trenger en full rehabilitering

Lars Christian Skarsgård (Oslo, 2022-02-09)

#145

Like grunnleggende rettigheter for alle uavhengig av bosted.

Svein Are Osbakk (Oslo, 2022-02-10)

#161

Barna trenger et full ersig skoletilbud. Dagens skole er utdatert og ikke tilpasset barns behov

Jens Gjedrem (oslo, 2022-02-10)

#172

Mine barn gikk - og barnebarna går - på skolen.
Også da mine barn gikk der trengte skolen rehabilitering i mange år før noe skjedde. Håper på bedre behandling i denne omgang.

Bente Flygind (Oslo, 2022-02-10)

#176

Skole og utstyr trenger desperat opprustning!

Peter Ringkjøb Groth (Oslo, 2022-02-10)

#184

Jeg er bekymret for dagens standard.

Christian Dyvik (Oslo, 2022-02-10)

#193

Jeg signerer fordi jeg har barn som skal begynne på Bygdøy Skole.

Shideh Andersen (Oslo, 2022-02-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...