Nei til utbygging av skauen ved Blåfjell!

Kommentarer

#2

Det er et utrolig flott skogområde som er lett tilgjengelig for innbyggerne. Kommunen må finne andre områder enn viktige naturområder til boligformål.

Johanne Stake (Krokstadelva , 2022-01-31)

#5

Dette nære skogområdet er vårt aller flotteste tur- og rekreasjonsområde, og det er svært viktig for folk som bor på begge sider av kommunegrensa. Det er relativt flatt, og det er et stort nettverk av både merkede og umerkede stier. Det ligger også i nærheten av populære utfartsområder, og brukes svært mye av turgåere, barnefamilier, treningsfolk, syklister, ryttere, mv.

Ranveig Synøve Skogly (Krokstadelva, 2022-01-31)

#8

Jeg er imot utbyggelse i dette friluftsområdet. Turløypene i Årbogen og naturen mellom Årbogen og Harakollen har betydd enormt mye for meg opp gjennom barndommen og det er nettopp dette som holder meg boende i Krokstadelva. Dersom det bygges ut i dette området kan jeg like gjerne flytte vekk fra Krokstadelva/Drammen. Det er en skam å ødelegge naturen/friluftsområder/turstier i dette området som så mange innbyggere benytter seg av. Tenk på psykisk helse, barn og ungdom! Dette er et område som er lett tilgjengelig for ALLE å benytte seg av - det er helt imot ideen om å skape et større og bedre lokalsamfunn.

Eli Døviken (Krokstadelva, 2022-01-31)

#12

Dette er et naturområde som brukes til friluftsliv. Å ødelegge dette er et kraftig miljøinngrep som jeg ikke kan gå med på.

Christine Värn (Drammen, 2022-01-31)

#14

Rasering av naturen.....

Jostein Kretz (Bærum , 2022-01-31)

#21

Vil ikke at rekreasjonsområdet vårt blir boligområde

Hallvard Kristiansen (KROKSTADELVA, 2022-01-31)

#26

Jeg mener at nok er nok nå. Siste tomteregulering i Harakollen ble 1 for mye. Dee kunne man gå i skogen hele veien til Ullern. Det kan man ikke lenger.🥺Ønsker friluftsliv og plass til ville dyr i det terrenget som er igjen . Kjersti Lie Jensen

Kjersti Lie Jensen (Hokksund , 2022-01-31)

#29

Jeg er imot utbygging i sårbar natur og et flott friluftsområde!

Cathrin Janøy (Krokstadelva, 2022-01-31)

#31

Gammel eikværing i sjel og sinn, som fortsatt er ivrig bruker av marka. Den må vi bevare også for kommende generasjoner 💚

Brit Eva Helgedal (Geithus, 2022-01-31)

#34

Vi må passe på naturen, planter, dyr. Det går ikke bare hogge ned skauen og bygge leiligheter . Det var så flott område bare for 9 år siden , nå er det liten by der oppe. Stopp å bygge i naturen.

Helena L.Eide (Hokksund, 2022-01-31)

#45

Jeg bor i området og ønsker å bevare naturen.

Kristin Skeide (Krokstadelva, 2022-01-31)

#53

Har skog i omradet

Ole Johnny skar (Hartlepool , 2022-01-31)

#61

Ø.Eiker kommune har nok av andre ting som bør prioriteres før dette bør utredes.

Knut Inge Lie Jensen (Hokksund, 2022-01-31)

#71

Nei til å regulere skog til unødvendig boligareal.

Gjermund Christiansen (Hokksund, 2022-01-31)

#73

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst på Bommen feltet og det har vært skog vi har leker i og gått i maaange ganger. Noe må få være natur.

Freddy Myrvold (Dammen, 2022-01-31)

#74

Jeg håper dette lett tilgjengelige og fantastiske rekreasjonsområdet, vil bestå for krokstadelvas innbyggere i fremtiden.

Marit Granlien (Krokstadelva , 2022-01-31)

#79

Skogen bør forbli et sted man kan gå turer å nyte stillhet

Malin Thorsby (Hokksund, 2022-01-31)

#83

Oppvokst i Krokstadelva og mener at den naturen som er bør tas vare på. Ingen grunn til bygge her.

Bjørnar Øien (Odlo, 2022-01-31)

#87

Dette er rasering av skogen vår! Verdifullt for alle som har vokst opp og skal vokse opp i kommunene. Brukes til lek, friluftsliv, turer o.l. av alle i området.

Jan Erik Øen (Solbergelva, 2022-01-31)

#97

Jeg ønsker å bevare dette området slik det nå er.

Heidi Syversen (Hokksund, 2022-01-31)

#100

Fantastiske tur og naturområder. 2,4,6,8,12 km for turgåere, joggere og syklister -sommer som vinter.
Stopp utbygging!!

Mette Hansen (Krokstadelva, 2022-01-31)

#105

Bruker turområdet aktivt. Ikke mer enn stort nok.
Åse og Jan Fossum

Jan Fossum (Steinberg, 2022-01-31)

#117

Fordi dette området er vårt fineste tursted. Holder det ikke med all byggingen på Harakollen? Et sted må vi også få lov å være i fred i naturen!

Anita Szabo (Krokstadelva, 2022-01-31)

#131

Dette er et fantastisk turområde som jeg og familien benyttet ofte når vi tidligere bodde i Krokstadelva. Slike områder bør tas vare på for kommende generasjoner.

Stein Marthinsen (3145 Tjøme, 2022-02-01)

#133

Jeg signerer fordi jeg hver dag ser hvilken skade den store boligutbyggingen her i Ormåsen gjør med naturen og flotte friluftsområder. Mitt hjerte blør…

Inger Bergan Mortensen (3320 Vestfossen , 2022-02-01)

#135

Naturområdet fra Årbogen til Lauvtjern er mye brukt av lokalbefolkningen, og bruken har økt betraktelig gjennom korona-pandemien. Området er uunnværlig ift til fysisk og psykisk helse til folket som bor i området. Dette bør Drammen kommune ta på alvor!

Camilla Helen Landsverk (Krokstadelva, 2022-02-01)

#137

Det er et fantastisk område for sopp og dyr. Jeg ønsker ikke å bytte det mot formueforøkelse for grunneiere.

Bendik Knutsen-Øy (Drammen, 2022-02-01)

#139

Jeg har vokst opp ved skogen. Har familie ved skogen. Og synes det er bygget nok i den skogen.

Kristian Fosshaug Holst (Berger, 2022-02-01)

#153

Det er et fantastisk område som brukes massivt til friluftsliv, hva skjedde med sentralisering? Eneste område på hele dalsiden som ikke er kupert, derav også godt tilrettelagt med trimløyper og stier.

Glenn-Håvard Sønju (Krokstadelva , 2022-02-01)

#155

Jeg signerer fordi jeg bruker dette turområder ofte

Wenche Sand Selstø (Krokstadelva, 2022-02-01)

#157

Det er uhørt og utvide bebyggelsen fra Harakollen og ta av de flotte naturstiene i skog og mark! Går mye turer her og møter på både folk og dyr som nyter dette fristedet! Hvorfor skal politikere sitte å bestemme over og mene at dette er så bra og best og bla bla bla, går det ikke an og stemme over dette med innbyggerne hvis de absolutt ma bygge ut enda mer? Det er bare penger og makt som er i fokus, og alt annet som lukter sunt og hyggelig blir nedprioritert! NEI, NÅ FÅR DET VÆRE NOK!!!!!! Dette er bare triste forslag fra de som sitter og styrer og bestemmer og som jeg kaller supperådet! Stopp til utbygging i Blåfjell i Eikerbygda, ( inkl tidligere Nedre Eiker)

Vivi Paulsen (Krokstadelva, 2022-02-01)

#162

Bruker den delen av skauen til trim og rekreasjon. Lett og bra for voksne folk

Sverre Nygård (Hokksund, 2022-02-01)

#163

Jeg signerer fordi jeg mener dette naturområde må få stå urørt.

Geir Arne Hansen (Drammen , 2022-02-01)

#169

Dette er et unikt og viktig tur- og friluftsområde

Markus Hegg Eriksen (Drammen, 2022-02-01)

#170

Dette er et kjempeviktig område for tur - og friluftsliv. Turgåere, ryttere til hest, syklister, skigåere, barnefamilier er alle aktive brukere av disse flotte turløypene. Rødlistede arter og kulturminner bør også tas hensyn til. Dette er et viktig tilbud for folkehelse og trivsel i Øvre Eiker og Drammen kommune og bør bevares for enhver pris!

Janne Krogh-Bjørnerud (3055 Krokstadelva , 2022-02-01)

#172

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker fine turområder skal bli til boligfelt.

Mariane Angell Jakobsen (Krokstadelvs, 2022-02-01)

#175

Jeg signerer fordi jeg vil beholde den flotte naturen vi har.

Sigrid Kaasbøll (Trondheim , 2022-02-01)

#178

Dette er vårt beste rekreasjonsområde. Tilgjengelig for alle.

Reidar Jakobsen (Krokstadelva , 2022-02-01)

#183

Det er nå viktig å verne de skogsområdene som er igjen

Mona Westby (3057 Solbergelva, 2022-02-01)

#185

Skogen(e) i Øvre Eiker er nok rasert fra før, steinbrudd og boligfelt. Nok er nok.

Jan-Roger Hagen (Skotselv, 2022-02-01)

#186

Trenger pusterom fra utbygging nå, og å bevare og ikke stresse skogen enda mer. Lei rasering.

Øyvind Kind Hansen (Drammen, 2022-02-01)

#196

Ønsker ikke at natur og turområder skal bli ødelagt

Karin Raphaug (Hokksund, 2022-02-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...