Opprop mot utvidelse av Østbø AS avfallsanlegg i Bodø sentrum

Kommentarer

#2

Jeg bor i vestbyen

Trude Furnes (Bodø, )

#7

Ønsker ikke et avfallsanlegg i Bodø sentrum. Sender også inn eget innspill/klage til statsforvalteren.

Gisle Furnes (Bodø, )

#8

Ønsker ikke at lukta av organiske avfall skal legge seg over Bodø, slik det er fra Iris på Vikan mor nærområdene der.

Ingrid Didriksen (Bodø, )

#11

Et større areal til avfallshåndtering enn det som Østbø allerede disponerer sentralt i Bodø, bør ikke tillates. Det gir visuell forsøpling og et betydelig luktproblem, som vil ha negativ innvirkning på de mange innbyggere som bor like i nærheten av anlegget. Det vil også innvirke negativt på alle tilreisende, samt være i strid med visjonene om å skape en fremtidsrettet by.

Eldbjørn Furnes (Bodø, )

#12

Vi bor rett ved. Og ønsker ikke mer lukt støy og matavfallslukt i byens beste strøk tett i tett med bolig hus. Forferdelig at det i det heletatt vurderes så nært masse boliger.
Og ennå større fare for brann i masse farlig avfall så nært hus og stortsett bare barnefamilier. Hold det unna boliger å ha det er plass langt unna tett bebyggelse. Hva med ny bydel vurdert som beste nye strøket for boliger? Så mange familier og barn skal Daglig puste inn stoffer fra dette anlegget, hva er konsekvensene av det? Folk som bor mange kilometer unna Vikan plages og det er ille nok med stor avstander, hær snakkes det om noen få meter unna nærmeste hus og tett i tett bebyggelse. Krise om dette går igjennom!

Tine Malin (Fredensborgveien , )

#16

Jeg signerer fordi jeg ikke kan stå for at den grusomme Vikanlukta skal forpeste sentrum..

Det kommer til å bli liggene vegg i vegg med bolighus og barn og voksne skal puste inn avfallsstoffer fra dette anlegget hver dag hele året, det er hårreisende at det i det heletatt vurderes å legge et avfallsanlegg midt i et boligfelt og tett opp mot den nye bydelen? Det er jo i strid mot planene om en fremtidsrettet by og den nye bydelen..
Om anlegget legges hit så vil dette bli en velkomsthilsen til alle som kommer ut av flyplassen, velkommen til Bodø, her har vi avfallsanlegget midt i sentrum og vi sprer de grusomste avfallsstoffer og søppellukt i boligstrøk og resten sentrum 🤢 skammelig!

Julianne Vatshaug (Bodø, )

#18

Jeg har ingen interesse av å bo på ei søppelfylling. Det er ille nok som det er i dag.

Knut Fløtten (Fredensborgvn.20b, )

#19

Jeg er ofte i Bodø. Har også vurdert kjøp av hus i dette aktuelle området. Men lukten fra an

Britt Gansmoe (Andenes , )

#20

Nå er burøy lukten borte, da skal vi ikke ha søppel lukt i byen som blir værre og leve med🤬

Knut ivar Hansen (Bodø, )

#24

Bor i Fredensborgveien 40 og kan bli berørt (lukt og støy) om dette blir en realitet.

Liza Maria Kaspersen (BODØ, )

#33

Dette hører ikkd hjemme i sentrum av en by

Maria Pedersen (Bodø, )

#36

Jeg vil ikke ha en stor søppelfylling i en ny by i vekst

Catharina Arntsen (Fredensborgveien 32a 8003 Bodø, )

#40

Jeg signerer fordi jeg mener at utvidelse av et avfallsanlegg midt i bebygd strøk er veldig uheldig. I en by som er i utvikling, der Vestbyen og området mot flyplassen er viktige fokusområder, er det helt uforståelig at dette er godkjent. At man i tillegg unnlater å informere beboere i området, er svært kritikkverdig.

Rønnaug Hammervold (Bodø, )

#42

Sånne anlegg har ingenting å gjøre nært bebodde strøk, hverken mat avfall kompostering eller lagring av giftig/ miljøskadelig avfall. Bygg sånne anlegg på øde plasser langt fra boligområder og by kjærne.

Tor -Gunnar Vatshaug (Bodø , )

#54

Jeg er imot søppeldeponi og hvertfall utvidelse midt i et boligfelt

Tore Vold (Gildeskålvn 1B, )

#56

Jeg slutter meg helt til teksten som oversendes her.

Bjørg Helene Strandaker (Hammarn 34, )

#57

Ett avfallsanlegg bør ikke ligge midt i byen. Å kjøre på besøk til min mamma som bor på Tverlandet er en ubehagelig tur når man passerer Vikan. Det er som å kjøre forbi Bratten før i tiden så å si at alskens renseanlegg og andre ting gjør det bedre er en sannhet med store modifikasjoner.

Hilde Paulsen (Bodø, )

#64

Dette er faktisk helt absurd!!

Hege Benjaminsen (Bodø, )

#66

Jeg er i mot av utvidelse av avfalls plass.

Jonny Hansen (Bodø, )

#71

Søppelanlegg skal ligge utenfor sentrum.

Jan-Erik Vembre (Bodø, )

#74

Jeg signerer fordi jeg vil være med på å forby søppelutvikling i nærområdet.

Gerd Anna Olsen (Hammarn 14, )

#87

Bir i nabolaget og det mange 1000 andre

Anita Jakobsen (Bodø, )

#99

Jeg er en av de nærmeste naboene til dette planlagte anlegget og er svært bekymret for hvordan dette vil påvirke boforholdene våre.

Hege Hansen (Fredensborgveien 17, 8003 Bodø, )

#102

Vil ikke ha et stort avfallsanlegg midt i byen der barn skal vokse opp. Alle andre steder så blir dette lagt ut av bykjernen.

Bjørn Wiik (Bodø, )

#103

Jeg signerer fordi jeg synes det er helt unødvendig å skal ha dette i så umiddelbar nærhet til folket. Finn en plass langt fra byen.

Nora Andreassen (Fredensborgveien 50, )

#114

Signerer i håp om å slippe lukt fra avfallsanlegget.

Arne Wiik (Bodø, )

#115

Ønsker ikke et søppelanlegg med den lukten det vil medføre i sentrum.

Torill Wiik (Bidø, )

#120

Vi bor rett ved og synes lukt, støy og utsikt er mer enn nok forstyrret slik som det er i dag. Skulle helst ha ønsket at dette lå en helt annen plass enn sentrum i utgangspunktet. Arealet som det ligger på kunne bli brukt til noe mer fornuftig og ikke minst penere. Er heller ikke så glad i tungtransporten som avfallsplassen fører med seg.

Trine Søttar Svendsen (Bodø, )

#123

Jeg bor nær avfallsanlegget, og ønsker det ikke i nabolaget.

Elin Skjæran Moe (Bodø, )

#124

Dette nekter jeg å skal skje av helsemessige årsaker, lukt og den fare dette medfører!!! Skal vi nå ikke kunne sitte ute en sommerdag uten lukt fra søppeldynga? En søppelfylling i sentum hører ikke hjemme der!!! Hva med beboerne som bor i Bodø Panoma, nærmeste nabo som skal sitte på sine glassveranda å sniffe søppellukt? Er de orientert? Hva med prisfall på boligene i dette området? Neppe noen som vil bo i nærheten av ei søppelfylling! Er det noen av sentrums borgere som overhodet er blitt orientert? Vestavinden blåser godt i Bodø som betyr at alle i området blir berørt! Trodde virkelig at Østbø måtte flytte sin virksomhet pga Ny By.

Turid Bente Johansen (Bodø , )

#128

Dette er galskap, kan ikke være midt i bysentrum

Ellen Hagen (Bodø, )

#131

Avfallsanlegg har ingen ting i sentrum og i bebyggelse overhode å gjøre.

Pål Bakklund (Nygårdsjøen, )

#160

Det framstår som helt urimelig at et område som ligger så bolignært skal drive med den slags avfallshåndtering. I tillegg er området belastet nok med støy fra før av.

Trond Esp (Bodø, )

#162

Ønsker ikke dette avfallsanlegget som nærmeste nabo. Bodøs befolkning fortjener ren ny by.

Berit Gullhav (Bodø, )

#163

Jeg signerer fordi jeg er imot en utvidelse av Østbø avfallsanlegg i Bodø Sentrum,
Bør flyttes ut av sentrum!!

Tone Elvevoll (Bodø, )

#173

Vil ikke ha utvidet avfallsanlegg i nabolaget eller nær sentrum.

Eivind Langås (8003 Bodø, )

#179

Utvidelse av avfallsanlegg så nær et boligområde vil skape vesentlige ulemper for svært mange beboere. Det bor flere hundretalls mennesker i umiddelbar nærhet til Østbø. At det ikke har kommet klager på støy tidligere, som det hevdes fra Østbø, er selvsagt et totalt irrelevant argument når man skal utvide støy og lukt.

Ingrid Johanne Lillevik (Bodø, )

#191

Er i mot utvidelse av avfallsanlegget til Østbø

Jon-Anton Hansen (Bodø, )

#195

Som beboer i Panorama Vest er vi nære naboer til Østbø.

Gunn Christensen (Bodø, )

#200

Vil ikke ha lukt i nærområde mitt

Roger Johansen (Fugløyveien, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...