Nei til utbygging av skauen ved Blåfjell!

Kommentarer

#203

Området er mye brukt som turterreng- katastrofe om det bygges ut med boliger!

Kristi Marie Aasand (Hokksund, 2022-02-02)

#204

Jeg mener at vi må bevare det flotte turområde som det er

Ingvild Henriksen (Hokksund, 2022-02-02)

#208

Jeg mener vi må bevare naturen

Anne Marie Aasen (Krokstadelva , 2022-02-02)

#214

Dette er et flott turområde for alle generasjoner. Her vil noen få tjene store penger og ødelegge for såå mange mennesker😒 Håper at dette kan stoppes😊

Helene Jordan (Krokstadelva, 2022-02-02)

#215

Vi trenger turområder

Ronny Fjeld Nordjordet (Krokstadelva, 2022-02-02)

#216

For mye utmark blir utbygd.

Trond Haavseth (Drammen , 2022-02-02)

#217

Jeg har gått og tenker å fortsette å gå og utforske området, som har flust av fine turer og "spots". Er en skam og det skal rives bort til fordel for enda mer bygg!

Johanne Nyhus (Hønefoss, 2022-02-02)

#220

Det er viktig å bevare de gode turmulighetene og mangfoldet i naturen.

Helene Grinden (Skotsel, 2022-02-02)

#225

Fordi det er et flott turområde

Gry Auestad (Krokstadelva , 2022-02-02)

#242

Øvre Eiker har regulert nok arealer for boligbygging i mangfoldige år fremover allerede. Dette oppfattes for min del som et forsøk fra grunneiere å tjene seg styrtrike etter å ha sett suksessen på Harakollen. Er jo helt fjernt at politikerne i øvre eiker ønsker dette, samtidig som de vil flytte barneskolen til andre siden av kommunen!

Marius Torgersen (Hokksund, 2022-02-02)

#252

Naturområdene i Øvre Eiker må beholdes og beskyttes. Jeg syntes vi skal ikke ta mer plass fra naturen.

Dorine Tichelaar (Vestfossen , 2022-02-02)

#255

jeg signerer fordi området er et mye brukt rekreasjonsområde.

Ingjerd Kopperud (Krokstadelva , 2022-02-02)

#257

Er et mye brukt turområde for folk fra både Øvre Eikersida og fra Drammenssida. Det er veldig synd dersom dette skal bli ødelagt av bebyggelse.

Merete Kruke (Vestfossen , 2022-02-02)

#264

Et slikt populært og unikt turområdet kan ikke raserers med utbygging.

Nina Corneliussen (Krokstadelva, 2022-02-02)

#265

Jeg bruker området som rekrasjon og turer. Da jeg bor oppe ved Årbogen

Wenche Krogh Lundesgaard (Krokstadelva , 2022-02-02)

#271

Dette er et område jeg har brukt mye i min oppvekst. Det har mine barn også gjort og vi gjør det i dag også og mange flere. De sliter med plass på skolene allerede også tenke tanken på dette er jo vilt.

Kine Sjønnegård (Hokksund , 2022-02-02)

#275

Jeg har barn og vi benytter oss av området

Sæle Natalie (Hokksund, 2022-02-02)

#278

Norsk natur skal ikke raseres ytterligere!

Fredrik Iversen (Mjøndalen , 2022-02-02)

#280

Skogen skal ikke fjernes! Den er så utrolig viktig!

Gry Blomsøy Andersen (Krokstadelva , 2022-02-02)

#288

Jeg er imot utbygginger som ødelegger naturmangfoldet og som fratar folk mulighetene til et godt friluftsliv.

Turid Solberg Thomassen (Mjøndalen, 2022-02-02)

#289

Skogen må bevares. Det kommer til å få store konsekvenser for infrastrukturen i området.

Jenny Vatn Longva (Hokksund, 2022-02-02)

#293

Jeg vil ikke at dette flotte turområdet skal bli ødelagt!

Marianne Thorrud (Hokksund , 2022-02-02)

#295

Jeg vil ha dette flotte rekreasjonsområdet urørt!

Ellen Fagerlid (Krokstadelva, 2022-02-02)

#299

Jeg signerer fordi jeg ønsker at dette området bevares som et rekreasjonsområde i nærmiljøet

Halvard Foss (Hokksund, 2022-02-03)

#315

Vi kan ikke miste et viktig turområde for folk. Brukes av lag og foreninger og private.
Trenger heller utbedring og oppsett av mer turløyper for befolkningens helse.

Aleksandra Paulsen (Hokksund, 2022-02-03)

#316

Flott friluftsområde til glede for mange!

Jan Trygve Bollerud (Fiskum. , 2022-02-03)

#318

Flott turområde og vi har ikke skoler til å ta imot flere elever. Det er ikke nok tilbud generelt men spesielt til barn og unge.

Liv Austdal (Hokksund, 2022-02-03)

#326

Vern av natur.

morten håland (Hokksund, 2022-02-03)

#327

Jeg har våkst opp i området og bor der fra tid til annen. I tillegg til dette er jeg biolog og synes ikke skogen skal ødelegges.

Thea Marie Låstad (Stenseth, 2022-02-03)

#333

Jeg signerer fordi det er en veldig dårlig ide å tenke boliger i dette området.
Det er et fint naturområde som brukes av mange, om man må verne om det som er igjen av området.

Roar Bakken (Hokksund, 2022-02-03)

#339

La Finnemarka stå og slutt

Nathalia Stenumgaard (Mjøndalen, 2022-02-04)

#345

Viktig tur-/rekreasjonsområde.

Jens H Haugfos (Hokksund, 2022-02-04)

#352

Nok er nok!

Tori Hole (Krokstadelva , 2022-02-04)

#359

Dette er hårreisende nedbygging av mye flott skog og biotoper av alle typer!

Brynjar Gevelt (Horgen , 2022-02-05)

#364

Jeg bor på hovjordet og bruker dette turområder jevnlig

Helene Thomassen (Krokstadelva , 2022-02-05)

#370

Viktig å ikke bygge ut et så flott turområde

Ida Fosshaug (Drammen, 2022-02-05)

#379

Å skulle bygge ut skauen er idioti. Dette er et friområde for folk fra nært og fjernt, hvis vi skal fortsette å bygge ut over alt så forsvinner alle friområdene og skauene vi har - det er ikke innafor.

Lukas Leander Halvorsen (Krokstadelva, 2022-02-06)

#388

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare stiene og naturen i dette området!

Tormod Eriksen (Krokstadelva , 2022-02-07)

#390

Jeg signerer dette oppropet fordi, man her raserer et flott naturområde som mange er glad i.

Sverre Nyhus (Mjøndalen, 2022-02-07)

#391

Ikke ødelegg naturen!!!

Ole Andreas Stølen (Krokstadelva, 2022-02-07)

#397

Dette er et verdifullt turområde som betyr mye for folk flest i bygda her. Turområde omfavner en bred bruker gruppe, alt fra mosjonisten til de mer aktive. Utbygging at dette området vil påvirke folkehelsa i omliggende områder i stor grad. Bevaring av grønt områder for befolkningen bør være en prioritet, med hensyn til psykisk- og fysisk helse.

Nina Gustavsen (Krokstadelva, 2022-02-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...